BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN LÝ THUYẾT TẬP THÔ VÀ ỨNG DỤNG: LÝ THUYẾT TẬP THÔ TRONG BÀI TOÁN TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG

Báo cáo khoa học: Giải pháp “3 cầu 4 bánh” ứng dụng trên ô tô tải trọng nhỏ pdf

Báo cáo khoa học: Giải pháp “3 cầu 4 bánh” và ứng dụng trên ô tô tải trọng nhỏ pdf
... là: 6x2 Trên sơ đồ logic giải pháp với dạng xe tơ tải trọng nhỏ ta thấy khả thỏa mãn đặc tính tơ theo giải pháp thiết kế (sơ đồ e, hình 1) 2.2 Sơ đồ kết cấu hệ thống Để thực giải pháp trên, vấn ... lực học hệ thống G : Tải trọng phân bố bên hệ thống cầu cầu sau 23 G : Tải trọng phân bố lên trục bánh xe cầu bên phải G b : Tải trọng phân bố lên khớp lề phải G : Tải trọng phân bố lên đầu ... Vol 12, No. 14 - 2009 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ Giải vấn đề nêu trên, chúng tơi nghiên cứu đưa giải pháp thiết kế – cụ thể đưa dạng tơ có kết cấu đặc biệt, đơn giản đảm bảo tính tơ 2.1 Giải pháp Hệ thống...
 • 7
 • 210
 • 0

báo cáo bài tập lớn môn thuyết tập thô ứng dụng: thuyết tập thô trong bài toán trích chọn đặt trưng

báo cáo bài tập lớn môn lý thuyết tập thô và ứng dụng: lý thuyết tập thô trong bài toán trích chọn đặt trưng
... phần tử vào tập hợp Trong thuyết tập hợp cổ điển, phần tử thuộc vào tập hợp không Như hàm thuộc tương ứng hàm đặc trưng cho tập hợp, nghĩa hàm nhận giá trị tương ứng Trong thuyết tập thô, ... xác liệu thuyết tập thô ngày áp dụng rộng rãi lĩnh vực trích chọn đặc trưng cho toán nhận dạng Việc lựa chọn thuyết Tập thô vấn đề nêu xuất phát từ ứng dụng thành công thực tế hệ dự báo hay ... phát thuyết tập thô : biên giới tập thô không rõ ràng, để xác định phải xấp xỉ tập hợp khác nhằm mục đích cuối trả lời (tất nhiên xác tốt) đối tượng có thuộc tập hợp hay không thuyết tập thô...
 • 33
 • 4,615
 • 373

Báo cáo " Tìm hiểu công nghệ WCF( Windows Communication Foundation) ứng dụng quản công ty DKT Nguyễn Xuân Kỳ " pot

Báo cáo
... ứng dụng quản công ty DKT tập trung nghiên cứu công nghệ WCF, ưu nhược điểm chính, khái niệm ứng dụng công nghệ vào phát triển chương trình quản nội công ty cổ phần công nghệ DKT Đề ... Chương 1: Tổng quan kiến trúc lập trình hướng dịch vụ Chương 2: Tìm hiểu công nghệ WCF Chương 3: Xây dựng ứng dụng quản công ty DKT Mặc dù có nhiều cố gắng, song kiến thức nhiều hạn chế nên ... [1] Hồ Bảo Thanh, Nguyễn Hoàng Long, Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ ứng dụng, ĐH KHTN-ĐHQGHCM, 2005 [2] .Nguyễn Quang Hùng, Sử dụng công nghệ WCF ứng dụng diện rộng, ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN, 2009...
 • 3
 • 589
 • 9

báo cáo khoa học giải thuật di truyền song song ứng dụng giải bài toán max- sat

báo cáo khoa học giải thuật di truyền song song và ứng dụng giải bài toán max- sat
... tài: thuật toán di tuyền song song ứng dụng giải toán Max -sat Mục đích tìm giải pháp tối ưu cho toán Max -Sat tương đối khó khăn đề xuất giải pháp lai ghép gồm có Thuật giải di truyền thuật giải ... Đăng Doanh- K55B 19 Đề tài: thuật toán di tuyền song song ứng dụng giải toán Max -sat Khung thuật toán Sử dụng khung thuật toán di truyền cho toán (newGA) đầu vào đưa vào gồm hai file cấu hình Gọi ... K55B 12 Đề tài: thuật toán di tuyền song song ứng dụng giải toán Max -sat Bài toán SAT: Cho tập m mệnh đề C= {C1, C2, C3, …,Cm} bao gồm n giá trị biến x1 x2, …, xn Bài toán SAT giải vấn đề có tồn...
 • 28
 • 247
 • 0

Báo cáo sáng kiến Một số kinh nghiệm sau 02 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản tại trường THCS số 2 Gia Phú .DOC

Báo cáo sáng kiến Một số kinh nghiệm sau 02 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại trường THCS số 2 Gia Phú .DOC
... ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÍ Ở TRƯỜNG THCS SỐ GIA PHÚ I- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người hiểu tầm quan trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin quản dạy học trường ... trường thống tâm đưa tin học vào công tác quản lí nhà trường CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THONG TIN Ở TRƯỜNG THCS SỐ GIA PHÚ I- Vài nét tình hình thực tế Trường THCS số Gia Phú : Trường ... kiện áp dụng công nghệ thông tin quản dạy học trường THCS số Gia Phú: Từ năm học 20 10 -20 11, việc quản lí nhân sự, quản lí chuyên môn, quản lí sở vật chất tài chính, báo cáo thống kê sử dụng...
 • 13
 • 536
 • 0

Báo cáo "Điều chế bạc kim loại kích thước nanomet ứng dụng làm vật liệu khử trùng nước " pdf

Báo cáo
... djch cd anh hudng khdng nhtrng den tdc hinh nano bac kim loai ma cdn cd tac dung nhu mot chat dn djnh va kiem soat qua trinh khir bac ion ve bac kim loai- Sir cd mat cua dung mdi hiru ca nude lam ... lap vat lieu den kha nang diet khuan Thuc te so sanh vdi kha nang diet khuln cua bac kim loai dang khdi thi bac kim loai giai phdng dudi dang cac hat cd kich thudc dudi 10 nm cd kha nang diet khuan ... 4272556 US Patent 7384448 Kumagai T "The distribution behavior of Zinc chloride and perchlorate complexes in acetone-water solutions by the cation exchange method" Bulletin of the institute for chemical...
 • 7
 • 350
 • 1

Báo cáo màu đề tài nghiên cứu bộ lọc bloom ứng dụng

Báo cáo màu đề tài nghiên cứu bộ lọc bloom và ứng dụng
... sử dụng ESBF theo mô hình Damped 45 HVTH: Trương Thị Thu Hằng Kết luận • Hướng phát triển: Tìm hiểu phát triển ứng dụng thực tế có khả áp dụng lọc Bloom Tìm hiểu nghiên cứu sâu cải tiến lọc Bloom: ... thiết phải tìm kiếm • Các ứng dụng Bloom: – Được sử dụng rộng rãi ứng dụng phân loại gói tin mạng theo liệu header/nội dung gói tin – Gần lọc Bloom sử dụng ứng dụng mạng: web caching, IP traceback,… ... Trương Thị Thu Hằng d Bộ lọc ESBF Extensible and scalable bloom Filter • Bộ lọc ESBF bao gồm chuỗi EBF số lọc EBF ESBF thay đổi • Kích thước EBF M1si, M1 kích thước lọc i số lọc có ESBF Trong bài...
 • 47
 • 599
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "GOM CỤM ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG VÀO VIỆC RÚT TRÍCH NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHỐI THÔNG ĐIỆP TRÊN DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... dụng để gom cụm đồ thị biểu diển văn Khoảng cách hai đồ thị tính dựa vào đồ thị chung lớn hai đồ thị Tiếp cận đồ thị kết hợp clique tối đại sử dụng để tìm đồ thị chung lớn hai đồ thị qua đồ thị ... tiếp cận sử dụng đồ thị mạng Kohonen, công việc thay việc tính khoảng cách hai đồ thị công việc tính đồ thị trung bình có trọng (cập nhật đồ thị trọng) Các đồ thị biểu diễn ma trận kề Việc tính ... đồ thị, nghiên cứu kích thước số đỉnh đồ thị Xét hai đồ thị hình 3.a 3.b Hình Tính khoảng cách hai đồ thị Hình (3.a) đồ thị G1, hình (3.b) đồ thị G2 , hình (3.c) đồ thị chung lớn hai đồ thị G1...
 • 12
 • 182
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu tiêu chuẩn 802.16e ứng dụng triển khai trên mạng nội hạt pot

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu tiêu chuẩn 802.16e và ứng dụng triển khai trên mạng nội hạt pot
... luận tốt nghiệp với tiêu đề: Nghiên cứu tiêu chuẩn 802.16e ứng dụng triển khai mạng nội hạt thực nhằm mục đích tìm hiểu tổng quan công nghệ WiMAX di động đồng thời nghiên cứu tình hình triển khai ... quan chuẩn 802.16e WiMAX di động  Chương 2: Các đặc tính kỹ thuật WiMAX di động  Chương 3: Ứng dụng triển khai WiMAX di động mạng nội hạt Việt Nam -1- Nghiên cứu tiêu chuẩn 802.16e ứng dụng triển ... cầu với truy nhập vi ba SOFDMA - 11 - dụng di chuyển Nghiên cứu tiêu chuẩn 802.16e ứng dụng triển khai mạng nội hạt CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHUẨN 802.16E VÀ WiMAX DI ĐỘNG 1.1 Giới thiệu chung...
 • 85
 • 205
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Phần mềm River 2D ứng dụng thực tiễn của nó ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Phần mềm River 2D và ứng dụng thực tiễn của nó ppt
... LOGO BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN MỀM RIVER2 D VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA NÓ Giảng viên hướng dẫn : GS Nguyễn Thế Hùng Sinh viên thực : Võ Nguyễn Đức Phước : Huỳnh ... nghiệm LOGO MÔ HÌNH RIVER2 D CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN PHẦN MỀM RIVER2 D RIVER2 D có modull nhỏ, modull có nhiệm vụ quan trọng khác 1 R2D-BED moodull địa hình R2D_ICE (dùng cho sông có băng) R2D_MESH rời rac ... •Lưu liệu mesh sang river2 d river2 D steady •Chạy dòng ổn định xác định tông số sông (vận tốc, độ sâu) •Dựa vào kết thay đổi lại mesh river2 d •Chạy lại dòng ổn định river2 d River2 d transient •Nhập...
 • 74
 • 729
 • 0

Báo cáo khoa học: "tấm polyme sợi các bon (PCSC) ứng dụng" pps

Báo cáo khoa học:
... tải sợi toàn ứng suất có Đặc tính PCSC xem bảng1 Bảng Đặc tính Polime sợi cacbon S Tấm Polime sợi bon (PCSC) Loại 2.1 Tấm PCSC Tấm PCSC đợc chế tạo theo phơng pháp keo tẩm Theo phơng pháp sợi bon ... Nền êpoxy - Sợi sợi bon N/mm2 Cờng độ kéo, N/mm2 Giá thành, đ/m dài 325.000 620.000 420.000 - Sợi bon có E = 240 - 900 MPa - Cờng độ kéo khoảng 3000 - 4000 MPa kéo dọc sợi Các sợi bon đợc đặt ... Có thể sử dụng Polime sợi bon gia cờng dầm BTCT Tài liệu tham khảo [1] Phạm Duy Hữu ứng dụng Polime sợi bon sửa chữa cầu Báo cáo đề tài NCKH 2001 Bộ Giáo dục Đào tạo [2] Các nghiên cứu phát triển...
 • 4
 • 295
 • 3

báo cáo nghiên cứu khoa học-hiện tượng siêu dẫn ứng dụng

báo cáo nghiên cứu khoa học-hiện tượng siêu dẫn và ứng dụng
... điểm điển hình tượng siêu dẫn, vật liệu siêu dẫn cuối ứng dụng cụ thể khoa học – đời sống Có thể giúp bạn có nhìn cụ thể tượng này, biết điều lạ, thú vị việc ứng dụng siêu dẫn vào công nghệ đại ... không sử dụng cuộn dây tạo từ trường dây siêu dẫn 6 Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao phát cách 20 năm mở triển vọng to lớn việc nghiên cứu, ứng dụng chất siêu dẫn Để sử dụng chất siêu dẫn nhiệt ... Hiện tượng siêu dẫn II Các vật liệu siêu dẫn 10 III Các lý thuyết liên quan siêu dẫn 33 IV Chất siêu dẫn nhiệt độ cao 38 V Các ứng dụng vật liệu siêu dẫn...
 • 70
 • 464
 • 2

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC ỨNG DỤNG Khai mỏ dữ liệu trong bảo mật hệ thống Data mining in system security

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG Khai mỏ dữ liệu trong bảo mật hệ thống Data mining in system security
... tìm hiểu chung Khai mỏ liệu, Bảo mật hệ thống, sâu vào tìm hiểu, khám phá Phân tích ứng dụng khai mỏ liệu bảo mật hệ thống Qua thấy tầm quan trọng, hiệu công nghệ khai mỏ liệu ứng dụng chúng việc ... Minh Ái – CH1101001 Bài thu hoạch Khai mỏ liệu bảo mật hệ thống B NỘI DUNG I Khai mỏ liệu (Data mining) Giới thiệu Khai mỏ liệu (data mining) trình tìm kiếm, khai thác, phát mối tương quan, quy ... hoạch Khai mỏ liệu bảo mật hệ thống gồm mạng, hệ điều hành, ứng dụng, điểm nhạy cảm Bảo mật hệ thống thường kết yếu tố bảo mật, tính toàn vẹn xác thực Hình – Mô hình hệ thống mạng bảo mật Kẻ...
 • 21
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toáncác bài báo cáo thực tập mẫu nganh ke toancác bài báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toánbài báo cáo thực tập tổng hợp kế toánbài báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toáncác bài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán250 bài báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toánnhững bài báo cáo thuc tap mau ve ke toan cong ty tnhhbáo cáo thực tập nhận thức kế toántài liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toánbáo cáo thực tập nghề nghiệp kế toán doanh nghiệpbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tổng hợpbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lươngbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toáncách làm báo cáo thực tập tốt nghiệp ke toanTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M03V OrlandoTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-P02VTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-P03VTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-PC01VTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_2Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_5Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_6Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_7Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_7ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌM CLIQUE CỰC ĐẠI VÀO TỐI ƯU HOÁ LẬP LỊCH NHÓM TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANGTÁC ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA PR - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANGĐánh giá kết quả phẫu thuật chẻ dọc cành cao xương hàm dưới ở bệnh nhân sai khớp cắn loại III có sử dụng khí cụ định vị lồi cầu ttNhật ký lưu mẫuTEM lưu MAUNghiên cứu các đặc điểm kiểu hình, kiểu gen phục vụ cho khai thác và phát triển nguồn gen giống gà móng tiên phong ttBài tập lập trình pascal hsg cấp thcsufquan tri kinh doanh25995ufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan tri van phong26000ufquan tri nhan luc26001