Khảo sát và nhận xét chương trình NGữ dung học trong sách giáo khoa ngữ văn 10 cơ bản

SKKN_ Một số giải pháp giúp học sinh chủ động, hứng thú khi tiếp cận thơ haicư của Basô trong chương trình ngữ văn 10 bản

SKKN_ Một số giải pháp giúp học sinh chủ động, hứng thú khi tiếp cận thơ haicư của Basô trong chương trình ngữ văn 10 cơ bản
... bình yếu chiếm đa số CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÃ LÀM GIÚP HỌC SINH CHỦ ĐỘNG, HỨNG THÚ KHI TIẾP CẬN THƠ HAI-CƯ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 (SGK CƠ BẢN TẬP 1) Bước tiền tiếp nhận: Đây công ... sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp giúp học sinh chủ động, hứng thú tiếp cận thơ hai-cư Ba-sô chương trình ngữ văn 10 bản LỊCH SỬ VẤN ĐỀ Nền văn học Nhật Bản nói chung, thơ hai-cư nói riêng ... gồm chương sau: Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ THƠ HAI-CƯ Chương 2: THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÃ LÀM GIÚP HỌC SINH CHỦ ĐỘNG, HỨNG THÚ KHI TIẾP CẬN THƠ HAI-CƯ TRONG CHƯƠNG...
 • 38
 • 321
 • 2

SKKN giáo dục KNS cho HS PTDTNT thông qua các tác phẩm VHDG trong chương trình ngữ văn 10 bản”

SKKN giáo dục KNS cho HS PTDTNT thông qua các tác phẩm VHDG trong chương trình ngữ văn 10 – cơ bản”
... động học chương trình Ngữ văn 10 - Phần đọc hiểu tác phẩm văn học dân gian Việt Nam 3.1.1 Giáo dục cho học sinh kỹ tự nhận thức 3.1.2 Giáo dục kỹ giao tiếp, tự tin cho học sinh 3.1.3 Giáo dục kỹ ... dung giáo dục kỹ sống tích hợp số môn học hoạt động giáo dục trường phổ thông, việc giáo dục kỹ sống cho học sinh thực thông qua nhiều chương trình, dự án như: Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục ... thiện nhân cách.Vì thế, Ngữ văn môn học có khả đặc biệt việc giáo dục KNS cho học sinh Trong môn Ngữ văn, phận Văn học quan trọng đưa vào đầu chương trình cấp học, Văn học dân gian Tìm hiểu Văn học...
 • 11
 • 249
 • 2

SKKN Thiết kế bài dạy Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo (chương trình Ngữ văn 12_Ban bản) theo phương pháp dạy học tích cực

SKKN Thiết kế bài dạy Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo (chương trình Ngữ văn 12_Ban cơ bản) theo phương pháp dạy học tích cực
... õm ca n ghi ta: m y trờn chng ng lóng du ca ngi ngh s l ting n bt nc tan ri hin thỡ Lor-ca b hnh hỡnh thỡ ú l ting ghi ta nõu , ting ghi ta xanh, ting ghi ta trũn bt nc v tan, ting ghi ta dũng ... sánh kết học tập học sinh thu đợc kết khả quan 14 C.KT THC VN : Dy hc Ng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động học sinh cách làm phù hợp với thực tiễn trình đổi phơng pháp dạy học văn nhà ... huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh Chúng ta tìm kiếm đờng nâng cao hiệu học tập, phát huy tính tích cực sáng tao , tôn trọng chủ thể học sinh cách làm coi hiệu phù hợp với trình...
 • 17
 • 1,586
 • 10

Khảo sát nhận xét về hoạt động dữ trữ hàng hoá của 1 DN bán lẻ TMĐT

Khảo sát và nhận xét về hoạt động dữ trữ hàng hoá của 1 DN bán lẻ TMĐT
... LUẬN Môn: Quản trị tác nghiệp TMĐT B2C – Nhóm Đề tài: Khảo sát cho nhận xét hoạt động trữ hàng hoá DN bán lẻ TMĐT Bài làm I Cơ sở lý luận Dự trữ việc lưu giữ hàng hoá hay nguyên liệu kho doanh ... 11 2.3 .1 Giới thiệu khái quát quy trình quản trị dự trữ 11 2.3.2 Quy trình xử lý đơn đặt hàng Dell .11 2.3.3 Quản trị vận chuyển hàng hóa dự trữ hàng hoá Dell 14 2.3.4 Dell ... xách tay bán chạy Dell năm 2009: Inspiron 13 20, Inspiron 14 40, Studio 14 50, Studio 15 55, Studio XPS 16 45, có giá từ 600 -13 00USD số laptop bán chạy Dell: Inspiron 14 40, Studio 14 50, Studio 15 55,...
 • 25
 • 326
 • 0

Dạy đọc hiểu tác phẩm văn chương vận dụng vào các đoạn trích truyện Kiều trong chương trình ngữ văn 10

Dạy đọc hiểu tác phẩm văn chương và vận dụng vào các đoạn trích truyện Kiều trong chương trình ngữ văn 10
... Phương pháp dạy đọc- hiểu tác phẩm văn chương vận dụng vào giảng dạy đoạn trích Truyện Kiều sách giáo khoa Ngữ Văn 10 (20062007) Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mơn văn- Tiếng Việt đưa vào giảng dạy trường ... thơng, vào nghiên cứu cơng việc cụ thể giáo viên vận dụng vào giảng dạy Tác phẩm văn chương chương trình THPT Chương hai Đi vào nghiên cứu cách khái qt Truyện Kiều Luận văn nêu cách khái qt bước dạy ... pháp đọc- hiểu tác phẩm loại Với phương pháp dạy dạy đọc- hiểu văn đáp ứng u cầu đổi phương pháp, phát huy tích cực chủ động sáng tạo học sinh Đề tài Dạy đọc- hiểu tác phẩm văn chương vận dụng vào...
 • 119
 • 1,590
 • 15

xây dựng chương trình chat hoạt động trong mạng lan với các chức năng bản như gởi tin nhắn, tạo một nhóm chat lưu thông tin bạn

xây dựng chương trình chat hoạt động trong mạng lan với các chức năng cơ bản như gởi tin nhắn, tạo một nhóm chat và lưu thông tin bạn bè
... thông tin thông qua mạng Lan ngày lớn Chính vậy, chương trình Chat mạng Lan xây dựng để đáp ứng phần nhu cầu cấp thiết 2.2 Mục đích đề tài: Xây dựng chương trình Chat hoạt động mạng Lan với chức ... chức như: gởi tin nhắn, tạo nhóm Chat lưu thông tin bạn 2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.3.1 Đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu chế hoạt động Socket Thread NET Framwork từ viết ứng dụng Chat mạng ... đổi thông tin mạng Lan phát triển theo Chính vậy, chương trình Chat phục vụ cho nhu cầu liên lạc, trao đổi thông tin mạng Lan cần thiết 4.1.2 Yêu cầu đề ra: Yêu cầu đặt xây dựng chương trình Chat...
 • 76
 • 984
 • 3

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học
... luận dạy học thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm chương trình trung học phổ thông theo hướng tiếp cận thi pháp học - Vận dụng vào dạy thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh khiêm chương trình Ngữ văn 10, tập 1, ban Phương pháp ... Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm chương trình Ngữ văn 10 60 ii 2.2 Những định hướng đổi dạy học thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm từ hướng tiếp cận thi pháp học 61 2.2.1 Dạy học Nhàn Nguyễn Bỉnh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC DẠY HỌC BÀI THƠ “NHÀN” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 THEO HƯỚNG TIẾP CẬN THI PHÁP HỌC LUẬN VĂN THẠC...
 • 103
 • 696
 • 1

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học
... Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm chương trình Ngữ văn 10 60 ii 2.2 Những định hướng đổi dạy học thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm từ hướng tiếp cận thi pháp học 61 2.2.1 Dạy học Nhàn Nguyễn Bỉnh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC DẠY HỌC BÀI THƠ “NHÀN” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRONG CHƢƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 THEO HƢỚNG TIẾP CẬN THI PHÁP HỌC LUẬN VĂN THẠC ... 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC THƠ TRUNG ĐẠI TRONG NHÀ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI DẠY HỌC BÀI THƠ NHÀN CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM THEO HƢỚNG TIẾP CẬN THI PHÁP HỌC ...
 • 12
 • 100
 • 0

skkn kinh nghiệm để dạy tốt một bài thơ cổ việt nam thuộc thể thơ đường luật trong chương trình ngữ văn 10

skkn kinh nghiệm để dạy tốt một bài thơ cổ việt nam thuộc thể thơ đường luật trong chương trình ngữ văn 10
... Đường luật chương trình Ngữ văn lớp 10 Phần nội dung đề tài gồm: I Cơ sở lý luận II Một số khó khăn với người dạy học thơ cổ Việt Nam thuộc thể Đường Luật III Một vài kinh nghiệm để dạy tốt thơ cổ ... giảng dạy xin phép đưa số kinh nghiệm nhỏ thân để trao đổi bạn đồng nghiệp, quan tâm dạy thơ Cổ Việt Nam chương trình Ngữ văn lớp 10 (tập 1) III/ CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ CÓ THỂ DẠY TỐT MỘT BÀI THƠ CỔ VIỆT ... trạng việc dạy học văn thơ cổ Việt Nam thuộc thể đường luật trường THCS Phần thứ hai: Giải vấn đề Trang I Các giải pháp thực II Các biện pháp để dạy tốt thơ cổ Việt Nam thuộc thể thơ đường luật Phần...
 • 31
 • 431
 • 1

chuyên đề kinh nghiệm giảng dạy phần thơ haiku trong chương trình ngữ văn 10!

chuyên đề kinh nghiệm giảng dạy phần thơ haiku trong chương trình ngữ văn 10!
... tiết đọc thêm cho chương trình Ngữ văn 10 Cơ bản) lại phải chuyển tải dung lượng kiến thức lớn (2 tác giả thơ cho chương trình Ngữ văn 10 Nâng cao; tác giả thơ cho chương trình Ngữ văn 10 Cơ bản), ... giá trị nghệ thuật Giới hạn đề tài: Nghiên cứu phần thơ Hai-cư chương trình Ngữ văn 10 để thấy hay, tinh tế, lãng mạn tác phẩm phục vụ giảng dạy phần thơ Haicư Ngữ văn 10 Phương pháp nghiên cứu: ... (từ – dòng) kiểm tra vào tiết học sau Nếu giảng dạy chương trình Ngữ văn nâng cao, GV nên đưa phần thơ Hai-cư vào phần chuyên đề tự chọn dành cho chuyên đề từ – tiết học Với thời lượng ấy, GV phân...
 • 23
 • 1,582
 • 10

phân phối chương trình ngữ văn 10

phân phối chương trình ngữ văn 10
... thành văn học VN Một số nội dung chủ yếu VHVN Tiến trình lịch sử Văn học VN 5.Dặn dò : Nắm vững nội dung cơp học Soạn mới: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ E Rút kinh nghi m : Giáo án văn1 0,11, ... vực II Các loại văn bản: sống So sánh văn 1,2,3 ? Từ ngữ đợc sử dụng - Nội dung: + Vb1: kinh nghiệm văn thuộc loại (từ ngữ sống thông thờng sống hay từ + Vb2: thân phận ngời phụ nữ ngữ trị) xã hội ... dân Pháp văn nh - từ ngữ: Vb1,2 dùng nhiều từ ngữ thông thờng Vb3 dùng nhiều từ ngữ trị - Cách thức thể hiện: + vb1,2 trình bày nội dung thông qua hình ảnh cụ thể-> có tính hình t? Vậy, văn thuộc...
 • 127
 • 1,240
 • 0

Phân phối chương trình ngữ văn 10

Phân phối chương trình ngữ văn 10
... thuơng ( truyện Kiều) 87 Làm văn Lập luận văn nghị luận 88,89 Đọc văn Chí khí anh hùng; đọc thêm: Thề nguyền Truyện Kiều ) 90 Làm văn Trả làm văn số 91 Tiếng Việt Văn văn học 92 Tiếng Việt Thực ... phẩm văn học 94 Làm văn Các thao tác nghị luận 95-97 TỔNG KẾT PHẦN Văn học , chuẩn bị kiểm tra cuối năm 98,99 Bài làm văn viết số (Kiểm tra cuối năm ) 100 -101 Tiếng Việt Ôn tập phần Tiếng Việt 102 ,103 ... ) 100 -101 Tiếng Việt Ôn tập phần Tiếng Việt 102 ,103 Làm văn Luyện tập : Viết đoạn văn nghị luận- Viết quảng cáo 105 -105 Làm văn Ôn tâậpphần LÀM VĂN , Trả số 7; hướng dẫn học tập hè ...
 • 2
 • 17,046
 • 29

Hướng dẫn học sinh tự học các đoạn trích Truyện Kiều trong chương trình Ngữ Văn 10

Hướng dẫn học sinh tự học các đoạn trích Truyện Kiều trong chương trình Ngữ Văn 10
... trích Truyện Kiều chương trình Ngữ văn 10 trường trung học phổ thơng 41 Chương HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC CÁC ĐOẠN TRÍCH TRUYỆN KIỀU TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 60 2.1 Giới thiệu khái qt đoạn ... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI THỊ THANH TÂM HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC CÁC ĐOẠN TRÍCH TRUYỆN KIỀU TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 Chun ngành: Lí luận phương pháp dạy học Văn - Tiếng ... chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài Chương 2: Hướng dẫn học sinh tự học đoạn trích Truyện Kiều chương trình Ngữ văn 10 Chương 3: Thiết kế dạy thực nghiệm 14 Số hóa Trung tâm Học liệu...
 • 126
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân phối chương trình ngữ văn 10 cơ bản 2013phân phối chương trình ngữ văn 11 cơ bảnphân phối chương trình ngữ văn 11 cơ bản 2013phân phối chương trình ngữ văn 11 cơ bản 2014giải bài tập sách giáo khoa vật lý 10 cơ bản chuong 5kết quả khảo sát và nhận xét tổng quát về thị trƣờng thông tin kh amp cn việt namdạy đọc hiểu tác phẩm văn chương và vận dụng vào các đoạn trích truyện kiều trong chương trình ngữ văn 10sự giàu đẹp của tiếng việt qua một số bài ca dao các tác phẩm nôm và diễn nôm thời trung đại trong chương trình ngữ văn 10 nâng caotrong chương trình ngữ văn 11 có hai cuối cùng của thời kì văn học trung đại giai đoạn từ thế ỉ xviii đến nửa đầu thế kỉ xix và nửa cuối thế kỉ xixchương trình ngữ văn 10 nâng caophân phối chương trình ngữ văn 10 nâng caophân phối chương trình ngữ văn 6 có tích hợpphân phối chương trình ngữ văn 7 có giảm tảichương trình ngữ văn 10 tập 2đề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn 10chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây