Bài giảng thiếu máu cao đẳng Y

Bài giảng Marketing - Hệ Cao đẳng

Bài giảng Marketing - Hệ Cao đẳng
... quan hệ Marketing với chức khác Trong doanh nghiệp có nhiều chức Đó là: - Chức quản trị tài chính- kế toán - Chức quản trị nguồn nhân lực - Chức quản trị sản xuất - Chức quản trị Marketing - Chức ... khác Sau chiến lược Marketing đáp ứng thị trường - Marketing không phân biệt - Marketing phân biệt - Marketing tập trung *) Chiến lược Marketing không phân biệt Chiến lược Marketing không phân ... lược định vi sau: * Giá thấp - Chất lượng thấp * Giá thấp - Chất lượng cao * Giá cao - Chất lượng cao Thông thường, chất lượng thấp giá thấp, chất lượng cao kèm với giá cao Nhưng công ty có khả chọn...
 • 86
 • 423
 • 1

Bài giảng thiếu máu tan máu: Thalassemia

Bài giảng thiếu máu tan máu: Thalassemia
... cao 1025 % dõn tc vựng nỳi Cỏc th bnh Thalassemia ph bin ti Vit nam l: B Thalassemia /HbE,B Thalassemia, A Thalassemia, Constant Spring, HbE Bn phõn phi bnhThalassemia & Hemoglobin trờn th gii ... bit c im bnh beta Thalassemia th nng Trỡnh by ni dung iu tr bnh beta thalassemia th nng Nhn bit c im bnh beta Thalassemia/ HbE Nờu cỏc bin phỏp phũng bnh Thalassemia C IM DCH T THALASSEMIA Bnh ... c c im dch t bnh Thalassemia Bit c cu trỳc v chc nng hemoglobin Hiu c c ch di truyn bnh Thalassemia Lit kờ c cỏc tiờu chun chn oỏn bnh Thalassemia Trỡnh by cỏc th bnh alpha Thalassemia v beta...
 • 50
 • 405
 • 6

Bài giảng thiếu máu và thai BS nguyễn trọng lưu

Bài giảng thiếu máu và thai  BS nguyễn trọng lưu
... mang thai giới bò thiếu máu Các nghiên cứu Việt Nam tần suất thiếu máu 28 – 53%, chủ yếu thiếu máu thiếu sắt II Nguyên nhân thiếu máu thai kỳ: A Thiếu máu dinh dưỡng: Thiếu sắt nguyên nhân gây thiếu ... KHI BỊ THIẾU MÁU: Thiếu máu gây hậu xấu cho mẹ thai Hậu thay đổi tùy theo: -Tốc độ giảm Hb máu -Độ nặng thiếu máu -Sự diện vấn đề sản khoa nội khoa người phụ nữ thiếu máu Có giai đoạn thiếu máu ... Theo tổ chức y tế giới, thai kỳ, phụ nữ có nồng độ Hb máu 11g/dl xem thiếu máu 4 Đònh nghóa thiếu máu : Tổ chức y tế giới đánh giá độ nặng thiếu máu dựa vào Hb Hct Thiếu máu Hb Hct Nhẹ 10 – 10,9...
 • 21
 • 201
 • 0

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
... Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên nội dung giảng giảng viên - Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên ph-ơng pháp giảng dạy giảng viên - Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên ... lòng chung SV giảng mức hài lòng cao + Mức độ hài lòng chung SV nội dung giảng mức hài lòng cao + Mức độ hài lòng chung SV ph-ơng pháp giảng dạy mức hài lòng cao cao + Mức độ hài lòng chung SV việc ... -ớc mức độ hài lòngs nh- sau: Thang Mức độ hài lòng 1.00 Rất không hài lòng 1.01 - - 2.00 Không hài lòng 2.01 - - 3.00 Hài lòng 3.01 - - 4.00 Hài lòng cao 4.01 - - 5.00 Hài lòng cao 3.1 Sự hài lòng...
 • 19
 • 1,507
 • 0

luận văn thạc sĩ KHẢO sát mức độ hài LÒNG của SINH VIÊN đối với bài GIẢNG của GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG cà MAU

luận văn thạc sĩ KHẢO sát mức độ hài LÒNG của SINH VIÊN đối với bài GIẢNG của GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG cà MAU
... NI VIN M BO CHT LNG GIO DC Lit Thoi Phng Lan KHO ST MC HI LềNG CA SINH VIấN I VI BI GING CA GING VIấN TRNG CAO NG CNG NG C MAU Chuyờn ngnh: o lng v ỏnh giỏ giỏo dc (Chuyờn ngnh o to thớ im) ... 2013 LI CAM OAN Tụi xin cam oan lun vi tiờu : Kho sỏt mc hi lũng ca sinh viờn i vi bi ging ca ging viờn Trng Cao ng Cng ng C Mau hon ton l kt qu nghiờn cu ca chớnh bn thõn tụi v cha c cụng b bt ... 3.2 S hi lũng ca sinh viờn ỏợ i ni dung bi ging ca ging viờnKKK = KKK KKPT S = KKPV KK PK = hi lũng ca sinh viờn ỏợ i phng phỏp ging dy ca ging viờnKKK PK ii 3.4 S hi lũng ca sinh viờn ỏợ ỏợ ỏ...
 • 115
 • 384
 • 3

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau. ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau. ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
... CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Liệt Thoại Phƣơng Lan KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI BÀI GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục (Chuyên ... giảng viên Trƣờng Cao Đẳng Cộng Đồng Mau” Mục đích nghiên cứu đề tài - Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên nội dung giảng giảng viên - Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên phương ... pháp giảng dạy giảng viên - Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên việc kiểm tra đánh giá giảng viên Giới hạn nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành khảo sát hài lòng sinh viên lớp cao đẳng quy trường...
 • 113
 • 315
 • 0

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên trường cao đẳng cộng đồng cà mau

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên trường cao đẳng cộng đồng cà mau
... Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên nội dung giảng giảng viên - Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên phương pháp giảng dạy giảng viên - Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên ... đào tạo nhà trường Với sở đào tạo mẻ Trường CĐCĐ Mau, đòi hỏi cần thiết Chính lý chọn đề tài: Khảo sát mức độ hài lòng sinh viên giảng giảng viên Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Mau Mục đích ... đề tài này, việc khảo sát mức độ hài lòng SV giảng giảng viên bao gồm: + Hài lòng với nội dung giảng + Hài lòng với phương pháp giảng dạy + Hài lòng với việc kiểm tra đánh giá Đối tượng khách...
 • 7
 • 194
 • 2

Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên trường cao đẳng Sư Phạm Cà Mau và một số giải pháp

Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên trường cao đẳng Sư Phạm Cà Mau và một số giải pháp
... hiệu HĐDH quản HĐDH trường CĐSP Mau 2.3 Thực trạng công tác quản đội ngũ giảng viên trường CĐSP Mau Để tìm hiểu thực trạng công tác quản đội ngũ giảng viên trường CĐSP Mau tiến ... - Đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng phạm Mau với tư cách khách thể quản Giới hạn đề tài Việc nghiên cứu thực trạng công tác quản đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng phạm Mau, ... đội ngũ giảng viên, thực chế độ sách đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng phạm Mau Giả thuyết nghiên cứu Hiện nay, công tác quản đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng phạm Mau hạn chế,...
 • 93
 • 370
 • 1

Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm Cà Mau

Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm Cà Mau
... hiệu HĐDH quản HĐDH trường CĐSP Mau 2.3 Thực trạng công tác quản đội ngũ giảng viên trường CĐSP Mau Để tìm hiểu thực trạng công tác quản đội ngũ giảng viên trường CĐSP Mau tiến ... - Đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng phạm Mau với tư cách khách thể quản Giới hạn đề tài Việc nghiên cứu thực trạng công tác quản đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng phạm Mau, ... đội ngũ giảng viên, thực chế độ sách đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng phạm Mau Giả thuyết nghiên cứu Hiện nay, công tác quản đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng phạm Mau hạn chế,...
 • 93
 • 407
 • 1

bài giảng lấy mẫu và phân phối mẫu - cao hào thi

bài giảng lấy mẫu và phân phối mẫu - cao hào thi
... cách độc lập GIỚI THI U PHÂN PHỐI MẪU  Phân phối xác suất trị thống kê mẫu cụ thể gọi phân phối mẫu trị thống kê  Phân phối xác suất x gọi phân phối mẫu x Kiến thức phân phối mẫu tính chất cho ... 17 PHÂN PHỐI MẪU CỦA p  Phân phối mẫu p Phân phối mẫu p phân phối xác suất tất giá trị tỉ lệ mẫu p  Giá trị kỳ vọng p E( p ) = p 18 TS Cao Hào Thi Trường ĐHBK Tp HCM Thống Kê - Chương PHÂN PHỐI ... 1 n/N < 0.05 20 TS Cao Hào Thi 10 Trường ĐHBK Tp HCM Thống Kê - Chương PHÂN PHỐI MẪU CỦA  Dạng phân phối mẫu p p Phân phối mẫu p gần tuân theo phân phối xác suất chuẩn cỡ mẫu lớn • np  • n(1...
 • 12
 • 380
 • 0

Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái
... trng cao ng, i hc Chng 2: Thc trang phỏt trin i ng ging viờn trng Cao ng Vn húa Ngh thut v Du lch tnh Yờn Bỏi Chng 3: Cỏc bin phỏp phỏt trin i ng ging viờn trng Cao ng Vn húa Ngh thut v Du lch ... trng Cao ng Vn húa Ngh thut v Du lch Yờn Bỏi ỏp ng yờu cu phỏt trin ca nh trng Nhim v nghiờn cu - Nghiờn cu nhng lý lun c bn liờn quan n phỏt trin i ng ging viờn trng cao ng Vn húa Ngh thut v Du ... thc trng phỏt trin i ng ging viờn trng Cao ng Vn húa Ngh thut v Du lch tnh Yờn Bỏi - xut mt s bin phỏp phỏt trin i ng ging viờn trng cao ng húa ngh thut v du lch Yờn Bỏi, ỏp ng yờu cu phỏt trin...
 • 8
 • 238
 • 1

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học phần 1 cao thị lý

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học phần 1  cao thị lý
... đến bảo tồn đa dạng sinh học 29 Bi 6: Tổ chức quản bảo tồn đa dạng sinh học 33 Tổ chức quản đa dạng sinh học khu bảo tồn 33 Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh ... dạng sinh học 14 Thang bậc phân hạng mức đe doạ IUCN, 19 94 15 Chơng 2: Bảo tồn đa dạng sinh học 21 Bi 4: Nguyên bảo tồn đa dạng sinh học 22 Bảo tồn đa dạng sinh học ... ngời Đa dạng sinh học bao gồm đa dạng loi (đa dạng di truyền hay đa dạng gen), lòai (đa dạng loi) v hệ sinh thái (đa dạng hệ sinh thái) Đó l phạm trù (cấp độ) m đa dạng sinh học thể 1. 1 Đa dạng...
 • 47
 • 216
 • 0

Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch yên bái

Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch yên bái
... cho đội ngũ giảng viên 1.6 Đặc điểm phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch 1.6.1 Các đặc trưng giảng viên Văn hóa nghệ thuật du lịch Giảng viên văn hóa nghệ thuật ... Văn hóa Nghệ thuật Du lịch - Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch tỉnh Yên Bái - Đề xuất số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên ... cứu phát triển đội ngũ GV văn hóa, nghệ thuật du lịch Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Yên Bái cần thiết nhằm phát...
 • 138
 • 254
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lịch giảng tuần trường cao đẳng y tế sơn lakhảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên trường cao đẳng cộng đồng cà maubài giảng sắc màu em yêulịch giảng trường cao đẳng y tế sơn lađánh giá chung về thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng bách khoa hưng yênbiện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng bách khoa hưng yên trong giai đoạn hiện naybài giảng bảo tồn đa dạng sinh họcbài giảng hình học cao cấpbài giảng đơn thức đồng dạngbài giảng triết học cao cấpbài giảng cảm biến biến dạngbài giảng tam giác đồng dạngbài giảng trường hợp đồng dạng thứ babài giảng trường hợp đồng dạng thứ haibài giảng trường hợp đồng dạng thứ nhấtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 43. Rễ cây