Microbiology Vi sinh trong sữa

Khảo Sát Một Số Chỉ Tiêu Vi Sinh Trong Sữa Đậu Nành Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Khảo Sát Một Số Chỉ Tiêu Vi Sinh Trong Sữa Đậu Nành Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
... 1.2 Mục đích phạm vi đề tài: - Khảo sát độ an toàn vệ sinh thực phẩm số tiêu vi sinh sữa đậu nành Thành phố Hồ Chí Minh - Định tính định lượng số vi sinh vật sữa đậu nành tổng số vi khuẩn hiếu khí, ... sữa đậu nành chế biến thủ công không đảm bảo vệ sinh nên người tiêu dùng chưa thật yên tâm sử dụng Từ xuất phát trên, em thực đề tài Khảo sát số tiêu vi sinh sữa đậu nành Thành phố Hồ Chí Minh ... Coliforms, E.coli, tổng số nấm men, nấm mốc… 1.3 Ý nghĩa đề tài: Đánh giá độ an toàn vệ sinh thực phẩm số tiêu vi sinh sữa đậu nành bán đường phố Thành phố Hồ Chí Minh: - Tổng số vi khuẩn hiếu khí...
 • 116
 • 591
 • 1

BO CO PHƯƠNG PHP KIỂM ĐỊNH VI SINH TRONG THỰC.pdf

BO CO PHƯƠNG PHP KIỂM ĐỊNH VI SINH TRONG THỰC.pdf
... NHIÊN TP.HCM KHOA SINH HỌC BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM Hình 2: Khuẩn lạc Coliform môi trƣờng VRB Quy trình định tính Escherichia Coli giả định 3.1 Quy trình định tính VŨ THÙY ... trình định lƣợng Coliform tổng số ta sử dụng môi trƣờng BGBL để quan sát khả sinh Coliform từ khẳng định có xuất Coliform mẫu Trong thực tập kết cho ta thấy ống BGBL có cấy khuẩn lạc Coliform sinh ... Coliform sinh - Coliform đƣợc xem vi sinh vật thị số lƣợng chúng diện mẫu thị khả diện vi sinh vật gây bệnh khác thực phẩm Sự diện Coliform mẫu thịt tƣơi lớn điều cho thấy diện vi sinh vật gây bệnh...
 • 16
 • 254
 • 7

Khảo sát khả năng ứng dụng màng BC làm màng lọc vi sinh trong lọc nước

Khảo sát khả năng ứng dụng màng BC làm màng lọc vi sinh trong lọc nước
... tơi Khảo sát khả ứng dụng màng BC làm màng lọc vi sinh lọc nước 1.2 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu q trình tạo màng vi khuẩn - Sản xuất thử nghiệm màng lọc sinh học - Ứng dụng màng lọc xử lý nước ... hướng ứng dụng màng BC làm màng lọc nước chúng tơi tiến hành kiểm chứng khả lọc màng BC đưa vào thí nghiệm ứng dụng bình lọc nước Các kết tiêu xét nghiệm vi sinh qua màng lọc BC cho thấy màng BC ... ứng dụng màng BC làm màng lọc nước chúng tơi tiến hành kiểm chứng khả lọc màng BC đưa vào thí nghiệm ứng dụng bình lọc nước Các kết tiêu xét nghiệm vi sinh qua màng lọc BC cho thấy màng BC đủ...
 • 18
 • 493
 • 1

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH
... vi sinh vật hữu ích chế phẩm phân hữu vi sinh từ rác thải đạt 106 cfu/g sau tháng bảo quản nhiệt độ phòng Kết đạt tương tự tất mẫu phân bón hữu cơ- vi sinh từ than bùn Tác dụng phân hữu cơ- vi ... sản xuất phân bón hữu cơ- vi sinh Quy trình sản xuất phân hữu - vi sinh Sơ đồ 1: Quy trình sản xuất phân hữu cơ- vi sinh từ rác thải Nguyên liệu hữu Micromix3 Sàng phân loại, nghiền Phối trộn ... vi c hoạt động môi trường Đó số sở khoa học cho vi c tạo hỗn hợp chủng chế phẩm Từ chủng vi sinh vật tuyển chọn trên, sản xuất chế phẩm giống vi sinh vật cho công đoạn sản xuất phân bón hữu cơ- ...
 • 9
 • 1,049
 • 31

KHẢO SÁT KHẢNĂNG ỨNG DỤNG MÀNG BC LÀM MÀNG LỌC VI SINH TRONG LỌC NƯỚC

KHẢO SÁT KHẢNĂNG ỨNG DỤNG MÀNG BC LÀM MÀNG LỌC VI SINH TRONG LỌC NƯỚC
... hướng ứng dụng màng BC làm màng lọc nước chúng tơi tiến hành kiểm chứng khả lọc màng BC đưa vào thí nghiệm ứng dụng bình lọc nước Các kết tiêu xét nghiệm vi sinh qua màng lọc BC cho thấy màng BC ... tơi Khảo sát khả ứng dụng màng BC làm màng lọc vi sinh lọc nước 1.2 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu q trình tạo màng vi khuẩn - Sản xuất thử nghiệm màng lọc sinh học - Ứng dụng màng lọc xử lý nước ... ứng dụng màng BC làm màng lọc nước chúng tơi tiến hành kiểm chứng khả lọc màng BC đưa vào thí nghiệm ứng dụng bình lọc nước Các kết tiêu xét nghiệm vi sinh qua màng lọc BC cho thấy màng BC đủ...
 • 18
 • 192
 • 0

BÁO CÁO PHƢƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH VI SINH TRONG THỰC PHẨM

BÁO CÁO PHƢƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH VI SINH TRONG THỰC PHẨM
... KHOA SINH HỌC BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM 1.4 - - - Kết luận: Tổng số vi sinh vật hiếu khí (g) mẫu vƣợt tiêu chuẩn cho phép tiêu chuẩn Vi t Nam (106 CFU/g) Mở rộng Phƣơng pháp ... Phƣơng pháp đổ đĩa đếm khuẩn lạc phƣơng pháp phổ biến đƣợc sử dụng rộng rãi để định lƣợng vi sinh vật, cụ thể định lƣợng vi sinh vật hiếu khí có mẫu thực phẩm Trong thực tập mẫu đƣợc tiến hành pha ... NHIÊN TP.HCM KHOA SINH HỌC BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM Hình 2: Khuẩn lạc Coliform môi trƣờng VRB Quy trình định tính Escherichia Coli giả định 3.1 Quy trình định tính VŨ THÙY...
 • 16
 • 416
 • 0

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
... Hiểu cách sử dụng số lọai phân vi sinh vật dùng sản xuất nông, lâm nghiệp I/ NGUYÊN LÍ SẢN XUẤT PHÂN VI SINH VẬT -Nhân giống chủng vi sinh vật đặc hiệu -Trộn với chất - VD: phân vi sinh vật cố ... chuyển hóa lân Nêu ý nghĩa thực tế vi c bón phân vi sinh vật chuyển hóa chất hữu Một số điểm cần ý sử dụng phân vi sinh vật: Phân vi sinh sản xuất nước thường sử dụng cách trộn với hạt giống vẩy ... tan Các lọai phân vi sinh vật chuyển hóa hữu thường găp Estrasol, mana  bón trực tiếp vào đất Trong gam phân lân hữu vi sinh có chứa khỏang 0.5 tỉ tế bào vi sinh vật Phân lân hữu vi sinh có dạng...
 • 36
 • 6,420
 • 28

Ung dung cong nghe vi sinh trong san xuat phan bon.

Ung dung cong nghe vi sinh trong san xuat phan bon.
... Phân vi sinh vật loại phân bón có chứa loài vi sinh vật cố định đạm, chuyển hóa lân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ… Ví dụ: Phân vi sinh vật cố định đạm, phân vi sinh vật chuyển hóa lân, phân vi ... phân vi sinh có chứa vi sinh vật cố định đạm sống hội sinh với lúa số trồng khác (vi khuẩn Azospirillum) PHÂN AZOGIN DẠNG NƯỚC + Thành phần: - Chất nền(than bùn) - Khoáng vi lượng - Vi sinh vật ... tiếp số vi sinh vật bị chết * Nồng độ sử dụng :100 kg hạt giống trộn với kg phân vi sinh vật Giải thích thuật ngữ:  Quan hệ cộng sinh: Là quan hệ sống chung hai sinh vật khác loài (VD: vi sinh...
 • 18
 • 1,253
 • 7

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG VI SINH TRONG CÔNG NGHỆ BIOGAS

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG VI SINH TRONG CÔNG NGHỆ BIOGAS
... sinh axit sản phẩm chúng Hình 1: Đồ thị phân bố hầm biogas số xã huyện Đan Phượng Hình 2: Sơ đồ thiết bị điện sử dụng khí từ hầm biogas Hình 3: Hầm sinh khối nắp cố định Tổng quan công nghệ Biogas ... phần Biogas (biological gas) hỗn hợp khí cháy, sinh từ trình phân hủy chất hữu tác động vi sinh vật môi trường yếm khí Thành phần khí Biogas CH4 nhiều khí khác CO2, N2 , H2, H2S Trong khí sử dụng ... gom nước trộn, nước giải phân tươi Đối tượng nghiên cứu Đối tượng chọn sử dụng hầm Biogas hộ gia đình huyện Đan Phượng, Hà Tây Kết nghiên cứu 3.1 Sử dụng trường hợp hộ gia đình huyện Đan Phượng...
 • 14
 • 357
 • 0

Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
... CỦNG CỐ Thế phân vi sinh vật? Nêu đặc điểm cách sử dụng phân vi sinh vật cố định đạm ? Nêu đặc điểm cách sử dụng phân vi sinh vật chuyển hóa lân? Nêu ý nghĩa thực tế vi c bón phân vi sinh vật chuyển ... II Một số loại phân bón thường dùng: Phân vi sinh cố định đạm: Phân Nitragin Phân Nitragin Phân vi sinh vật chuyển hóa lân: Phân Photphobacterin Phân Photphobacterin Phân vi sinh vât chuyển ... vi sinh vật chuyển hóa chất hữu ? DẶN DÒ Trả lời câu h ỏi / SGK -Chuẩn bị thực hành 14 TRỒNG CÂY TRONG DUNG DỊCH - ...
 • 8
 • 1,221
 • 12

Ứng dụng vi sinh trong xử lý chế phẩm trồng trọt

Ứng dụng vi sinh trong xử lý chế phẩm trồng trọt
... sử dụng chế phẩm sinh học, nên đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước tiến đến xuất Vi c sử dụng chế phẩm sinh học dùng nông nghiệp để giảm sử dụng kháng sinh, hocmon tăng tưởng (trong chăn nuôi nuôi trồng ... tạo loại chế phẩm vi sinh Fio-biomic – RR để xử rơm rạ tìm qui trình xử rơm rạ thành phân bón hữu cơ” Chế phẩm Fito-Biomix RR, bao gồm vi sinh vật hữu ích: nấm men, nấm mốc, vi khuẩn, ... phân ủ sử dụng để bón lót gối vụ đánh gọn bảo quản bón vụ đông 3.Hiệu sử dụng Chế phẩm vi sinh (Fito-Biomix RR) để xử rơm rạ quy trình xử rơm rạ thành phân bón hữu nhờ sử dụng chế phẩm thử...
 • 11
 • 469
 • 2

VI SINH TRONG cân BẰNG SINH THÁI – PHÂN bón hữu cơ

VI SINH TRONG cân BẰNG SINH THÁI – PHÂN bón hữu cơ
... VI SINH TRONG CÂN BẰNG SINH THÁI PHÂN BÓN HỮU CƠ NỘI DUNG A Tổng quan phân bón VSV Khái niệm Phân loại phân bón VSV Sử dụng chế phẩm sinh học phân bón hữu VSV Yêu cầu chất lượng phân bón ... NPK, chất hữu yếu tố khoáng trung vi lượng khác có phân bón vi sinh vật K54-KHMT - NHÓM Page VI SINH TRONG CÂN BẰNG SINH THÁI PHÂN BÓN HỮU CƠ B Kết nghiên cứu thảo luận I Phân bón hữu vi sinh vật ... Page VI SINH TRONG CÂN BẰNG SINH THÁI PHÂN BÓN HỮU CƠ A Tổng quan phân bón vi sinh vật Khái niệm “ Phân bón vi sinh vật ( gọi tắt phân vi sinh ) sản phẩm chứa hay nhiều chủng visinh vật sống, tuyển...
 • 32
 • 360
 • 1

Tài liệu SƠ LƯỢC VỀ CÁC QUÁ TRÌNH VI SINH TRONG BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI doc

Tài liệu SƠ LƯỢC VỀ CÁC QUÁ TRÌNH VI SINH TRONG BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI doc
... đối vi sinh vật bể xử nước thải Nguồn: Wastewater Engineering: treatment, reuse, disposal, 1991 Như nói vi khuẩn đóng vai trò quan trọng hàng đầu bể xử nước thải Do bể phải trì mật độ vi ... nhiễm đưa vào bể Điều thực thông qua trình thiết kế vận hành Trong trình thiết kế phải tính toán xác thời gian tồn lưu vi khuẩn bể xử thời gian phải đủ lớn để vi khuẩn sinh sản Trong trình vận ... cho loài Sự biến động vi sinh vật chủ đạo bể xử biểu diễn hình bên Khi thiết kế vận hành hệ thống xử phải để ý tới hệ vi sinh vật này, không nên nghĩ "hộp đen" với vi sinh vật bí mật Đồ...
 • 10
 • 278
 • 2

Xem thêm