Xây dựng lớp học vật lý trực tuyến nhằm hỗ trợ học sinh tự học chương “động lực học chất điểm” (vật lý 10 nâng cao)

Xây dựng lớp học vật trực tuyến nhằm hỗ trợ học sinh tự học chương động lực học chất điểm

Xây dựng lớp học vật lý trực tuyến nhằm hỗ trợ học sinh tự học chương động lực học chất điểm
... cách học với kết mà đem lại, người học, mà cụ thể HS chủ động tự học sau Chính trên, chọn đề tài : Xây dựng lớp học vật trực tuyến nhằm hỗ trợ học sinh tự học chương Động lực học chất điểm ... lớp hỗ trợ LHVLTT Giả thuyết khoa học Nếu lớp học vật trực tuyến chương Động lực học chất điểm xây dựng đưa vào sử dụng thành công việc hỗ trợ học sinh tự học việc học học sinh chương ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Ngọc Phượng XÂY DỰNG LỚP HỌC VẬT LÝ TRỰC TUYẾN NHẰM HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” (VẬT LÝ 10 NÂNG CAO) Chuyên ngành : luận...
 • 173
 • 448
 • 0

Vận dụng khả năng tìm kiếm của hệ thống truy vấn mở để xây dựng môdun tích hợp vào SQL server nhằm hỗ trợ cho hệ thống trả lời truy vấn luận văn thạc sĩ

Vận dụng khả năng tìm kiếm của hệ thống truy vấn mở để xây dựng môdun tích hợp vào SQL server nhằm hỗ trợ cho hệ thống trả lời truy vấn luận văn thạc sĩ
... thời sử dụng hệ thống hỗ trợ trực tiếp khả truy vấn mờ VRC (Vague Retrieval Capabilities) để xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cách linh hoạt Khi đó, sở liệu hay hệ thống thông tin mà hỗ trợ cho ... 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TRẢ LỜI TRUY VẤN LINH HOẠT VÀO SQL SERVER 63 Giới thiệu .63 Một số tập lệnh SQL dùng để xây dựng VQS 63 2.1 Dạng chuẩn truy vấn SQL SQL Server: ... để tích hợp khả tìm kiếm VQS vào hệ quản trị sở liệu SQL Server 2008, phục vụ nhu cầu tìm kiếm cho hệ thống thông tin bất động sản nói riêng hệ thống truy tìm thông tin đại nói chung Đề tài xây...
 • 84
 • 345
 • 0

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin vận dụng khả năng tìm kiếm của hệ thống truy vấn mở để xây dựng môdun tích hợp vào sql server nhằm hỗ trợ cho hệ thống trả lời truy vấn

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin vận dụng khả năng tìm kiếm của hệ thống truy vấn mở để xây dựng môdun tích hợp vào sql server nhằm hỗ trợ cho hệ thống trả lời truy vấn
... thời sử dụng hệ thống hỗ trợ trực tiếp khả truy vấn mờ VRC (Vague Retrieval Capabilities) để xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cách linh hoạt Khi đó, sở liệu hay hệ thống thông tin hỗ trợ cho ... 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TRẢ LỜI TRUY VẤN LINH HOẠT VÀO SQL SERVER 63 Giới thiệu .63 Một số tập lệnh SQL dùng để xây dựng VQS 63 2.1 Dạng chuẩn truy vấn SQL SQL Server: ... vận hành "on top" trước DBMS truy tìm liệu nhằm vừa đáp ứng nhu cầu thông tin (từ VQS) nhu cầu liệu (từ DBMS) cho người sử dụng Luận văn nhằm tận dụng khả tìm kiếm hệ thống VQS xây dựng [4] để...
 • 84
 • 403
 • 0

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Vận dụng khả năng tìm kiếm của hệ thống truy vấn mờ để xây dựng modul tích hợp vào SQL server nhằm hỗ trợ cho hệ thống trả lời truy vấn linh hoạt

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Vận dụng khả năng tìm kiếm của hệ thống truy vấn mờ để xây dựng modul tích hợp vào SQL server nhằm hỗ trợ cho hệ thống trả lời truy vấn linh hoạt
... thời sử dụng hệ thống hỗ trợ trực tiếp khả truy vấn mờ VRC (Vague Retrieval Capabilities) để xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cách linh hoạt Khi đó, sở liệu hay hệ thống thông tin hỗ trợ cho ... 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TRẢ LỜI TRUY VẤN LINH HOẠT VÀO SQL SERVER 69 Giới thiệu .69 Một số tập lệnh SQL dùng để xây dựng VQS 69 2.1 Dạng chuẩn truy vấn SQL SQL Server: ... trị Kết hệ thống VQS Ngôn ngữ truy vấn mờ Mô-đun thực thi Trình phiên dịch ngôn truy vấn mờ ngữ truy vấn mờ Siêu liệu truy vấn mờ Đơn vị xử lý truy vấn mờ Thông tin từ điển liệu SQL Hệ quản trị...
 • 83
 • 207
 • 0

Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật đại cương

Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương
... học tập trực tuyến khả ứng dụng lớp học trực tuyến vào thực tế giảng dạy trường đại học - Xây dựng thành cơng lớp học trực tuyến chuyển động học động học chất điểm thuộc chương trình Vật đại ... thuật xây dựng lớp học trực tuyến + Nghiên cứu nội dung bản, cần thiết để xây dựng lớp học trực tuyến chuyển động học động học chất điểm – chương trình Vật đại cương nhằm hỗ trợ việc học Vật ... cách thức xây dựng lớp học trực tuyến - Nghiên cứu xây dựng nội dung lớp học trực tuyến phần Chuyển động học động học chất điểm thuộc chương trình vật đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật tiếng...
 • 161
 • 428
 • 0

Khai thác, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập định tính theo hường trực quan hoá trogn dạy học chương động lực học chất điểm vật 10 nâng cao

Khai thác, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập định tính theo hường trực quan hoá trogn dạy học chương động lực học chất điểm vật lý 10 nâng cao
... DụC ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC VINH NGUYễN NHƯ PHúC KHAI THáC, XÂY DựNG Sử DụNG Hệ THốNG BàI TậP ĐịNH TíNH THEO HƯớNG TRựC QUAN HóA TRONG DạY HọC CHƯƠNG ĐộNG LựC HọC CHấT ĐIểM VậT 10 NÂNG CAO ... HC CHT IM vt 10 nõng cao - Xõy dng h thng bi nh tớnh theo hng trc quan húa chng NG LC HC CHT IM vt 10 nõng cao - Thit k giỏo ỏn vi vic tng cng s dng bi nh tớnh theo hng trc quan húa nhm ... LC HC CHT IM vt lớ 10 nõng cao cú s dng bi nh tớnh theo hng trc quan hoỏ Gi thuyt khoa hc Nu tng cng khai thỏc, xõy dng v s dng bi nh tớnh theo hng trc quan húa cỏc tit hc vt chng NG LC HC CHT...
 • 120
 • 919
 • 5

Xây dựng lớp học ảo trực tuyến

Xây dựng lớp học ảo trực tuyến
... viên điều chỉnh giảng phù hợp với lớp học, đối tượng để có kết giảng tốt Việc xây dựng lớp học ảo trực tuyến qua giao thức RTP kỹ thuật Live Streaming giúp đảm bảo tính liên tục, nhanh chóng giảng ... đảm bảo thời gian nhanh chóng Lớp học ảo trực tuyến giải điều Giảng viên tương tác với sinh viên chiều qua video trực tuyến qua chatbox, sinh viên xem đặt câu hỏi với giảng viên với bạn bè lớp ... tài liệu, giảng, trao đổi hình thành Cùng với xu hướng đó, định chọn đề tài Xây dựng lớp học ảo truyền hình trực tuyến thời gian thực” để tạo ứng dụng có khả truyền hình tương tác hai chiều...
 • 42
 • 174
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống cấp phép trực tuyến RAISVN tại cục an toàn bức xạ và hạt nhân bộ khoa học và công nghệ

Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống cấp phép trực tuyến RAISVN tại cục an toàn bức xạ và hạt nhân bộ khoa học và công nghệ
... trị sở liệu phân tán, phương pháp xây dựng thích) hệ quản trị sở liệu phân tán 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU PHÂN TÁN 3.3 BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU MỨC KHUNG CẢNH CỦA HỆ THỐNG Cơ sở liệu phân tán gồm ... nghiên cứu mở rộng đề tài cách toàn diện Em xin chân thành cảm ơn! Trên tinh thần đó, Hệ thống hỗ trợ đăng ký cấp phép trực tuyến Cục An toàn xạ hạt nhân xây dựng với mục tiêu ứng dụng Công nghệ ... cho công việc mà quan phải thực Hệ thống xây dựng sở hệ sở liệu cấu trúc phân tán, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh liệu huy động tối đa nguồn lực người sơ sở vật chất Cục Sở khoa học...
 • 12
 • 310
 • 0

BÁO CÁO " XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT 10 NÂNG CAO " ppt

BÁO CÁO
... trang website để hỗ trợ hoạt động tự học cho học sinh 2.3 Nội dung website tự học Vật Tôi xây dựng Website tự học Vật ( http://www.tuhocvatly.comli.com) hỗ trợ hoạt động tự học chương “Các ... qua dạy học website (phương tiện dạy học đại), chứng tỏ mạnh Vì vậy, vấn đề cấp thiết phải xây dựng đưa vào sử dụng website nhằm hỗ trợ học sinh việc tự học Xây dựng website tự học Vật hỗ trợ ... định luật bảo toàn” Vật 10 nâng cao xây dựng với mục đích hỗ trợ hoạt động tự học học sinh khắc phục phần khó khăn mà giáo viên học sinh gặp phải dạy học chương Các nội dung website đảm bảo...
 • 5
 • 453
 • 0

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nội dụng thực thế trong dạy học chương trình tĩnh học chất rắn - vật 10 nâng cao

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nội dụng thực thế trong dạy học chương trình tĩnh học chất rắn - vật lý 10 nâng cao
... THPT - Đề xuất tiến trình dạy học số chương "tĩnh học vật rắn" vật 10 nâng cao sử dụng tập nội dung thực tế - Đề xuất việc sử dụng hệ thống tập nội dung thực tế dạy học vật - Thực ... "Tĩnh học vật rắn" vật 10 nâng cao - Đề xuất quy trình xây dựng tập nội dung thực tế vận dụng xây dựng hệ thống tập nội dung thực tế vật lí phần tĩnh học vật rắn vật 10 nâng cao ... lí 10 nâng cao trình bày chương sau 42 Chương XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC TẾ CHƯƠNG “TĨNH HỌC VẬT RẮN” – VẬT LÍ 10 NÂNG CAO 2.1 Nghiên cứu nội dung chương trình xây...
 • 147
 • 2,875
 • 34

xây dựng và sử dụng bài tập trong quá trình tổ chức hoạt động dạy, học kiến thức mới chương “các định luật bảo toàn” vật 10 nâng cao

xây dựng và sử dụng bài tập trong quá trình tổ chức hoạt động dạy, học kiến thức mới chương “các định luật bảo toàn” vật lý 10 nâng cao
... kờ 101 viii S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.5 Kt lun chng III 103 III Kt lun chung 104 ỏnh giỏ kt qu t c 104 Hng phỏt trin ca ti 106 Mt s kin ngh. 106 ... lut bo ton Vt 10 Nõng cao Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu vic xõy dng v s dng bi trc nghim nh tớnh quỏ trỡnh t chc hot ng dy, hc kin thc mi chng "Cỏc nh lut bo ton" Vt 10 nõng cao s dng phng ... chng Cỏc nh lut bo ton vt lp 10 nõng cao 5.5 xut h thng bi trc nghim nh tớnh s dng quỏ trỡnh t chc hot ng dy, hc kin thc mi chng Cỏc nh lut bo ton Vt 10 nõng cao 5.6 xut tin trỡnh s dng...
 • 173
 • 445
 • 0

Xây dựng hệ thống khai thác trực tuyến cơ sở dữ liệu địa

Xây dựng hệ thống khai thác trực tuyến cơ sở dữ liệu địa lý
... k h thng khai thỏc CSDL a trờn Internet Khỏi quỏt v UML, phn tớch, thit k h thng khai thỏc trc tuyn c s d 1iu a bng ngụn ng U M L Chng IV : H thng khai thỏc trc tuyn c s d liu a MapOnline ... qun lý, khai thỏc trc tuvn d liu h thng GIS Dựng ngụn ng m hỡnh húa thng nht (Unified Modelling Language UML) phn tớch, thit k v sau ú dựng ngn ng lp trỡnh Visual c+ + xõy dng mt h thng khai ... ng c yờu cu khai thỏc ca cỏc h thũng tin a Lun s trỡnh by cỏc kt qu nghiờn cu v mt s mụ hỡnh cho vic khai thỏc trc tuyn d liu thụng tin a lý, thc hin thit k, xy dng mt h thng khai thỏc trc...
 • 94
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trường xây dựng 03 phòng học trực tuyến nhằm giúp việc giảng dạy và đặc biệt là ôn tập phụ đạo đạt được hiệu quả caobiện pháp xây dựng lớp học thân thiệnxây dựng ý tưởng kinh doanh trực tuyếncác tiêu chí xây dựng lớp học thân thiệnsáng kiến kinh nghiệm xây dựng lớp học thân thiệnmột số biện pháp xây dựng lớp học thân thiệnchuyên đề xây dựng lớp học thân thiệnkinh nghiệm xây dựng lớp học thân thiệnxây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cựcskkn xây dựng lớp học thân thiệnkế hoạch xây dựng lớp học thân thiệncách xây dựng lớp họccách xây dựng trang web bán hàng trực tuyếnskkn xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cựcxây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực ở tiểu họcTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbia bds copy24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017nq so 29 thanh lap cty sg riverviewA Danh muc tai lieu gui co dong 2013