Đồ án: Nghiên cứu Cáp Sợi Quang

đồ án Nghiên cứu cáp sợi quang

đồ án Nghiên cứu cáp sợi quang
... 900 800 700 600 Tia Tia Gamma Vũ trụ 500 400àm ánh sáng nhìn thấy đ ợc ánh sánh thông tin quang Đỏ Tím 10 Hỡnh 2.2 Tn s v bc súng dựng Thụng tin quang Ta bit nu bc súng cng nh thỡ tn s cng ln ... thnh tớn hiu quang vi cỏc mc tớn hiu in c bin i thnh cng quang, cỏc tớn hiu in 0v 1c bin i ỏnh sỏng tng ng dng khụng v cú Sau ú tớn hiu quang c a vo si quang truyn i B bin i in quang thc cht ... trỳc mt h thng thụng tin quang n gin Trm lp Nguụn tớn hiu Phn t in E O Bin i in -quang O E E O Si quang O E Phn t in Bin i si quang Hỡnh 1.1 Cu trỳc h thng thụng tin quang n gin Theo s h thng...
 • 83
 • 195
 • 0

Nghiên cứu cáp sợi quang

Nghiên cứu cáp sợi quang
... THễNG TIN QUANG7 1.1 Lch s phỏt trin7 1.2 Cu trỳc mt h thng thụng tin quang n gin9 1.3 u im ca thụng tin quang 11 Chng2 SI QUANG 12 2.1 Nhng ng dng ca si quang. 12 2.2 u im ca thụng tin si quang 13 ... v mi ni 65 Chng CP QUANG 67 3.1 Tng quan.67 3.1.1 c im, yờu cu i vi cỏp quang 67 3.1.2 Kh nng ca si v cỏp quang 67 3.2 Cu trỳc cỏp quang .68 3.2.1.Cu trỳc tng quỏt ca cỏp quang6 9 3.2.1.1.Phn ... thụng tin quang Cỏc h thng thụng tin quang thi gian ti phi m bo cú tc cao, c ly xa, tin cy cao Trong ton b h thng thng tin quang phn khụng th thiu c chớnh l Cp Si Quang H thng thụng tin quang cú...
 • 78
 • 356
 • 0

Nghiên cứu cáp sợi quang

Nghiên cứu cáp sợi quang
... dạng rãnh Bảng 1.2: Luật Màu Sợi Quang Trong Cáp Đức (12 Sợi) Sản Xuất Tại Việt Nam Thứ Tự Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi 10 Sợi 11 Sợi 12 Màu Xanh dương Cam Xanh Nâu Xám Trắng Đỏ ... tế, cần cáp nhiều sợi quang, chế tạo cáp gồm nhiều nhóm, nhóm cáp nhỏ loại cáp Số lượng sợi cáp từ sợi đến hàng nghìn sợi, tùy theo lónh vực sử dụng Ví dụ: mạng nội hạt cáp thuê bao cáp trung ... xoắn α: Góc xoắn Hình 1.18 Chiều dài sợi quang đoạn bước xoắn cáp 1-10 Chương 1: Cáp Sợi Quang Do sợi quang xoắn cáp nên chiều dài sợi quang khác với chiều dài cáp L2 = (2πR)2 + S2 (1.1) Suy L=...
 • 21
 • 688
 • 2

Tài liệu Đồ án môn học Cáp sợi quang ppt

Tài liệu Đồ án môn học Cáp sợi quang ppt
... 500 400àm ánh sáng nhìn thấy đ ợc ánh sánh thông tin quang Sinh viên: Lơng Xuân Trờng Lớp K40ĐVT Đỏ Tím Email: Sadboy8x@gmail.com 13 Trờng ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên Đồ án Thông tin quang Hỡnh ... Thái Nguyên Đồ án Thông tin quang Trong tng lai mng cỏp quang s c xõy dng rng khp Tuyn ng trc cỏp quang s c r nhỏnh ti cỏc tnh, huyn, v xõy dng tuyn cỏp quang ni ht * V trớ ca si quang mng thụng ... Nguyên Mc lc Đồ án Thông tin quang Trang LI NểI U Chng C S THễNG TIN QUANG7 1.1 Lch s phỏt trin7 1.2 Cu trỳc mt h thng thụng tin quang n gin9 1.3 u im ca thụng tin quang 11 Chng2 SI QUANG 12 2.1...
 • 78
 • 446
 • 0

Đồ án nghiên cứu về mạng quang và phương pháp định tuyến quang theo bước sóng

Đồ án nghiên cứu về mạng quang và phương pháp định tuyến quang theo bước sóng
... gian thực Nghiên cứu mạng quang phương pháp định tuyến quang theo bước sóng 26 Lớp KTTT&TT K48 Đồ án tốt nghiệp 2012 gửi dọc theo tuyến cố định mạng Tuyến mặc định lưu lượng không theo thời gian ... Ghép kênh quang phân chia thời gian RWA Routing and Wavelength Định tuyến gán bước sóng Assignment Nghiên cứu mạng quang phương pháp định tuyến quang theo bước sóng Lớp KTTT&TT K48 Đồ án tốt nghiệp ... cho mạng đường dài Vì lẽ đề tài Nghiên cứu mạng quang phương pháp định tuyến quang theo bước sóng nghiên cứu vấn đề cách cụ thể nội dung đồ án Đồ án chia thành chương:  Chương : Tổng quan mạng...
 • 93
 • 289
 • 0

Đồ án nghiên cứu phương pháp quang phổ đo quang phân tích furfurol

Đồ án nghiên cứu phương pháp quang phổ đo quang phân tích furfurol
... phng phỏp quang ph o quang ó c la chn nghiờn cu phõn tớch furfurol Lớp: Công nghệ Hoá Lý - K43 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà CHNG I A TNG QUAN V HP CHT FURFUROL Furfurol: C4H3O.CHO Furfurol: (2-furalehyt:C4H3O.CHO, ... phõn Ngy ngi ta ó thit k v sn xut cỏc mỏy chun o quang II.7 ng dng phng phỏp quang ph o quang Mỏy quang ph o quang Cỏc mỏy phõn tớch quang ph o quang dựng vo mc ớch phõn tớch nh lng thng c thit ... III.3 Phõn tớch quang ph o quang Phõn tớch furfurol mu chun a o quang vựng t ngoi: Lớp: Công nghệ Hoá Lý - K43 39 Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà * Nghiờn cu ph hp th ca dung dch furfurol: - T...
 • 58
 • 122
 • 0

Đồ án nghiên cứu về cáp sợi quang

Đồ án nghiên cứu về cáp sợi quang
... tạo cáp sợi quang Phân loại sợi cáp quang Phần 2: Các phương pháp chế tạo hàn sợi quang Ứng dụng cáp sợi quan So sánh ưu nhược điểm cáp sợi quang so với cáp đồng I Dung VP Phần I 1.Cấu tạo cáp sợi ... giảm tín hiệu : Tín hiệu bị cáp quang cáp đồng •Tín hiệu ánh sáng : Không giống tín hiệu điện cáp đồng, tín hiệu ánh sáng từ sợi quang không bị nhiễu với sợi khác cáp Điều làm cho chất lượng ... thước : Cáp quang thiết kế có đường kính nhỏ cáp đồng •Dung lượng tải cao : Bởi sợi quang mỏng cáp đồng, nhiều sợi quang bó vào với đường kính cho cáp đồng Điều cho phép nhiều kênh qua cáp bạn...
 • 32
 • 322
 • 0

Tài liệu Đồ án nghiên cứu các phương pháp đo tán sắc trong sợi quang ppt

Tài liệu Đồ án nghiên cứu các phương pháp đo tán sắc trong sợi quang ppt
... thuộc hệ số tán sắc theo bƣớc sóng Hình 2.35 Tán sắc ống dẫn sóng Hình 2.36 Tán sắc sắc thể bao gồm tán sắc vật liệu tán sắc ống dẫn sóng sợi quang Hình 2.37 Hiện tƣợng tán sắc ánh sáng qua lăng ... sở tán sắc màu tƣợng phi tuyến sợi quang CHƢƠNG 3: CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐO TÁN SẮC TRONG SỢI QUANG Trong chƣơng tìm hiểu ta tìm hiểu ảnh hƣởng tán sắc tới hệ thống thông tin sợi quang, số biện pháp ... thuật TT&TT K50 31 Đồ án nghiên cứu phƣơng pháp đo tán sắc sợi quang 2.3 TRUYỀN SÓNG ÁNH SÁNG TRONG SỢI QUANG 2.3.1 Hệ phƣơng ình Maxwell Sợi quang ống dẫn sóng hình trụ ánh sáng lan truyền cở...
 • 97
 • 616
 • 0

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 5

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 5
... 193. 45 154 9.72 193. 35 155 0 .52 193. 25 155 1.32 193. 15 155 2.12 193. 05 155 2.93 192. 95 155 3.73 192. 85 155 4 .54 153 1.12 155 5.84 192. 75 153 1.90 192. 65 155 6. 15 192 .55 155 6.96 192. 45 155 7.77 192. 35 155 8 .58 ... 194. 65 154 0.16 194 .55 154 0. 95 194. 45 154 1. 75 194. 35 154 2 .54 194. 25 154 3.33 194. 15 154 4.13 194. 05 154 4.92 193. 95 154 5.72 193. 85 154 6 .52 153 1.12 154 7.32 193. 75 153 1.90 193. 65 154 8.12 193 .55 154 8.92 ... 153 1.12 154 6.92 193.80 153 1.90 193.70 154 7.72 193.60 154 8 .52 193 .50 154 9.32 193.40 155 0.12 193.30 155 0.92 193.20 155 1.72 193.10 155 2 .53 193.00 155 3.33 192.90 155 4.13 153 1.12 155 4.94 192.80 153 1.90...
 • 26
 • 878
 • 40

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 1

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 1
... chế Kênh Bộ tách kênh Kênh Kênh Kênh t t Hình 1. 1 Sơ đồ hệ thống quang OTDM ghép kênh quang Lợi ích công nghệ TDM tăng dung lợng truyền dẫn kênh cáp quang đơn lên 10 Gb/s Các hệ thống hoạt động ... hình1.3 Sợi dẫn quang I1 (1) In(n) M U X DE M U I (1, n) X O (1, n) O1 (1) On(n) Hình 1. 3 Sơ đồ khối hệ thống quang WDM phía phát, thiết bị ghép kênh phải có suy hao nhỏ từ nguồn quang tới đầu ghép ... sóng quang tách bớc sóng trớc đa vào thu quang để thực biến đổi tín hiệu điện Kênh Kênh Kênh N Tx1 Tx2 Tx1 Sợi dẫn quang MU X D M U X 1, 2, N Tx2 TxN TxN Kênh Kênh Kênh N Hình 1. 4 Hệ thống ghép kênh...
 • 11
 • 1,406
 • 54

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 4

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 4
... truyền dẫn ghép bớc sóng quang hai hớng mạng DWDM: Kênh Kênh Nguồn Thu Thiết bị OWDM Một sợi Thiết bị OWDM Thu Kênh Nguồn Kênh 2 Hình 4. 4 Hệ thống truyền dẫn ghép bớc sóng quang hai hớng mạng DWDM ... Nguồn Kênh N Nguồn N Một sợi Thiết bị Thiết bị DWD , , DWDM M ,N Thu Thu N Kênh Kênh N Hình 4. 3 Hệ thống truyền dẫn ghép bớc sóng quang hớng mạng DWDM Trong truyền dẫn ghép bớc sóng quang hớng ... có ghép kênh đầu phát để kết hợp tín hiệu quang từ nguồn phát quang khác đa vào sợi quang Tại đầu thu, cần phải có tách kênh để thực tách riêng kênh quang tơng ứng 45 Kênh Kênh Nguồn Thu Kênh...
 • 17
 • 951
 • 43

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 2

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 2
... Gaussian, khoảng đến dB Hình 2. 23 cho thấy phổ 16 bớc sóng với khoảng cách kênh 100 GHz đợc ghép AWG loại flat-top 33 Insertion loss (dB) - -1 0 -1 5 -2 0 -2 5 -3 0 -3 5 -4 0 -4 5 -5 0 122 5 1530 1535 1540 1545 ... 32 Isertion loss (dB) - -1 0 -1 5 -2 0 -2 5 -3 0 -3 5 -4 0 -4 5 -5 0 1550 1555 Hình1545 2. 22 AWG băng thông dạng Gaussian 1660 wavelengh (nm) Một ví dụ phổ tín hiệu sau qua AWG lọc Gaussian đợc hình 2. 22, ... lại, ghép kênh, số kênh bớc sóng 1, 2, , N đến từ hớng khác đợc kết hợp thành hớng đợc đa tới truyền dẫn sợi quang 2. 2.1 .2 Cách tử vi quang Các thiết bị ghép kênh dùng cách tử nh phần tử tách-ghép...
 • 23
 • 681
 • 33

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 3

Đồ án Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang DWDM - Chương 3
... * * * * * * * * 38 1 530 .33 1 531 .11 1 531 .89 1 532 .68 1 533 .46 1 534 .25 1 535 . 03 1 535 .82 1 536 .61 1 537 .39 1 538 .18 1 538 .97 1 539 .76 1540.55 1541 .35 1542.14 1542. 93 15 43. 73 1544.52 1545 .32 1546.11 1546.91 ... 194.1 194.0 1 93. 9 1 93. 8 1 93. 7 1 93. 6 1 93. 5 1 93. 4 1 93. 3 1 93. 2 1 93. 1 1 93. 0 192.9 192.8 192.7 192.6 192.5 192.4 192 .3 192.2 192.1 192.0 191.9 191.8 191.7 Khoảng cách kênh 100 GHz 200 GHz 30 0 GHz 400 ... ảnh hởng đến tải kênh Chức đảm bảo hệ thống nâng cấp số kênh cách đơn giản linh động 36 Hình 3. 2 Kế hoạch phân bổ kênh bớc sóng hệ thống truyền dẫn theo khuyến nghị G.692 ITU-T Do số khó khăn...
 • 9
 • 643
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: đồ án nghiên cứu tio2đồ án nghiên cứu xây dựngđồ án nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng thápđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpdo an nghien cuu va de xuat nang cao hieu qua quan ly chat thai ran nguy haiđồ án nghiên cứu hệ thống cân bằng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng tại nhà máy tiên sơn hà tâyloi mo dau do an nghien cuu plc s7 300đồ án nghiên cứu giải pháp sử dụng hỗn hợp dầu jatropha và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ dieselđồ an nghiên cứu maketing về nhà hàngđồ án nghiên cứu thiên nhiênđồ án nghiên cứu chuyên đềđồ án nghiên cứu marketingđồ án nghiên cứu chuyên đề kiến trúcđồ án nghiên cứu khoa họcđồ án nghiên cứu chuyên đề nội thấtKế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Cẩm Hà.những bài văn tả cảnh biển hay nhấtKế toán quản trị tại trường Cao đẳng Điện Lực Miền TrungKiểm soát nội bộ đối với doanh thu và nợ phải thu tại công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng - Điện lực Liên Chiểu.Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng.Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP đầu tư và phát triển VN, CN Đà Nẵng.Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hoà.Mở rộng huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP ngoại thương CN Quảng Nam.Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy NhơnNâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên NH TMCP bưu điện Liên Việt.Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa LOTTE MART và BIG CNghiên cứu việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) trong công ty cổ phần gạch men COSEVCO (DACERA).Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư SêBài 22. p-ph, nhPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia LaiPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Đức Cơ.Phát triển cây keo lai trên địa bàn