THỦ TỤC MUA ĐIỆN NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Hợp đồng mua bán điện phụ mục đích sinh hoạt

Hợp đồng mua bán điện phụ mục đích sinh hoạt
... dứt hợp đồng mua bán điện 2.7 Chịu trách nhiệm quản lý đường dây dẫn điện từ sau công tơ mua điện đến nơi sử dụng điện Không tự ý bán điện cho hộ sử dụng điện khác chưa có đồng ý Bên bán điện ... giá áp dụng bên ký lại hợp đồng Tỷ lệ điện theo mục đích sử dụng khác (nếu có) xác định Phụ lục hợp đồng Điều Thanh toán tiền điện Bên mua điện toán tiền điện cho Bên bán điện tháng lần tiền Việt ... thừa cho bên mua điện Các biên treo tháo thiết bị đo đếm điện coi phụ lục hợp đồng Điều Giá bán lẻ điện Giá bán lẻ điện thực theo quy định hành quan có thẩm quyền Khi giá bán lẻ điện thay đổi...
 • 5
 • 1,298
 • 1

Tài liệu HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT ppt

Tài liệu HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT ppt
... giá áp dụng bên ký lại hợp đồng Tỷ lệ điện theo mục đích sử dụng khác (nếu có) xác định Phụ lục hợp đồng Điều Thanh toán tiền điện Bên mua điện toán tiền điện cho Bên bán điện tháng lần tiền Việt ... phần điện lấy cắp nhân với mức giá điện sinh hoạt cao Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng a) Bên bán điện chịu phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với mức phạt 8% số tiền bồi thường vi phạm trường hợp điểm ... kiệm, hiệu mục đích Thông báo cho Bên bán điện trước mười lăm ngày trường hợp thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi giá điện Thông báo cho Bên bán điện phát thiết bị đo đếm điện bị hư...
 • 5
 • 481
 • 0

Tài liệu HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT doc

Tài liệu HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT doc
... điện thay đổi biểu giá áp dụng bên ký lại hợp đồng Tỷ lệ điện theo mục đích sử dụng khác (nếu có) xác định Phụ lục hợp đồng Điều Thanh toán tiền điện Bên mua điện toán tiền điện cho Bên bán điện ... Địa chỉ: Số điện thoại: Email: ……Số Fax: … 3 Tài khoản số: Tại Ngân hàng: Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt địa chỉ:……………………………………… ... phần điện lấy cắp nhân với mức giá điện sinh hoạt cao Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng a) Bên bán điện chịu phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với mức phạt 8% số tiền bồi thường vi phạm trường hợp điểm...
 • 9
 • 396
 • 0

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT ppsx

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT ppsx
... giá áp dụng bên ký lại hợp đồng Tỷ lệ điện theo mục đích sử dụng khác (nếu có) xác định Phụ lục hợp đồng Điều Thanh toán tiền điện Bên mua điện toán tiền điện cho Bên bán điện tháng lần tiền Việt ... phần điện lấy cắp nhân với mức giá điện sinh hoạt cao Phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng a) Bên bán điện chịu phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với mức phạt 8% số tiền bồi thường vi phạm trường hợp điểm ... kiệm, hiệu mục đích Thông báo cho Bên bán điện trước mười lăm ngày trường hợp thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi giá điện Thông báo cho Bên bán điện phát thiết bị đo đếm điện bị hư...
 • 5
 • 435
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng tạm (do thiếu các loại thủ tục như: đang chuyển mục đích sử dụng đất, đang tách hoặc nhập thửa đất, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính,…) doc

Cấp giấy phép xây dựng tạm (do thiếu các loại thủ tục như: đang chuyển mục đích sử dụng đất, đang tách hoặc nhập thửa đất, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính,…) doc
... phép xây dựng chưa chuyển mục đích sử dụng đất, tách nhập thửa, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính,…; * Trường hợp giấy tờ nêu chưa ghi kích thước cạnh đất, phải nộp thêm có chứng thực (hoặc kèm ... 50.000 đồng /giấy phép + Lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình: 100.000 đồng /giấy phép - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (đối với công trình xây dựng thiếu thủ tục) (theo ... cấp giấy phép xây dựng tạm (đối với công trình xây dựng thiếu thủ tục) theo mẫu; + 01 có chứng thực (hoặc kèm theo để kiểm tra đối chiếu) giấy tờ có liên quan đến phần đất xin cấp giấy phép xây...
 • 11
 • 408
 • 1

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép, Mã số hồ sơ 023961 pot

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép, Mã số hồ sơ 023961 pot
... Quyển số ……………… Số thứ tự………………………… Người nhận hồ (ký ghi rõ họ tên) CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Kính gửi: Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất I KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT Người sử dụng đất: ... Nội dung đăng chuyển mục đích: 3.1 Diện tích mục đích sử dụng đất đăng chuyển: ………………………………… 3.2 Phương án sử dụng đất (ghi rõ hạng mục dự kiến sử dụng đất .): …………… ... đính kèm sau thủ tục a): - Tờ khai đăng chuyển mục đích sử dụng đất (01 theo mẫu số 12/ĐK) k) Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành : Không l) Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật đất đai ngày...
 • 8
 • 106
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC NGẦM NHIỄM BẨN TẠI LÀNG TRÀ ĐÌNH 2, XÃ QUẾ PHÚ, HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT pptx

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC NGẦM NHIỄM BẨN TẠI LÀNG TRÀ ĐÌNH 2, XÃ QUẾ PHÚ, HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT pptx
... Kiến nghị Kết nghiên cứu đề tài sử dụng để triển khai theo mô hình xử lí nước ngầm nhiễm bẩn phòng thí nghiệm áp dụng vào thực tế làng Trà Đình 2, Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Hướng ... lượng nước sau xử đạt Tiêu chuẩn Bộ Y tế sử dụng cho mục đích sinh hoạt: Theo định số 09/2005/QĐ - BYT ban hành ngày 11 tháng năm 2005 584 Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học ... Hướng phát triển đề tài tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh, chuyển giao, phương pháp, dây chuyền công nghệ xử cho địa phương khác có nguồn nước ngầm bị nhiễm bẩn tương tự TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]...
 • 4
 • 115
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của bãi rác kiêu kị (huyện gia lâm) đến chất lượng nước dưới đất phục vụ cho mục đích sinh hoạt tại khu vực xung quanh bãi rác

Đánh giá ảnh hưởng của bãi rác kiêu kị (huyện gia lâm) đến chất lượng nước dưới đất phục vụ cho mục đích sinh hoạt tại khu vực xung quanh bãi rác
... ngầm khu vực xung quanh bãi rác Chính vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá ảnh hưởng bãi rác Kiêu Kị (Huyện Gia Lâm) đến chất lượng nước đất phục vụ cho mục đích sinh hoạt khu vực xung quanh ... dân khu vực xung quanh bãi rác Kiêu Kị thông qua thông số đặc trưng cho ảnh hưởng từ bãi rác 2.1.3 Đánh giá chất lượng nước ngầm khu vực xung quanh bãi rác Kiêu Kị thông qua số thông số đánh giá ... nước đất áp lực chúng tới sức khoẻ người dân khu vực xung quanh bãi rác Kiêu Kị thông qua thông số đặc trưng cho ảnh hưởng từ bãi rác Page Đánh giá chất lượng nước ngầm khu vực xung quanh bãi rác...
 • 31
 • 355
 • 0

Khảo sát, đánh giá hiện trạng nước dưới đất trên địa bàn thị xã dĩ an, tỉnh bình dương đề xuất giải pháp quản lý và công nghệ xử lý nước dưới đất phù hợp cho mục đích sinh hoạt

Khảo sát, đánh giá hiện trạng nước dưới đất trên địa bàn thị xã dĩ an, tỉnh bình dương đề xuất giải pháp quản lý và công nghệ xử lý nước dưới đất phù hợp cho mục đích sinh hoạt
... sinh hoạt người dân địa bàn thị An Qua nội dung nêu cho thấy đề tài Khảo sát, đánh giá trạng nước đất địa bàn thị An, tỉnh Bình Dương Đề xuất giải pháp quản lý, công nghệ xử nước ... Khảo sát, đánh giá trạng nước đất địa bàn thị An, tỉnh Bình Dương Đề xuất giải pháp quản công nghệ xử phù hợp phục vụ cho mục đích sinh hoạt vấn đề cần thiết cấp bách mà địa phương quan ... lượng nước đất Sở TN&MT tỉnh Bình Dương chưa thật đánh giá toàn diện thực trạng chất lượng NDĐ địa bàn thị An Đề tài khảo sát, đánh giá trạng nước đất địa bàn thị An, đề xuất giải pháp...
 • 166
 • 159
 • 0

Hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nạp đảng và chuyển sinh hoạt đảng

Hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nạp đảng và chuyển sinh hoạt đảng
... viên chuyển sinh hoạt đảng thức tạm thời từ tổ chức đảng nước tổ chức đảng ta nước ngược lại chuyển qua Ban cán đảng nước II Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng Chuyển sinh hoạt đảng thức (cắt đảng ... hạn làm thủ tục xét kết nạp sử dụng văn hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng: - Thời gian xét làm thủ tục kết nạp người vào Đảng: Khi chi có “Nghị đề nghị kết nạp đảng viên”, cấp ủy có thẩm quy n phải ... “Đề nghị công nhận đảng viên thức” đảng ủy sở không ủy quy n kết nạp đảng viên chuyển đảng thức (mẫu 33) Thủ tục quy trình xét công nhận đảng viên thức - Sau kết nạp vào Đảng, đảng viên phải chủ...
 • 72
 • 440
 • 0

Tài liệu Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp doc

Tài liệu Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp doc
... phòng đại diện Cục TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng Xử lý hồ - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ định ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng quốc gia đại diện sở hữu ... cầu ghi nhận Văn qui định 300.000 Thông tư số đồng 22/2009/TT-BTC n Lệ phí đăng bạ tổ chức dịch vụ dịch 150.000 Thông tư số vụ đại diện sở hữu công nghiệp đồng 22/2009/TT-BTC n tổ chức dịch vụ ... nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp tổ chức, kèm theo định tuyển dụng/hợp đồng lao động thành viên nói trên; Bản giấy chứng nhận đăng kinh doanh/giấy chứng nhận đăng hoạt động tổ chức; ...
 • 4
 • 215
 • 0

Thủ tục hành chính Tiếp nhận học sinh Người nước ngoài cấp THCS, Mã số hồ sơ 020648 pptx

Thủ tục hành chính Tiếp nhận học sinh Người nước ngoài cấp THCS, Mã số hồ sơ 020648 pptx
... dục Đào tạo huyện Đồng Phú c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Học sinh phải có đầy đủ hồ tiếng Việt gồm: Đơn xin học cha mẹ người giám hộ ký (không quy định ... tháng, không đủ sức khỏe trả nước; Học sinh người nước năm xin học Việt Nam gia hạn thêm tuổi so với tuổi quy định cấp học; b) Cách thức thực hiện: Hồ nộp trực tiếp nhận kết Phòng Giáo dục Đào ... Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chuyển trường l) Căn pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 51/2002/QĐ – BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo việc ban hành “Quy...
 • 4
 • 146
 • 0

Xem thêm