Quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ trên cơ sở cộng đồng tại các thôn ven biển của xã ninh ích huyện ninh hòa

sở khoa học về môi trường nước và thủy sinh vật để quản nguồn lợi thủy sản vùng ven biển Sóc Trăng - Bạc Liêu

Cơ sở khoa học về môi trường nước và thủy sinh vật để quản lý nguồn lợi thủy sản vùng ven biển Sóc Trăng - Bạc Liêu
... n loài cá vùng ven bi n Sóc Trăng- B c Liêu 104 B ng 4.9: C u trúc thành ph n loài tôm vùng ven bi n Sóc Trăng- B c Liêu 105 B ng 4.10: ða d ng thành ph n loài vùng sinh thái c a sông ven bi n ... tính môi trư ng nư c sinh v t phù du vùng ven bi n t Sóc Trăng ñ n B c Liêu 76 viii 4.1.1 ð c tính môi trư ng nư c 76 4.1.2 ð c tính sinh v t phù du vùng ven bi n t Sóc Trăng ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C C N THƠ MAI VI T VĂN CƠ S KHOA H C V MÔI TRƯ NG NƯ C VÀ TH Y SINH V T ð QU N LÝ NGU N L I TH Y S N VÙNG VEN BI N SÓC TRĂNG - B C LIÊU CHUYÊN NGÀNH:...
 • 196
 • 689
 • 1

tóm tắt luận an sở khoa học về môi trường nước và thủy sinh vật để quản nguồn lợi thủy sản vùng ven biển sóc trăng- bạc liêu

tóm tắt luận an cơ sở khoa học về môi trường nước và thủy sinh vật để quản lý nguồn lợi thủy sản vùng ven biển sóc trăng- bạc liêu
... phần (Nguyễn Tác An ctv., 2003) Xuất phát từ thực trạng trên, đề tài sở khoa học môi trường nước thủy sinh vật để quản nguồn lợi thủy sản vùng ven biển Sóc Trăng - Bạc Liêu thực 1.2 Mục ... quần xã thủy sinh vật, làm sở khoa học để quy hoạch khai thác, sử dụng hợp nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng Bạc Liêu Luận án nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh trưởng sinh sản ... trường trạng nguồn lợi phiêu sinh vật, cá, tôm phân bố vùng ven biển từ Sóc trăng đến Bạc Liêu, làm sở khoa học để quản môi trường, nguồn lợi định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản • Xác định...
 • 34
 • 722
 • 0

ĐỒNG QUẢN NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG –CẦU HAI THỪA THIÊN HUẾ

ĐỒNG QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG –CẦU HAI THỪA THIÊN HUẾ
... trò quản với cộng đồng Những yêu cầu đồng quản công nhận tin tưởng vào vai trò khả cộng đồng quản Việc phát triển quản dựa vào cộng đồng Đồng Quản đầm phá Tam Giang - Cầu Hai báo ... vệ nguồn lợi thuỷ sản đầm phá Tam Giang, hệ đầm phá lớn bậc Đông Nam Á dần bị suy kiệt Và mô hình giải phần khó khăn IV THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỒNG QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN ĐẦM PHÁ TAM GIANG Giới ... cực tỉnh quản môi trường nguồn lợi thủy sản nên năm trở lại số lượng tôm, cá đầm phá Tam Giang – Cầu Hai ngày tăng Đơn cử, vụ cá Nam vừa qua, vùng Tam Giang, đầm Thuỷ Tú, đầm Cầu Hai, ngư...
 • 17
 • 1,060
 • 4

ĐỒNG QUẢN NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG –CẦU HAI THỪA THIÊN HUẾ

ĐỒNG QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG –CẦU HAI THỪA THIÊN HUẾ
... CÔNG TÁC ĐỒNG QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN ĐẦM PHÁ TAM GIANG 1: khái niệm • Đồng quản thuật ngữ chung quản có tham gia người sử dung tài nguyên người sở hữu trình quản Việc quản với ... HIỆN ĐỒNG QUẢN LÝ PHÁ TAM GIANG Thuận lợi tháng 12, 2005 Đồng quản ủng hộ thành công mặt pháp với quy định tỉnh quản khai thác thuỷ sản Được dự án IMOLA hỗ trợ IDRC hỗ trợ dự án Quản ... tham gia đồng quản nguồn lợi Quảng Thái năm 2004 kế hoạch đồng tiến hành quản nhân rộng năm 2003 tổ chức IDR thực phát triển Sam thành công đầm phá Quảng Chuồn Lợi ủng hộ mặt pháp với...
 • 19
 • 571
 • 4

đa dạng sinh học và quản nguồn lợi thủy sản

đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi thủy sản
... ĐDSH, Chương ĐA DẠNG SINH HỌC 1.1 Khái niệm đa dạng sinh học 1.2 Các mức đa dạng sinh học 1.3 Vai trò đa dạng sinh học 1.4 Đa dạng sinh học thủy sinh vật nước 1.5 Đa dạng sinh học thủy sinh vật biển ... đa dạng sinh học (Heywood& Baste 1995) Đa dạng loài Đa dạng di truyền Đa dạng sinh thái Giới (Kingdoms) Quần thể (Populations) Sinh đới (Biomes) Ngành (Phyla) Cá thể (Individuals) Vùng sinh học ... Thông tin học phần Học phần: Đa dạng sinh học Quản nguồn lợi thủy sản (Biodiversity and Aquatic resources management) Số ĐVHT: 03 (45 tiết) thuyết: 39 tiết Thảo luận:...
 • 121
 • 452
 • 5

bài giảng English for aquatic resources management (bài giảng anh văn chuyên ngành quản nguồn lợi thủy sản) Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

bài giảng English for aquatic resources management (bài giảng anh văn chuyên ngành quản lý nguồn lợi thủy sản) Nguyễn Văn Quỳnh Bôi
... nguyên tắc hưóng dẫn Quản Nguyễn Văn Quỳnh Bôi – Bộ môn Nuôi thủy sản nước Viện Nuôi trồng thủy sản – Đại học Nha Trang 5/2015 15 Bài giảng Anh văn chuyên ngành Quản Nguồn lợi thủy sản trị có trách ... sau, thứ hai (>< former) Nguyễn Văn Quỳnh Bôi – Bộ môn Nuôi thủy sản nước Viện Nuôi trồng thủy sản – Đại học Nha Trang 5/2015 24 Bài giảng Anh văn chuyên ngành Quản Nguồn lợi thủy sản (n) the ... fishery management decision? Nguyễn Văn Quỳnh Bôi – Bộ môn Nuôi thủy sản nước Viện Nuôi trồng thủy sản – Đại học Nha Trang 5/2015 38 Bài giảng Anh văn chuyên ngành Quản Nguồn lợi thủy sản...
 • 63
 • 214
 • 0

Quản tổng hợp lưu vực sông bé trên sở cân bằng tài nguyên nước

Quản lý tổng hợp lưu vực sông bé trên cơ sở cân bằng tài nguyên nước
... Âu tiếp cận sớm việc quản tổng hợp lưu vực, điển Pháp quản tổng hợp lưu vực sơng Rhơne lưu vực Arc, Bồ Đào Nha quản tổng hợp lưu vực Tajo, Anh quản tổng hợp lưu vực Roding, Beam Ingreboure ... Quản tổng hợp lưu vực sơng sở cân tài ngun nước , nghiên cứu sinh trình bày cần thiết quản tổng hợp lưu vực sơng giai đoạn ứng dụng ngun tắc quản tổng hợp lưu vực cụ thể cho lưu vực ... vực sơng” Quản tổng hợp lưu vực sơng quản hoạt động khai thác nguồn nước hoạt động dân sinh kinh tế cấp độ lưu vực Theo đó, quản tổng hợp tài ngun nước quản tổng hợp lưu vực kế thừa...
 • 194
 • 133
 • 0

Xây dựng những công trình sở hạ tầng quan trọng dựa trên sở cộng đồng tại hà tĩnh

Xây dựng những công trình cơ sở hạ tầng quan trọng dựa trên cơ sở cộng đồng tại hà tĩnh
... giám sát, đánh giá, tu, bảo dưỡng công trình Xã làm chủ đầu tư - Lấy xây dựng sở hạ tầng trọng tâm: Trong tâm dự án xây dựng công trình sở hạ tầng quan trọng, dựa nhu cầu người dân - Đặt mục tiêu ... hoạch có tham gia cộng đồng quản lý hoạt động phát triển; - Xây dựng công trình sở hạ tầng quan trọng dựa sở cộng đồng xã này; - Tạo thu nhập trực tiếp cho người nghèo cách tạo công ăn việc làm ... tầng sở nông thôn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu sở hạ tầng khu vực nông thôn yếu tố trọng yếu định phát triển khu vực theo hướng công nghiệp hóa Dự án Hạ tầng sở nông thôn dựa vào cộng đồng ...
 • 12
 • 136
 • 0

Tài liệu HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ QUẢN NGUỒN LỢI HẢI SẢN Ở TỈNH SÓC TRĂNG ppt

Tài liệu HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỢI HẢI SẢN Ở TỈNH SÓC TRĂNG ppt
... vươn khai thác xa bờ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Thủy sản, 1996 Nguồn lợi Thủy sản Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Sóc Trăng, 2010 Đề án khai thác bảo vệ nguồn ... KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng nghề khai thác hải sản tỉnh Sóc Trăng 3.1.1 Tàu thuyền khai thác hải sản Theo kết điều tra từ Chi cục KT&BVNLTS, năm 2005 toàn tỉnh Sóc Trăng có 1.104 tàu KTTS với ... nguồn lợi thủy sản (KT&BVNLTS) Sóc Trăng, 2011) Tuy nhiên, đến chưa có công trình nghiên cứu trạng khai thác hải sản (KTHS) Sóc Trăng để từ tìm giải pháp quản sử dụng hiệu nhóm nguồn lợi quan trọng...
 • 10
 • 547
 • 5

Điều tra hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác hợp nguồn lợi nghêu lụa ven biển tây tỉnh cà mau

Điều tra hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi nghêu lụa ven biển tây tỉnh cà mau
... Nha Trang v vic giao ti lun thc s, tụi thc hin Lun cao hc, chuyờn ngnh khai thỏc thy sn vi tiờu iu tra hin trng v xut gii phỏp bo v, khai thỏc hp ngun li Nghờu La ven bin Tõy tnh C Mau ... trớ khai thỏc, c tớnh tr lng v kh nng khai thỏc cho ton vựng bin, cng nh cho cỏc bói khai thỏc ch yu) b xut bin phỏp bo v v khai thỏc hp ngun li Nghờu La (nh ng c khai thỏc, v v s lng khai ... lng khai thỏc Nghờu La nm 2005 th 3.4: Sn lng khai thỏc Nghờu La nm 2006 th 3.5: Sn lng khai thỏc Nghờu La nm 2007 th 3.6: Tng sn lng khai thỏc Nghờu La 2005 2007 10 LI NểI U C Mau l tnh ven...
 • 98
 • 399
 • 0

QUẢN NHÀ VỆ SINH TRÊN SỞ CỘNG ĐỒNG

QUẢN LÝ NHÀ VỆ SINH TRÊN CƠ SỞ CỘNG ĐỒNG
... quản nhà vệ sinh nông thôn - 76 Chương 5: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN http://nuoc.com.vn Thiết kế định hình mẫu nhà vệ sinh ... nhà vệ sinh di động có hộc tự hoại chứa phân nước tiểu Hình 5.5: Nhà vệ sinh công cộng di động - 78 Chương 5: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ VỆ SINH ... Trên sở kiểu nhà vệ sinh đơn, nhà vệ sinh cộng đồng có qui mô lớn theo qui tắc chung đường dẫn phân, nước tiểu, nước thải rửa tập trung gom hai hố chung Nhiều nơi bố trí nhà tắm, nhà giặt rửa nhà...
 • 21
 • 439
 • 0

PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BỀN VỮNG TRÊN SỞ ỨNG DỤNG QUI TẮC NUÔI TRÁCH NHIỆM

PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BỀN VỮNG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG QUI TẮC NUÔI CÓ TRÁCH NHIỆM
... t qui chun thc hnh qun lý tt hn GAqP: t qui chun thc hnh nuụi tt CoC : t qui chun thc hnh nuụi cú trỏch nhim Chng nhn sn phm: t qui chun an ton cho sn phm thu hoch t c s chng nhn BMP t qui ... Nhng FAO/NACA ang nghiờn cu a Xõy dng qui tc kim tra ỏnh giỏ cụng nhn c s/vựng nuụi t qui chun CoC - FAO ch trỡ Mc tiờu: - Hi ho qui nh ca FAO vi cỏc qui nh ca khu vc, quc gia v cỏc t chc phi ... khai: Xõy dng qui ch qun lý nuụi trng thu sn bn vng (thay th quyt nh 06/2006/Q-BTS ngy 10/4/2006) Xõy dng qui chun ng dng BMP/GAqP/CoC cho i tng tụm v cỏ tra, ba sa Xõy dng qui ch ỏnh giỏ...
 • 50
 • 685
 • 0

Quan ly rung tu nhien dua tren co so cong dong

Quan ly rung tu nhien dua tren co so cong dong
... ứng nhu cầu mối quan tâm quản lý rừng ngýời dân quyềnờ Tãng cýờng nãng lực ngýời dân quản lý bảo vệ rừng theo quy chế hộ xây dựng ðýợc cấp có thẩm quyền hữu quan thông qua ðýợc coi ðiều cốt yếu ... tầm quan trọng tham gia vào trình ðể: (i) giúp ngýời tham gia nắm bắt kỹ thuật cho phép họ ðộc lập tiến hành ðánh giá tài nguyên týõng lai: (ii) giảm khối lýợng công việc cõ quan tổ chức hữu quan ... bên liên quan ðịa phýõng giúp xác ðịnh nhanh chóng vấn ðề kinh tế, xã hội môi trýờng cần phải ðýợc cân nhắc trình quy hoạch tiếp theoờ Quá trình áp dụng thực ðịa cho thấy tính xác trực quan liệu...
 • 6
 • 694
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nganh quản lý nguồn lợi thủy sảnngành quản lý nguồn lợi thủy sản là gìchi cục quản lý nguồn lợi thủy sảnquản lý nguồn lợi thủy sản ra làm gìquản lý nguồn lợi thủy sản làm gìquản lý nguồn lợi thủy sản là gìhọc quản lý nguồn lợi thủy sản ra làm gìthực trạng khai thác và quản lý nguồn lợi hải sảnquản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồngsản phẩm dịch vụ từng bước phát triển sản phẩm mới trên cơ sở công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu khách hàng và yêu cầu hội nhậpquản lý môi trường và nguồn lợi thủy sảnquản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sảnngành quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sảnnhiên một vấn đề đặt ra là hiện nay tại những vùng ven bờ đã và đang bị tận dụng khai thác quá mức làm cho nguồn lợi thủy sản có nguy cơ bị cạn kiệtnghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản ven biển tỉnh sóc trăngGIÁO ÁN MẦM MON CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆPTẬP TÀI LIỆU GIẢNG DẠY NGHIỆP VỤ VĂN THƯBáo cáo kinh tế kĩ thuật hạng mục xây mới sân vận động của huyệnBài soạn môn đầu tư và tài trợ bất động sản hoạt động bảo lãnh vay thế chấp bất động sảnCó được phép xưng tội qua mọi phương tiện internet khôngVăn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Văn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Kho tài liệu môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Muc luc CTNHKỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) baoquanTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ď7 Point and Interval EstimatesIndia GuideAD Costa Rica - ReviseAD China - Act_Supp1AD China - Act_Supp4China AD China - ActAD Argentina - Supp4AD Argentina - Supp8AD Argentina - Supp1