Basel II BẢN ĐẦY ĐỦ

Giáo án 10- banbản đầy đủ ( cả đề kiểm tra )

Giáo án 10- ban cơ bản đầy đủ ( cả đề kiểm tra )
... biết mài nhẫn khoan lõ để tra cán => công cụ đa dạng phù hợp với công việc đợc trau chuốt có hiệu Giáo án Lịch sử lớp 10 Trờng THPT DL Lý Tự Trọng 2) Ngời tinh khôn óc sáng tạo - Khoảng vạn năm ... tập: + Lập bảng so sánh Nội dung Thời kỳ đá cũ Thời kỳ đá Thời gian Chủ nhân Kỹ thuật chế tạo công cụ đá DDời sống lao động + Đọc trớc chuẫn bị cho tiết sau Giáo án Lịch sử lớp 10 Trang ... hoạt Hộp sọ thể tích não phát triễn, trán cao, mặt phẳng hình dáng gọn linh hoạt, lớp lông mỏng ngời không nữa, đa đến xuất chủng tộc ( vàng-đen -trắng) + TRong việc chế tạo công cụ đá ngời tinh...
 • 5
 • 501
 • 1

Giao an Toan 12 co ban (day du)

Giao an Toan 12 co ban (day du)
... a=0;a ≠0 Nế u a = hàm sớ trở thành hàm sớ khơng co cực tri ̣ y = −9 x + b Võ Anh Tuấn Trang 12 Đại số 12 TTGDTX M’DRĂK Nế u a ≠ ta co y’= Chia nhóm lâ ̣p bản biế n thiên Nhóm 1;2 ... nhâ ̣t co chu DT=D*R Khi đó kích thước co n la ̣i là –x vi 16 cm biế t mơ ̣t ca ̣nh Tìm hàm sớ y và tính Go ̣i y là diê ̣n tích ta co y = –x2 +8x Võ Anh Tuấn Trang 16 Đại số 12 bằ ... định lý mối quan hệ tính đơn điệu dấu cuả đạo hàm ?2 Phát biểu quy tắc xét tính đơn điệu hàm số Hướng dẫn nhà Học ; làm tậpSGK trang 9,10 Rút kinh nghiệm : Võ Anh Tuấn Trang Đại số 12 Tiết: Ngày...
 • 17
 • 893
 • 16

HInh hoc 12 Co ban ( day du)

HInh hoc 12 Co ban ( day du)
... diện (H) số dương V(H) thoả mãn tính chất sau: + Nếu (H) khối lập phương có cạnh V(H) = + Nếu hai khối đa diện (H1) (H2) V(H1) = V(H2) + Nếu khối đa diện (H) chia thành hai khối đa diện (H1), (H2) ... tròn giao tuyến mặt cầu S(O; r) mặt phẳng ( ) Biết khoảng r O cách từ tâm O đến ( ) R b/ Cho mặt cầu S(O; r), hai mp ( ) ( ) có ( ) khoảng cách đến tâm O mặt cầu cho a b (0 < a < b < r) Hãy so ... Nếu ( ) có pt : Ax + By + Cz + D =  n = (A; B; C) véctơ pháp tuyến b) Nếu mp(α) qua điểm M0(x0 ; y0 ;z0) có  véctơ pháp tuyến n = (A; B; C) phương trình có dạng : A( x − ) + ( y − ) + (z −...
 • 32
 • 1,237
 • 12

De cưong ôn tập chương II( hay đầy đủ BT)

De cưong ôn tập chương II( hay đầy đủ BT)
... yên có khối lượng tối đa 50 kg mà không bò đứt Dùng sợi dây để kéo vật khác có khối lượng 45 kg lên cao theo phương thẳng đứng Gia tốc lớn vật có để dây không bò ®øt lµ bao nhiªu ? Lo¹i : Vật ... dài lò xo lúc treo vật m l = 31 cm Lấy g = 10 m/s2 Tính độ cứng k lò xo Lo¹i : Ph¶n lùc ®µn håi hay ¸p lùc(lùc nÐn, lùc ®Ì, lùc Ðp) VÝ dơ : Một vật có khối lượng m = 20kg đặt sàn thang máy Tính ... lªn vËt theo ®Þnh lt II Niu T¬n ( NÕu cã lùc ph©n tÝch th× sau ®ã viÕt l¹i ph¬ng tr×nh lùc vµ thay thÕ lùc ph©n tÝch ®ã cho lùc Êy lu«n) u r n u u ur u r u u r ur u r Fhl = ∑ F i = F1 + F2 +...
 • 5
 • 875
 • 5

BỘ GIÁO ÁN 12 CƠ BẢN ĐẦY ĐỦ

BỘ GIÁO ÁN 12 CƠ BẢN ĐẦY ĐỦ
... 1976-1980 CNXH để từ khẳng định: - Đại hội IV Đảng họp từ ngày 14 – Hoạt động nhóm: chia làm 20 /12/ 1976 với định: nhóm + Quyết định đường lối chung CM XHCN Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung đường lối ... phục phát triển kinh tế : sản xuất thành tựu văn hóa, *Nông nghiệp : Diện tích gieo trồng tăng giáo dục, y tế? Nhóm 4: Tìm hiểu khó gần triệu khăn, hạn chế ngun nhân *Công nghiệp : nhiều nhà ... chuyển sang +Điểm xuất phát lên xây quốc doanh , tập thể … dựng CNXH cua ta ntn ? +Về văn hóa , giáo dục , y tế +Giai đoạn quan hệ *Phát triển phong trào bình dân học vụ , Mĩ ta ntn ? +Tình hình...
 • 3
 • 339
 • 0

SINH 10 CƠ BẢN(ĐẦY ĐỦ)

SINH 10 CƠ BẢN(ĐẦY ĐỦ)
... lượng vi sinh vật 24 24 Các q trình tổng hợp phân giải vi sinh vật 25 25 Thực hành : lên men Êtilic Lactic 26 26 Sinh trưởng vi sinh vật 27 27 Kiểm tra kì II 28 28 29 29 Sinh sản vi sinh vật ... SGK Sinh học 10 KIỂM TRA 15 PHÚT – Lần I Mục tiêu : - Kiểm tra mức độ hiểu rèn luyện kĩ làm kiểm tra học sinh - Giúp học sinh ơn tập kiến thức học 10 II Phương pháp : - GV đề trước, cho học sinh ... đất, nước, khơng khí, sinh vật - Hình thức sống: tự tự dưỡng dị dưỡng hoại sinh, sinh GV nhận xét, kết luận +Nhóm 2: Câu hỏi : Trình bày đặc điểm sinh vật thuộc giới Ngun sinh giới Nấm? GV u...
 • 79
 • 280
 • 0

địa 10 cơ bản (đầy đủ)

địa 10 cơ bản (đầy đủ)
... : - Nhận thấy đợc cần thiết việc tìm hiểu bảng giải đọc đồ II Thiết bị dạy học: - Bản đồ kinh tế Việt Nam - Bản đồ kinh tế VN - Bản đồ tự nhiên VN - Bản đồ dân c Châu III Hoạt động dạy học: Hoạt ... lãnh thổ b Khả biểu hiện: Năm học: 2008 - 2009 Địa 10 - Số lợng đối tợng - Chất lợng nt - cấu nt IV Đánh giá: Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng sau đây: Phơng pháp biểu Đối tợng biểu ... bị dạy học: - Một số đồ địa lí tự nhiên, địa lí KT-XH - Cắt lát địa lí VN III Hoạt động dạy học Hoạt động GV HS: Nội dung chính: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:Tại học địa lí cần phải có đồ? I.Vai...
 • 111
 • 314
 • 0

anh văn cơ bản(đầy đủ)

anh văn cơ bản(đầy đủ)
... She went to her grandparents’ house Sunday on Saturday morning Then she spent the Where was Hoang Anh? whole afternoon cleaning her apartment Where did you both go? b Really tired I slept all morning ... her office to finish I thought you were meeting Hoang her report She spent the whole afternoon Anh on Saturday afternoon there, so I met her that night instead e We went dancing at the new nightclub...
 • 243
 • 287
 • 0

giao an sinh hoc 11 co ban day du 2009

giao an sinh hoc 11 co ban day du 2009
... Sinh học 11- Ban HS trả lời, em khác nhận xét bổ sung 2.Lục lạp bào quan quang hợp *Hoạt động GV:cho học sinh quan sát hình 8.3, phát phiếu số 2.Yêu cầu học sinh thực tập số _ Gọi số học sinh trả ... trình ) Giáo án Sinh học 11- Ban b) Ở thực vật C4 (H 8.3 SGK Hs nghiên cứu tranh trả nâng cao) lời : Pha tối C4 chia thành giai đoạn ( Xảy ban ngày) -Giai đoạn cố định CO2 : Chất nhận CO2 hợp chất ... Cả giai đoạn vào ban ngày Tế bào nhu mô tế bào bao bó mạch Giai đoạn vào ban đêm Giai đoạn vào ban ngày Tế bào nhu mô Một Hai Một Sản phẩm Thời gian cố định CO2 Các tế bào quang hợp Sự phân bố...
 • 122
 • 1,424
 • 39

Giáo án sinh 10 cơ bản đầy đủ - cực hay

Giáo án sinh 10 cơ bản đầy đủ - cực hay
... ca sinh gii -Sinh gii tip tc tin hoỏ 4.Cng c: - Cõu hi v bi cui bi bi v nh Trng THPT Nguyn Hu Sinh hc 10 C bn Ngy son: GV: Hong Vn Quang Tit -Bi 2: CC GII SINH VT : I Mc tiờu bi dy: - Hc sinh ... gii - ngnh lp -b- h - chi - loi *Em hiu th no l gii? 1) Khỏi nim gii: - gii l gỡ ? cho vớ d - Gii sinh vt l n v phõn loi ln nht, bao gm cỏc ngnh sinh vt cú chung nhng c im nht nh Gv cho hc sinh ... thng gii sv -Gii Khi sinh (Monera) T bo nhõn s *H thng phõn loi gii -Gii Nguyờn sinh( Protista) gm nhng gii no? -Gii Nm(Fungi) T bo -Gii Thc vt(Plantae) nhõn thc -Gii Khi sinh (Monera) -Gii ng vt(Animalia)...
 • 69
 • 660
 • 3

Giáo an 10( cơ bản ) đầy đủ cả đề kiêmtra

Giáo an 10( cơ bản ) đầy đủ cả đề kiêmtra
... d) kiến trúc -Để thể ông vua công trình kiến trúc đồ sộ vĩ đại đợc xây dựng nh kim tự tháp, vạn lý trờng thành kỳ tích lao động sáng tạo ngời Trang Hồ Minh Tuấn Trờng THPT DL Lý Tự Trọng tranh ... trình kỳ tích lao động sáng tạo ngời cổ đại Nếu thời gian GV giới thiệu kỳ quan cổ đại cho học sin ( Kim tự tháp Khê ôp, vờn treo Ba-by-lon 4) Củng cố hớng dẫn học bài: - Nhắc lại trình đời đặc ... chuyên chế cổ đại " - Minh hoạ thêm kỳ quan giới cổ đại thành tựu văn hoá cổ đại Phơng Đông - Làm tập SGK đọc trớc chuẫn bị cho tiết sau Giáo án Lịch sử lớp 10 Trang ...
 • 3
 • 248
 • 0

Giáo an Sinh học lớp 11 banbản đầy đủ

Giáo an Sinh học lớp 11 ban cơ bản đầy đủ
... động - Học sinh nêu đợc đất có chứa nhiều + Không tan loại muối khoáng dạng không tan hoà + Hoà tan, tan + Cây hấp thu muối khoáng dạng hoà tan - Cây hấp thu: dạng hoà tan Giáo viên cho học sinh ... khí CO2 H2O Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng viết phơng trình tổng quát trình quang hợp ? Sau học sinh viết xong, giáo viên cho sửa chữa, bổ sung * Hoạt động Giáo viên : Cho học sinh nghiên ... cacbon) chất Thời gian Chỉ giai Cả giai đoạn Giai đoạn vào ban cố định CO2 đoạn vào ban vào ban ngày đêm Giai đoạn vào 24 Trang 24 Giỏo viờn: Bựi Xuõn Sn DTNT - ngày QU HP NGH AN ban ngày Các tế bào...
 • 139
 • 1,975
 • 7

22 quy luat bat bien cua marketing ban day du

22 quy luat bat bien cua marketing ban day du
... c nh ng cu n nh "22 immutable laws of marketing" hay "22 immutable laws of branding" u t v i, c c hay, c c thú v Nh ng b n th c Sergio Zyman th xen, ch c n cu n : "the end of marketing as we ... th gi i, nh ng công lao l n nh t a h l i cu n "Positioning - the battle for your mind", ch không ph i lo i sách 22 immutable laws Dung la Motorola vao thi truong dau tien, Nokia sau nhung da cong ... bác BA nêu v core product c a công ty ch kô ph i v n ch n "t " i vào tâm trí khách hàng IBM c bi t n nh chuyên s n xu t computers, h có th m r ng business c a h theo core product computers M y...
 • 19
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an vat li 10 co ban day dugiao an vat ly 10 can ban day dugiao an dai so 1 co ban day dugiao an vat ly 10 co ban day dugiáo án đại số 11 cơ bản đầy đủbản đầy đủ các công thức lượng giácchiếu dời đô bản đầy đủgiáo án hóa 12 cơ bản đầy đủbang dao ham co ban day duxem bản đầy đủ tìm hiểu về các quy trình công nghệ chế biến sản phẩm cơm ăn liền quick cooking riceđánh giá phương pháp ước tính băng thông trong mạng ip sử dụng kỹ thuật topp bản đầy đủchuyên đề xem bản đầy đủ phân tích cơ bản các chỉ số trong môn thị trường chứng khoánxem bản đầy đủ biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện krông buk tỉnh đăk lăkban day du cua du an phat trien cong dong tap trung vao tre em o ha gianggiáo trình marketing căn bản đầy đủ nhất dành cho sinh viên kinh tếchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học