codientu org KIT PIC16F887

Các bài tập thực hiện KIT.pdf

Các bài tập thực hiện KIT.pdf
... - 81 -Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Các b i tập thực Chơng IV Các tập thực Kit Với mục đích l đ o tạo nên tất chơng trình DEMO KIT đợc viết hợp ngữ (Assembly), ... trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Các b i tập thực Điều khiển hiển thị động ma trận LED l b i toán phức tạp b i toán hiển thị tĩnh Nội dung b i toán l thực việc quét liên lục theo dòng ma ... Dũng Bộ môn TĐH Trang 84 - 85 -Giáo trình môn Kỹ thuật Vi Điều Khiển Chơng : Các b i tập thực Xác định thứ tự cuộn dây cách cấp nguồn v o đầu Common v nối đất dây lại, đồng thời nối đất dây lại...
 • 7
 • 587
 • 8

Thiết kế KIT vi điều khiển.pdf

Thiết kế KIT vi điều khiển.pdf
... Gi¸o tr×nh m«n Kü tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng21 : thiÕt kÕ Kit vi ®iỊu khiĨn Ch−¬ng II ThiÕt kÕ KIT vi ®iỊu khiĨn 2.1 Chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ Hä vi ®iỊu khiĨn m bé KIT chän l m th nh phÇn trung ... m«n Kü tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng21 : thiÕt kÕ Kit vi ®iỊu khiĨn Biªn so¹n : L©m t¨ng §øc – Lª TiÕn Dòng – Bé m«n T§H Trang 58 Gi¸o tr×nh m«n Kü tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng21 : thiÕt kÕ Kit vi ®iỊu khiĨn ... cho bé KIT tõ m¸y tÝnh th«ng qua phÇn mỊm n¹p ®i kÌm theo KIT Biªn so¹n : L©m t¨ng §øc – Lª TiÕn Dòng – Bé m«n T§H Trang 31 Gi¸o tr×nh m«n Kü tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng21 : thiÕt kÕ Kit vi ®iỊu...
 • 39
 • 934
 • 15

Lời nói đầu Ứng dụng NEUROFUZZY trong điều khiển nhiệt độ thông qua KIT AT89C52

Lời nói đầu Ứng dụng NEUROFUZZY trong điều khiển nhiệt độ thông qua KIT AT89C52
... LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, thông tin di động phát triển rộng rãi toàn giới với kỹ thuật ngày hoàn thiện Mặc dù nhiễu vấn đề xử lý tín hiệu hệ thống thông tin di động Một kỹ thuật ... kỹ thuật máy tính Trong phạm vi luận án thử nghiệm kết triệt nhiễu Neural Networks phần mềm tiện ích MATLAB, phần mềm dùng phổ biến ngành toán, xử lý số tín hiệu, điều khiển tự động Vì thực thời ... nhiễu vấn đề xử lý tín hiệu hệ thống thông tin di động Một kỹ thuật đưa để giải vấn đề này, cân sử dụng Neural Networks Neural Networks lónh vực khoa học kỹ thuật mới, đưa mô hình đặc trưng cho trí...
 • 2
 • 1,245
 • 8

Mục lục Ứng dụng NEUROFUZZY trong điều khiển nhiệt độ thông qua KIT AT89C52

 Mục lục Ứng dụng NEUROFUZZY trong điều khiển nhiệt độ thông qua KIT AT89C52
... 56 Tổng quan cân 56 Bộ cân thích ứng tổng quát 58 Bộ cân máy thu 61 Bộ cân mù 62 Tổng quát kỹ thuật cân 70 Bộ lọc tuyến tính 72 Cân phi tuyến 74 Các giải thuật bù thích ứng 77 PHẦN MẠNG ... PHẦN BỘ CÂN BẰNG CHƯƠNG : GIỚI THIỆU .36 CHƯƠNG : NHIỄU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN .38 Fading 40 Nhiễu liên ký tự nhiễu đồng kênh 43 Doppler ... MẠNG NEURAL NETWORKS CHƯƠNG : TỔNG QUAN NEURAL NETWORKS .85 Giới thiệu chung 85 Ý tưởng sinh học 85 Mô hình nhân tạo .86 Sử dụng Neural Networks ...
 • 4
 • 439
 • 0

Ứng dụng NEUROFUZZY trong điều khiển nhiệt độ thông qua KIT AT89C52LVTN.doc

Ứng dụng NEUROFUZZY trong điều khiển nhiệt độ thông qua KIT AT89C52LVTN.doc
... văn dựa hiểu biết Tên đề tài ứng dụng NeuroFuzzy để điều khiển nhiệt độ cho thấy đề tài không phương pháp điều khiển : ứng dụng NeuroFuzzy, lónh vực mẽ điều khiển tự động, kết hợp hai lónh vực ... tự động, kết trình điều khiển nhiệt độ ngày tốt Ngày 08/01/2001 SVTH : Lê Phước Thành Trang 11 ng dụng NeuroFuzzy điều khiển nhiệt độ GVHD : Lê Tuấn Anh Trước đây, người điều khiển nhiệt độ phương ... Thành Trang ng dụng NeuroFuzzy điều khiển nhiệt độ GVHD : Lê Tuấn Anh Điều khiển 225°C 178 Điều khiển 250°C 179 Điều khiển tổng hợp lần thứ 180 Điều khiển tổng hợp...
 • 183
 • 555
 • 3

Giao tiếp máy tính với KIT

Giao tiếp máy tính với KIT
... nghiệp : GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH CHƯƠNG III GIAO TIẾP SONG SONG: GIAO TIẾP QUA CỔNG MÁY IN 1.1 Vài nét cổng máy in: Việc nối máy in với máy tính thực hiên qua ổ cắm 15 chân phía sau máy tính Nhưng ... tính Nhưng chỗ nối với máy in mà sử dụng máy tính vào việc khác, truyền liệu từ máy tính tới thiết bò khác, hay điều khiển thiết bò máy tính việc ghép nối ghép nối qua cổng máy in Qua cổng liệu ... giao tiếp gắn bên máy nên cách giao tiếp khó nhận liệu từ bên Nó bò hạn chế khoảng cách làm việc đồng thời lần sử dụng phải mở ráp máy gây bất tiện cho người sử dụng Các rãnh cắm máy tính PC Ở máy...
 • 116
 • 523
 • 7

Giới thiệu tổng quan KIT DE2 của Altera

Giới thiệu tổng quan KIT DE2 của Altera
... không gửi xác nhận ACK trở trạng thái IDE Nếu đòa tự động tăng dần vượt giới hạn đòa cao nhất: Trang Chương 1: KIT DE2 Altera  Nếu đọc giá trò chứa đựng ghi có đòa cao tiếp tục đọc Master phát ... ghi): A[9:0] nạp để cấu hình chip DRAM Trong quan trọng ngầm đònh CAS (2 chu kỳ) chiều dài khối (1, 2, chu kỳ) L L L L 00 Trang 16 Chương 1: Kit DE2 Altera 1.3.2 SỰ TƯƠNG TÁC CÁC TÍN HIỆU ĐIỀU ... cho phép " từ có tính chất đònh " line đệm truyền đầu Trang 18 Chương 1: Kit DE2 Altera tiên ("từ " có nghóa chiều rộng (của) chíp SDRAM hay DIMM, 64 bít với DIMM tiêu biểu.) Chíp SDRAM hỗ trợ...
 • 32
 • 1,705
 • 32

Thiết kế hệ thống KIT DE2 của Altera

Thiết kế hệ thống KIT DE2 của Altera
... Chương 4: Sơ lược hệ thống 4.3 SƠ ĐỒ THIẾT KẾ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 4.3.1 SƠ ĐỒ THIẾT KẾ Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống 4.3.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG  Khối I2C_Video_Config: ... PHẦN III: NỘI DUNG THIẾT KẾ CHƯƠNG 5: Khối I2C_VIDEO_CONFIG 5.1 SƠ ĐỒ KHỐI Hình 5.1: Sơ đồ khối I2C_Video_Config Tên Mô tả ICLK Xung Clock 50MHz từ Kit DE2 RESET Tín hiệu Reset hệ thống I2C_SCLK ... ĐỒ KHỐI Hình 7.1: Sơ đồ khối Desize Horizontal Tên Mô tả CLK_27 Xung clock 27Mhz từ kit DE2 RST_N Reset hệ thống TD_DATA[7:0] Dữ liệu hình ảnh từ ADV7181B ACLR Tín hiệu xóa bất đồng khối Timer...
 • 43
 • 919
 • 26

TỔNG QUAN VỀ KIT THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN μP8951

TỔNG QUAN VỀ KIT THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN μP8951
... Phòng thí nghiệm Tự động hố – Vi điều khiển Trang Tài liệu thí nghiệm Vi điều khiển Phòng thí nghiệm Tự động hố – Vi điều khiển Tài liệu thí nghiệm Vi điều khiển 3/- COUNTER: Gồm ... Phòng thí nghiệm Tự động hố – Vi điều khiển VCC VCC Trang 11 R2 10K ADC0804 -VCC JP17 Tài liệu thí nghiệm Vi điều khiển CONTROL_ADC R8 1K Phòng thí nghiệm Tự động hố – Vi điều khiển Tài liệu thí nghiệm ... thơng) Trang 43 Phòng thí nghiệm Tự động hố – Vi điều khiển Tài liệu thí nghiệm Vi điều khiển BÀI 05: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC I MỤC ĐÍCH: Giúp sinh vi n tìm hiểu stepper motor điều khiển hoạt động...
 • 58
 • 576
 • 2

The Search Engine Marketing Kit

The Search Engine Marketing Kit
... both the search engines and their users There’s a great deal of conflict between today’s search engine marketers and the search engines on which they rely, but this doesn’t have to be the case Search ... topics covered in The Search Engine Marketing Kit That’s the legals out of the way Let’s get started! [1] http://www.sitepoint.com/forums/ Order The Search Engine Marketing Kit now and get $150 ... Understanding Search Engines A Brief History of the Search Engine The Early Days of Web Search The Great Search Engine Explosion Google Dominates, the Field Narrows...
 • 81
 • 172
 • 0

Xem thêm