Khoảng cách hausdorff và ứng dụng

Huấn luyện mạng nơron rbf với mốc cách đều ứng dụng

Huấn luyện mạng nơron rbf với mốc cách đều và ứng dụng
... gian huấn luyện pha chiếm phần lớn Với trường hợp mốc huấn luyện mốc cách đều, thuật toán lặp hai pha bỏ pha thứ này, trở thành thuật toán pha Thuật toán huấn luyện mốc cách thường áp dụng với ứng ... có mạng nơron RBF - sau gọi tắt mạng RBF - coi loại nơron nhân tạo tốt để giải toán nội suy hàm nhiều biến Mạng RBF trọng nghiên cứu có nhiều thuật toán huấn luyện mạng RBF áp dụng nhiều ứng dụng ... mạng RBF - Chương : Thuật toán lặp HDH huấn luyện mạng nơron RBF Chương mô tả phương pháp huấn luyện mạng RBF thuật toán HDH hai pha với liệu ngẫu nhiên đặc biệt thuật toán HDH pha với liệu cách...
 • 59
 • 719
 • 8

Tài liệu Điện trở 3: Cách mắc ứng dụng pptx

Tài liệu Điện trở 3: Cách mắc và ứng dụng pptx
... với cách mắc tụ điện Điện trở mắc hỗn hợp Điện trở mắc hỗn hợp Tính điện trở tương đương cách mắc hỗn hợp tính theo kiểu gộp nhóm song song thành điện trở nối tiếp Chẳng hạn với mạch điện mắc ... R3 Ứng dụng điện trở Điện trở dùng để: Khống chế dòng điện qua tải cho phù hợp, Ví dụ có bóng đèn 9V, ta có nguồn 12V, ta đấu nối tiếp bóng đèn với điện trở để sụt áp bớt 4V điện trở Điện trở ... tỷ lệ thuận với giá trị điện trở Cách tính giá trị điện trở ngược so với tụ điện Điện trở mắc song song Điện trở mắc song song Các điện trở mắc song song có giá trị tương đương Rtd tính công...
 • 5
 • 442
 • 2

SKKN : Binh phuong bieu thuc thi khong am- Cach nhin va ung dung

SKKN : Binh phuong bieu thuc thi khong am- Cach nhin va ung dung
... + a + + a+b+c Cộng (1) với (2) ta có : 2c 2a 2b Tơng tự : Bài a2 b2 c2 a +b+c + + CMR : b+c c+a a+b Cho a, b ,c >0 Giải ( 2a ) b+c ( 2c ) Từ (5) ta có : ( 2b ) + (b + c) 2a.2 = 4a + a + c ... a+b+c CM : a+b b+c c+a Giải Theo (8) ta có : 2(a +b ) (a+b)2 a + b2 a + b a+b 2 Bài 14 Cho a,b,c > CM : đpcm a+b b+c c+a 1 + 2+ + + 2 a +b b +c c +a a b c Giải Theo (6) ta có : Bài 15 Cho ... ab(a + b) + bc (b + c) + (a + c) Bài Cho (x,y)là nghiệm hpt : ax-by=0 x +y =1 Tìm Max :xy Giải Tính x, y a y (có thể sd t/cdãy tỉ số băng : = ax=by ax+ay = ay+by a(x+y) = y(a+b) a =y(a+b) y= xy...
 • 11
 • 93
 • 0

Khoảng sinh học ứng dụng lâm sàng doc

Khoảng sinh học và ứng dụng lâm sàng doc
... định khoảng sinh học, tránh xâm phạm khoảng sinh học thay đổi vị trí khoảng sinh học cách chủ động đóng vai trò quan trọng thành công Nha khoa phục hồi a Xác định khoảng sinh học: Mặc dù khoảng sinh ... rào bảo vệ Biểu phản ứng tượng viêm nướu, tụt nướu tạo túi nha chu, tùy theo dạng sinh học mô nha chu Do đó, lâm sàng, biểu thường gặp tượng xâm phạm khoảng sinh học lâm sàng tụt nướu, túi nha ... nướu có nguy sinh học cao khó hoàn tất khả xâm phạm khoảng sinh học Frank M Spear Joseph P Cooney đưa Guideline vị trí đường hoàn tất nướu với mục đích tránh khả xâm phạm khoảng sinh học Guideline...
 • 8
 • 366
 • 5

XÚC tác KHOÁNG sét CHỐNG ỨNG DỤNG

XÚC tác KHOÁNG sét CHỐNG và ỨNG DỤNG
... hiểu loại xúc tác mới, xúc tác khoáng sét chống, nhóm thấy ưu điểm bật loại xúc tác so với số loại xúc tác khác Xúc tác khoáng sét chống, loại xúc tác đáp ứng yêu cầu loại xúc tác dùng công nghiệp, ... xúc tác dị thể Phản ứng xúc tác dị thể phản ứng chất xúc tác chất phản ứng pha khác Thông thường phản ứng xúc tác dị thể, xúc tác pha rắn, chất phản ứng pha lỏng pha khí Ta chia loại phản ứng xúc ... loại xúc tác khác có mà có ưu điểm vượt trội Đặc biệt, xúc tác cho nhiều phản ứng lĩnh vực hóa học – hóa dầu, đáp ứng yêu cầu tìm xúc tác ứng dụng vào lĩnh vực phát triển đất nước xúc tác khoáng...
 • 16
 • 450
 • 3

Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều ứng dụng

Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều và ứng dụng
... HỌC CÔNG NGHỆ Lê Xuân Minh Hoàng HUẤN LUYỆN MẠNG NƠRON RBF VỚI MỐC CÁCH ĐỀU VÀ ỨNG DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Xuân Huấn ... có mạng nơron RBF - sau gọi tắt mạng RBF - coi loại nơron nhân tạo tốt để giải toán nội suy hàm nhiều biến Mạng RBF trọng nghiên cứu có nhiều thuật toán huấn luyện mạng RBF áp dụng nhiều ứng dụng ... thể hóa kiểm chứng hiệu phương pháp này, lấy tên đề tài : Huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách ứng dụng Nội dung khóa luận sâu nghiên cứu vấn đề sau : 14 -Khảo cứu mạng nơron RBF -Khảo cứu...
 • 60
 • 302
 • 0

Luận văn: HUẤN LUYỆN MẠNG NƠRON RBF VỚI MỐC CÁCH ĐỀU ỨNG DỤNG

Luận văn: HUẤN LUYỆN MẠNG NƠRON RBF VỚI MỐC CÁCH ĐỀU VÀ ỨNG DỤNG
... gian huấn luyện pha chiếm phần lớn Với trường hợp mốc huấn luyện mốc cách đều, thuật toán lặp hai pha bỏ pha thứ này, trở thành thuật toán pha Thuật toán huấn luyện mốc cách thường áp dụng với ứng ... có mạng nơron RBF - sau gọi tắt mạng RBF - coi loại nơron nhân tạo tốt để giải toán nội suy hàm nhiều biến Mạng RBF trọng nghiên cứu có nhiều thuật toán huấn luyện mạng RBF áp dụng nhiều ứng dụng ... thể hóa kiểm chứng hiệu phương pháp này, lấy tên đề tài là: Huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách ứng dụng Nội dung khóa luận sâu nghiên cứu vấn đề sau: - Khảo cứu mạng nơron RBF - Khảo cứu...
 • 54
 • 169
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều ứng dụng

Khóa luận tốt nghiệp  huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều và ứng dụng
... Lê Xuân Minh Hoàng HUẤN LUYỆN MẠNG NƠRON RBF VỚI MỐC CÁCH ĐỀU VÀ ỨNG DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Xuân Huấn HÀ NỘI – 2010 ... Kiến trúc mạng Nơron RBF 14 1.3.3 Đặc điểm huấn luyện mạng Nơron RBF 15 CHƯƠNG THUẬT TOÁN LẶP HDH HUẤN LUYỆN MẠNG RBF 16 2.1 THUẬT TOÁN LẶP HDH HAI PHA HUẤN LUYỆN MẠNG RBF 16 2.1.1 ... có mạng nơron RBF - sau gọi tắt mạng RBF - coi loại nơron nhân tạo tốt để giải toán nội suy hàm nhiều biến Mạng RBF trọng nghiên cứu có nhiều thuật toán huấn luyện mạng RBF áp dụng nhiều ứng dụng...
 • 50
 • 66
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều ứng dụng

Khóa luận tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều và ứng dụng
... HỌC CÔNG NGHỆ Lê Xuân Minh Hoàng HUẤN LUYỆN MẠNG NƠRON RBF VỚI MỐC CÁCH ĐỀU VÀ ỨNG DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Xuân Huấn ... Kiến trúc mạng Nơron RBF 22 1.3.3 Đặc điểm huấn luyện mạng Nơron RBF 23 CHƯƠNG THUẬT TOÁN LẶP HDH HUẤN LUYỆN MẠNG RBF .24 2.1 THUẬT TOÁN LẶP HDH HAI PHA HUẤN LUYỆN MẠNG RBF 24 2.1.1 ... có mạng nơron RBF - sau gọi tắt mạng RBF - coi loại nơron nhân tạo tốt để giải toán nội suy hàm nhiều biến Mạng RBF trọng nghiên cứu có nhiều thuật toán huấn luyện mạng RBF áp dụng nhiều ứng dụng...
 • 54
 • 296
 • 0

Ưng dụng khoảng cách Hausdorff trong đánh giá chuyển đổi các biểu diễn raster vector docx

Ưng dụng khoảng cách Hausdorff trong đánh giá chuyển đổi các biểu diễn raster và vector docx
... UNG DTJNG KHOANG CA.CH HAUSDORFF DA.NH GIA CHUyEN·f)C>I RASTER v): VECTOR 53 sang VECTOR duci each nhln ciia khoang each Hausdorff qua d6 neu cac d.i tien cho thuat toan ... ket lu~n ve irng dung khoang each Hausdorff vi~c dinh gia chat hro'ng chuye n d5i RASTER, VECTOR KHOANG CACH HAUSDORFF GliJ"A cAc DOl TUQ'NG ANH 2.1 Khoang each Hausdorff D!nh nghia 2.1 (khodng ... day sau d6 lam day dtrong tit lIen ta se su' dung dirong ve c6 de? day net ve 111 5, lrNG m,1NG KHOANG CACH HAUSDORFF DANH GIA CHUYEN DelI RASTER vA VECTOR 57 3.S Khoang each Hausdorff vi~c danh...
 • 7
 • 189
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT CAMERA CALIBRATION ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG KHÔNG GIAN 3D

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT CAMERA CALIBRATION VÀ ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG KHÔNG GIAN 3D
... CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH KHO NG CÁCH GI A CÁC Đ I TƯ NG TRONG KHÔNG GIAN 3D Hi n có nhi u phương pháp xác ñ nh kho ng cách gi a ñ i tư ng không gian 3D 3.2.1 Kho ng cách Euclid 3.2.2 Kho ng cách ... hình camera calibration 2.6 T HI U CH NH (SELF- CALIBRATION) 2.7 HI U CH NH STEREO 16 CHƯƠNG NG D NG K THU T CAMERA CALIBRATION XÁC Đ NH KHO NG CÁCH GI A CÁC Đ I TƯ NG TRONG KHÔNG GIAN 3D 3.1 ... ch n k thu t phù h p ñ tính xác kho ng cách gi a ñ i tư ng không gian 3D Hi n nay, có nhi u k thu t ñư c áp d ng ñ xác ñ nh kho ng cách gi a ñ i tư ng không gian 3D, m i k thu t có nh ng th m...
 • 25
 • 2,486
 • 10

Tài liệu Ứng dụng khoảng cách Hausdorff trong phân tích trang tài liệu. docx

Tài liệu Ứng dụng khoảng cách Hausdorff trong phân tích trang tài liệu. docx
... dang xay ta dung m9t phtro ng ph ap xap xi nao M xap xi dircng cong thtrc te Trong bai bao chung tai gici han danh gia phtrong ph ap qua dang sai so thu' hai, xay ap dung phirong phap xap xi dua ... < hpu < pu Trong trtrorig hop pu < hu ta se co cac bat d1ng thrrc theo chieu ngiro'c lai Truxrc dira plnrong ph ap xap xi mo hinh dua tren CO' s(, D...
 • 6
 • 390
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu các kỹ thuật Camera Calibration ứng dụng xác định khoảng cách giữa các đối tượng trong không gian 3D pot

Luận văn:Nghiên cứu các kỹ thuật Camera Calibration và ứng dụng xác định khoảng cách giữa các đối tượng trong không gian 3D pot
... CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH KHO NG CÁCH GI A CÁC Đ I TƯ NG TRONG KHÔNG GIAN 3D Hi n có nhi u phương pháp xác ñ nh kho ng cách gi a ñ i tư ng không gian 3D 3.2.1 Kho ng cách Euclid 3.2.2 Kho ng cách ... hình camera calibration 2.6 T HI U CH NH (SELF- CALIBRATION) 2.7 HI U CH NH STEREO 16 CHƯƠNG NG D NG K THU T CAMERA CALIBRATION XÁC Đ NH KHO NG CÁCH GI A CÁC Đ I TƯ NG TRONG KHÔNG GIAN 3D 3.1 ... ch n k thu t phù h p ñ tính xác kho ng cách gi a ñ i tư ng không gian 3D Hi n nay, có nhi u k thu t ñư c áp d ng ñ xác ñ nh kho ng cách gi a ñ i tư ng không gian 3D, m i k thu t có nh ng th m...
 • 25
 • 554
 • 1

nghiên cứu tìm hiểu nguyên lý ứng dụng của thiết bị đo khoảng cách DME 1119 trong hệ thống dẫn đường hàng không

nghiên cứu tìm hiểu nguyên lý và ứng dụng của thiết bị đo khoảng cách DME 1119 trong hệ thống dẫn đường hàng không
... cỏch, gúc, tc Thiết bị dẫn đường Đo khoảng cách Đo Tổng khoảng cách Không Có trả trả lời lời Đo cao Đo Hiệu khoảng cách Đo góc Đo pha Tìm phư ơng Đo vận tốc Đo chân trời 34 Nguyờn hot ng ca ... Thiết bị dẫn đường Thiết bị dĐ tần số Đo theo tần số Doppler Thiết bị dĐ pha Thiết bị dĐ biên độ Đo theo điều biên tần số Đo theo sóng mang Đo theo hình bao Tìm phư ơng theo biên độ cực đại Tìm ... cực tiểu Tìm phư ơng theo biểu thức biên độ Thiết bị dĐ thời gian Đo theo sóng mang Theo biên độ cực tiểu Đo theo hình bao Theo hiệu biên độ Thiết bị dĐ tương quan Đo theo sóng mang Đo theo hình...
 • 108
 • 896
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách làm và ứng dụngnghiên cứu tìm hiểu nguyên lý và ứng dụng của thiết bị đo khoảng cách dme 1119 trong hệ thống dẫn đường hàng khôngcách cài game và ứng dụng cho androidgiải bài toán tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất và chứng minh bất đẳng thức bằng cách kết hợp ứng dụng của đạo hàm với một số phƣơng pháp kháccác loại phong cách lãnh đạo và ứng dụng trong kinh doanhbài 12 một số vấn đề tâm lý học nhân cách tâm lý học lứa tuổi và ứng dụng trong quản lý giáo dụcphương pháp chỉ số và ứng dụng trong phát hiện khoáng chất sét oxit sắtphương pháp phân tích thành phần chính và ứng dụng trong phát hiện khoáng chất sét oxit sắtcách tính gnh và ứng dụng của nócâu 24 phương pháp nổ mìn bầu và ứng dụng của nó trong xây dựng nền đường cách bố trí bầu thuốc tt lượng thuốc giống như hầm thuốcmô hình quản lý đồng bộ so và cách quản lý ứng dụngcách mua game và ứng dụngtích phân và ứng dụngqos trong mạng ip và ứng dụngmatlab và ứng dụng trong viễn thôngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học