ôn thi học kỳ 1 môn vật lý 10

tài liệu ôn thi học kỳ 1 môn vật lớp 12

tài liệu ôn thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 12
... 8B 9B 10 A 11 B 12 D 13 C 14 C 15 C 16 B 17 A 18 B 19 C 20A 21A 22C 23D 24A 25C 26B 27C 28C 29D 30B 31A 32C 33A 34C 35A 36B 37C 38A 39C 40D 41A 42A 3.Bi 1A 2B 3B 4B 5C 6A 7D 8C 9B 10 A 11 C 12 D 4.Bi 1B 2C ... Lí THUYT) 1. Bi 12 1A 2.Bi 13 1D 3.Bi 14 1D 1. Bi 15 1A 1. Bi 16 1C 1. Bi 17 1B 1. Bi 18 1B 2B 3C 4C 5D 6D 7A 8C 9C 2C 3C 4C 5A 6D 7B 8B 2B 3B 4A 5C 6C 7A 8C 9D 10 C 2C 3B 4C 5C 6B 7D 8C 9B 10 D 2D 3C ... 12 0t + ỏp tc thi hai u t C l A u = 10 cos ( 12 0t C u = 10 cos ( 12 0t - cos (10 0t + ) (A) A i = cos (10 0t + ) (A) chy qua mt tu in cú C = 10 àF Biu thc ip 12 ) (V) B u = 10 ) (V) cos ( 12 0t...
 • 34
 • 324
 • 0

Ngân hàng hơn 700 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 môn vật lớp 10

Ngân hàng hơn 700 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 10
... B A xA = 54t;xB = 48t + 10 B xA = 54t + 10 ; xB = 48t C xA = 54t; xB = 48t – 10 D xA = -54t, xB = 48t THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 VẬT LÝ 10 (Thời gian 60 phút) Câu 13 8 : Một chất điểm chuyển ... lẫn độ lớn Câu 19 3: Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 cách 1km.Lực hấp dẫn chúng là: A 0 ,16 6 10 -9N B 0 ,16 6 10 -3 N C 0 ,16 6N D 1, 6N Câu 19 4: Các dạng cân vật rắn là: 20 GIÁO TRÌNH BT LÝ 10 – HKI ... D 1, 2m/s2 Câu 19 9 : Viết phương trình quỹ đạo vật ném ngang với vận tốc ban đầu 10 m/s Lấy g = 10 m/s2 A y = 10 t + 5t2 B y = 10 t + 10 t2 C y = 0,05 x2 D y = 0,1x2 Câu 200 : Quỹ đạo chuyển động vật...
 • 62
 • 272
 • 0

Đề cương ôn thi học kỳ 1môn vật 11 năm 2016

Đề cương ôn thi học kỳ 1 – môn vật lý 11 năm 2016
... thành công theo đuổi bạn! Page Đề cương ôn thi học kỳ Môn Vật 11 năm 2 016 20 Cho mạch điện hình vẽ : GV: Lê Nam E = 30 V; r = Ω, R1 = Ω , R2 = 10 Ω , R3 = 10 Ω Tính: E, r a Cường độ dòng điện ... Đề cương ôn thi học kỳ Môn Vật 11 năm 2 016 GV: Lê Nam Một điện tích điểm dương Q chân không gây điểm M cách điện tích khoảng r = 30 cm, điện ... trường tụ 2 .10 3 V/m Xác định công lực điện ? 14 Hai bóng đèn có công suất định mức nhau, hiệu điện định mức chúng U1 = 11 0 V U2 = 220 V Tỉ số điện trở chúng 15 Một nguồn điện có điện trở 0 ,1 Ω mắc...
 • 3
 • 399
 • 0

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Vật lí lớp 11

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Vật lí lớp 11
... bit lng ca prụtụn 1, 67 .10 -27 kg A a = 4,3 .10 13 m/s2 ; v = 6,8 .10 6 m/s B a = 9 ,1. 1 013 m/s2 ; v = 18 ,3 .10 6 m/s C a = 19 .10 13 m/s2 ; v = 7,8 .10 6 m/s D a = 19 .10 13 m/s2 ; v = 13 ,8 .10 6 m/s 39 Chn cõu ... 575 .10 11 electrụn B 775 .10 11 electrụn C 675 .10 11 electrụn D 875 .10 11 electrụn 39 Chn cõu tr li ỳng Mt in tớch im q = 2,5 C c t ti im M in trng ti M cú hai thnh phn E X = 6000 V/m ,EY = - 10 3 ... 0985809459) B 10 ụn thi hc k I lp 11 11 Hai in tớch im q1 = 10 -8 C v q2 = - 2 .10 -8C t cỏch 3cm du cú hng s in mụi = 2.Lc hỳt gia chỳng cú ln A 10 -4N B 0,5 10 -4N C 2 .10 -3N D 10 -3N 12 Chn cõu tr...
 • 18
 • 384
 • 12

2 đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ I – Môn Vật lớp 11 và đáp án

2 đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ I – Môn Vật lý lớp 11 và đáp án
... Tụ i n phẳng lo i tụ i n đơn giản thường gặp Hai tụ hai kim lo i phẳng đặt song song đ i diện ,cách i n v i B Trong thực tế để giảm kích thước hình học ,hai kim lo i thường hai kim lo i lót ... lên i n tích 2. 10 -4 N Độ lớn i n tích A 8.10-2C B 1 ,25 .10-4C C 8.10-4C D 1 ,25 .10-3C 1C 11A 21 A 31D 2D 12A 22 D 32B 3A 13D 23 D 33D 4C 14B 24 C 34A Đáp án 5D 6A 15C 16C 25 B 26 A 35D 36A 7C 17A 27 A ... cầu tích i n có độ lớn i n tích nhỏ có góc lệch nhỏ 02 Để tạo phóng tia lửa i n hai i n cực đặt không khí i u kiện thường : A hiệu i n hai i n cực không nhỏ 22 0V B hai i n cực ph i đặt gần...
 • 13
 • 919
 • 30

Đề thi học kỳ 1, môn vật lớp 11, đề 1 pot

Đề thi học kỳ 1, môn vật lý lớp 11, đề 1 pot
... R3 =1, E= 12 V; r =1 E, r Dựng d kin ny tr li cỏc cõu 12 ,13 ,14 ,15 R3 Cõu 12 Cng dũng in qua mch chớnh l A 0,5A B 1A C 3A R2 R1 D 2V Cõu 13 Hiu in th hai u ngun in l A 5,5V B 5V C 9V D 4V Cõu 14 Nhit ... electron kim loi ln Cõu 18 : Mt búng ốn 270C cú in tr 45, 212 30C cú in tr 360 Tớnh h s nhit in tr ca dõy túc búng ốn: A 0,0037K -1 B 0,0 018 5 K -1 C 0, 016 K -1 D 0, 012 K -1 Cõu 19 : Mun m ng mt tm st ... tích q1 = q2 = 5 .10 -16 (C), đặt hai đỉnh B C tam giác ABC cạnh (cm) không khí Cờng độ điện trờng đỉnh A tam giác ABC có độ lớn là: A E = 1, 2 17 8 .10 -3 (V/m) B E = 0,6089 .10 -3 (V/m) C E = 0,3 515 .10 -3...
 • 6
 • 971
 • 12

Đề thi học kỳ 1, môn vật lớp 11 pptx

Đề thi học kỳ 1, môn vật lý lớp 11 pptx
... bốn vật A, B, C, D kích thớc nhỏ, nhiễm điện Biết vật A hút vật B nhng lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau không đúng? A Điện tích vật A D trái dấu B Điện tích vật A D dấu C Điện tích vật ... vật dẫn cân điện không đúng? A Cờng độ điện trờng vật dẫn không B Vectơ cờng độ điện trờng bề mặt vật dẫn vuông góc với bề mặt vật dẫn C Điện tích vật dẫn phân bố bề mặt vật dẫn D Điện tích vật ... lợng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở vật B Nhiệt lợng toả vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật C Nhiệt lợng toả vật dẫn tỉ lệ với bình phơng cờng độ dòng điện qua vật D...
 • 6
 • 286
 • 5

Đề thi học kỳ 1 môn vật lớp 12 nâng cao pptx

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 12 nâng cao pptx
... H 10 π 10 π 10 10 π Câu 13 : Một vật dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động 4cm Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x1 = -2cm đến vị trí có li độ x2 = +2cm : A 1/ 30 s B 1/ 20 s C 1/ 60 ... s), sau 12 0 A 15 cm B 14 cm C cm D cm Câu 11 : Âm thoa diện gồm hai nhánh dao động với tần số 10 0Hz, chạm vào mặt nước hai điểm S1, S2 Khoảng cách S1S2=9,6cm Vận tốc truyền sóng nước 1, 2m/s Có ... khoảng S1 S2? A 17 gợn sóng B gợn sóng C 14 gợn sóng D 15 gợn sóng Câu 12 : Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn dây có điện trở r = 30 Ω dòng điện π π qua mạch có biểu thức i = 6cos (10 0 π t...
 • 4
 • 371
 • 5

Đề thi học kỳ 1 môn vật lớp 12 căn bản pot

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 12 căn bản pot
... giảm lần D giảm lần Câu 17 : Con lắc lò xo m= 1kg dao động điều hoà với biên độ 4cm Động vật vật có li độ x= 3cm là: A 0 ,1 J B 0,0 014 J C Đáp án khác D 0,007 J Câu 18 : Tron đoạn mạch điện xoay ... tưởng) A 40A B 50A C 20A D 10 A điện dung C = Trang 2/3 - Mã đề thi 13 2 Câu 22: Cho mạch RLC mắc nối tiếp Cuộn dây thuần cảm có L = 0 ,1/ π (H), điện trở thuần R = 10 Ω ,tụ C = 500/ π ( µ F) ... thức: π π   A u = 200 cos 10 0πt +  (V) B u = 200 cos 10 0πt −  (V) 4 4   π π   C u = 200 cos 10 0πt +  (V) D u = 200 cos 10 0πt −  (V) 4 4   Câu 15 : Đối với đoạn mạch xoay chiều...
 • 3
 • 337
 • 5

de thi hoc ky 1 mon vat ly hay

de thi hoc ky 1 mon vat ly hay
... được: rM  A B → E M  16 (V / m) EA  k 10 Cb = 10  F Qb = 12 0  C = 12 .10 -5C 1 0,25 0,75 0,75 0,25 Vatliphothong.com Lưu ý: -Học sinh giải theo cách khác cho điểm tối đa -Thi u sai đơn vị trừ ... Vatliphothong.com ĐÁP ÁN Nội Dung yêu cầu Câu - Phát biểu định luật - Viết biểu thức So sánh xác      - E M  E1  E E1  E nên 4 .10 5  k q1 - EM = 2 = 2.9 .10 25 .10 4 = 288 .10 6V/m ... 5 .10 -3 (C) b/ W = CU  0,5 J ANM = qUNM = 5 .10 -8J a) Eb = 4,5V; rb =  U dm P = 12  ; Idm = = 0,2A; RN = 12  P U dm Eb UN = Eb – Irb với I = = 0,3A  UN = 4,5 – 0,3.3 = 3,6V rb  R N U I12...
 • 3
 • 131
 • 0

7 đề thi học kỳ 1 môn vật 12 cơ bản

7 đề thi học kỳ 1 môn vật lý 12 cơ bản
... 25cm C 15 cm D 10 cm Câu 12 1 Mt c tớnh sinh lớ ca õm hỡnh thnh trờn c s c tớnh vt lớ ca õm l tn s v li : c gi l A cao ca õm B to ca õm C Câu 12 2 : A C Câu 12 3 : A C Câu 12 4 : A C Câu 12 5 : ... nghe ca õm chun l I0 10 12 W / m Cng õm IM ca õm ú ti M l A 10 2 W / m B 2 .10 2 W / m C 10 3 W / m D 2 .10 3 W / m Câu 11 0 Mt si dõy n hi AB di 10 0 cm Súng truyn vi tn s f 10 0Hz thỡ cú hin tng ... Cõu 10 : Mt cht im thc hin c 18 dao ng thi gian 4,5s.Chu kỡ dao ng ca cht im : A 0,25s B.1s C 1, 25s D 1, 5s Cõu 11 : Mt cht im DH qu o l mt on thng di 10 cm Biờn dao ng bng A 2,5cm B -5cm C 5cm D 10 cm...
 • 47
 • 143
 • 1

BỘ 40 đề THI học kỳ 1 môn vật lớp 8

BỘ 40 đề THI học kỳ 1 môn vật lý lớp 8
... LỮ GIA, QUẬN 11 , NĂM 2 014 – 2 015 Câu 1: a) Chuyển động học gì? Ví dụ b) Một học sinh học từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h Hỏi nhà học sinh cách trường bao xa? Biết học sinh cần 10 phút để đến ... đứng Khi vật không khí, lực kế 7,8N Khi nhúng vật chìm nước lực kế 6,8N Biết trọng lượng riêng nước 10 000N/m Tính lực đẩy Archimede tác dụng lên vật khối lượng riêng chất tạo nên vật ĐỀ SỐ 11 : TRƯỜNG ... vật chìm nước buông tay vật hay chìm? Giải thích Cho trọng lượng riêng nước 10 000N/m3 b) Xác định lực cần thi t để giữ cho vật nằm gọn lòng nước? ĐỀ SỐ 16 : TRƯỜNG CHU VĂN AN, QUẬN 11 , NĂM 2 014 ...
 • 21
 • 1,038
 • 3

tổng hợp đề thi học kỳ 1 môn vật lớp 12

tổng hợp đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 12
... tranvanhau@thuvienvatly.com Trang - Tổng hợp đề thi học kỳ I môn lí – năm học 2 014 - 2 015 Câu 28 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 12 cm chu kỳ T = 1s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo ... tranvanhau@thuvienvatly.com Trang - 16 Tổng hợp đề thi học kỳ I môn lí – năm học 2 014 - 2 015 Ω, C = 12 5μF, L thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 12 0cos (10 0t +  /2)V Khi L = Lo điện ... Trang - 17 Tổng hợp đề thi học kỳ I môn lí – năm học 2 014 - 2 015 Câu 17 Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10 cos(πt +  ) (x tính cm, t tính s) Lấy 2 =10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại A 10 0...
 • 90
 • 390
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Planner Powerpoint TemplateHoàn thiện cơ chế phân chia nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh quảng bìnhHoàn thiện công tác kiểm tra sau thông quan tại cục hải quan tỉnh thanh hóaHoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huếNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo NGHỀ tại TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ bảo HIỂM tại CÔNG TY bảo VIỆT THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ lưu TRÚ tại KHÁCH sạn PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ THANH hóaNâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã, thị trấn, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóaNâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH đầu tư và phát triển thăng longNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUÂN đội – CHI NHÁNH THANH hóaNÂNG CAO sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH hóaNGHIÊN cứu TÌNH HÌNH sản XUẤT và TIÊU THỤ nước mắm của các hộ GIA ĐÌNH ở hà TĨNHPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại OCEAN BANKXay dung thuong hiệu lua gaoQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển việt nam – chi nhánh thừa thiên huếTăng cường công tác quản lý thu thuế tại cục thuế tỉnh quảng trịTạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động huyện quảng điềnXÂY DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH của CÔNG TY XI MĂNG NGHI sơn, GIAI đoạn 2015 2019Cụm từ cân đối từ văn học dân gian đến văn học thành văn