giáo án địa lý 8 học kì 1

Giáo án địa 8 học kỳ 1

Giáo án địa lý 8 học kỳ 1
... Nhóm : Làm phiếu học tập số Dựa vào H 1. 1 , 1. 2 , 1. 3 , 1. 4 kiến thức học : -Trình bày đặc điểm vị trí lãnh thổ , địa hình , khoáng sản châu Á -Phân tích ảnh hưởng vị trí lãnh thổ , địa hình tới ... nhận xét gia tăng dân số Châu Á theo số liệu Năm 19 50 19 70 19 90 2002 Số dân (triệu 1, 402 2 ,10 0 3 ,11 0 3,766 người) Đáp án : Câu : Vị trí : 1 iểm Địa hình : điểm Câu : - a : d -b:e Câu : -Vẽ biểu ... , 1 50 người / km2 , 51 10 0 người /km2 >10 0 người / km2 N1: < người / km2 : Nơi phân bố lược đồ H 6 .1 , chiếm S ntn , Đ2 tự nhiên N2: 1 50 người / km2 Nơi phân bố , chiếm S , Đ2 TN N3 : 51 10 0...
 • 58
 • 1,103
 • 3

giao an địa 6 - học 2

giao an địa lý 6 - học kì 2
... lớn - Việt Nam nằm đới nhiệt đới 5./ Dặn dò : - Về nhà học từ bài17 đến 22 .( trừ 21 ) - Chuẩn bò : Giờ sau kiểm tra 45’ Tuần : 29 Tiết : 29 Ngày 25 /2 /20 08 Bài 23 : SÔNG VÀ HỒ I./ Mục tiêu : - Học ... lớn - thời gian chiếu sáng năm chênh lệch Hai đới ôn hoà(ôn đới) 23 o27’Bắc  66 o30’Bắc 23 o27’ Nam 66 o30’Nam Góc chiếu sáng thời gian chiếu sáng năm chênh lệch lớn Hai đới lạnh.(Hàn đới) 66 o30’Bắc ... thiệu học sinh quan sát bảng thống kê tình H 1./ Thời tiết va khí hậu thời tiết số đòa phương a./ Thời tiết Khu vực BRvó tuyến Hà Nội TPHCM Ngày 21 / 02 Nhiệt độ 23320 c 21 / 02 21/ 02 18 – 25 0c 22 ...
 • 30
 • 779
 • 3

Giáo án vật 8 học I chuẩn mới

Giáo án vật lý 8 học kì I chuẩn mới
... tượng Th i độ: Trung thực làm kiểm tra II PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN Giáo viên: B i kiểm tra Học sinh: Giấy kiểm tra III CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Kiểm tra viết: Trắc nghiệm: 40%, tự luận: 60% IV TIẾN TRÌNH ... bình gi i tập, biểu diễn lực vật bị lực tác dụng, gi i thích số tượng liên quan đến quán tính lực ma sát Th i độ: yêu thích môn học II PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN Giáo viên: SGK, SBT, giáo án Học sinh: ... TUẦN 35 Tiết 18: KIỂM TRA HỌC KÌ I Ngày soạn Ngày kiểm tra: I MỤC TIÊU Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá nhận thức học sinh việc học tập, vận dụng kiến thức phần học Kĩ năng: Rèn kĩ gi i tập gi i thích...
 • 89
 • 641
 • 0

GIÁO ÁN ĐỊA 8 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG NĂM HỌC 2014 2015

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 8 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG NĂM HỌC 2014 2015
... 01 68. 921 .86 68 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Gi¸o ¸n theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2013 ®Þa lÝ c¶ n¨m chn kiÕn thøc kü n¨ng míi liªn hƯ ®t 01 689 2 186 68 ... -®Þa lÝ c¶ n¨m chn kiÕn thøc kü n¨ng míi n¨m häc liªn hƯ ®t 01 689 2 186 68 TIẾT : SƠNG NGỊI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á A/ MỤC TIÊU: Sau học học sinh cần: 1* Kiến thức :Biết châu Á có mạng ... - xã hội 2* Kỹ năng: Rèn luyện kỹ phân tích , so sánh , đọc đồ Xác lập mối quan hệ địa hình , KH với sơng ngòi , cảnh quan Châu Á 3*Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ tự nhiên cho học sinh B/ PHƯƠNG...
 • 39
 • 5,549
 • 67

Giáo án vật 12 học 1 tiết 8

Giáo án vật lý 12 học kì 1 tiết 8
...  Giáo án Vật 12 – Ban tốc gia tốc vật qua vị trí cân Trường THPT Phú Hữu v = vmax = ωS0 = 2 ,86 .0,2 = 0,572 (m/s) a = - ω2x = - 2 ,86 2.0 = Tính v Tính a IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ... -BGH DUYỆT TỔ DUYỆT GIÁO VIÊN SOẠN DANH HOÀNG KHẢI ...
 • 2
 • 247
 • 0

Giáo án Địa 8

Giáo án Địa lý 8
... THCS Vũ Ninh 10 Giáo án địa lớp Thị Thu Hà GV: Nguyễn + Học sinh đọc phần KL SGK Làm tập Sgk d/ Câu hỏi tập: (1): + Giáo viên hớng dẫn BT BT Trờng THCS Vũ Ninh 11 Giáo án địa lớp Thị Thu ... Châu nằm kinh độ địa nào? (giáp eo Bê-Rinh) + Cực Tây: Mũi Bala: 26010Đ (phía tây bán đảo Tiểu á) N3: Châu tiếp giáp với đại dơng châu lục nào? Trờng THCS Vũ Ninh Giáo án địa lớp Thị Thu ... tôn giáo lớn: GV giới thiệu tóm tắt - Châu nơi đời nhiều tôn - Có nhiều tôn giáo, Châu nôi giáo lớn (4 tôn giáo lớn) tôn giáo có tín đồ đông giới + ấn Độ giáo: Đấng tối cao: BàlaMôn + Phật giáo: ...
 • 68
 • 2,068
 • 3

giao an dia ly 8 hoan chinh - NT

giao an dia ly 8 hoan chinh - NT
... ớt Mựa h: Núng, khụ, ma ớt ? Nờu c im chung bỏn hoang mc v hoang mc C ỏnh giỏ: - Chia nhúm Lm bi SGK ? Xỏc nh cỏc a im: Y -an- gun, Eri-ỏt, U-lan-ba trờn bn ? Phõn tớch tng biu khớ hu Kt lun ... chung v cnh quan t Hoang mc, bỏn hoang mc (trung tõm Nam nhiờn Chõu , Tõy Nam ) ? Cnh quan nguyờn sinh õy c Nhng thun li v khú khn ca thiờn s dng nh th no? nhiờn Chõu HS quan sỏt s tranh v t nhiờn, ... n , Pakixtan Ixlamabat, Nam (Nhng nc no) Nepan, Butan, Bnglaột, Xrilanca, Maniv ? K cỏc i hỡnh t Bc xung a hỡnh: Gm Giáo án địa lí 18 GV: Trần Thị Hơng THCS xi măng *** Năm học 20 08 2009 ***...
 • 73
 • 555
 • 3

Giao an Dai so 8 hoc ki II

Giao an Dai so 8 hoc ki II
... Ngày so n: 28/ 01/20 08 Ngày dạy: /01/20 08 Tiết: 47 phơng trình chứa ẩn mẫu thức A Mục tiêu: Ki n thức: -HS nắm vững: Khái niệm điều ki n xác định phơng trình; Cách giải phơng trình có kèm điều ki n ... là gì? HS: pt cần tìm 48x = 32(x +1) GV: em thử tìm thời gian ô tô xe Giải pt 48x = 32(x + 1) máy gặp nhau? 48x = 32x + 32 48x 32x = 32 Giải phơng trình sau: 16x = 32 x ... ĐKXĐ pt x x x+4 = x x +1 Ngày so n: 20/02/20 08 Ngày dạy: 21/02/20 08 Tiết: 49 luyện tập A Mục tiêu: Ki n thức: -HS nắm vững: Cách giải phơng trình có kèm điều ki n xác định, cụ thể phơng trình...
 • 18
 • 1,043
 • 15

Giáo án địa 8

Giáo án địa lý 8
... tôn giáo đông giới giáo, Phật giáo, Thiên chúa là:‘Ấn độ giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Hồi giáo giáo GV/ Cho HS thảo luận tìm đặc điểm chính: + Địa điểm + Thời điểm đời + Thần ... HĐ3 giáo lớn: GV/ Giới thiệu; Sự đời tôn giáo nhu cầu người trình phát triển loài người: - Châu Á đời nhiều + Có nhiều tôn giáo Châu Á tôn giáo lớn là: “Ấn độ nôi tín đồ tôn giáo đông giới giáo, ... lục địa GV/ Nhận xét đặc điểm địa hình Châu - Hệ thống núi sơn nguyên Á nằm xen kẻ làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp dinhnhuhuy@gmail.com * ĐT: 0 982 11 980 1 http://nhuhuy.tk Đặc điểm khoáng...
 • 34
 • 424
 • 0

de kiem tra dia ly 8 hoc ki 2

de kiem tra dia ly 8 hoc ki 2
... dÉn chÊm ®Ò ki m tra häc kú ii Trêng PTDT Néi tró M«n: Địa lý - N¨m häc 20 06 - 20 07 Nội dung Phần I (3,0 điểm) Câu Câu Phần II (7,0 điểm) Câu Câu Điểm 1: d 2: b 3: d 0,5 0,5 0,5 1- c 2- a 3- b ... Tính chất nhiệt đới: - Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận triệu Kilôcalo năm - Số gìơ nắng đạt từ 1400 đến 3000 năm - Nhiệt độ không khí trung bình năm tất địa phương 21 0 c + Tính chất gió mùa: - Khí ... ẩm với gió mùa Tây Nam + Tính chất ẩm: - Lượng mưa trung bình năm từ 1500mm – 20 00mm - Độ ẩm tương đối không khí 80 % b, Giải thích: - Nước ta nằm vùng nội chí tuyến - Nằm kề biển Đông chịu ảnh...
 • 2
 • 1,287
 • 7

Giáo án Địa 8

Giáo án Địa lý 8
... giáo lớn nào? - Thời gian đời tôn giáo? nơi đời? - Nớc ta có tôn giáo nào? HS: Điền vào bảng phiếu học tập - Châu nơi đời GV: Chuẩn xác đáp án nhiều tôn giáo lớn - Mỗi tôn giáo tờ số vị Tôn giáo ... nơi đời tôn giáo nào?Dân c chủ yếu theo tôn giáo nào? -Dân c chủ yếu theo ấn HS: Trả lời độ giáo, Hồi giáo GV: Nhận xét bổ sung mở rộng kiến thức - Có 83 % dân c theo ấn Độ giáo, Hồi giáo, nền văn ... chiếm 48% GDP, Năm 2001, GDP đạt 4,27 USD, có tỉ lệ gia tăng 5 ,88 % GDP bình quân đầu ngời 460USD VI Củng cố: HS đọc kết luận SGK Khoanh tròn vào ý em cho Nam nơi đời tôn giáo a Hồi giáo c ấn Độ giáo...
 • 70
 • 420
 • 1

Giáo án vật 8(học kỳII) tiết 23

Giáo án vật lý 8(học kỳII) tiết 23
... hoà lẫn vào Gọi 2,3 HS đọc lại kết thể tích hỗn hợp GV ghi kết thể tích hỗn hợp bảng Gọi HS so sánh thể tích hỗn hợp tổng thể tích ban đầu rượu nước GV đặt vấn đề: Vậy phần thể tích hao hụt hỗn ... Sau GV thông báo cho HS tử Nguyên tử hạt phân thông tin cấu tạo hạt chia phản ứng hoá học, phân vật chất trình bày SGK tử nhóm nguyên tử kết hợp Ghi tóm tắt bảng: Các chất lại cấu tạo từ hạt ... phần trả HS ghi kết luận: Giữa nguyên lời câu hỏi 1, vào tử, phân tử có khoảng cách Lưu ý: để tránh cho HS không nhầm lẫn lấy ví dụ chứng tỏ phân tử, nguyên tử có khoảng cách ( nhầm lẫn coi hạt...
 • 4
 • 520
 • 1

giáo án địa 8. hkII

giáo án địa lý 8. hkII
... khoáng sản (13’) GV giới thiệu sơ lược tài nguyên khoáng sản Việt Nam Cho HS quan sát h26.1 : Giáo viên: Phan Ngọc Hà Trang29 Trường THCS Phan Ngọc Hiển Giáo án Đòa lớp - Kể số loại khoáng ... kinh nghiệm: Giáo viên: Phan Ngọc Hà Trang22 Trường THCS Phan Ngọc Hiển Tuần : 24 Tiết : 27 Ngày soạn:12/02/2009 I/- Mục tiêu bài: Kiến thức: HS cần biết: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊM Giáo án Đòa lớp BÀI ... ngày Việt Nam Giáo viên: Phan Ngọc Hà Trang20 Trường THCS Phan Ngọc Hiển Giáo án Đòa lớp Kỹ : Rèn cho HS: - Kỹ quan sát, đọc, phân tích lược đồ, tranh sgk, nhận xét Thái độ : - Giáo dục học...
 • 36
 • 759
 • 0

Giáo án tiếng anh 8 Học II (Unit 10)

Giáo án tiếng anh 8 Học kì II (Unit 10)
... contact(v) + overpackage(v) * Set the scene of the dialogue: ( use the instruction on the page 89 ) * True or False statements: Friends of the earth is an organization to help people to make friends...
 • 12
 • 943
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giao an dia ly 9 hoc ki 1đề cương ôn thi địa lý 8 học kì 1giáo án đại số 8 học kì 1đề cương địa lý 8 học kì 1đề kiểm tra địa lý 8 học kì 1đề thi địa lý 8 học kì 1giáo án vật lý 8 học kì 2đề kiểm tra 1 tiết địa lý 8 học kì 1giáo án ngữ văn 8 học kì 1giao an toan hinh 8 hoc ki 1đề cương ôn tập địa lý 8 học kì 1giáo án địa lí 8 học kì 2giáo án địa lí 9 học kì 1giáo án địa lý 9 học kì 2giáo án địa lý 7 học kì 2tìm hiểu về hệ thống bôi trơnHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươnggiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngBC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămphương pháp nghiên cứu khoa họcTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamKT 1 tiet anh 8 2017-2018ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakThiết bị media gatewayquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )BÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thôngSố 0 trong phép cộnglớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan MạchLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN