Huong dan co ban ve giao dich chung khoan

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về giao thức OSPF phần 1 pdf

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về giao thức OSPF phần 1 pdf
... 2 41 Hình 1. 2 Mạng OSPF lớn thiết kế phân cấp chia thành nhiều vùng Ví dụ hình 2.2 .1, mạng OSPF lớn cần sử dụng thiết kế phân cấp chia thành nhiều ... vùng tăng hiệu suất hoạt động 1. 2.2Thuật ngữ OSPF Router định tuyến theo trạng thái đường liên kết xác định router láng giềng thiết lập mối quan hệ với láng giềng 242 OSPF thực thu thập thông tin ... thông đường truyền Đường có chi phí nhỏ chọn để đưa vào bảng định tuyến 244 Hình 2.2.2.d Cost – giá trị chi phí đặt cho đường liên kết Giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết tính chi...
 • 6
 • 203
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về giao thức OSPF phần 2 pptx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về giao thức OSPF phần 2 pptx
... qua node C có chi phí Mọi đường khác bị lặp vòng có chi phí cao Hình 2. 2.4.a Hình 2. 2.4.b 25 1 2. 2.5 Các loại mạng OSPF Các OSPF router phải thiết lập mối quan hệ láng giềng để trao đổi thông tin ... 24 7 thức định tuyến theo vectơ khoảng cách cần nhớ lực xử lý thấp so với chạy OSPF OSPF chọn đường dựa chi phí tính từ tốc độ đường truyền Đường truyền có tốc độ cao chi phí OSPF tương ... đường Nhóm thành viên 24 8 Hình 2. 2.3 Sự cố xảy kết nối không ổn định làm cho việc cập nhật không đồng Trong hệ thống mạng lớn, RIP phải vài phút hội tụ router trao đổi bảng định tuyến với router...
 • 6
 • 215
 • 1

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về giao thức OSPF phần 3 pps

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về giao thức OSPF phần 3 pps
... Relay, chu kỳ mặc định hello 30 giây Trong mạng đa truy cập, giao thức hello tiến hành bầu DR BDR Mặc dù gói hello nhỏ bao gồm phần header gói OSPF Cấu trúc phần header gói OSPF thể hình 2.2.6.a Nếu ... router bắt đầu khởi động tiến trình định tuyến OSPF cổng gửi gói hello cổng tiếp tục gửi hello theo định kỳ Giao thức Hello đưa nguyên tắc quản lý việc trao đổi gói OSPF Hello Ở Lớp mô hình OSI, ... 2 53 Trong mạng điểm-nối-điểm có router kết nối với nên không cần bầu DR BDR Hai router thiết lập mối quan hệ láng giềng thân mật với Hình 2.2.5.c 2.2.6 Giao thức OSPF Hello Khi router...
 • 6
 • 191
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về giao thức OSPF phần 4 docx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về giao thức OSPF phần 4 docx
... định tuyến OSPF bạn dùng lệnh sau chế độ cấu hình toàn cục: Router (config)#router ospf process-id Process-id số xác định tiến trình địng tuyến OSPF router Bạn khởi động nhiều tiến trình OSPF router ... Cấu hình OSPF đơn vùng 2.3.1 Cấu hình tiến trình định tuyến OSPF Định tuyến OSPF sử dụng khái niệm vùng Mỗi router xây dựng sở liệu đầy đủ trạng thái đường liên kết vùng Một vùng mạng OSPF cấp ... OSPF 2.3.2 Cấu hình địa loopback cho OSPF quyền ưu tiên cho router Khi tiến trình OSPF bắt đầu hoạt động, Cisco IOS sử dụng địa IP lớn hoạt động router làm router ID Nều cổng hoạt động tiến trình...
 • 6
 • 230
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về giao thức OSPF phần 5 potx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về giao thức OSPF phần 5 potx
... 2 65 OSPF cao chọn làm DR Router có vị trí ưu tiên thứ BDR Sau bầu chọn xong, DR BDR giữ vai trò cho dù có đặt thêm router vào mạng với giá trị ưu tiên OSPF cao Để thay đổi giá trị ưu tiên OSPF, ... lệnh ip ospf priority cổng cần thay đổi Bạn dùng lệnh showip ospf interface xem giá trị ưu tiên cổng nhiều thông tin quan trọng khác Router(config-if)#ip ospf priority number Router#show ip ospf ... trị chi phí OSPF OSPF sử dụng chi phí làm thông số chọn đường tốt Giá trị chi phí liên quan đến đường truyền liệu nhận vào cổng router Nói tóm lại, chi phí kết nối tính theo công thức 108/băng...
 • 6
 • 160
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về giao thức OSPF phần 6 potx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về giao thức OSPF phần 6 potx
... sau: Router (config-if)#ip ospf hello-interval seconds Router (config-if)#ip ospf dead-interval seconds Hình 2.3.5 275 2.3 .6 OSPF thực quảng bá đường mặc định Định tuyến OSPF đảm bảo đường đến tất ... minh cho OSPF: Router(config-router)#areaarea-number authentication Hình 2.3.4.a Phần header gói OSPF 272 Với chế xác minh đơn giản trên, mật mà gửi dạn văn Do dễ dàng giải mã gói OSPF bị kẻ ... (trường Authentication data) đặt phần header gói OSPF Mật mã dài đến ký tự Bạn sử dụng câu lệnh sau để cấu hình mật mã xác minh cho cổng OSPF: Router (config-if)#ip ospf authentication-keypassword...
 • 6
 • 176
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về giao thức OSPF phần 7 ppt

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về giao thức OSPF phần 7 ppt
... giao thức lai kết hợp ưu điểm giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết EIGRP giao thức định tuyến nâng cao dựa đặc điểm giao thức định tuyến ... Xoá toàn bảng định tuyến Clear ip route a.b.c.d Xoá đường a.b.c.d bảng định tuyến Debug ip ospf events Báo cáo kiện OSPF Debug ip ospf adj Báo cáo kiện hoạt động quan hệ thân mật OSPF TỔNG KẾT ... toán chọn đường ngắn SPF Giao thức OSPF Hello Các bước hoạt động OSPF Khởi động OSPF router Cấu hình cổng loopback để đặt quyền ưu tiên cho router Thay đổi định chọn đường OSPF cách thay đổi thông...
 • 6
 • 206
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về giao thức OSPF phần 8 pps

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về giao thức OSPF phần 8 pps
... nhng ng c hc t cỏc giao thc nh tuyn khỏc nh RIP, OSPF v IGRP ng c nh cng c xem l ng ngoi vi 287 3.1.3 Các đặc điểm EIGRP EIGRP hoạt động khác với IGRP Về chất EIGRP giao thức định tuyến theo ... thông tin láng giềng thông tin định tuyến làm việc giống nh giao thức định tuyến theo trạng thái đờng liên kết Sau u điểm EIGRP so với giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách thông thờng: Tốc ... t IGRP (192.1 68. 1.0) Trong bng nh tuyn ca RTC, giao thc IGRP khụng cú s phõn bit ny RTC ch nhn biờt tt c cỏc ng u l ng IGRP mc dự mng 10.1.1.0 v 172.16.0.0 l c phõn phi t EIGRP 284 3.1.2 Cỏc...
 • 6
 • 153
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về giao thức OSPF phần 9 pot

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về giao thức OSPF phần 9 pot
... phần riêng biệt theo giao thức Nhờ cấu trúc này, có khả mở rộng tơng thích tốt Các giao thức đợc định tuyến nh IP, IPX Apple Talk đợc đa vào EIGRP thông qua PDM EIGRP dễ dàng tơng thích với giao ... thức độc lập với giao thức mạng, không dựa vào TCP/IP để thực trao đổi thông tin định tuyến giống nh RIP, IGRP OSPF làm Để không bị phụ thuộc vào IP, EIGRP sử dụng RTP làm giao thức vận chuyển ... DUAL bảng định tuyến IP Phân phối thông tin định tuyến mà học đợc từ giao thức định tuyến IP khác 3.1.5 Cấu trúc liệu EIGRP Giống nh OSPF, EIGRP dựa vào nhiều loại gói liệu khác để trì loại bảng...
 • 6
 • 197
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về giao thức OSPF phần 10 pptx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về giao thức OSPF phần 10 pptx
... rõ trình hội tụ với DUAL, ta xét ví dụ hình 3.1.6a Mỗi router xây dựng bảng cấu trúc mạng chứa thông tin đờng đến mạng A Mỗi bảng cấu trúc mạng ví dụ hình 3.1.6.a-f có thông tin sau: Giao thức ... nhận cho gói hello EIGRP router sử dụng gói báo nhận để xác nhận nhận đợc gói EIGRP trình trao đổi tin cậy Giao thức vận chuyển tin cậy (RTP Reliable Transport Protocol) cung cấp dịch vụ liên lạc ... nhận đợc kết hợp vào loại gói EIGRP khác nh gói trả lời chẳng hạn Gói cập nhật đợc sử dụng router phát láng giềng Router EIGRP gửi gói cập nhật cho router láng giềng để xây dựng bảng cấu trúc...
 • 6
 • 96
 • 0

Tài liệu Những kiến thức bản về giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam doc

Tài liệu Những kiến thức cơ bản về giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam doc
... Mã số giao dịch chứng khoán bắt buộc nhà đầu tư nước Việt nam Mã số giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán cấp cho công ty chứng khoán giúp bạn xin Mã số giao dịch chứng khoán ... số giao dịch chứng khoán Mã số giao dịch chứng khoán gì, làm để cấp mã số giao dịch chứng khoán? Mã số giao dịch chứng khoán số hiệu nhà đầu tư nước Trung tâm giao dịch chứng khoán cấp sau thẩm ... thuộc tính rủi ro làm cho thị trường chứng khoán thêm hấp dẫn Để thành công thị trường chứng khoán người đầu tư cần có số kiến thức định chứng khoán, thị trường chứng khoán, biết sưu tập, biết...
 • 20
 • 381
 • 0

Tài liệu Những kiến thức bản về giao dịch trên TTCK Việt Nam Chứng khoán là gì? Các pptx

Tài liệu Những kiến thức cơ bản về giao dịch trên TTCK Việt Nam Chứng khoán là gì? Các pptx
... Mã số giao dịch chứng khoán bắt buộc nhà đầu tư nước Việt nam Mã số giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán cấp cho công ty chứng khoán giúp bạn xin Mã số giao dịch chứng khoán ... Mã số giao dịch chứng khoán Mã số giao dịch chứng khoán gì, làm để cấp mã số giao dịch chứng khoán? Mã số giao dịch chứng khoán số hiệu nhà đầu tư nước Trung tâm giao dịch chứng khoán cấp sau thẩm ... vào Việt nam 15 Làm để chuyển tiền chứng khoán từ Công ty chứng khoán khác tài khoản tôi? Nếu bạn chuyển tiền chứng khoán từ Công ty chứng khoán khác, bạn cần yêu cầu Công ty chứng khoán đóng tài...
 • 18
 • 423
 • 2

Giáo trình hướng dẫn bản về đường lối đổi mới kinh tế mở cửa phần 5 potx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về đường lối đổi mới kinh tế mở cửa phần 5 potx
... - NXB thống kê 1997 Giáo trình marketing quốc tế - trường ĐHKTQD - NXB giáo dục 1997 Giáo trình kinh tế học quốc tế - trường ĐHKTQD - NXB giáo dục 1997 Giáo trình hoạt động kinh doanh xuất nhập ... quốc tế hoạt động xuất thủ công mỹ nghệ công ty Kiến nghị quan nhà nước có liên quan Kiến nghị công ty KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO NguyÔn hång qu©n Marketing 38 a 45 45 46 49 50 50 50 51 52 53 55 ... lĩnh vực sản xuất xuất hàng thủ công mỹ nghệ thời gian qua đáng khích lệ, thể tính đắn đường lối đổi kinh tế hướng ngoại Đảng Nhà nước ta Được thương mại đánh giá 10 doanh nghiệp trực thuộc thương...
 • 11
 • 288
 • 1

Giáo trình hướng dẫn bản về đường lối đổi mới kinh tế mở cửa phần 4 pdf

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về đường lối đổi mới kinh tế mở cửa phần 4 pdf
... nước ta chuyển sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo Các doanh nghiệp nước giao vốn kinh doanh theo nguyên ... phủ can thiệp vào kinh tế quốc gia kinh tế giới việc trở thành thành viên, người lập kế hoạch, người điều khiển, hay người kích thích mà tác động đến hoạt động Marketing quốc tế lực lượng môi ... trường Cạnh tranh xảy hãng kinh doanh trình tìm chỗ đứng thị trường kinh tế giới cố gắng tạo nên tính độc đáo cao cho sản phẩm Để có kế hoạch hoá Marketing quốc tế phù hợp điều quan trọng hãng...
 • 15
 • 260
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản về đường lối đổi mới kinh tế mở cửa phần 3 pot

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về đường lối đổi mới kinh tế mở cửa phần 3 pot
... 1996 11.587 25 .30 4 32 .411 Marketing 38 a 34 Đức 1 03. 070 140.968 úc 894.497 Pháp 7 .37 2 17 .36 4 133 .910 Bỉ 80.721 119.476 47.914 36 .914 60.544 Đan mạch 31 .31 6 46. 034 52.000 154.982 236 .700 152.202 ... 1.276.15 57.671 46.151 1.872. 53 76.915 269.5 73 16.1 93 71.201 104.000 1095.02 1 .39 5.02 9 4.2 03. 30 4. 135 .22 ý 39 2.854 506. 835 35 6. 937 434 .549 427.901 N.T Tiên 71.828 274 .36 2 206. 136 254.126 Nhật 495.241 ... 230 .1 63 104.894 37 .276 26.257 37 .272 40.170 142.500 22.584 14.5 83 39.700 57.624 274.910 53. 462 164.254 67.282 82.700 182.792 245.761 268.751 929.117 6 23. 836 2 .34 7.18 Đài loan 278.5 93 469.5 73 962.192...
 • 15
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các loại lệnh cơ bản trong giao dịch chứng khoáncác lệnh cơ bản trong giao dịch chứng khoáncác khái niệm cơ bản trong giao dịch chứng khoánhướng dẫn cơ bản về chứng khoánhướng dẫn về giao dịch chứng khoánnhững kiến thức cơ bản về giao dịch trên thị trường chứng khoán việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại