TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN 9

Tài liệu ôn thi TUYỂN SINH LỚP 10 môn anh năm học 2014-2015

Tài liệu ôn thi TUYỂN SINH LỚP 10 môn anh năm học 2014-2015
... rain (stop)………? 100 I (think)……… your father’s health (improve)………so much since I (see)……him last 101 Don’t worry We (finish)……… …… the report by 11 102 Listen to this ! I think this news ( surprise)…………you ... covered ……… leaves 100 A fluent English speaker is giving us some advice ……… how to improve my pronunciation 101 Look ……… this enormous telephone bill before leaving ……… work, son ! 102 This electrical ... been some decrease ………… military spending this year 10 Nobody knows what the cause ………… the explosion was 11 Do you think we’ll find a solution ………… this problem? 12 Have you ever read any books...
 • 116
 • 387
 • 5

Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn văn

Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn văn
... chuyện hai văn bản: Những ngơi xa xơi Chiếc lược ngà Phân tích tác dụng CHUN ĐỀ 3: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM TIẾNG NĨI CỦA VĂN NGHỆ (Nguyễn Đình Thi) I Giới thi uvăn Tác giả - Nhà văn Nguyễn ... nói văn nghệ thực mang tính cụ thể, sinh động, đời sống tình cảm người qua nhìn tình cảm có tính cá nhân nghệ sĩ Nội dung tiếng nói văn nghệ khác với mơn khoa học khác Sự cần thi t tiếng nói văn ... đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung văn bản, câu phải phục vụ chủ đề đoạn văn (liên kết chủ đề) - Các đoạn văn câu phải xếp theo trình tự hợp lí (liên kết lơgic) 2.Về hình thức: câu đoạn văn liên...
 • 72
 • 340
 • 0

Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh

Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh
... had left it 44 | P a g e Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 GV: Chung Kim Phụng Only ………………………………………………………………………………………………… 45 | P a g e Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 GV: Chung Kim Phụng LIST ... ? This is too expensive, ? These shops open until 10 pm, ? Let’s go out for dinner, ? Call me when she comes, ? 13 | P a g e Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 10 ... …could/would pass the entrance 10 next month (pass) She wishes her father …were here to help her now (be) 30 | P a g e Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II 10 11 12 13 14 15 16...
 • 53
 • 581
 • 2

Ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ Văn

Ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ Văn
... dựng nhân vật Truyện Kiều tập đại thành ngôn ngữ văn học dân tộc LUYỆN TẬP THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN VĂN - ĐỀ SỐ Câu 1: (1,5 điểm) Viết đoạn văn khoảng đến 10 câu nhận xét nghệ thuật tả người Nguyễn ... học sinh không gặp tình trạng “không dù đầu có nhiều ý tưởng” bạn sweetnightmare bày tỏ diễn đàn Hocmai.vn Chúc bạn thành công văn mình, đặc biệt mở phải hút nhé! LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT - MÔN ... xã hội nhằm bênh vực cho người phụ nữ Đó chủ đề manh tính nhân văn cao văn học đương thời 10 | P a g e LUYỆN THI VÀO 10 THPT - MÔN VĂN Câu 1: (1,5 điểm) Phân tích giá trị nội dung nghệ thuật đoạn...
 • 40
 • 1,991
 • 3

Tài liệu ON THI TUYEN SINH LOP 10 ANH VĂN

Tài liệu ON THI TUYEN SINH LOP 10 ANH VĂN
... Kiến thức trọng tâm ôn thi TUYểN SINH lớp 10 (phần 3) III Các cấu trúc khác chơng trình tiếng Anh lớp Câu mong ớc: đợc dùng ngời nói mong ớc điều trái ngợc với thực tế * Mong ớc tại: S (1) + wish ... were playing table tennis Kiến thức trọng tâm ôn thi TUYểN SINH lớp 10 (phần 2) II Các cấu trúc khác chơng trình tiếng Anh THCS 1.Các động từ khuyết thi u a MAY : Là động từ tình thái đợc dùng để ... cần thi t phải làm e Should / Shouldnt: nên / không nên làm gì, diễn đạt lời khuyên Should đợc dùng để nêu ý kiến muốn hỏi nêu ý kiến việc thờng dùng kèm với I think / I dont think / Do you think...
 • 15
 • 908
 • 22

Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 2015

Tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 2015
... I (think)……… your father’s health (improve)………so much since I (see)……him last 100 Don’t worry We (finish)……… …… the report by 11 101 Listen to this ! I think this news ( surprise)…………you 102 ... covered ……… leaves 100 A fluent English speaker is giving us some advice ……… how to improve my pronunciation 101 Look ……… this enormous telephone bill before leaving ……… work, son ! 102 This electrical ... understand)………….perfectly 108 We must take umbrella It (rain)……………… 109 Wood usually (float)………… on the water 110 Look out! The ceiling (fall)………………in 111 It’s too late Nothing (matter)………… now...
 • 116
 • 291
 • 5

Tài liệu ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN : TOÁN pdf

Tài liệu ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN : TOÁN pdf
... bể vỏi thứ hai 10 nên thời gian vòi thứ hai chảy riêng đầy bể : x + 10 (h) vòi chảy : 0,25 1,0 (bể) x + 10 Hai vòi chảy chung 12 đầy bể ,vậy chảy 1 1 + = : (bể) Theo ta c : 12 x + 10 x 12 0,75 ... =  Giải hệ :  Cộng vế ta có : 5x = 10m => x = 2m Thay vào ph/ trình (2) ta có : 2m – 2y = => y = m – Vậy hệ có nghiệm : (x ; y) = (2m ; m-1) Thay vào hệ thức : x2 – 2y2 = Ta có : (2m)2 – 2(m ... có hệ :  Cộng vế ta có phương trình : 5x = 10 => x = Thay x = vào phương trình x – 2y = ta có : – 2y = => 2y = => y = Vậy hệ có nghiệm : (x ; y) = (2 ; 0)  x + y = 5m − ( 1) 4 x + y = 10m −...
 • 4
 • 750
 • 1

Tài liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Quang Trung 2009-2010 doc

Tài liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Quang Trung 2009-2010 doc
... left school A B C D 105 Nam asked Mai what can he to help her A B C D Phần VI: Điền dạng từ cho ngoặc (0.1 mark/each) 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 I want to this cake into parts ... match A B C D 99 I’d recommend this book for anyone that loves detective stories A B C D 100 If you want to attend the course, you must pass the writing test A B C D 101 This is the first time I have ... eaten Japan food A B C D 102 Your brother-in-law hardly goes to work by bus, doesn’t he? A B C D 103 Even though being ill, Peter still went to school last Monday A B C D 104 My brother didn’t wear...
 • 6
 • 2,482
 • 85

Tài liệuTHI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN THI: NGỮ VĂN pot

Tài liệu KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN THI: NGỮ VĂN pot
... học sinh viết đoạn văn từ 10 đến 12 câu, nêu suy nghĩ thân đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” Đây đề có tính chất tích hợp việc kiểm tra kỹ viết đoạn văn hiểu biết vấn đề xã hội học sinh Do vậy, học sinh ... văn: bảo đảm bố cục đoạn văn (tức có phần mở, thân kết đoạn); bảo đảm mối liên kết nội dung hình thức; viết tả, dùng từ, ngữ pháp - Nêu suy nghĩ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”: học sinh không thi t ... phải vào giải thích từ ngữ cụ thể cần khái quát nội dung câu tục ngữ, trình bày suy nghĩ, đánh giá thân đạo lý tốt đẹp dân tộc thể qua câu tục ngữ, chẳng hạn: + Câu tục ngữ lời nhắc nhở, lời khuyên...
 • 4
 • 295
 • 3

Tài liệu ôn thi tuyển vào lớp 10 -Môn hóa học

Tài liệu ôn thi tuyển vào lớp 10 -Môn hóa học
... có dạng CxHyOz 12.m CO × 100 Tính: %C = 44.m A %H = 2.m H O 18.m A × 100 %O = 100 % - (%C + %H) 12x y 16z M A = = = Lập tỉ lệ: %C %H %O 100 ⇒ x, y, z Tài liệu ôn thi vào 10 Page: 23 GV: Trường THCS ... BaCl2, Na2CO3, Na2SO4 chứa lọ riêng biệt Không dùng thêm hoá chất khác, nhận biết dung dòch Viết PTPƯ xảy PHƯƠNG PHÁP GIẢ I TOÁN HOÁ HỌC Tài liệu ôn thi vào 10 Tìm muối sinh cho oxit axit phản ứng ... khí CO2 vào 100 ml dung dòch Ba(OH)2 1M Cô cạn dung dòch thu m (g) chất rắn khan ? Đáp số: m Ba(HCO ) = 12,95 gam Dạng : Bài toán cho đồng thời lượng hai chất tham gia Tài liệu ôn thi vào 10 Page:...
 • 31
 • 1,060
 • 55

GIÁO ÁN ÔN LUYỆN THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN

GIÁO ÁN ÔN LUYỆN THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN
... Trung Quốc lần ông nhiễm dịch bệnh ốm Huế (16-9-1802) An táng cánh đồng Bàu Đá (Thừa Thi n - Huế) + 1824, trai ông Nguyễn Ngũ xin nhà vua mang thi hài ông an táng quê nhà - Cuộc đời ông chìm nổi, ... văn Khung cảnh ngày xuân Vừa giới thi u thời gian, vừa giới thi u không gian mùa xuân Mùa xuân thấm trôi mau thoi dệt cửi Tiết trời bước sang tháng 3, tháng cuối mùa xuân (Thi u quang: ánh sáng ... ngợp tâm trí ông Ông Hai yêu làng yêu nước tha thi t Niềm tin ông vào kháng chiến, tin vào Bác Hồ… khiến người đọc cảm động Ông Hai người nông dân bình thường biết hi sinh riêng kháng chiến Điều...
 • 111
 • 1,584
 • 19

Ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn chuyên đề truyện hiện đại việt nam

Ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn chuyên đề truyện hiện đại việt nam
... Việt Nam bắt đầu viết văn Từ ông công tác Hội nhà văn Việt Nam, làm biên tập cho tuần báo Văn nghệ Hội nhà văn Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ, ông tham gia kháng chiến tiếp tục sáng tác văn ... tức xác nhận lần nữa, ông không muốn nghe, không muốn thấy… ĐỀ TẬP LÀM VĂN : Đề 1: Truyện ngắn “làng” Kim Lân gợi cho em suy nghĩ chuyển biến tình cảm người nông dân Việt Nam thời kháng chiến ... ý: A Mở (SGK) - Kim Lân nhà văn am hiểu sống nông thôn người dân Miền Bắc Ông có sở trường viết truyện ngắn truyện ông thường viết đề tài nông dân Truyện ngắn “Làng” ông sáng tác lúc kháng chiến...
 • 72
 • 317
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu on thi tuyen sinh lop 10 mon anh vantài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn văntài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn toántài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn anhtài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn lýtài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh đủ dạng bài tậptài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn hóatai lieu on thi tuyen sinh lop 10 mon tieng anhôn thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ vănkiến thức ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văntài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 10tài liệu on thi tuyen sinh lop 10 toan hinh hoctài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn toántai lieu on thi tuyen sinh vao 10 mon anh du dang bai taptai lieu on thi tuyen sinh vao 10 mon tieng anh du dang bai tapkỹ thật truyền hình số IPTVkỹ thuật tinh luyện dầu thực vậtHỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTNuôi con nuôi trên thực tế và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề nàybiện pháp cầm cố tài sảnmô hình lọc nước cải tiến sử dụng ánh sáng mặt trờimối quan hệ giữa fdi và năng suất lao động tại singaporethời kì 2010 2015một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế và xây dựng hải dươngmục tiêu – lý thuyết và bình luận về các ví dụ thực tế tại việt namnghiên cứu cơ sở hình thành khung giá đất, thực trạng việc áp dụng khung giá đất ở thành phố kon tum – tỉnh kon tumnghiên cứu là xuất khẩu hồ tiêunghiên cứu tác động ema đến vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệpnhà lãnh đạo tiêu biểu – đinh nhật namPhân tích tác động của vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế của việt nam giai đoạn 1986 – 2010phong cách lãnh đạo của ông michale dellphương pháp quy nạp trong toán họcQui trình sản xuất phân urequỹ đầu tư và công ty quản lý quỹquy luật chuyển hóa giữa lượng và chất vận dụng quy luật lượng chất vào việc phát triển hệ thống ngân hàng sacombank hiện nayquy trình công nghệ sản xuất shortening