Xây dựng website dạy một số bài học của chương các dụng quang học lớp 11 nâng cao trên cơ sở vận dụng phương pháp dạy học chương trình hóa nhằm phát huy tính tích cực, tự lực học tập của học sinh

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu lớp 11 nâng cao (tóm tắt + toàn văn)

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao (tóm tắt + toàn văn)
... sử dụng toán nhận thức nhằm phát triển lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo học sinh dạy học hóa học hữu lớp 11 nâng cao" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng sử dụng toán nhận thức để dạy học ... HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 NÂNG CAO 2.1 MỤC TIÊU, CẤU TRÚC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN HOÁ HỌC HỮU CƠ LỚP VÀ LỚP 11 Để xây dựng ... sinh trường phổ thông Chương Xây dựng sử dụng toán nhận thức nhằm phát triển lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo cho học sinh thông qua phần Hoá học hữu lớp 11 nâng cao Chương Thực nghiệm sư phạm...
 • 27
 • 491
 • 1

Một số vấn đề phương pháp luận bản về quy trình thiết kế, xây dựng và triển khai một phần mềm ứng dụng

Một số vấn đề phương pháp luận cơ bản về quy trình thiết kế, xây dựng và triển khai một phần mềm ứng dụng
... ty cổ phần phát triển đầu t xây dựng Việt nam Thụng tin chung * Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần phát triển đầu t xây dựng Việt nam * Tên giao dịch: Công ty cổ phần phát triển đầu t xây dựng ... Công ty cổ phần phát triển đầu t xây dựng Việt nam công ty cổ phần 03 thành viên góp vốn * Ngời đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc: Ngô Minh Phiên - Kỹ s xây dựng * Tài khoản số: 2142.0000.282718 ... chng chớnh : Chng I : Tổng quan Công ty cổ phần phát triển đầu t xây dựng Việt nam Chng II : Mt s phng phỏp lun c bn v quy trỡnh thit k, xõy dng v trin khai mt phn mm ng dng Chng III : Xõy dng...
 • 65
 • 305
 • 0

12 sử dụng hệ thống bài tập nhiều cách giải nhằm rèn luyện duy cho học sinh trong dạy học hóa học lớp 11 nâng cao trường THPT (nguyễn văn duy THPT tiên lữ)

12 sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học vô cơ lớp 11 nâng cao trường THPT (nguyễn văn duy  THPT tiên lữ)
... gii bi phự hp vi mi i tng hc sinh v c bit l giỳp hc sinh ụn thi i hc, cao ng v thi hc sinh gii C th nm hc 2 011- 2 012 tụi ó ỏp dng chuyờn ny cho hc sinh lp 11A1 v 11A2, sau ú cú kim tra ỏnh giỏ ... 10 10 Phng phỏp i s 11 11 Phng phỏp s dng cụng thc kinh nghim 11 12 Phng phỏp ghộp n s 12 II TèNH HèNH S DNG BI TP HO HC NHIU CCH GII NH LUYN T DUY CHO HC SINH HIN NAY TRNG THPT RẩN 13 III TUYN ... mNO2 mH 2O Trong ú: nFe( NO3 )3 nFe 0,04 nHNO3 3nFe( NO3 )3 nNO 0 ,12 nNO nH2O 0,5nHNO3 0,5(0 ,12 nNO ) Thay s: 3,04 + 63(0 ,12 + n NO ) = 0,04.242 + 46 n NO + 18.0,5(0 ,12 + n NO ) 2...
 • 42
 • 215
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU VỀ QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM – MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... khác biệt kiến giải nhà nghiên cứu văn học đại đại hóa văn học vốn có gốc gác từ vấn đề có tính chất phương pháp luận phân kỳ văn học Khái niệm lịch sử văn học (hiện hành), phương diện đó, thực ... chẳng hạn văn học trung đại, văn học dân gian, văn học tôn giáo… Văn học đại theo đó, dạng văn học viết tư cách sản phẩm văn hóa sản xuất (là hàng hóa thứ quà tặng, trò chơi); thứ văn học dùng ... văn học Việt Nam lâu thường phân chia thành hai thời kỳ: văn học trung đại (từ kỷ X đến cuối kỷ XIX) văn học đại (từ đầu kỷ XX trở đi) Trên thời gian này, văn học đại (như kết trình đại hóa văn...
 • 7
 • 333
 • 6

Một số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử

Một số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử
... khoa học phương pháp luận sử học (1966) Mục tiêu nhiệm vụ 3.1 Mục tiêu Đề tài nghiên cứu số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử, từ làm rõ ý nghĩa vấn đề với việc nghiên cứu lịch sử Nhiệm vụ ... thực lịch sử đặt II ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KHOA HỌC LỊCH SỬ Đối tượng nghiên cứu sử học Vấn đề đối tượng khoa học lịch sử, tức khoa học lịch sử nghiên cứu ... cầu cụ thể khoa học, nghiên cứu, trình bày vấn đề sử dụng phương pháp phương pháp Tóm lại, việc vận dụng đắn phương pháp lịch sử phương pháp logic công tác nghiên cứu lịch sử có ý nghĩa quan...
 • 26
 • 1,495
 • 1

một số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử.Y nghĩa của vấn đề đó với việc nghiên cứu lịch sử.

một số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử.Y nghĩa của vấn đề đó với việc nghiên cứu lịch sử.
... thảo khoa học phương pháp luận sử học (1966) Mục tiêu nhiệm vụ 3.1 Mục tiêu Đề tài nghiên cứu số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử, từ làm rõ ý nghĩa vấn đề với việc nghiên cứu lịch sử 3.2 ... thể khoa học, nghiên cứu, trình bày vấn đề mà sử dụng phương pháp phương pháp Tóm lại, việc vận dụng đắn phương pháp lịch sử phương pháp logic công tác nghiên cứu lịch sử có ý nghĩa quan trọng ... phương pháp luận sử học - Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử Phương pháp nghiên cứu - Dựa sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử - Áp dụng phương pháp...
 • 25
 • 1,138
 • 0

Một số vấn đề phương pháp luận bản về quy trình thiết kế

Một số vấn đề phương pháp luận cơ bản về quy trình thiết kế
... tổng kết - Phân tích, thiết kế Công việc - Lập kế hoạch thiết kế - Thiết kế kiến trúc - Thiết kế liệu - Thiết kế thủ tục - Thiết kế chương trình - Thiết kế giao diện - Báo cáo tổng kết - Lập trình ... 2.1.5 Giai đoạn thiết kế * Những thuật ngữ khác dung để miêu tả hoạt động thiết kế bao gồm thiết kế chi tiết, thiết kế vật lý, thiết kế bên thiết kế sản phẩm Trong suốt giai đoạn thiết kế, kỹ sư phần ... gia dự án 2.1.4 Giai đoạn thiết kế mức quan niệm Các cách giọi khác bao gồm thiết kế sơ bộ, thiết kế logic, thiết kế bên hay định danh yêu cầu phần mềm Hoạt động thiết kế quan niệm định nghĩa chức...
 • 9
 • 227
 • 0

SOẠN THẢO VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC NGHIỆM PHẦN QUANG HÌNH LỚP 11 NÂNG CAO NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

SOẠN THẢO VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC NGHIỆM PHẦN QUANG HÌNH LỚP 11 NÂNG CAO NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CHO HỌC SINH   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
... soạn thảo hệ thống tập thực nghiệm phần Quang hình lớp 11 nâng cao đánh giá kết thực nghiệm sư phạm chương 39 Chương SOẠN THẢO VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC NGHIỆM PHẦN QUANG HÌNH LỚP ... Soạn thảo hệ thống tập thực nghiệm phần Quang hình đề xuất phương án sử dụng vào dạy học phần Quang hình lớp 11 nâng cao nhằm góp phần bồi dưỡng lực thực nghiệm cho học sinh Giả thuyết khoa học ... dạy học tập vật lý phần Quang hình lớp 11 - Soạn thảo hệ thống tập thực nghiệm phần Quang hình lớp 11 nâng cao - Đề xuất phương án dạy học sử dụng tập thực nghiệm soạn thảo - Tiến hành thực nghiệm...
 • 136
 • 962
 • 9

Một số vấn đề phương pháp luận thống kê

Một số vấn đề phương pháp luận thống kê
... thống thời kỳ đổi mới, Viện Khoa học Thống biên soạn xuất sách: "Một số vấn đề phương pháp luận thống kê" Cuốn sách biên soạn sở kế thừa có chọn lọc vấn đề phương pháp thống truyền thống ... tổ thống phương pháp tổng hợp thống kê, phương pháp quan trọng phân tích thống kê, đồng thời sở để vận dụng phương pháp phân tích thống khác phương pháp số, phương pháp tương quan, phương ... thức) 3.2 PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ THỐNG KÊ Phương pháp đồ thị thống phương pháp trình bày phân tích thông tin thống biểu đồ, đồ thị đồ thống Phương pháp đồ thị thống sử dụng số kết hợp...
 • 104
 • 113
 • 0

Tiểu luận Nghiên cứu một số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử, từ đó làm rõ ý nghĩa của vấn đề đó với việc nghiên cứu lịch sử potx

Tiểu luận Nghiên cứu một số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử, từ đó làm rõ ý nghĩa của vấn đề đó với việc nghiên cứu lịch sử potx
... 3.1 Mục tiêu Đề tài nghiên cứu số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử, từ làm ý nghĩa vấn đề với việc nghiên cứu lịch sử Nhiệm vụ 3.2 ­ Quá trình phát triển phương pháp luận sử học ­ Đối ... học, nghiên cứu, trình bày vấn đề sử dụng phương pháp phương pháp Tóm lại, việc vận dụng đắn phương pháp lịch sử phương pháp logic công tác nghiên cứu lịch sử ý nghĩa quan trọng mặt lý luận ... cao phương pháp luận mácxít Triết lý lịch sử trước Mác Khoa học lịch sử xuất từ thời cổ đại, trở thành khoa học chân từ chủ nghĩa Mác đời, vật lịch sử sở lý luận phương pháp luận sử học Lịch sử...
 • 27
 • 519
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích dư lượng hóa chất 2,4 d trong dược liệu bằng sắc ký lỏng khối phổ

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích dư lượng hóa chất 2,4  d trong dược liệu bằng sắc ký lỏng khối phổ
... (head space) phõn tớch, s dng sc khớ mao qun vi detector ECD (do 2,4- D cú nguyờn t clo phõn t, ú ECD rt nhy vúi 2,4- D) hoc ph S dng sc lng [4] Theo TCVN 6134 : 2006, phng phỏp nh lng 2,4- D ... dng dung dch chun 2,4- D ỡoppm pha ng tiờm vo h thng HPLC vi detector PDA, kho sỏt xõy dng chng trỡnh sc (pha ng, tc d ng ) b Xõy dng chng trỡnh sc ph phõn tớch 2,4- D - Chng trỡnh sc ký: ... nghiờn cu l d lng 2,4- D dc liu Do 2,4- D l cht dit c nờn chỳng tụi chn dc liu l b phn di mt t nh r, thõn rờ xõy dng phng phỏp, chỳng tụi s dng mu Nhõn Sõm Hn Quc sch Mu ny khụng cú 2,4- D v c cung...
 • 57
 • 242
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích dư lượng hóa chất 2,4 d trong dược liệu bằng sắc ký lỏng khối phổ

Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích dư lượng hóa chất 2,4  d trong dược liệu bằng sắc ký lỏng khối phổ
... (head space) phõn tớch, s dng sc khớ mao qun vi detector ECD (do 2,4- D cú nguyờn t clo phõn t, ú ECD rt nhy vúi 2,4- D) hoc ph S dng sc lng [4] Theo TCVN 6134 : 2006, phng phỏp nh lng 2,4- D ... dng dung dch chun 2,4- D ỡoppm pha ng tiờm vo h thng HPLC vi detector PDA, kho sỏt xõy dng chng trỡnh sc (pha ng, tc d ng ) b Xõy dng chng trỡnh sc ph phõn tớch 2,4- D - Chng trỡnh sc ký: ... nghiờn cu l d lng 2,4- D dc liu Do 2,4- D l cht dit c nờn chỳng tụi chn dc liu l b phn di mt t nh r, thõn rờ xõy dng phng phỏp, chỳng tụi s dng mu Nhõn Sõm Hn Quc sch Mu ny khụng cú 2,4- D v c cung...
 • 57
 • 318
 • 0

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH TIẾN TRÌNH BPEL

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH TIẾN TRÌNH BPEL
... quy trình nghiệp vụ (BPEL) Nghiên cứu phƣơng pháp hình thức phát triển phần mềm, đặc biệt phƣơng pháp kiểm định mô hình trình kiểm tra mô hình Xây dựng phƣơng pháp kiểm định tiến trình đặc tả BPEL ... dụng trình kiểm tra mô hình Spin Xây dựng cấu trúc liệu để xử lý tiến trình BPEL đồ thị luồng điều khiển có dán nhãn sinh mã nguồn ngôn ngữ Promela cách có hệ thống Xây dựng công cụ thực phƣơng pháp ... /2010 Mục đích nội dung ĐATN Đề xuất xây dựa thuật toán công cụ để kiểm định dịch vụ web phức hợp đƣợc tích phối tiến trình BPEL, cụ thể dịch chuyển tiến trình BPEL sang dạng đồ thị luồng điều khiển...
 • 96
 • 50
 • 0

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH TIẾN TRÌNH BPEL

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH TIẾN TRÌNH BPEL
... quy trình nghiệp vụ (BPEL) Nghiên cứu phƣơng pháp hình thức phát triển phần mềm, đặc biệt phƣơng pháp kiểm định mô hình trình kiểm tra mô hình Xây dựng phƣơng pháp kiểm định tiến trình đặc tả BPEL ... dụng trình kiểm tra mô hình Spin Xây dựng cấu trúc liệu để xử lý tiến trình BPEL đồ thị luồng điều khiển có dán nhãn sinh mã nguồn ngôn ngữ Promela cách có hệ thống Xây dựng công cụ thực phƣơng pháp ... /2010 Mục đích nội dung ĐATN Đề xuất xây dựa thuật toán công cụ để kiểm định dịch vụ web phức hợp đƣợc tích phối tiến trình BPEL, cụ thể dịch chuyển tiến trình BPEL sang dạng đồ thị luồng điều khiển...
 • 96
 • 501
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề phương pháp luận thống kêđề thi học kỳ i năm học 2012 2013 môn hoá học lớp 11 nâng cao trường thpt chu văn anii một số vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu đề tàimột số vấn đề phương pháp luận của nghiên cứu định tínhskkn sử dụng thí nghiệm để dạy học một số bài về chất lớp 11 nâng cao theo hướng tích cực ở trường trung học phổ thôngmột số chuyên đề phương pháp dạy học lịch sửxây dựng hệ thống bài tập có sự dụng hình vẽ sơ đồ biểu bảng đồ thị hóa học lớp 11 nâng caoxây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học phần quang hình học lớp 11 nâng caoxây dựng phương pháp mô phỏng số trong dạy học thực hành nghành điện tự động hóa tại trường cao đẳng công nghiệp nam địnhmột số vấn đề về quản lí nhà trƣờng và quản lí hoạt động dạy họcmột số vấn đề về sự đổi mới quá trình dạy học hóa học 45cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nướcbài tập giới hạn dãy số lớp 11 nâng caomột số vấn đề thi pháp học hiện đạimột số đề thi phương pháp nghiên cứu khoa họcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn