Đề thi thử trắc nghiệm môn toán 2017 thầy đào trọng anh

Đề thi thử trắc nghiệm môn vật Lý toàn tập

Đề thi thử trắc nghiệm môn vật Lý toàn tập
... giảm bớc sóng ánh sáng truyền môi trờng D) Khi chiếu ánh sáng trắng vào vật thấy vật có màu đỏ chiếu ánh sáng tím vào vật vật có màu tím Câu 25) Một ngời ngồi thuyền thấy 10 giây phao nhấp nhô ... sóng da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VT Lí 12 THI TH I HC ( S25) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Câu 29) Một vật dao động điều hòa ... C mắc song song Câu59) Cho vật dao động với biên độ A, chu kỳ T Thời gian nhỏ để vật chuyển động đợc quãng đờng A là: A) T/4 B) T/3 C) T/2 D) T/6 Câu60) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng...
 • 5
 • 546
 • 2

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật Lý - Đề 16

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật Lý - Đề 16
... C2 = 10 (F) B Ghép song song C2 = 10 (F) π π Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 2/7 - đề thi 16 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 16) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ... tăng D ban đầu cơng suất mạch tăng, sau giảm Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 3/7 - đề thi 16 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 16) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ... lµ 15 cm Th× biªn ®é dao ®éng lµ cđa M lµ: Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 4/7 - đề thi 16 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 16) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH...
 • 7
 • 950
 • 12

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật Lý

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật Lý
... VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 28) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com ... phát bởi hai nhạc cụ khác B có cùng tần số phát bởi hai nhạc cụ khác VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 28) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com ... 100sin(100πt + π/3) (mA) Công suất tiêu thu mạch là A 2500W B 2,5W C 5000W D 50W VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 28) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com...
 • 5
 • 345
 • 3

Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm môn Địa docx

Tài liệu Bộ đề thi thử trắc nghiệm môn Địa docx
... nhiều - Khống sản hạn chế ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT Mơn thi: Địa lý Thời gian : 90 phút ( khơng kể phát đề ) A PHẦN CHUNG ( 8,0 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam kiến thức ... khí du lịch Đơng Nam Bộ Là tuyến đầu mút hành lang kinh tế Đơng Tây phía Nam (0,5 điểm) Hết ĐỀ THI THỬ TN THPT Mơn thi Địa lí Thời gian : 90 phút (khơng kể phát đề) A Phần chung:(8 ... Ngun, Đơng Nam Bộ Cao su Đơng Nam Bộ, Tây Ngun Hồ tiêu Tây Ngun, Đơng Nam Bộ, Dun Hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ Điều Đơng Nam Bộ Dừa Đồng sơng Cửu Long Chè Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Ngun Câu...
 • 55
 • 217
 • 0

Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm môn Sinh học_THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế doc

Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm môn Sinh học_THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế doc
... 23/ Câu 23 Lai tế bào thực giữa: a Hai tế bào sinh dục hai loài khác b Tế bào sinh dưỡng loài với tế bào sinh dục loài khác Hai tế bào sinh dưỡng hai loài khác c Hai tế bào sinh dục loài d 24/ ... Trang : - Đề thi có trang Mã đề thi : 104 26/ Câu 26 Quan điểm vật phát sinh sống: a Sinh vật sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô b Sinh vật tạo từ hợp chất vô đường hoá học c Sinh vật đưa tới ... phát triển sinh giới đại Cổ sinh là: a Sự tạo thành mỏ than khổng lồ lòng đất b Sự xuất nhiều dạng sinh vật biển c Sự chuyển cư sinh vật từ biển lên cạn d Sự phát triển sinh vật đa bào 21/ Câu...
 • 5
 • 316
 • 0

de thi thu trac nghiem mon hoa lop 12

de thi thu trac nghiem mon hoa lop 12
... kiềm, thu 0,896 lít khí (đktc) anot 3 ,12 gam kim loại catot Công thức muối điện phân là: A NaCl B LiCl C KCl D CsCl Câu 15 Một hợp kim Na–K tác dụng hết với nước 2,0 lít khí (đo 00C, 1 ,12 atm) ... thu 3,444 gam bạc clorua Công thức muối sắt là: A FeCl3 B FeCl2 C FeCl4 D FeCl6 Câu 21 Hòa tan hoàn tòan 7,8g hỗn hợp (Mg, Al) dung dịch HCl dư thu 8,96 lít khí hiđro (đktc) Khối lượng muối thu ... Tất sai Câu 48 Tỉ khối đimetylamin so với heli là: A 11,25 B 12, 15 C 15 ,12 D 22,5 Câu 49 Cao su buna–N tạo từ phản ứng đồng trùng hợp monome sau đây: A CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2 B CH2=CHCH, CH2=CH–CH=CH2...
 • 5
 • 356
 • 2

MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN SINH docx

MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN SINH docx
... A)Cộng sinh B)Hội sinh C)Kí sinh D)Ức chế-cảm nhiễm Câu 40: Dựa vào kích thước cá thể, loài đây, loài có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ? A )Sinh vật sản xuất B )Sinh vật tiêu thụ bậc C )Sinh ... A)Cộng sinh B)Hội sinh C)Kí sinh D)Ức chế-cảm nhiễm Câu 40: Dựa vào kích thước cá thể, loài đây, loài có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ? A )Sinh vật sản xuất B )Sinh vật tiêu thụ bậc C )Sinh ... thể số loài sống bãi bồi sông Vônga, sai khác hình thái chúng khác chu kỳ sinh trưởng, phát triển Tiêu chuẩn dùng để phân biệt? A) Địa lý B) Địa lí -sinh thái C )Sinh -sinh hoá D.Cách ly sinh...
 • 36
 • 189
 • 0

25 đề thi thử tốt nghiệm môn toán, thi thử đại học

25 đề thi thử tốt nghiệm môn toán, thi thử đại học
... trúc đ thi c a NXB Giáo D c Đ 25 B Đ M U – TN THPT NĂM 2008 – 2009 GIÁO D C VÀ ĐÀO T O PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (7,0 m) Câu I (3,0 m) Cho hàm s y = − 2x x −1 Kh o sát s bi n thi n v ... i h n: lim y = +∞; lim y = −∞ CD x →−∞ x →+∞ B ng bi n thi n: x y’ +∞ y 0,5đ −∞ + - +∞ −∞ * Đ th Đ thi c t tr c Ox t i m (0;0), (3;0) Đ thi c t tr c Oy t i m (0;0) y f(x)=-x^3+3x^2 x -2 -1 -1 ... = − x, y = HÕt Đ §Ị thi tèt nghiƯp thpt I PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (7,0 ®iĨm) C©u I.( 3,0 ®iĨm) Cho h m sè y = x3 − mx + m − , víi m l tham sè Kh¶o s¸t sù biÕn thi n v vÏ ®å thÞ ( C)...
 • 132
 • 233
 • 0

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 25 pdf

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 25 pdf
... trả lời ảnh vật thật qua gơng phẳng là: A ảnh thật, chiều nhỏ vật B ảnh thật chiều vật, đối xứng qua gơng C ảnh ảo, chiều, vật đối xứng qua gơng D ảnh ảo, ngợc chiều với vật lớn vật Câu20 Một ... sóng  = 0,41  m : A 4,85.1 0-1 9J B 3,30eV C 4,85.1 0-2 5J D 3,26eV Câu35 Chọn câu trả lời Mức lợng quỹ đạo dừng nguyên tử hiđro từ là:E1= 13,6eV, E2= -3 ,4eV, E3 =-1 ,5eV, E4=0,85eV Nguyên tử trạng ... điều tiết D mắt cần điều tiết lần Câu25 Một mắt viễn thị nhìn rõ vật cách mắt 30cm đeo sát mắt kính có độ tụ D = ốp thấy rõ vật cách mắt là: A 18,75m B 25m C 20m D.15m Câu26.Tìm câu trả lời...
 • 5
 • 180
 • 0

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 24 pps

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 24 pps
... D.0,9m Câu 23 Vật phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục gơng cầu cho ảnh chiều lớn gấp lần vật ảnh cách vật 15 cm Tiêu cự gơng A f= cm B f= - cm C f= 10 cm D f= - 10 cm Câu 24 Khi nhìn vật xa, mắt ... 3,375.10 -1 9J B 3,400 1 0-1 9J C 3,425 1 0-1 9J D.3,535 1019 J Câu 35 Hiệu điện nthế Anôt catôt ống Rơnghen 15 KV Bớc sóng nhỏ tia Rơnghen A 0,83.10 - 8m B 0,83.1 0- 9m C 0,83.1 0- 10m D 0,83.10 -7 m Câu ... mà ống phát là: A 28,7.10 -1 2m B 82,7.10 -1 2m -1 2 C 72,8.10 m D 87,2.10 -1 2m Câu49 Bức xạ có bớc sóng ngắn mà nguyên tử hiđrôcó thể phát đợc 0,0913  m Năng lợng cần thi t để Iôn hoá nguyên tử...
 • 7
 • 208
 • 0

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 22 doc

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 22 doc
... 3,375.10 -1 9J B 3,400 1 0-1 9J C 3,425 1 0-1 9J D.3,535 1 0-1 9J 34) Hiệu điện nthế Anôt catôt ống Rơnghen 15 KV Bớc sóng nhỏ tia Rơnghen A 0,83.1 0- 8m B 0,83.1 0- 9m - 10 C 0,83.10 m D 0,83.1 0-7 m 35) ... 1,6m D.0,9m 22) Vật phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục gơng cầu cho ảnh chiều lớn gấp lần vật ảnh cách vật 15 cm Tiêu cự gơng A f= cm B f= - cm C f= 10 cm D f= - 10 cm 23) Khi nhìn vật xa, mắt ... D i = mA 18) Điều sau nói trình tạo ảnh qua gơng phẳng? A Vật thật qua gơng phẳng cho ảnh thật B Vật thật qua gơng phẳng cho ảnh ảo C Vật ảo qua gơng phẳng cho ảnh ảo D Cả A, B C 19) Điều kiện...
 • 7
 • 191
 • 0

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 21 pdf

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 21 pdf
... cho ảnh là: A ảnh ảo, chiều,lớn vật sau gơng B ảnh thật, chiều,lớn vật sau gơng C ảnh ảo, chiều,lớn vật trớc gơng D ảnh thật, ngợc chiều,lớn vật trớc gơng Câu21 :Chọn câu trả lời : So với góc ... Câu34 Cho h = 6,625.1 0-3 4Js; c = 3.108 m/s.Bớc sóng giới hạn kim loại dùng làm catốt  0=0,6  m.Công thoát kim loại là: A.3,31.1 0-2 0J 3,31.10 -1 9J C 3,31.1 0-1 8J D 3,31.1 0-1 7J Câu35 Cho cờng độ ... sau SAI nói dao động điều hoà vật? A Cơ vật đợc bảo toàn B Vận tốc biến thi n theo hàm bậc với thời gian C Phơng trình có dạng x= A.sin( .t   ) D gia tốc biến thi n điều hoà theo thời gian...
 • 6
 • 171
 • 0

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 17 ppt

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý - Đề 17 ppt
... dòng điện qua mạch i = 4.10 -2 sin(2.107t) (A), điện tích cực đại tụ điện A Q0 = 1 0-9 C B Q0 = 2.1 0-9 C C Q0 = 4.1 0-9 C D Q0 = 8.1 0-9 C Câu 19 Quang phổ liên tục phát hai vật khác A hoàn toàn khác ... m = 25g; C m = 30g; D m = 50g Câu 33 Đối với gơng cầu lõm A vật thật cho ảnh thật B vật thật cho ảnh ảo C vật thật cho ảnh thật ảo D vật thật cho ảnh ảo vô Câu 34 Chiếu tia sáng từ môi trờng không ... xạ ban đầu, m khối lợng chất phóng xạ thời điểm t,  số phóng xạ A m = m0e- t ; B m0 = e- t ; C m = m0e t ; D m = m0e- t Câu 29 Trong phơng trình phản ứng hạt nhân A Li C Be Câu 30 Một hạt...
 • 7
 • 194
 • 0

Xem thêm