Những đóng góp của tuệ trung thượng sĩ cho thơ thiền việt nam

Những đóng góp của Tuệ Trung thượng cho thơ thiền Việt Nam

Những đóng góp của Tuệ Trung thượng sĩ cho thơ thiền Việt Nam
... trực tiếp Tuệ Trung Thượng sĩ: Con người Tuệ Trung Thượng Minh Chi, Chất thiền nơi Tuệ Trung Thượng Thích Minh Tuệ, Tuệ Trung Thượng Tinh thần siêu phóng Tuệ Trung Thượng Thích Thanh ... thuật cho thơ thiền Việt Nam Tuy nhiên, tất điều lí giải sở quý báu, cần thiết để luận văn bước đầu tìm hiểu Những đóng góp Tuệ Trung Thượng cho thơ thiền Việt Nam với tư cách nhà thơ thiền ... tưởng đóng góp thơ văn Tuệ Trung Thượng Ngoài có số viết in rải rác website như: Hiểu thêm tâm trạng Tuệ Trung Thượng qua số thơ thiền Hà Quảng (http:// gio-o.com), Thơ thiền Tuệ Trung Thượng...
 • 132
 • 408
 • 1

Quan hệ giữa yếu tố tôn giáo và yếu tố thẩm mỹ trong những sáng tác văn học của Tuệ Trung Thượng sĩ[144926]

Quan hệ giữa yếu tố tôn giáo và yếu tố thẩm mỹ trong những sáng tác văn học của Tuệ Trung Thượng sĩ[144926]
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ HẢI YẾN QUAN HỆ GIỮA YẾU TỐ TÔN GIÁO VÀ YẾU TỐ THẨM MỸ TRONG NHỮNG SÁNG TÁC VĂN HỌC CỦA TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ Luận văn ... tưởng Tuệ Trung Thượng sĩ thể sáng tác văn học Chúng nghiên cứu đề tài Quan hệ yếu tố tôn giáo yếu tố thẩm mỹ sáng tác văn học Tuệ Trung Thượng sĩ với mục đích làm rõ giá trị tư tưởng tác phẩm Tuệ ... nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu Yếu tố tôn giáo yếu tố thẩm mỹ sáng tác văn học Tuệ Trung Thượng sĩ (chủ yếu qua sáng tác thơ) Yếu tố tôn giáo chủ yếu thể phương diện Thiền học, Thiền tính Mục...
 • 111
 • 402
 • 0

NHỮNG ĐÓNG góp của THẾ lữ vào PHONG TRÀO THƠ mới

NHỮNG ĐÓNG góp của THẾ lữ vào PHONG TRÀO THƠ mới
... " Thậm chí, Thế Lữ ưa chữ "song le" mà nhà thơ dùng đến Một coi trọng tư tưởng lý rồi, khó chấp nhận ý tưởng phải dừng lại chữ cuối câu thơ; đó, đơn vị thơ Thế Lữ câu thơ, mà mảng thơ "Cây đàn ... nói ý muốn nói"(1) Những cách tân Thế Lữ có lẽ nhu cầu hệ tân học dấn thân vào văn hóa mới, dựa vào khoa học, khoa học hay ứng dụng Thơ, truyện, báo ngắn Thế Lữ nhiều biểu lộ nguyện vọng khoa ... này, nhiều nhà thơ tận dụng giá trị tâm cảm luận lý chữ những: Những chiều hành quân Qua đồi hoa sim Những đồi hoa sim Hữu Loan Những cánh đồng thơm ngát Những ngả đường bát ngát Những dòng sông...
 • 12
 • 268
 • 0

MỘT SỐ GHI NHẬN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN CHO VĂN XUÔI LÃNG MẠN VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 20

MỘT SỐ GHI NHẬN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN CHO VĂN XUÔI LÃNG MẠN VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 20
... THỰC VÀ CHẤT TRỮ TÌNH LÃNG MẠN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA THẠCH LAM Để rõ cho đóng góp Tự lực văn đoàn văn xuôi Việt Nam đại, phần xét truyện ngắn xuất sắc thành viên nhóm- nhà văn Thạch Lam với truyện ... cương vai trò nhóm “ Tự lực văn đoàn đóng góp cho văn xuôi đại Việt Nam nhà văn Thạch Lam truyện ngắn “ Hai đứa trẻ” chương trình ngữ văn lớp 11 hành NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tính lí luận, ... bạn đồng nghiệp có điều kiện để tiếp nhận cách đầy đủ, xác kiến thức mà trình bày viết CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI Đóng góp Tự lực văn đoàn cho văn xuôi đại Việt Nam Liên hệ: Nguyễn Văn Hùng...
 • 34
 • 230
 • 0

Những nguyên tắc của trọng tài thương mại theo pháp luật việt nam

Những nguyên tắc của trọng tài thương mại theo pháp luật việt nam
... mại theo pháp luật Việt Nam Ch-ơng nguyên tắc trọng tài th-ơng mại theo pháp luật việt nam Ch-ơng tập trung vào hai vấn đề: - Sự ghi nhận pháp luật trọng tài việt Nam hành nguyên tắc trọng tài ... niệm trọng tài th-ơng mại nguyên tắc trọng tài th-ơng mại, chất, -u trọng tài th-ơng mại; xác định nguyên tắc trọng tài th-ơng mại, sở lý luận nguyên tắc, chế thực nguyên tắc trọng tài th-ơng mại ... trọng tài th-ơng mại 1.2.1.1 Khái niệm nguyên tắc trọng tài th-ơng mại Về khái niệm nguyên tắc trọng tài th-ơng mại: nói nguyên tắc trọng tài th-ơng mại theo pháp luật Việt Nam t- t-ởng pháp lí...
 • 16
 • 224
 • 0

Hoạt động của NHTM và đóng góp của NHTM đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Hoạt động của NHTM và đóng góp của NHTM đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam
... hot ng ca nn kinh t quc dõn núi chung v lnh vc kinh doanh tin t, tớn dng ca cỏc NHTM núi riờng Chớnh sỏch kinh t v mụ ca chớnh ph bao gm cỏc chớnh sỏch v kinh t, ti chớnh tin t, kinh t i ngoi ... nghip v ca NHTM 2.1.Nghip v to 2.1.1.Khỏi nim Vn ca NHTM l nhng giỏ tr tin t NHTM to lp hoc huy ng c,dựng cho vay,u t v thc hin cỏc dch v kinh doanh khỏc 2.1.2.Vai trũ ca i vi hot ng kinh doanh ... quỏ trỡnh sn xut kinh doanh,ỏp ng nhu cu th trng v t ú to cho doanh nghip mt ch ng vng chc cnh tranh 3 .NHTM l cụng c Nh nc iu tit v mụ nn kinh t Trong s hnh ca nn kinh t th trng ,NHTM hot ng mt...
 • 60
 • 355
 • 0

Đề tài: Hoạt động của NHTM và đóng góp của NHTM đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam pdf

Đề tài: Hoạt động của NHTM và đóng góp của NHTM đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam pdf
... hot ng ca nn kinh t quc dõn núi chung v lnh vc kinh doanh tin t, tớn dng ca cỏc NHTM núi riờng Chớnh sỏch kinh t v mụ ca chớnh ph bao gm cỏc chớnh sỏch v kinh t, ti chớnh tin t, kinh t i ngoi ... nghip v ca NHTM 2.1.Nghip v to 2.1.1.Khỏi nim Vn ca NHTM l nhng giỏ tr tin t NHTM to lp hoc huy ng c,dựng cho vay,u t v thc hin cỏc dch v kinh doanh khỏc 2.1.2.Vai trũ ca i vi hot ng kinh doanh ... quỏ trỡnh sn xut kinh doanh,ỏp ng nhu cu th trng v t ú to cho doanh nghip mt ch ng vng chc cnh tranh 3 .NHTM l cụng c Nh nc iu tit v mụ nn kinh t Trong s hnh ca nn kinh t th trng ,NHTM hot ng mt...
 • 60
 • 297
 • 0

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA HTTC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA HTTC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM
... để phát triển kinh tế, hệ thống tài phát triển dẫn đến gia tăng tiết kiệm đầu tư cho kinh tế Vì thông qua tiêu độ sâu tài ta nhìn thấy phần mức độ đóng góp hệ thống tài vào phát triển chung kinh ... doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Phần II: MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 2.1 Hệ thống tài tăng trưởng kinh tế: Hệ thống tài hoạt động hiệu dẫn tới phát triển tài theo chiều sâu sàng ... giao lưu với kinh tế quốc tế, Hệ thống Tài Việt Nam ngày hoàn thiện đóng góp nhiều vào tăng trưởng phát triển kinh tế Bên cạnh tồn bất cập cần khắc phục Cụ thể: 3.1 Số lượng trung gian tài không...
 • 31
 • 117
 • 0

Những nguyên tắc của trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam

Những nguyên tắc của trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam
... 2: Nguyên tắc trọng tài th-ơng mại theo pháp luật Việt Nam Ch-ơng 3: Nhận thức nguyên tắc trọng tài th-ơng mại Việt Nam số kiến nghị Ch-ơng vấn đề lý luận nguyên tắc trọng tài th-ơng mại 1.1 Trọng ... phạm pháp luật trọng tài biểu thị nội dung đặc tr-ng trọng tài th-ơng mại 1.2.1.2 Vai trò nguyên tắc trọng tài th-ơng mại Nguyên tắc trọng tài th-ơng mại giữ vai trò đạo định h-ớng pháp luật trọng ... 1.2.2 Nguyên tắc trọng tài th-ơng mại Các nguyên tắc trọng tài th-ơng mại liên quan thống với nhau, có vai trò đạo toàn hệ thống qui phạm pháp luật pháp luật trọng tài Pháp luật trọng tài qui...
 • 116
 • 167
 • 0

nâng cao hiệu quả hoạt động PR của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại thị trường Việt Nam

nâng cao hiệu quả hoạt động PR của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại thị trường Việt Nam
... nâng cao hiệu hoạt động PR công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam thị trường Việt Nam 3 CHƯƠNG I: Tổng quan công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam 1.1 Thực trạng hoạt động công ty bảo hiểm ... vụ bảo hiểm Do Prudential Việt Nam cần phải tăng cường hoạt động khuyến mại CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động PR công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam thị trường ... công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam Prudential tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn Vương Quốc Anh tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn giới, quản lý 250 tỷ đô la Mỹ, với bề dày hoạt động bảo hiểm...
 • 27
 • 592
 • 0

Những đóng góp của ngành thương mại Việt Nam trong việc chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế , quốc tế ở Việt Nam hiện nay

Những đóng góp của ngành thương mại Việt Nam trong việc chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế , quốc tế ở Việt Nam hiện nay
... chống nguy tụt hậu kinh tế điều kiện hội nhập kinh tế nước ta Là đầu tầu kéo kinh tế Việt Nam từ bao cấp đến kinh tế thị trường , bước đưa kinh tế Việt Nam phát triển gần so với kinh tế giới ... th , bạn hàng quan trọng đối tác lớn Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, EU Việt Nam thành viên tích cực APEC đặc biệt gia nhập WTO Với đóng góp đáng kể ngành thương mại Việt Nam đóng góp lớn việc chống ... kinh tế quốc tế Những đóng góp ngành thương mại Việt Nam Thương mại hình thành phát triển thành ngành kinh tế độc lập tương đối,một phận cấu thành kinh t , chuyên đảm nhậnviệc tổ chức lưu thông...
 • 19
 • 1,205
 • 18

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TUỆTRUNG THƯỢNG SĨCHO THƠTHIỀN VIỆT NAM

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TUỆTRUNG THƯỢNG SĨCHO THƠTHIỀN VIỆT NAM
... TP HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thu Hiền NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ CHO THƠ THIỀN VIỆT NAM Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số : 60 22 34 LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC NGƯỜI ... học Việt Nam, Lịch sử tư tưởng Việt Nam (nhiều tập), Lịch sử triết học phương Đông (nhiều tập)… bàn Thiền tông Việt Nam tính kế thừa qua nhiều thời kì Đặc biệt công trình Lịch sử tư tưởng Việt Nam, ... Trung Thượng sĩ (Đề cập đến: thời đại Lý Trần, Phật giáo Thiền tông thời Lý Trần, hành trạng Tuệ Trung Thượng sĩ) - Chương 2: Những đóng góp nội dung – tư tưởng Tuệ Trung cho thơ thiền Việt Nam...
 • 132
 • 192
 • 0

Những đóng góp của nguyễn xuân khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết việt nam đương đại (qua hai tác phẩm hồ quý ly và mẫu thượng ngàn)

Những đóng góp của nguyễn xuân khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết việt nam đương đại (qua hai tác phẩm hồ quý ly và mẫu thượng ngàn)
... loại diễn nay? Chọn đề tài nghiên cứu Những đóng góp Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại (qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly Mẫu thượng ngàn), hy vọng trả lời câu hỏi LỊCH ... Khánh tương quan với trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại? Những tác phẩm vốn khởi thảo lại từ sáng tác lâu Hồ Quý Ly Mẫu thượng ngàn có đóng góp quan trọng vào tiến trình cách tân thể loại ... sắc tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh góp phần vào tiến trình cách tân tiểu thuyết đương đại, quan tâm tới nghiên cứu lí luận thể loại, đánh giá tổng kết thành tựu tiểu thuyết Việt Nam đương đại...
 • 21
 • 464
 • 3

Đề tài: Những đóng góp của nghành thương mại trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới của VN  

Đề tài: Những đóng góp của nghành thương mại trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới của VN  
... C Những đóng góp ngành thương mại Việt Nam trình hội nhập sâu vào kinh tế giới I, Quá trình hội nhập kinh tế giới Việt Nam Tiến trình hội nhập kinh tế giới Việt Nam a Khái niệm hội nhập kinh tế ... tế quốc tế -Hội nhập kinh tế quốc tế trình gắn kết kinh tế nước với kinh tế khu vực giới thông qua nỗ lực tự hóa mở cửa kinh tế theo hình thức khác Các chủ thể hội nhập kinh tế quốc tế: Các chủ ... thấy, kinh tế tri thức chiếm vị trí lớn mạnh trình phát triển Toàn cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu tất yếu quan hệ kinh tế Hội nhập, tham gia vào toàn cầu hóa kinh tế không...
 • 23
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thần tam giáo đồng nguyên qua một số bài thơ của tuệ trung thượng sĩcuộc đời và những sáng tác văn chương của tuệ trung thượng sĩtư rưởng của tuệ trung thượng sĩtìm hiểu quan điểm bản thể luận và quan điểm nhậ thức luận của tuệ trung thượng sĩthần viên dung phật khổng lão trong con người của tuệ trung thượng sĩthiền lực của tuệ trung thượng sĩ là sức sống tâm linh rất mãnh liệtvấn đề thực tại và lời dạy về thực tại của tuệ trung thượng sĩtư tưởng thiền học của tuệ trung thượng sĩthiền ngữ trong thi ca của tuệ trung thượng sĩthiền trong văn chương của tuệ trung thượng sĩniệm về thiền trong sáng tác văn học của tuệ trung thượng sĩtriết lý thiền trong văn chương của tuệ trung thượng sĩvăn chương chuyển tải thiền của tuệ trung thượng sĩnhững đóng góp của thế lữ vào phong trào thơ mớinhững đóng góp của luật thương mại 1997Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Đời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFABài 8. Nhiễm sắc thểslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 39. Bài tiết nước tiểuNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngtieu luan quan tri logistic