Tổ chức dạy học theo dự án một số kiến thức thuộc phần “từ trường và cảm ứng điện từ” – học phần điện và từ đại cương cho sinh viên ngành kỹ thuật trường đại học giao thông

Tổ chức dạy học theo dự án một số kiến thức thuộc phần từ trường cảm ứng điện từ

Tổ chức dạy học theo dự án một số kiến thức thuộc phần từ trường và cảm ứng điện từ
... chớnh c dựng ch hot ng hc din theo phng thc c thự, nhm chim lnh tri thc, k nng, k xo 1.1.1.2 Bn cht ca hot ng hc Hot ng hc l hot ng chuyờn hng vo s tỏi to li tri thc ngi hc S tỏi to õy hiu theo ... Hỡnh 1.2 Chu trỡnh sỏng to khoa hc theo Razumopxki S S E Hỡnh 1.3 Chu trỡnh nhn thc sỏng to theo Einstein E: l kiện; A: l tiền đề rút sở E; S,S,S l hệ lôgic rút từ A Cú th din t cỏc chu trỡnh ú ... tng hon cnh c th, tu theo iu kin no ú m ng c ny hay ng c chim v trớ quan trng hn, n lờn v chiờm u th th bc ng c S phõn chia ng c nh vy ch cú tớnh cht tng i ii) Mc ớch hc Theo tõm lý hc hot ng,...
 • 163
 • 874
 • 11

tóm tắt luận án tổ chức dạy học dự án một số kiến thức thuộc chương điện học (vật lí lớp 9 trung học cơ sở) nhằm phát huy tính năng động, bồi dưỡng năng lực sáng tạo

tóm tắt luận án tổ chức dạy học dự án một số kiến thức thuộc chương điện học (vật lí lớp 9 trung học cơ sở) nhằm phát huy tính năng động, bồi dưỡng năng lực sáng tạo
... (Form 2) score Age 15 Smart electrical 9, 92 9, 35 9, 07 9, 45 vessel Lucky Stars Convenient 7,55 8,48 8, 49 8,17 bathroom Fire Fire-alarming 9, 50 7,50 8,76 8, 59 bell Belief Magic cupboard 7,81 7,55 ... 5,72 8 ,96 7,60 7,43 Table 4 .9 Scores of each member in a group Group’s name Score for each member Age 15 8 ,97 9, 23 9, 13 8,50 Lucky Stars 8,32 8,08 7,85 7, 49 Group of Fire 8,76 8, 59 7 ,94 Belief ... pigeon Always fresh 9, 90 8,76 8, 69 9,12 Future Convenience Electricity For a happy world 2-in-1 light Electrical vessel on stairs Economize electricity Safety with electricity 7,86 9, 43 7,05 8,67...
 • 27
 • 312
 • 0

TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT KIẾN THỨC CHƯƠNG “CHẤT RẮN CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ” SGK VẬT LÍ 10 CB

TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SÔ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ” – SGK VẬT LÍ 10 CB
... chia sau: • Dự án nhỏ: thực số học, từ học Dự án trung bình: dự án ngày (“Ngày dự án ), giới hạn tuần 40 học Dự án lớn: dự án thực với quĩ thời gian lớn, tối thiểu tuần (hay 40 học) , kéo ... truyền thống … Chương 2: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DHDA MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “…” SGK VL 10 CB 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương “…” 2.1.1 Kiến thức bậc THCS 2.1.2 Kiến thức lớp 10 2.2 Tình ... được: + Tên dự án + Mục tiêu dự án + Điều kiện thực dự án + Giải pháp thực dự án + Công việc cần thực (thực giải pháp) + Địa điểm thực dự án + Sản phẩm dự kiến dự án Sau số dự án gợi ý chương: 2.3.3...
 • 40
 • 1,879
 • 7

Đề tài "TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT KIẾN THỨC CHƯƠNG “CHẤT RẮN CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ” doc

Đề tài
... Lý thuyết phân loại trình độ nhận thức Bloom12 1.3 Dạy học dự án1 6 1.3.1 Khái niệm dự án dạy học dự án1 7 1.3.2 Các đặc điểm dạy học dự án1 8 1.3.3 Các loại dự án học tập19 1.3.4 Mục tiêu DHDA20 ... được: + Tên dự án + Mục tiêu dự án + Điều kiện thực dự án + Giải pháp thực dự án + Công việc cần thực (thực giải pháp) + Địa điểm thực dự án + Sản phẩm dự kiến dự án Sau số dự án gợi ý chương: 2.3.3 ... quĩ thời gian: K.Frey đề nghị cách phân chia sau: • Dự án nhỏ: thực số học, từ – học Dự án trung bình: dự án ngày (“Ngày dự án ), giới hạn tuần 40 học Dự án lớn: dự án thực với quĩ thời gian...
 • 33
 • 261
 • 0

tổ chức dạy học dự án một số kiến thức chương các định luật bảo toàn - vật lý lớp 10 cơ bản

tổ chức dạy học dự án một số kiến thức chương các định luật bảo toàn - vật lý lớp 10 cơ bản
... phương pháp dạy học dự án, tổ chức dạy học theo dự án vào dạy học vật lí trường THPT  Xây dựng tiến trình dạy học theo dự án số kiến thức chương Các định luật bảo toàn Vật lớp 10 bản, làm ... thể nghiên cứu:  Các nội dung kiến thức thuộc chương Các định luật bảo toàn - Vật 10 Các hoạt động dạy học giáo viên học sinh chương Các định luật bảo toàn Vật 10  Đối tượng nghiên ... pháp dạy học dự án gì? Phương pháp dạy học dự án có đặc điểm gì? Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Tổ chức dạy học dự án chương Các định luật bảo toàn Vật...
 • 135
 • 297
 • 1

“tổ chức dạy học theo nhóm một số kiến thức thuộc phần quang hình học vật lí 11 nâng cao”

“tổ chức dạy học theo nhóm một số kiến thức thuộc phần quang hình học – vật lí 11 nâng cao”
... học theo nhóm số kiến thức thuộc phần quang hình học Vật 11 nâng cao Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trình dạy học theo nhóm số kiến thức thuộc phần quang hình học Vật 11 nâng ... tài “TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC PHẦN QUANG HÌNH HỌC VẬT LÍ 11 NÂNG CAO” làm đề tài nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu cách thức tổ chức dạy học theo nhóm số kiến ... HTTC dạy học theo nhóm - Thiết kế tiến trình tổ chức dạy học theo nhóm số kiến thức thuộc phần quang hình học Vật 11 nâng cao - Thực nghiệm sư phạm để xác định tính hiệu tính khả thi dạy học...
 • 197
 • 200
 • 0

Nghiên cứu vận dụng dạy học dự án một số kiến thức chương từ trường vật lý THPT luận văn thạc sỹ vật lý

Nghiên cứu vận dụng dạy học dự án một số kiến thức chương từ trường vật lý THPT luận văn thạc sỹ vật lý
... phát từ sở luận thực tiễn nói trên, chọn đề tài: Nghiên cứu vận dụng dạy học dự án số kiến thức chương từ trường vật lí lớp 11 trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu dạy học số kiến ... PBL số nội dung chọn lọc chi tiết Trong chương nghiên cứu ứng dụng PBL dạy học số kiến thức chương Từ trường Vật 11 THPT CHƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG” ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ HỒNG SANG NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG” VẬT LÝ 11 THPT CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PPDH BỘ MÔN VẬT LÝ MÃ SỐ: 60.14.10 LUẬN...
 • 130
 • 97
 • 0

Dạy học dự án một số kiến thức chương Từ trường- Vật lí 11 Cơ bản

Dạy học dự án một số kiến thức chương Từ trường- Vật lí 11 Cơ bản
... dung kiến thức chương Từ trường” -Vật lớp 11 ban bản, từ cho thấy vận dụng dạy học dự án vào dạy nội dung kiến thức 29 CHƯƠNG II TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG” ... tài - Làm rõ sở luận dạy học dự án dạy học vật - Vận dụng sở luận dạy học dự án để tổ chức hoạt động dạy học số nội dung kiến thức chương Từ trường” - Vật lớp 11 ban bản, làm tư liệu ... dung kiến thức chương Từ trường”- Sách giáo khoa Vật lớp 11 ban - Tìm hiểu thực tế dạy học môn vật đặc biệt chương Từ trường” - Vật lớp 11 ban - Vận dụng luận dạy học dự án để xây dựng...
 • 105
 • 226
 • 1

Tổ chức dạy học theo nhóm một số kiến thức thuộc phần quang hình học vật lí 11 nâng cao

Tổ chức dạy học theo nhóm một số kiến thức thuộc phần quang hình học  vật lí 11 nâng cao
... học theo nhóm số kiến thức thuộc phần quang hình học Vật 11 nâng cao Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trình dạy học theo nhóm số kiến thức thuộc phần quang hình học Vật 11 nâng ... tài “TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC PHẦN QUANG HÌNH HỌC – VẬT LÍ 11 NÂNG CAO làm đề tài nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu cách thức tổ chức dạy học theo nhóm số kiến ... HTTC dạy học theo nhóm - Thiết kế tiến trình tổ chức dạy học theo nhóm số kiến thức thuộc phần quang hình học Vật 11 nâng cao - Thực nghiệm sư phạm để xác định tính hiệu tính khả thi dạy học...
 • 20
 • 307
 • 0

Dạy học dự án một số kiến thức chương Mắt các dụng cụ quang Vật lí lớp 11 ban cơ bản THPT nhằm phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh

Dạy học dự án một số kiến thức chương Mắt và các dụng cụ quang Vật lí lớp 11 ban cơ bản THPT nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh
... 34 Chương DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG – VẬT LÍ LỚP 11 BAN CƠ BẢN THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 2.1 Dạy học dự án nhằm phát ... dạy học dự án nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh Chương 2: Dạy học dự án số kiến thức chương Mắt dụng cụ quang - Vật lớp 11 ban THPT nhằm phát huy tính tích cực lực sáng tạo học ... CỤ QUANG – VẬT LÍ LỚP 11 BAN CƠ BẢN THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 34 2.1 Dạy học dự án nhằm phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh ...
 • 106
 • 447
 • 0

Vận dụng dạy học dự án một số kiến thức chương Dao động sóng điện từ vật lý 12 chương trình nâng cao

Vận dụng dạy học dự án một số kiến thức chương Dao động và sóng điện từ vật lý 12 chương trình nâng cao
... phũng b mụn Vt Trin khai d ỏn n 21/11/2 012 Thc hin d ỏn 22/11/2 012 n Bỏo cỏo sn phm, nghim thu sn phm (inh Vn Tun) GV Vt 30/10/2 012 HS GV Vt 29/10/2 012 18 /12/ 2 012 21 /12/ 2 012 Xem t trỡnh ... hc d ỏn mt s kin chng Dao ng v súng in t vt 12 chng trỡnh nõng cao MC CH NGHIấN CU -9- Vn dng dy hc d ỏn mt s kin thc Chng Dao ng v súng in t vt 12 chng trỡnh Nõng cao m bo yờu cu khoa hc, ... phn nõng cao cht lng dy hc mụn vt I TNG V PHM VI NGHIấN CU i tng nghiờn cu - thuyt PBL - Quỏ trỡnh dy hc Vt THPT Phm vi nghiờn cu Chng Dao ng v súng in t vt 12 chng trỡnh Nõng cao GI...
 • 105
 • 140
 • 0

DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ KIẾN THỨC VỂ ĐIỆN VẬT LÝ LỚP 9

DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ KIẾN THỨC VỂ ĐIỆN VẬT LÝ LỚP 9
... thực dự án cố vấn yêu cầu Giai đoạn 5: HS báo cáo tổng kết dự án giới thiệu sản phẩm trước tập thể lớp khách dự GV vai khách dự Giai đoạn 6: HS tham gia đánh giá dự án qua ba hình thức: đánh giá ... việc nhóm, dự kiến sản phẩm thu từ dự án Tuy nhiên có số nhóm cần trợ giúp GV hoàn thành công việc như: nhóm dự án đèn Compact cần GV hỗ trợ lập kế hoạch thực dự án, nhóm dự án mạch điện cầu thang ... hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ (không bổ sung kiến thức nâng cao mới) thời lượng cho CĐBS tiết/tuần nên phù hợp cho việc triển khai dự án học tập Các dự án HS lớp 9A5 – Trường THCS Nguyễn...
 • 6
 • 97
 • 0

Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức thuộc chương từ trường vật lí 11 theo các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ, bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học

Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức thuộc chương từ trường  vật lí 11 theo các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ, bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học
... kiến thức ch-ơng Từ tr-ờng VT L 11 THEO giai đoạn ph-ơng pháp thực nghiệm 2.1.Phõn tớch ni dung chng T trngvt lớ 11 2.1.1 Vị trí ch-ơng Từ tr-ờng ch-ơng trình vật ph thụng Vật phổ thông Vật ... mi giai on ca PPTN T nhn thc trờn, chỳng tụi i xõy dng tin trỡnh dy hc mt s kin thc chng T trng vt lớ 11 phng theo cỏc giai on ca phng phỏp thc nghim 37 Ch-ơng Xây dựng tiến trình dạy học số kiến ... Điện từ 12 Quang lớp 11 Vật hạt nhân 12 Từ vi mô - vĩ mô Từ tr-ờng ch-ơng mở đầu phần Điện từ học, với khái niệm, t-ợng quan trọng, Điện động học Việc tìm hiểu, nghiên cứu Từ tr-ờng giúp học...
 • 130
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: to chuc day hoc du an mot so kien thuc chuong cam ung dien tu vat ly 11tổ chức dạy học theo dự án một số nội dung đại số lớp 10 cho học sinh trung học phổ thôngthiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương hạt nhân nguyên tử sgk vật lí 12ban cơ bản nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong giờ họcxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng đánh giá một số kiến thức thuộc chương dòng điện không đổi của học sinh lớp 11 thpt chương trình nâng caosinh viên ngành kỹ thuật hạt nhânbài tập hóa đại cương cho sinh viên đại họctính tích cực trong hoạt động nhận thức của sinh viên ngành kỹ thuậttính sáng tạo trong hoạt động nhận thức của sinh viên ngành kỹ thuậttổ chức dạy học theo dự ántổ chức dạy học theo dự án phần văn học nước ngoài chương trình ngữ văn 11 trung học phổ thôngtổ chức dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ thôngquy trình tổ chức dạy học theo dự ántrình tổ chức dạy học theo dự án 4 công đoạnmột số kĩ thuật hoạt động nhóm khi tổ chức dạy học dự án trong hoạt động ngoại khoátổ chức dạy học dự ánDown load quyết định CV i s 1271Unit 4 special educationGiáo án tiếng anh 12skkn một số giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy học môn tiếng việt lớp 4 trong chương trình VNENskkn rèn kĩ NĂNG đọc ĐÚNG CHO học SINH lớp 2”Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn tiếng việtMỘT số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH KHỐI 4 học tốt bài THỂ dục PHÁT TRIỂN CHUNGCâu hỏi trắc nghiệmNghiên cứu hệ thống giao thông thông minh và thử nghiệm hệ thống Telematics car (tt)4g lte và phương án triển khai tại tỉnh Hòa Bình (tt)Vai trò của nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt namNghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (LV thạc sĩ)BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn ANH văn lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNNghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (tt)Nghiên cứu phát hiện hành vi bạo lực từ dữ liệu video (LV thạc sĩ)DSTT CoSoSonTay KT QTNL.pdf DSTT Son Tay (1)Thong bao TS Thai nguyen 2012Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 4Nghiên cứu bảo mật an toàn thông tin trong giải pháp hội nghị truyền hình đa điểm (video conferencing) (tt)Tong 03 09 2013 DLT Son Tay