Tổng hợp bài tập giải tích lớp 12 có lời giải chi tiết

Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 6 lời giải chi tiết

Tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 6 có lời giải chi tiết
... sau tiếng Anh = one 42 123tailieufree.com 13 17 10 14 18 11 12 16 15 19 20 Phần VII Dịch câu sau sang tiếng Anh: Chào cậu Hôm cậu ... dùng 60 Are you waiting for 84.doesn’t have đơn trường Nam?-No, I am waiting for 85.What time you start hợp này) Mr Hai your class? 35.is calling 61 .gets ,brushes 86. Are you in class 12A3? 36. am ... 90.likes,doesn’t like 39.Watch 65 .are playing 91.Does she like apples? 40.Go 66 .Goes, walks 92.have, do, have 41.has 67 .Do you live near a market? 93.swim,swim 42.am reading,is watching _ Is it noisy?...
 • 69
 • 1,694
 • 1

Tổng hợp bài tập hình học không gian đáp án chi tiết

Tổng hợp bài tập hình học không gian có đáp án chi tiết
... NM, MI ta thiết diện hình thang IKMN Ta có: MN//AB suy ra: Do đó: MN  MN SG   với E  AB  SG AB SE AB Mặt khác IK  (AB CD) Muốn hình thang IKMN hình bình hành MN=IK Ta có: MN  IK  AB  ... (SCD) Câu 11: Cho hai hình bình hành ABCD ABEF chung cạnh AB không đồng phẳng I , J , K trung điểm cạnh AB , CD, EF Chứng minh : a.(ADF) // (BCE) b (DIK) // (JBE) Câu 12: Cho hình bình hành ABCD ... DEF ) M N / / DF  1 Ta :  Vậy : (MNM N1 ) //( DEF ) Câu 13: C D J M N K I B A F Xét tam giác MFC : Ta : MI MJ   MF MC  IJ // FC (1) Xét hình bình hành MNEF : Ta : MI NK   MF NE ...
 • 16
 • 1,021
 • 3

tổng hợp bài tập vật lý lớp 12 các chương

tổng hợp bài tập vật lý lớp 12 các chương
... 0,05 Hz D ≈ 1.6 MHz Bài 12: Tần số sóng ngắn có bước sóng 25 m Biết tốc độ truyền sóng điện từ 3.108m/s A 12Hz B 12 MHz C 120 Hz D 120 MHz CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG B CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu ... động tổng hợp theo công thức: A = A1 + A2 + A1 A2 cos(ϕ2 − ϕ1 ) 2 Pha ban đầu dao đông tổng hợp tan ϕ = A1 sin ϕ + A2 sin ϕ A1 cos ϕ + A2 cos ϕ CHƯƠNG SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM B CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC ... Biên độ dao động tổng hợp chúng đạt giá trị cực đại khi: A (ϕ2 − ϕ1 ) = (2k + 1)π B ϕ − ϕ1 = (2k + 1) π π Câu 20: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 40cm Khi vị trí x=10cm vật có vận tốc C...
 • 18
 • 100
 • 1

TỔNG hợp bài tập hóa học lớp 12 HC

TỔNG hợp bài tập hóa học lớp 12 HC
... NHểM CHC B LUYN THI I HC MễN HểA HC 1-40 B LUYN THI I HC MễN HểA HC 41-70 Chuyên đề luyện thi Đại học môn Hoá học ON THI CAP TOC HC HểA HU C PHN 1, PDF TNG HP KIN THC HểA HC PH THễNG 10 11 12 ... LUYN THI I HC HểA HU C PHN 1, Word CHUYấN LUYN THI I HC HểA HU C PHN PHN HP CHT Cể NHểM CHC CHUYấN LUYN THI I HC HểA HC Vễ C PHN CHUYấN TRèNH HểA Vễ C 10 V 11 CHUYấN LUYN THI I HC HểA HU C ... đề luyện thi Đại học môn Hoá học - Khỏi nim Tớnh cht húa hc Cụng thc chung ca este n chc: RCOOR ( To t axit RCOOH v ancol ROH) SO4 c RCOOH + ROH H RCOOR+ H2O CTPT ca Este n chc: CnH2n 2kO2 (n...
 • 39
 • 179
 • 0

TỔNG hợp bài tập hóa học lớp 12 HC

TỔNG hợp bài tập hóa học lớp 12 HC
... CHT Cể NHểM CHC B LUYN THI I HC MễN HểA HC 1-40 B LUYN THI I HC MễN HểA HC 41-70 Chuyên đề luyện thi Đại học môn Hoá học ON THI CAP TOC HC HểA HU C PHN 1, PDF TNG HP KIN THC HểA HC PH THễNG ... LUYN THI I HC HểA HU C PHN 1, Word CHUYấN LUYN THI I HC HểA HU C PHN PHN HP CHT Cể NHểM CHC CHUYấN LUYN THI I HC HểA HC Vễ C PHN CHUYấN TRèNH HểA Vễ C 10 V 11 CHUYấN LUYN THI I HC HểA HU C ... Húa hc Hu c, ca tỏc gi ỡnh Róng Húa hc Hu c, ca tỏc gi ỡnh Róng Húa hc Hu c, ca tỏc gi Thỏi Doón Tnh Húa hc Hu c, ca tỏc gi Thỏi Doón Tnh Húa hc Hu c, ca tỏc gi Thỏi Doón Tnh C ch Húa hc Hu...
 • 39
 • 272
 • 0

tổng hợp bài tập xác suất thống kê lời giải

tổng hợp bài tập xác suất thống kê có lời giải
... www.fineprint.com BÀI GIẢI a) Xác suất chai bia Sài Gòn bò bể XÁC SUẤT THỐNG KÊ P(X ≥ 1) = − P(X = 0) = − (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT Bài 2.1: Nước giải ... bò diệt vơiù xác suất 80% Nếu viên trúng mục tiêu bò diệt với xác suất 20% a) Tính xác suất để mục tiêu bò diệt b) Giả sử mục tiêu bò diệt Tính xác suất 10 viên trúng Lời giải Tóm tắt: ... cố sản phẩm loại A sản phẩm Giả sử sản phẩm sản phẩm loại A Khi biến cố D xảy Do đó, xác suất để sản phẩm loại A máy sản xuất xác suất điều kiện P(A2/D) Theo công thức nhân xác suất...
 • 39
 • 4,713
 • 20

Bài tập hàm số lớp 12 lời giải

Bài tập hàm số lớp 12 có lời giải
... niệm số gia hàm số ( ∆y ) tính đặc trưng hàm số liên tục y = f(x) điểm lim x0 nêu: Hàm số y = f(x) xác đònh khoảng (a, b) liên tục điểm x0 ∈ ( a, b ) lim ∆y = ∆x → 2/ Nếu hàm số y = f(x) đạo hàm ... '(0+ ) nên hàm số cho đạo hàm điểm x = f '(0− ) = lim−  x2 vớ i x ≤ x0  Ví dụ 2: Cho hàm số y = f ( x) =  ax + b vớ i x > x0  Tìm a b để hàm số liên tục đạo hàm x = x0 * Muốn hàm số liên ... DÙNG ĐỊNH NGHĨA TÍNH ĐẠO HÀM Cho hàm số y = f ( x ) xác đònh lân cận x0 f ( x0 + ∆x ) − f ( x0 ) ∆y = lim ∆x → ∆x ∆x • Hàm số f(x) đạo hàm khoảng (a, b) hàm số đạo hàm f ( x + ∆x ) − f (...
 • 60
 • 460
 • 0

TỔNG HỢP BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ LỜI GIẢI

TỔNG HỢP BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ CÓ LỜI GIẢI
... 3.68 tỷ Kết luận : − Vậy giải pháp lợi theo quan điểm phủ − Vậy giải pháp lợi theo quan điểm người tiêu dùng 49 mối quan hệ sản phẩm A sản phẩm B  Sản phẩm A: Ta Pmax = vào (S) : P = ... trường hợp Tuy nhiên phủ bị thiệt hại phần diện tích hình c +d thuộc nhà nhập trường hợp phủ thêm khoản lợi từ vi c đánh thuế nhập ( hình c + d ) Tổn thất xã hội 87,487 17 * So sánh hai trường hợp ... nhập phân phối lại kinh tế ( ví dụ giảm thuế, trợ cấp ) Vì phủ chọn cách đánh thuế nhập tổn thất xã hội khơng đổi phủ lợi thêm khoản từ thuế nhập 18 Bài 2: Thị trường lúa gạo Vi t Nam cho sau:...
 • 226
 • 379
 • 0

Tổng hợp bài tập kế toán tài chính lời giải

Tổng hợp bài tập kế toán tài chính có lời giải
... 60.000.000 TK 2413: 60.000.000 Nợ TK 1381: 15.000.000 Nợ TK 214: 3.000.000 TK 211: 18.000.000 CHƯƠNG – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Bài 4.1: Tại doanh nghiệp tình hình đầu tư tài ngắn ... TK 711: 60.000.000 Nợ TK 811: Nợ TK 133: TK 111: Nợ TK 641: TK 111: Nợ TK 141: TK 111: Nợ TK 112: TK 113: Nợ TK 111: TK 311: Nợ TK 152: Nợ TK 133: TK 111: Nợ TK 642: ... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài giải Ngày 15/06 Nợ TK 214: 152.000.000 Nợ TK 811: 6.400.000 TK 211: 158.400.000 Nợ TK 811: TK 334: TK 338: TK 153: TK 111: 3.400.000 2.000.000...
 • 92
 • 266
 • 4

Tổng hợp bài tập điện tử công suất lời giải chi tiết

Tổng hợp bài tập điện tử công suất có lời giải chi tiết
...     2X C Id áp dụng công thức: cos     cos   2X C Id 6U 6U  0,349  0,0681  0,41     114   30 62 BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT PHẦN BÀI TẬP (50 BÀI) Bài Sơ đồ chỉnh lưu cầu ... 1200 Tính công suất ích trả lưới xoay chi u hai trường hợp: a.Bỏ qua điện cảm chuyển mạch Lc( LC = 0) b.Khi LC = 4mH 38.Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu pha Nguồn điện xoay chi u điện áp dây ... L=∞; = 1200 Tính công suất ích trả lưới xoay chi u hai trường hợp: a.Bỏ qua điện cảm chuyển mạch Lc( LC = 0) b.Khi LC = 1mH Bài giải : Do L=∞ nên dòng liên tục ta áp dụng công thức tính dòng...
 • 62
 • 366
 • 0

Bài tập toán hình lớp 12 lời giải cụ thể

Bài tập toán hình lớp 12 có lời giải cụ thể
... A E F I B C H Lời giải: Một toán đơn giản nhưng…khó đến kinh ngạc, bạn phải làm đối mặt với vậy? …??? Khi nhắc đến toán nhớ đến lời giải độc đáo anh Hatucdao, lời giải thực ấn tượng mạnh ... nhận vẻ đẹp tinh túy lời giải giúp thấm thía quý trọng cách làm đây, điều quan trọng lời giải, cho ta thấy gốc rễ vấn đề: A E I L F K B H C C2: Kẻ EF cắt BC K theo toán ta ( , , , )K H B C ... lí ta đpcm *Nhận xét: Quá ngắn gọn phải không, nghĩ toán đặt Các bạn thấy vài biến đổi nhỏ kĩ xảo để che dấu điểm K khiến cho toán 1.1 trở nên cực khó Tất nhiên từ lời giải phát biểu toán tổng...
 • 19
 • 83
 • 0

Sách bài tập hóa học lớp 9 đáp án chi tiết

Sách bài tập hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết
... P2O5 d) CO2 15 C BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO Bài tập Viết phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau: Na2O  NaOH  Na2SO3  SO2  K2SO3 Bài tập Lập công thức hóa học oxit kim loại hóa trò II biết ... LỜI NÓI ĐẦU Để giúp cho em học tốt môn Hoá học lớp biên soạn “ Bài tập hoá học 9 Sách biên soạn theo chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo Nội dung sách gồm năm chương: Chương I: Các loại ... sunfat Bài tập 13 Nhận biết lọ hóa chất nhãn chứa muối sau: Na 2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCl2 Bài tập 14 Cho 32g oxit kim loại hóa trò III tan hết 294 g dung dòch H2SO4 Tìm công thức oxit kim loại Bài tập...
 • 144
 • 46,112
 • 55

Tổng hợp đề thi ngữ văn lớp 6 hướng dẫn chi tiết

Tổng hợp đề thi ngữ văn lớp 6 có hướng dẫn chi tiết
... TÁM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC: 2015 - 20 16 Môn: NGỮ VĂN – LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Đáp án & Hướng dẫn chấm PHẦN 1: (5 điểm) Câu 1: (3.0 điểm) a) Chi chi tiết tưởng tượng, kì ảo ... Ngữ văn Năm học 2015 – 20 16 PHÒNG GD&ĐT Quận ĐỀ KIỂM TRA HỌC TRƯỜNG: MÔN NGỮ VĂN Năm học: 2011 - 2012 Mã: 01 Đề Câu 1: (3 điểm) a, Kể tên truyện truyền thuyết học đọc thêm chương trình Ngữ ... dung - Đoạn văn tự với chủ đề tự chọn - Trong đoạn văn sử dụng cụm danh từ (Tùy làm HS mà giáo viên chấm điểm phù hợp) GV đề Phạm Thị Hồng Vân Trường THCS Lê Hồng Phong ĐỀ THI KHẢO SÁT...
 • 27
 • 453
 • 0

tổng hợp bài tập giải tích cổ điển nâng cao

tổng hợp bài tập giải tích cổ điển nâng cao
... giá trị trung bình tích phân b) Bạn đọc tự giải Bài 3.15 Cho f hàm khả vi [1, 1] cho f (x)dx = f (x)dx Chứng minh tồn c (1, 1) cho f (c) = Giải: Theo định lý giá trị trung bình tích phân, tồn x1 ... ) 0, (x ) Theo Bài tập 1.35 g(x) = g(x + Tf ) với x R Suy Tf Tg Tơng tự Tg Tf Nh Tf = Tg b) Đặt h(x) = f (x) g(x) Ta có lim h(x) = x h(x+Tf ) = h(x), x R Theo Bài tập 1.35., h(x) = ... nhỏ R c) Bạn đọc tự giải Bài 1.25 Liệu có tồn hay không hàm liên tục f : [0, 1] [0, 1] hai tập A, B [0, 1] cho A B = [0, 1], A B = f (A) B, f (B) A? Hớng dẫn: Giả sử tồn tập A, B hàm f : [0,...
 • 78
 • 151
 • 0

tong hop bai tap ngu am lop 9

tong hop bai tap ngu am lop 9
... 121 122 123 124 125 126 127 128 1 29 130 131 132 133 134 135 136 137 138 1 39 140 141 142 143 144 145 146 147 148 1 49 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1 59 160 161 about value quarter comparision ... generous decorate considerate house charity ancient fly decorate bulb chair thin skips on juice names house says hungry month fat please comprise what sugar north too houses ear group use category...
 • 2
 • 2,412
 • 182

Xem thêm