giáo án lớp 5 tham khảo

Sường giáo án lớp 6 tham khảo

Sường giáo án lớp 6 tham khảo
... process Warm up: 47 Sên gi¸o ¸n tham kh¶o ……………secondary School English Teaching Plan - Have the S to play game: bingo 10 17 12 19 20 82 67 90 71 54 48 89 72 61 26 - Ask the s to show or cross ... objects - Leran about 26 letters in English alphabet B- Contents Grammar: - Present simple tense - Prepositions : in, on - This is / that is 16 ? – Ex 1,2,3 Sên gi¸o ¸n tham kh¶o ……………secondary ... a Count from 16 to 20 - Give pieces of paper which have letters of number from 16 to 20 - Write numbers from 16 to 20 on the board - Read aloud - Get the S to repeat in chorus - Get the S to...
 • 133
 • 136
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 25 (tham khảo)

Giáo án lớp 5 tuần 25 (tham khảo)
... Tiết 50 : bày làm - Dự kiến: 15 phút + 35 phút 50 phút - Cả lớp nhận xét - Lần lượt nhóm đôi thực - Đại diện trình bày - Dự kiến 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây 45 phút 83 giây = 57 phút - Cả lớp ... hành : Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 25: -các tổ nhận xét đánh giá -Lớp trưởng nhận xét - Giáo viên nhận xét đánh giá chung A Ưu điểm Chuyên càân tương đối đảm bảo, vào lớp nghiêm túc, sách, đồ dùng ... đọc thầm so sánh đoạn văn - Giáo viên chốt lại lời giải • Bài - Học sinh phát biểu ý kiến Hoạt động lớp - Giáo viên bổ sung: - học sinh đọc: lớp đọc thầm  Hoạt động 2: Ghi nhớ - Giáo viên yêu...
 • 24
 • 113
 • 0

Giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 8 Cơ quan phân tích thính giác

Giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 8 Cơ quan phân tích thính giác
... bệnh đau mắt hột cách phòng tránh ? BÀI 51 : KẾT LUẬN : quan phân tích thính giác gồm : - Tế bào thụ cảm thính giác - Dây thần kinh thính giác - Vùng thính giác I/ CẤU TẠO CỦA TAI Vành ... xuất xung thần kinh  vùng thính giác (phân tích cho biết âm thanh) III/ VỆ SINH TAI Kết luận : - Giữ vệ sinh tai - Bảo vệ tai + Không dùng vật nhọn ngoáy tai + Giữ vệ sinh mũi họng + Có biện ... ống bán chuyển động thể khuyên Ốc tai Thu nhận kích thích sóng Cấu tạo ốc tai : Phân tích cấu tạo ốc tai MÀNG TIỀN ĐÌNH MÀNG BÊN ỐC TAI XƯƠNG NGOẠI DỊCH CỬA BẦU DÂY TK THÍNH GIÁC MÀNG CƠ SỞ...
 • 22
 • 704
 • 2

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Tiết 15 ADN sinh học lớp 9

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Tiết 15 ADN sinh học lớp 9
... ……………………………………………………………………… tạo nên tính đa dạng ADN ………………………………………………………………… I Cấu tạo hoá học phân tử ADN +ADN cấu tạo nguyên tố: C, H, O, N, P + ADN đại phân tử, có kích thước lớn +ADN cấu tạo theo nguyên tắc ... loại đơn phân ADN : (A + G) =(T + X) HAY: A+G (T + X) = * Tỉ số (A + T) : (G + X) ADN khác khác đặc trưng cho loài I Cấu tạo hoá học phân tử ADN II Cấu trúc không gian phân tử ADN -ADN chuỗi xoắn ... đơn phân A,T,G,X +ADN loài đặc thù thành phần, số lượng trình tự xếp nucleotit Do trình tự xếp khác loại nucleotit tạo nên tính đa dạng ADN I Cấu tạo hoá học phân tử ADN +ADN cấu tạo sát mộtnguyên...
 • 29
 • 441
 • 1

Giáo án bồi dưỡng tham khảo lớp 7 Tiết 32 Thức ăn vật nuôi

Giáo án bồi dưỡng tham khảo lớp 7 Tiết 32 Thức ăn vật nuôi
... nguồn gốc; chất khoáng; nước; động vật; chất khô; thực vật; protein; thức ăn; tỷ lệ thực vật Thức ăn vật nguồn gốc có nuôi động vật chất khoáng từ , chất khô nước Thức ăn có Phần chất ... ăn Thành phần dinh dưỡng (%) Trong bảng có loại thức ăn? Chúng có nguồn gốc từ đâu? • - Gồm loại Có nguồn gốc từ động vật thực vật Trong thức ăn vật nuôi gồmcó ? Thức ăn vật nuôi Chất khô Nước ... dưỡng thức ăn vật nuôi ?  -Thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi gồm thành phần chủ yếu : + protein + lipit + gluxit + nước + khoáng vitamin - Mỗi loại thức ăn có tỉ lệ thành phần dinh dưỡng...
 • 23
 • 406
 • 0

Giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7

Giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7
... khoa học, có ý thức bảo vệ lồi thú ích B Träng t©m : Đặc điểm cấu tạo ngồi lớp thú thích nghi với đời sống C Chuẩn bị giáo viên học sinh: -GV: Giáo án Bảng phụ ghi nội dung tập -HS:Ơn lại lớp ... thù Thế tượng thai sinh? Nêu ưu điểm Câu Thế tượng thai sinh? Nêu ưu thai sinh so với đẻ trứng nỗn thai sinh? (5') điểm thai sinh so với đẻ trứng nỗn thai sinh? Hiện tượng thai sinh tượng đẻ có ... KÕt ln: - Sinh s¶n v« tÝnh kh«ng cã sù kÕt hỵp tÕ bµo sinh dơc ®ùc vµ c¸i - H×nh thøc sinh s¶n: + Ph©n ®«i c¬ thĨ + Sinh s¶n sinh dìng: mäc chåi vµ t¸i sinh Ho¹t ®éng 2: H×nh thøc sinh s¶n h÷u...
 • 84
 • 404
 • 1

Giáo án bồi dưỡng tham khảo môn tiếng anh lớp 8 và 9

Giáo án bồi dưỡng tham khảo môn tiếng anh lớp 8 và 9
... better and better (Tiếng Anh anh ngày trở lên tốt hơn) - These days more and more people are learning English (Ngày ngày có nhiều ngời học tiếng Anh) So sánh kép : Mẫu câu : The + so sánh + chủ ngữ ... as him Có thể thay danh từ số that, danh từ số nhiều those ta không muốn nhắc lại danh từ Eg : - The salary of a professor is higher than that of a teacher ( Lơng giáo s cao giáo viên) (that = ... our town No one 8/ No one in my group is better at English than Lan Lan is B/ So sánh Trạng từ I/ So sánh ngang Mẫu câu : S + V + as + adv + as + noun (danh từ) pronoun (đại từ)...
 • 144
 • 676
 • 9

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Đột biến gen giáo án lớp 8

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Đột biến gen giáo án lớp 8
... d c Gen đột biến Gen đột biến Qua phân tích tìm hiểu số dạng đột biến gen Hãy cho biết đột biến gen gì? Chương IV Tiết 23 BIẾN DỊ Bài 21 Đột biến gen I/ Đột biến gen ? 1) Các dạng đột biến gen ... Bài 21- I) Đột biến gen ? BIẾN DỊ Đột biến gen I) Đột biến gen ? Gen bị biến đổi Gen gốc a b X d Gen bị biến đổi c Gen bị biến đổi Hình 21.1 Một số dạng đột biến gen Cấu trúc đoạn gen hình b, ... Tiết 23 BIẾN DỊ Bài 21 Đột biến gen I) Đột biến gen ? 1) Các dạng đột biến gen thường gặp: - Mất cặp nuclêotít gen - Thêm cặp nuclêotít gen - Thay cặp nuclêotít cặp khác gen Gen gốc Gen đột biến...
 • 21
 • 528
 • 0

Giáo án bồi dưỡng thâm khảo sinh học lớp 9 Đột biến gen

Giáo án bồi dưỡng thâm khảo sinh học lớp 9 Đột biến gen
... Bài 21- I) Đột biến gen ? BIẾN DỊ Đột biến gen I) Đột biến gen ? Gen bị biến đổi Gen gốc a b X d Gen bị biến đổi c Gen bị biến đổi Hình 21.1 Một số dạng đột biến gen Cấu trúc đoạn gen hình b, ... c Gen đột biến Gen đột biến Qua phân tích tìm hiểu số dạng đột biến gen Hãy cho biết đột biến gen gì? Chương IV Tiết 23 BIẾN DỊ Bài 21 Đột biến gen I/ Đột biến gen ? 1) Các dạng đột biến gen thường ... 21 BIẾN DỊ Đột biến gen I) Đột biến gen ? 1) Các dạng đột biến gen thường gặp: - Mất cặp nuclêotít gen - Thêm cặp nuclêotít gen - Thay cặp nuclêotít cặp khác gen Gen gốc Gen đột biến a b d c Gen...
 • 21
 • 784
 • 0

Giáo án bồi dưỡng tham khảo ngữ văn lớp 7 bài từ đồng nghĩa

Giáo án bồi dưỡng tham khảo ngữ văn lớp 7 bài từ đồng nghĩa
... cổng trở TỪ ĐỒNG NGHĨA II) BÀI HỌC: 1) Khái niệm: -Từ đồng nghĩa: từ nghĩa giống gần giống - Một từ nhiều nghĩa thuộc nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác BÀI TẬP NHANH Tìm từ đồng nghĩa với từ cho ... Các từ khơng thể thay cho Quan sát hình ảnh Mũ-Nón Kính-Kiếng Lợn-Heo Quả na-Trái Mãng Cầu 2) CÁC LOẠI TỪ ĐỒNG NGHĨA - Từ đồng nghĩa hồn tồn : Khơng phân biệt sắc thái ý nghĩa - Từ đồng nghĩa ... dụng từ đồng nghóa Không phải từ đồng nghóa thay cho Khi nói viết ,cần cân nhắc để chọn số từ đồng nghóa từ thể thực tế khách quan sắc thái biểu cảm Bài tập (SGK/115) Tìm số từ địa phương đồng nghĩa...
 • 26
 • 2,708
 • 1

Giáo án bồi dưỡng Tham khảo lớp 8 Vệ sinh mắt

Giáo án bồi dưỡng Tham khảo lớp 8 Vệ sinh mắt
... sĩ Ngoài bệnh đau mắt hột có bệnh mắt?  Đau mắt đỏ  Viêm kết mạc  Khô mắt Phòng tránh bệnh mắt cách nào?  Giữ gìn mắt luôn  Ăn uống chất có Vitamin A để tránh bệnh quáng gà, bệnh khô giác ... IV Sơ đồ IV Quan sát hình sau xác định tật mắt hình vẽ Mắt viễn thị Mắt loạn thị Mắt Cận thị TiÕt 52: VỆ SINH MẮT I CÁC TẬT CỦA MẮT Cận thị: tật mà mắt có khả nhìn gần + Nguyên nhân: H­ ng­dÉn­vÒ­nhµ ... cận thị học sinh? 2CHÚ Ý: Khi học không đặt tập,sách gần mắt 30cm Đối với học sinh trung học sở khoảng cách tốt 30cm TUẦN 27 TIẾT 54 BÀI 50: VỆ SINH MẮT I CÁC TẬT CỦA MẮT: II BỆNH VỀ MẮT: a) Nguyên...
 • 28
 • 517
 • 0

giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7 phân biệt động vật với thực vật

giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7 phân biệt động vật với thực vật
... BÀI 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT BÀI 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT Quan sát đọc ... chia thành Động vật không xương sống Động vật có xương sống Động vật có vai trò quan trọng đối với đời sống người BÀI 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT BÀI TẬP ... nghiệm thuốc Động vật hỗ trợ cho người : - Lao động - Giải trí - Thể thao - Bảo vệ an ninh Động vật truyền bệnh sang người Tên động vật đại diện BÀI 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM...
 • 17
 • 199
 • 0

giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7 thực hành giun đất

giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7 thực hành giun đất
... Vòng tơ Đai sinh dục Lỗ sinh dục Đai sinh dục Đầu Lỗ sinh dục đực Mặt lng Mặt bụng Quan sát mẫu vật tranh hình dạng cấu tạo Giun đất tìm quan thể giun Tiết 15&16: Thực hành : quan sát Giun đ I ... thần kinh Giun đất gồm Tiết 15&16: Thực hành : quan sát Giun đ I Quan sát cấu tạo : II Quan sát cấu tạo trong: III Thu hoạch: 1.Qua quan sát trình bày cấu tạo giun đất: 1.Cấu tạo giun đất - Cơ ... dang ngoai 2.Di chuyển : Để giun bò tờ giấy mô tả cách bò giun? Em có nghe tiếng sột soạt không?tại sao? Hình 15.3 Giun đất bò mặt đất Tiết 15&16: Thực hành : quan sát Giun đ I Quan sát cấu tạo...
 • 17
 • 974
 • 0

giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7 trùng biến hình và trùng giày (1)

giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7 trùng biến hình và trùng giày (1)
... Kích ănbào cohình có chânđâu cóvào Khơng giàytrùng didiện qua giày haygì?gì? Trùng biến roibóp củađinhưgiảđể nào? Trùng biếnlà đại roitrùng lớp nào? Trùng trùng mặthình nh hình Trùng roi di ao ...  Bài 5: Thứ tư ngày 31 tháng năm 2011 Bài 5 :Trùng biến hình trùng giày I Trùng biến hình II Trùng giày 1.Cấu tạo và di chủn a.Cấu tạo b Di chuyển Dinh dưỡng Sinh sản     ... tư ngày 31 tháng năm 2011 Tiết - Bài 5: Trùng biến hình trùng giày I Trùng biến hình II Trùng giày 1.Cấu tạo và di chủn a.Cấu tạo -b Di chuyển có : Gồm tế bào +Chất ngun sinh, nhân lớn,...
 • 28
 • 376
 • 0

Xem thêm