Đề tài quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính

Tài liệu Đề án “Quy trình kiểm toán doanh thu trong báo cáo tài chính" pdf

Tài liệu Đề án “Quy trình kiểm toán doanh thu trong báo cáo tài chính
... ỏn ny Quy trình kiểm toán doanh thu kiểm toán báo cáo ti S/v thực Hồ thị Nguyên Lớp Kiểm toán 43A Đề án môn học Phn I NHNG VN Lí LUN CHUNG V KIM TON DOANH THU I c im khon mc doanh thu vi kim ... Kt chuyn doanh thu thun Doanh thu nhn trc TK 3331 Gim giỏ, doanh thu hng bỏn b tr li GTGT S/v thực Hồ thị Nguyên Lớp Kiểm toán 43A Đề án môn học II C s lý lun v kim toỏn khon mc doanh thu 1.Vai ... kinh doanh ca doanh nghip - Doanh thu hot ng ti chớnh: Ch tiờu ny phn ỏnh doanh thu hot ng ti chớnh thun phỏt sinh k bỏo cỏo ca doanh nghip S/v thực Hồ thị Nguyên Lớp Kiểm toán 43A Đề án môn...
 • 40
 • 235
 • 0

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài : “Vận dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm tốn Bo co ti chính tại cơng ty kiểm tốn Việt Nam (VACO)”. potx

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài : “Vận dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm tốn Bo co ti chính tại cơng ty kiểm tốn Việt Nam (VACO)”. potx
... Chương 1: Cơ sở lý luận thủ tục phân tích 1.1 Khái niệm thủ tục phân tích 1.2 Phân loại thủ tục phân tích 1.2.1 Phân tích xu hướng 1.2.2 Phân tích tỷ xuất 1.2.3 Phân tích tính hợp lý 1.2.4 Phân tích ... pháp phân tích xu hướng Thực thủ tục phân tích số khoản mục Thực thủ tục phân tích khoản mục doanh thu Thực thủ tục phân tích khoản mục hàng tồn kho Thực thủ tục phân tích chi phí bán hàng Thực thủ ... thủ tục phân tích giai đoạn soát xét tổng thể kiểm toán Mục đích Tài liệu sử dụng Phương pháp phân tích Chương 3: Một số nhận xét kiến nghị thủ tục phân tích quy trình kiểm Kiểm toán Việt Nam...
 • 3
 • 172
 • 0

Luan van chuyen de 118570 quy trinh kiem toan khoan muc tien trong chuan

Luan van chuyen de 118570 quy trinh kiem toan khoan muc tien trong chuan
... việc ngày nghỉ không? Hoạt động máy kế toán có ghi quy chế kiểm soát nội công ty không (Điều lệ, Quy chế tài chính, Nội quy ) Không Ghi áp dụng   Trong công ty có phận Kiểm toán nội hay Ban kiểm ... hành theo quy trình thủ tục đề ra? Quy trình đề có phù hợp với quy định hành Nhà nước? Không Không áp dụng Ghi   10 Có lập kế hoạch ngân quỹ? Kế hoạch chi tiêu? định mức tồn quỹ? 11 Quy định ... có làm việc ngày nghỉ không? Hoạt động máy kế toán có ghi  quy chế kiểm soát nội công ty không (Điều lệ, Quy chế tài chính, Nội quy ) Trong công ty có phận Kiểm toán nội hay Ban kiểm soát không?...
 • 90
 • 121
 • 0

Tìm hiểu chức năng AutoShapes và Microsoft Visio để vẽ quy trình kế toán bán hàng, mua hàng, kế toán tiền lương và tài sản cố định

Tìm hiểu chức năng AutoShapes và Microsoft Visio để vẽ quy trình kế toán bán hàng, mua hàng, kế toán tiền lương và tài sản cố định
... Chuyển tiền toán Khách hàng Kiểm tra việc toán Bộ phận toán  TÌM HIỂU CHỨC NĂNG CỦA MICROSOFT VISIO ĐỂ VẼ QUY TRÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 1) Mở MS Visio: - Sau cài đặt chương trình MS Visio, ta vào ...  TÌM HIỂU CHỨC NĂNG CỦA AUTOSHAPES ĐỂ VẼ QUY TRÌNH KẾ TOÁN MUA HÀNG: 1) Mở Autoshapes microsoftword: - Vào Insert/Picture /Autoshapes ta thấy xuất toolbar Autoshapes ta sử dụng Autoshapes ... Hóa đơn mua hàng Dự báo yêu cầu tiền mặt Phân tích mua hàng QUY TRÌNH KẾ TOÁN MUA HÀNG Nhà quản lý - Để vẽ quy trình trên, ta chủ yếu sử dụng hình mục Flowchart Autoshapes Trong Flowchart Autoshapes...
 • 16
 • 1,162
 • 0

đề xuất quy trình kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản trong kiểm toán ngân sách nhà nước

đề xuất quy trình kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản trong kiểm toán ngân sách nhà nước
... thực kiểm toán nội dung chi ĐTXDCB kiểm toán NSNN, KTV Nhà nước (KTV) phải dựa quy trình kiểm toán chung vận dụng quy trình kiểm toán NSNN, quy trình kiểm toán dự án đầu xây dựng chưa có quy trình ... lên vấn đề: Một là, vấn đề chung quy trình; hai là, nội dung Quy trình kiểm toán chi ĐTXDCB 1 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐÊ LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 ... CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC VIẾT TẮT MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐÊ LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN...
 • 142
 • 195
 • 0

Nghiên cứu phục hồi và xây dựng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, chẩn đoán, vận hành kỹ thuật động cơ KIA bằng hình ảnh dữ liệu tại xưởng thực tập bộ môn kỹ thuật ô tô

Nghiên cứu phục hồi và xây dựng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, chẩn đoán, vận hành kỹ thuật động cơ KIA bằng hình ảnh dữ liệu tại xưởng thực tập bộ môn kỹ thuật ô tô
... điểm kỹ thuật động KIA Hình 1.2 Động KIA Bảng 1.2 Đặc điểm kỹ thuật động KIA STT Đặc điểm kỹ thuật Động KIA Kiểu động KIA JS2 Loại động Động diesel kỳ Công suất cực đại 23/4000 [KW/rpm] Mômen ... HƯ HỎNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ 2.1 Lý thuyết hư hỏng chi tiết động Động đốt tổ hợp phức tạp chi tiết cụm chi tiết, trình vận hành, chi tiết động gặp nhiều loại hư hỏng ... Việc làm phương pháp xác định tình trạng động không tháo máy chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động Để tiến hành công việc chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cần phải có điều kiện sau: - Trước tiên...
 • 100
 • 315
 • 1

đồ án nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm tra, sử dụng hóa chất hỗ trợ quá trình khai thác, vận chuyển, xử lý dầu thô ngoài giàn

đồ án nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm tra, sử dụng hóa chất hỗ trợ quá trình khai thác, vận chuyển, xử lý dầu thô ngoài giàn
... ĐỒ ÁN: Nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm tra, sử dụng hóa chất hỗ trợ trình khai thác, vận chuyển, xử dầu thô giàn. ” II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: − Phần I: Tổng quan thuyết • Vai trò ứng dụng ... tượng nghiên cứu • Tình hình nghiên cứu nước • Cơ sở hóa phương pháp nghiên cứu − Phần II: Xây dựng quy trình thực nghiệm • Phương hướng nghiên cứu cần thực • Lập danh sách hóa chất dụng cụ ... Chương 3: Xử nhũ tương dầu/ nước công nghiệp dầu khí Ứng dụng polyelectrolyte xử nhũ tương dầu nước thải nhiễm dầu Xử nhũ tương dầu/ nước (O/W) Nhũ tương dầu/ nước T r a n g 30 | 36 ĐỒ ÁN CÔNG...
 • 36
 • 93
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bằng hình ảnh quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ký thuật động cơ 1Inz-fe lắp trên ô tô TOYOTA VIOS tại công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Nghiên cứu xây dựng bằng hình ảnh quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ký thuật động cơ 1Inz-fe lắp trên ô tô TOYOTA VIOS tại công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
... tình hình môn kỹ thuật ô giao đề tài có tên: Nghiên cứu xây dựng hình ảnh quy trình kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa kỹ thuật động 1NZ-FE lắp ô Toyota Vios công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ ... 3: XÂY DỰNG HÌNH ẢNH QUY TRÌNH KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ 1NZ-FE LẮP TRÊN Ô TOYOTA VIOS 32 3.1 Các phương pháp xây dựng liệu hình ảnh 32 3.2 Chuẩn bị đưa động khỏi ô ... Hình 2-7 Sơ đồ nắn chi tiết bị xoắn 32 Chương XÂY DỰNG HÌNH ẢNH VỀ KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ 1NZ-FE LẮP TRÊN Ô TOYOTA VIOS 3.1 Các phương pháp xây dựng hình ảnh liệu - Xây dựng...
 • 118
 • 479
 • 4

Tài liệu QUY TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THÔNG TIN QUẢNG CÁO THUỐC_QT.QLD.19 docx

Tài liệu QUY TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THÔNG TIN QUẢNG CÁO THUỐC_QT.QLD.19 docx
... dung thông tin quảng cáo thuốc với hồ sơ đăng ký thông tin quảng cáo lưu Cục Nội dung thông tin quảng cáo thuốc không với hồ sơ đăng ký thông tin quảng cáo lưu Cục Thông tin quảng cáo thuốc chưa ... giải vi phạm cách đầy đủ có hệ thống, theo quy định thủ tục hành hành - PHẠM VI ÁP DỤNG Lãnh đạo chuyên vi n Phòng Quản thông tin quảng cáo thuốc TÀI LIỆU THAM CHIẾU - Quy chế Thông tin, quảng ... Chuyên vi n Lưu hồ sơ 5.2 Mô tả 5.2.1 Tiếp nhận thông tin Ngày áp dụng: Lần sửa đổi: 00 Cục Quản Dược Vi t Nam QT.QLD.19 Thông tin vi phạm thông tin quảng cáo thuốc cập nhật vào sổ theo dõi vi phạm...
 • 7
 • 327
 • 2

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính: Nghiên cứu về quy trình kiểm tra bảo mật ứng dụng web

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính: Nghiên cứu về quy trình kiểm tra bảo mật ứng dụng web
... Sử dụng thành phần dễ bị tổn thương biết  Chuyển hướng chuyển tiếp thiếu thẩm tra Chương – QUY TRÌNH KIỂM TRA BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB 2.1 Quy trình kiểm tra việc thu thập thông tin từ ứng dụng Web ... nghiên cứu tìm hiểu quy trình kiểm tra bảo mật ứng dụng Web đóng góp phần vào việc đánh giá bảo đảm an toàn thông tin cho Website, đáp ứng nhu cầu cấp thiết an ninh bảo mật Kết thu luận văn:  ... bảo mật ứng dụng Web  Giới thiệu quy trình phục vụ cho việc kiểm tra phát điểm yếu an toàn thông tin ứng dụng Web  Đưa báo cáo đánh giá an toàn thông tin cho Website Hướng nghiên cứu luận văn: ...
 • 26
 • 550
 • 1

xây dựng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cung cấp điện trên xe altis 2010

xây dựng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cung cấp điện trên xe altis 2010
... thành đồ án môn học với nội dung: “XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TRÊN XE ALTIS 2010 ôtô Với kinh nghiệm kiến thức với bảo tận tình thầy TRẦN VĂN THOAN ... tài Hệ thống cung cấp điện xe hệ thống quan trọng, ảnh hưởng lớn đến trình làm việc xe Để cho xe hoạt động ổn định tiết kiệm nhiên liệu hệ thống cung cấp điện phải tốt Tuy nhiên hệ thống cung cấp ... án bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục hư hỏng Bước 5: Xây dựng hệ thống tập thực hành bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống cung cấp điện 1.3 Công dụng, yêu cầu hệ thống a, Công dụng Cung cấp điện áp môt...
 • 40
 • 609
 • 3

xây dựng quy trình kiểm tra ,bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu phân phối khí trên ô tô đời mới

xây dựng quy trình kiểm tra ,bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu phân phối khí trên ô tô đời mới
... -Cơ cấu phân phối khí dùng xupap: + cấu phân phối khí dùng xupap treo +Cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt -Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt Đồ án sửa chữa Khoa khí Động lực -Cơ cấu ... nhờ trình tìm hiểu, nghiên cứu chúng em nắm vững kiến thức chuyên môn Tên đề tài chúng em là: Xây dựng quy trình kiểm tra ,bảo dưỡng, sửa chữa cấu phân phối khí Đồ án sửa chữa 50 Khoa ... vỡ trình tháo lắp không kĩ thuật b .Kiểm tra Đồ án sửa chữa Hình 2.11: Kiểm tra ống dẫn hướng dưỡng 25 Khoa khí Động lực - Ống dẫn hướng xupáp phải kiểm tra sửa chữa thay trước sửa chữa, ...
 • 50
 • 819
 • 2

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC NGHIỆM THU TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC NGHIỆM THU TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
... NI DUNG QUY TRèNH CC BC NGHIM THU I C S THIT LP QUY TRèNH NGHIM THU II MC TIấU/ C S CA CễNG TC NGHIM THU III IU KIN SN PHM THI CễNG C NGHIM THU IV QU TRèNH THC HIN CC BC NGHIM THU Nghim thu vt ... nghim thu vũng 24 gi k t nhn c phiu yờu cu nghim thu ca nh thu thi cụng xõy dng, hoc thụng bỏo lý t chi nghim thu bng bn cho nh thu ỉ Ni dung v trỡnh t nghim thu: a) Kim tra ti ch i tng nghim thu: ... ni quy, tiờu chun k thut hnh v cỏc quy nh v an ton, v sinh ca n v sn xut Cỏc biờn bn nghim thu thi gian xõy dng v biờn bn nghim thu bn giao a cụng trỡnh vo s dng l cn c toỏn sn phm xõy lp v quyt...
 • 50
 • 601
 • 1

Hoàn thiện quy trình đàm phán qua thư trong nhập khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần Fullhome

Hoàn thiện quy trình đàm phán qua thư trong nhập khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần Fullhome
... nhằm hoàn thiện quy trình đàm phán TMQT công ty Cũng giống đề tài trước, đề tài em nghiên cứu : Hoàn thiện quy trình đàm phán qua thư nhập hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần ... Hoàn thiện quy trình đàm phán qua thư nhập hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần Fullhome. ” chọn để nghiên cứu 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong năm gần vấn đề hoàn thiện ... tổng quan vấn đề đàm phán qua thư công ty cổ phần Fullhome - Chương : sở lý luận đàm phán qua thư nhập - Chương : phân tích thực trạng vấn đề đàm phán qua thư nhập hàng nhựa gia dụng từ thị trường...
 • 42
 • 354
 • 0

Hoàn thiện quy trình đàm phán qua thư trong nhập khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần Fullhome

Hoàn thiện quy trình đàm phán qua thư trong nhập khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần Fullhome
... KHẨU HÀNG NHỰA GIA DỤNG TỪ THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FULLHOME 4.1.Định hướng phát triển quy đình đàm phán qua thư nhập hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần Fullhome ... pháp để hoàn thiện quy đình đàm phán qua thư nhập hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần Fullhome Qua thời gian thực tập nghiên cứu thực tế công ty quy trình đàm phán qua thư việc ... nhằm hoàn thiện quy trình đàm phán TMQT công ty Cũng giống đề tài trước, đề tài em nghiên cứu : Hoàn thiện quy trình đàm phán qua thư nhập hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần...
 • 41
 • 551
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: trình tập hợp doanh thu chi phí quy trình kết chuyển doanh thu chi phí để xác định kết quả kinh doanhquy trình ghi nhận doanh thuquy trình thanh toán bảo hiểm thất nghiệpquy trình kiểm tra vi phạm hành chínhquy trình kiểm tra bao duong he thong phanhphần iii quy trình kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống gạt mưa rửa kínhdoanh thu chi phi va bao cao ket qua kinh doanhkhoan phải thu trong phân tích báo cáo tài chínhsơ đồ 2 2 quy trình thực hiện nhập dữ liệu và in báo cáo trên phần mềmchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn acpa thực hiệnluận văn kiểm toán quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty kiểm toán dtlluận văn kế toán kiểm toán quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nợ và nợ phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán sao việtchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnvận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiện20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 1. BiaBCTC tom tat Quy IIIBC luu chuyen tien te QIV-09 tong laiVKC Giay de cu ung cu TV HDQT20090218-KSH-BC luu chuyen tien te QIV-082.Bao cao BGD va BCKT20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 4. Bao cao KQHDKD20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 5. BCLC tien teBC003 Bao cao tai chinh da kiem toan 2014TTr002 Sua doi dieu le Cong tyTTr002A Bang tham chieu sua doi dieu le Cong tyTTr003 Sua doi dieu le Cong tyMau giay xac nhan du DH 2014lời cảm ơn ngày xưng tội lần đầuLịch dạy của tháng 420170608 20170607 dxg tb giao dich cp thay doi niem yetnq hdqt thong qua cho cty con cty lien ket vaynq so 22 tq ngay dang ky cuoi cung chot danh sach tra co tuc nam 2016nq so 21 phuong an phat hanh gd1nq so 16 tq bo nhiem ptgd tran cong luan