Thơ nôm hồ xuân hương nhìn từ góc độ giới tính

Thơ Nôm Hồ Xuân Hương nhìn từ góc độ giới tính

Thơ Nôm Hồ Xuân Hương nhìn từ góc độ giới tính
... quen biết”, Xuân Diệu lại gọi Xuân Hương “nhà thơ dòng Việt”… Về thơ Nôm Hồ Xuân Hương, so với Lưu Hương Ký, văn thơ Nôm Hồ Xuân Hương nội dung phức tạp Xét tập thơ Hồ Xuân Hương xuất từ trước đến ... thiện tính loài người Như nói phần trên, thơ Nôm Hồ Xuân Hương nghiên cứu nhiều góc độ Riêng vấn đề giới tính nhà nghiên cứu nhìn yếu tố “tục, dâm” thơ Xuân Hương Trước tiếp cận thơ Nôm Hồ Xuân Hương ... gia thơ Nôm Hồ Xuân Hương cấp nghiên cứu cao Phương pháp nghiên cứu Để triển khai đề tài Thơ Nôm Hồ Xuân Hương nhìn từ góc độ giới tính, vận dụng phương pháp thao tác nghiên cứu chủ yếu sau: Phương...
 • 107
 • 797
 • 9

THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI TÍNH

THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI TÍNH
... quen biết”, Xuân Diệu lại gọi Xuân Hương “nhà thơ dòng Việt”… Về thơ Nôm Hồ Xuân Hương, so với Lưu Hương Ký, văn thơ Nôm Hồ Xuân Hương nội dung phức tạp Xét tập thơ Hồ Xuân Hương xuất từ trước đến ... thiện tính loài người Như nói phần trên, thơ Nôm Hồ Xuân Hương nghiên cứu nhiều góc độ Riêng vấn đề giới tính nhà nghiên cứu nhìn yếu tố “tục, dâm” thơ Xuân Hương Trước tiếp cận thơ Nôm Hồ Xuân Hương ... gia thơ Nôm Hồ Xuân Hương cấp nghiên cứu cao Phương pháp nghiên cứu Để triển khai đề tài Thơ Nôm Hồ Xuân Hương nhìn từ góc độ giới tính, vận dụng phương pháp thao tác nghiên cứu chủ yếu sau: Phương...
 • 107
 • 677
 • 4

Sáng tác cho thiếu nhi của phạm hổ, xuân quỳnh nhìn từ góc độ loại hình

Sáng tác cho thiếu nhi của phạm hổ, xuân quỳnh nhìn từ góc độ loại hình
... sâu sáng tác cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh để thấy đƣợc đặc sắc nội dung nghệ thuật sáng tác Qua luận văn cố gắng cung cấp nhìn hệ thống toàn diện sáng tác cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh ... thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh (bao gồm thơ văn xuôi) + Qua khẳng định vẻ đẹp giá trị sáng tác văn học dành cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh + So sánh với sáng tác văn học dành cho thiếu nhi tác ... Sáng tác cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh nhìn từ góc độ loại hình " 12 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng : Luận văn sâu nghiên cứu tìm hiểu đặc sắc sáng tác thơ văn xuôi viết cho thiếu...
 • 123
 • 332
 • 1

Luận văn thạc sĩ sáng tác cho thiếu nhi của phạm hổ, xuân quỳnh nhìn từ góc độ loại hình

Luận văn thạc sĩ sáng tác cho thiếu nhi của phạm hổ, xuân quỳnh nhìn từ góc độ loại hình
... đề tài luận văn là: "Sáng tác version cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh nhìn từ góc độ loại hình " làm đề tài luận văn Lịch sử vấn đề Văn học thiếu nhi Việt Nam khởi nguồn từ nguồn mạch văn học ... dành cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh (bao gồm thơ văn xuôi) + Qua khẳng định vẻ đẹp giá trị sáng tác văn học dành cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh + So sánh với sáng tác văn học dành cho thiếu ... NỘI • HỌC • s PHẠM • • TẠ ■ THỊ• HÀ SÁNG TÁC CHO THIỂU NHI CỦA PHẠM HỔ, XUÂN QUỲNH NHÌN TỪ GÓC Đ ộ LOẠI HÌNH Chuyên ngành: L í luận văn học M ã số: 60 22 LUẬN VĂN THẠC Ngôn ngữ văn hóa Việt...
 • 122
 • 299
 • 0

Yếu tố dân gian trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương và Trần Tế Xương từ góc nhìn so sánh

Yếu tố dân gian trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương và Trần Tế Xương từ góc nhìn so sánh
... "Yếu tố dân gian thơ Nôm Hồ Xuân Hương Trần Tế Xương từ góc nhìn so sánh" luận văn nhằm hướng tới nghiên cứu yếu tố dân gian (chủ yếu phương diện hình thức nghệ thuật) thơ Nôm Hồ Xuân Hương Trần ... Chương I: So sánh yếu tố dân gian thơ Hồ Xuân Hương Trần Tế Xương qua đề tài I Giới thuyết số khái niệm Yếu tố dân gian- văn hoá dân gian- văn học dân gian a Yếu tố dân gian b Văn hoá dân gian "Theo ... chương: Chương I: Thống kê phân loại Chương II: So sánh yếu tố dân gian qua đề tài hình tượng nghệ thuật Chương III: So sánh yếu tố dân gian ngôn ngữ nghệ thuật 12 13 Phần Nội dung Chương I: So...
 • 108
 • 3,519
 • 27

THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG DƯỚI GÓC NHÌN VĂN BẢN

THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG DƯỚI GÓC NHÌN VĂN BẢN
... tuyển chọn thơ Nôm Hồ Xuân Hương Có lẽ sức hấp dẫn Bà Chúa thơ Nôm làm lu mờ tư lý tính nhiều người, nên họ quên điều sơ đẳng nhất, Hồ Xuân Hương làm thơ chữ Nôm ghi lại văn Nôm làm thơ chữ Quốc ... nhưng, thơ không tuyển chọn thơ Hồ Xuân Hương đưa vào, có phong cách khác với dòng thơ Nôm truyền tụng quen biết mà người ta gán cho Hồ Xuân Hương (tr.259) Đúng sách tuyển thơ Nôm Hồ Xuân Hương ... sử thơ ca Hồ Xuân Hương (Sđd, tr.10) không đặt trọng tâm vào việc khảo cứu văn thơ Nôm Hồ Xuân Hương Chính mà phần tuyển chọn Thơ Nôm truyền tụng” tác giả để lộ hạn chế định mặt văn học Thơ Nôm...
 • 10
 • 331
 • 3

Vấn đề tính dục trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương dưới góc độ so sánh

Vấn đề tính dục trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương dưới góc độ so sánh
... TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Chương 2: SO SÁNH VẤN ĐỀ TÍNH DỤC TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG VỀ MẶT NỘI DUNG Chương 3: SO SÁNH VẤN ĐỀ TÍNH DỤC TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG VỀ MẶT ... hiểu: Vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương góc độ so sánh Trước có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương dừng mức độ khẳng định có yếu tố tục dâm thơ Nôm Hồ Xuân Hương ... thể vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương góc độ so sánh Về thơ Nôm Hồ Xuân Hương, dựa tài liệu Thơ Hồ Xuân Hương nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc xác định có khoảng bốn mươi thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân...
 • 134
 • 1,586
 • 16

Trở về bản gốc thơ Nôm Hồ Xuân Hương (Nguyễn Khôi)_2 potx

Trở về bản gốc thơ Nôm Hồ Xuân Hương (Nguyễn Khôi)_2 potx
... lơ thơ móc Đường đá xanh rì lún phún rêu Phưởng phất chồi thông gió tốc Mịt mờ cỏ lúc sương reo Hiền nhân quân tử chẳng Mỏi gối chồn chân muốn trèo 9.MIẾU SẦM THÁI THÚ Ghé mắt trông lên thấy bảng ... chặt văn chương ba thước đất Ném tung hồ thỉ bốn phương trời Nắm xương đất chau mày khóc Hòn máu tay mỉm miệng cười Đã thời cho mát mẻ Trăm năm Quan Phủ Vĩnh Tường ôi 12.TIỄN NGƯỜI LÀM THƠ Dắt ... đế bá; - Trách tạo lừa tem hẻm,chuốt núi xuôi cho lọt khách cổ kim Thật vui,"cái Xuân Hương trả lại cho Xuân Hương" - Giáo sư Tiến sỹ Kiều Thu Hoạch dành 40 năm trời để Làm ĐƯỢC công việc có...
 • 7
 • 223
 • 0

Tài liệu Tho Nôm Hồ Xuân Hương

Tài liệu Tho Nôm Hồ Xuân Hương
... dịch, Tư liệu Viện Nghiên cứu Hán Nôm (2) Nhàn Vân Đình biên tập: Hồ Xuân Hương khảo tài liệu, ký hiệu VHb.320, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (3) Một số văn Nôm khắc in chép tay thơ Nôm Hồ Xuân Hương, ... có kê phần Tài liệu tham khảo Như vậy, 10 nguồn tài liệu mà tác giả Hoàng Bích Ngọc dùng làm sở cho việc tuyển chọn thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương, tài liệu chữ Quốc ngữ, tài liệu không ... Vietnamienne Hồ Xuân Hương (Paris, 1968) - Tác phẩm nữ thi sĩ Việt Nam Hồ Xuân Hương, lại đến “Di cảo Landes” M Durand đọc chữ Nôm tốt (cũng có chữ đọc chưa chuẩn), ông dịch thơ Nôm Hồ Xuân Hương tiếng...
 • 9
 • 265
 • 0

Gián án Tho Nôm Hồ Xuân Hương

Gián án Tho Nôm Hồ Xuân Hương
... không tuyển chọn thơ Hồ Xuân Hương đưa vào, có phong cách khác với dòng thơ Nôm truyền tụng quen biết mà người ta gán cho Hồ Xuân Hương (tr.259) Đúng sách tuyển thơ Nôm Hồ Xuân Hương xưa chưa tuyển ... Vietnamienne Hồ Xuân Hương (Paris, 1968) - Tác phẩm nữ thi sĩ Việt Nam Hồ Xuân Hương, lại đến “Di cảo Landes” M Durand đọc chữ Nôm tốt (cũng có chữ đọc chưa chuẩn), ông dịch thơ Nôm Hồ Xuân Hương tiếng ... Hồ Xuân Hương, tiểu sử, văn bản, tiến trình huyền tho i dân gian hóa (NXB Hội Nhà văn, 1999) với tra cứu riêng chúng tôi, tại, dù mát nhiều, văn thơ Nôm Hồ Xuân Hương kho sách Hán Nôm khắc ván...
 • 9
 • 258
 • 0

Bản sắc văn hoá việt nam trong thơ nôm hồ xuân hương

Bản sắc văn hoá việt nam trong thơ nôm hồ xuân hương
... rộng với văn hoá dân gian nhân dân lao động sáng tạo Do đó, việc tìm hiểu Bản sắc văn hoá Việt Nam thơ Nôm Hồ Xuân Hơng nhằm làm rõ mối quan hệ văn hoá dân gian văn học trung đại Việt Nam, đồng ... làm sáng tỏ giá trị thơ Nôm Hồ Xuân Hơng bình diện văn hoá, sâu tìm hiểu vấn đề Bản sắc văn hoá Việt Nam thơ Nôm bà 1.2 Nh biết, trình sinh thành phát triển, văn học dân gian văn học trung đại ... thuyết khái niệm Bản sắc văn hoá Bản sắc: màu sắc riêng (Bản: gốc, Sắc: màu sắc) [1; tr.19] Bản sắc đợc hiểu là: màu sắc nguyên, tức màu sắc nguyên thuỷ ban đầu [ 2; tr.1033] Việt Nam có hàng trăm...
 • 84
 • 629
 • 2

Hình tượng người phụ nữ trong cung oán ngâm khúc của nguyễn gia thiều và thơ nôm hồ xuân hương

Hình tượng người phụ nữ trong cung oán ngâm khúc của nguyễn gia thiều và thơ nôm hồ xuân hương
... đại Việt Nam Chơng 2: Ngời phụ nữ Cung oán ngâm khúc Nguyễn Gia Thiều Thơ Nôm Hồ Xuân Hơng - Những điểm tơng đồng Chơng 3: Ngời phụ nữ Cung oán ngâm khúc Thơ Nôm Hồ Xuân Hơng - Những điểm khác ... nhập vào ngời Sự xuất hình tợng ngời phụ nữ giai đoạn đợc coi hình tợng thành công nhất, trở thành hình tợng trung tâm văn học Hình tợng ngời phụ nữ Thơ Nôm Hồ Xuân Hơng Cung oán ngâm khúc Nguyễn ... sống ngời phụ nữ, mà ngời ta đề cập đến: Cuộc đời, số phận, vẻ đẹp tâm hồn, hình thể, tiếng nói nội tâm Nh vậy! Vấn đề hình tợng ngời phụ nữ Cung oán ngâm khúc Nguyễn Gia Thiều Thơ Nôm Hồ Xuân Hơng...
 • 79
 • 2,521
 • 20

Phong vị dân gian trong thơ nôm hồ xuân hương

Phong vị dân gian trong thơ nôm hồ xuân hương
... nghiên cứu vấn đề phong vị dân gian thơ Nôm Hồ Xuân Hơng Chơng II phong vị dân gian thơ Nôm Hồ Xuân Hơng phơng diện đề tài, chất liệu 20 Nói đến ảnh hởng sáng tác dân gian thơ Nôm Hồ Xuân Hơng trớc ... học dân gian sáng tác thơ Nôm Hồ Xuân Hơng chủ yếu hai phơng diện : Hồ Xuân Hơng nghĩ nghĩ dân gian cảm cảm dân gian phơng diện thứ Hồ Xuân Hơng nghĩ nghĩ dân gian tác giả khảo sát thơ Hồ Xuân ... quan hệ sáng tác dân gian thơ Nôm Hồ Xuân Hơng nhằm đa ý kiến cách kiến giải tợng thơ Nôm Hồ Xuân Hơng khoá luận trình bày cách đầy đủ hệ thống vấn đề phong vị dân gian thơ Nôm Hồ Xuân Hơng Qua...
 • 58
 • 1,145
 • 0

So sánh vẻ đẹp của người phụ nữ trong ca dao và thơ nôm hồ xuân hương

So sánh vẻ đẹp của người phụ nữ trong ca dao và thơ nôm hồ xuân hương
... 2.2.1 Trong ca dao Ca ngi v p ca ngi ph n, ca dao khụng ch dng li vic th hin hỡnh thc b ngoi m cũn i sõu vo phn ỏnh v p tõm hn bờn ú mi l giỏ tr ớch thc v l tiờu chun cao nht ca cỏi p Ca dao ó ... bn cht ca ca dao, ta thy ụng núi lu hnh dõn gian tc nú mang y c trng ca hc dõn gian Khi a khỏi nim ny, Dng Qung Hm cng ó cp ti ni dung ca ca dao tc ca dao thng t tớnh tỡnh, phong tc ca ngi ... nhng nột riờng v s c sc ca th lc bỏt ca dao 1.1.2.2 Ngụn ng ca ca dao Ngụn ng ca ca dao úng vai trũ vụ cựng quan trng Tuy c sỏng tỏc bng truyn ming nhng ngụn ng nhng bi ca truyn ming y c lu truyn...
 • 87
 • 1,205
 • 3

Danh lam thắng cảnh trong thơ nôm hồ xuân hương và trong ca dao người việt

Danh lam thắng cảnh trong thơ nôm hồ xuân hương và trong ca dao người việt
... danh lam thắng cảnh Việt Nam thơ Nôm Hồ Xuân Hơng ca dao ngời Việt 4.1 Trong thơ Nôm Hồ Xuân Hơng Để khảo sát, thống kê, phân loại danh lam thắng cảnh Việt Nam thơ Nôm Hồ Xuân Hơng, dựa vào Hồ ... chung thơ Nôm Hồ Xuân Hơng ca dao ngời Việt nói danh lam thắng cảnh Việt Nam 23 Tuy nhiên qua chung ta cần thấy đợc khác biệt thơ Nôm Hồ Xuân Hơng ca dao ngời Việt: Trong thơ Nôm Hồ Xuân Hơng danh ... nội dung nói tới danh lam thắng cảnh Việt Nam thơ Nôm Hồ Xuân Hơng ca dao ngời Việt Chơng 3: Giá trị nghệ thuật nói tới danh lam thắng cảnh thơ Nôm Hồ Xuân Hơng ca dao ngời Việt Phần nội dung...
 • 75
 • 553
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập thơ nôm hồ xuân hươngthành ngữ và tục ngữ trong thơ nôm hồ xuân hương đặng thanh hòavăn học dân gian trong thơ nôm hồ xuân hươnggía trị văn hóa trong thơ nôm hồ xuân hươngthơ lục bát nguyễn duy nhìn từ góc độ ngôn ngữkhảo sát các phát ngôn hỏi đáp từ góc độ giới tính trên cứ liệu một số tác phẩm văn học trước cách mạngtuyển tập thơ của hồ xuân hươngthơ về hồ xuân hương ở đà lạtphan tich tam trang cua ho xuan huong trong tu tinh 2tuyển tập các bài thơ của hồ xuân hươngsự nghiệp thơ văn hồ xuân hươngnhững mảnh tình thơ của hồ xuân hươngnghị luận bài thơ của hồ xuân hươnghình tượng nhà nho ẩn dật trong thơ nôm nguyễn bỉnh khiêm nhìn từ để tàiniệm nghệ thuật về con người trong thơ nôm nguyễn công trứ nhìn từ phương thức thể hiệnuftai ve tai day22455Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc cong ty me ban nien nam 2010Tài liệu Ashrae 62 1hệ thống lạnh Refrigerationon tap lich su hoc thuyet kinh te3.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGD20100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)10. To trinh sua doi Dieu leQuy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Tài liệu xây dựng nông thôn mớiBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu2004 16 TT BTC huong dan thuc hien ND 99 2004 ND CP danh muc hh ASEAN Trung Quoc2006 106 QD TTg Phe duyet HD co che giai quyet tranh chap trong ASEAN Han Quoc