TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10907 : 2015 SÂN BAY DÂN DỤNG MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY YÊU CẦU THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9159 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHỚP NỐI BIẾN DẠNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9159 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHỚP NỐI BIẾN DẠNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
... chất lượng nghiệm thu khớp nối biến dạng 7.1 Yêu cầu chung Kiểm tra chất lượng nghiệm thu khớp nối biến dạng theo đồ án thi t kế duyệt Kiểm tra chất lượng khớp nối theo trình tự sau: a) Kiểm tra ... chảy thí nghiệm quy định Nếu điều kiện thí nghiệm tham khảo số cấp phối để sử dụng thi công khớp nối công trình thủy công: a) Cấp phối 1: - Bitum: từ 15 % đến 25 %; - Chất độn dạng bột: từ 28 ... VCN - KN92 vào công trình thủy lợi phải có chứng chất lượng sở sản xuất sản phẩm, theo 4.7.3 tiêu chuẩn F.3 Công nghệ lắp đặt vật chắn nước PVC vào khớp nối công trình thủy lợi phải theo quy trình...
 • 23
 • 581
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9163 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - BẢN VẼ CƠ ĐIỆN - YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9163 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - BẢN VẼ CƠ ĐIỆN - YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG
... cấu khung tên vẽ điện 4.2.3.1 Khung tên vẽ điện lấy theo vẽ lắp khí 4.2.3.2 Các hạng mục cần thiết khung tên vẽ điện: a) Ký hiệu vẽ điện: No - ab - ĐN - c đ : a số hiệu công trình; b giai đoạn thiết ... dụ vẽ có 10 vẽ kèm theo số hiệu vẽ ghi sau: Số hiệu vẽ chính: N 0- 52D - ĐN - 05 - 01/10; Số hiệu vẽ kèm theo: từ 05 - 02/10 đến 05 -1 0/10 4.2.3.3 Kích thước vẽ điện nên sử dụng khổ giấy tiêu chuẩn ... BẢN VẼ Hình B.1 – Các phương pháp gấp vẽ MỤC LỤC Lời nói đầu Phạm vi áp dụng: Thuật ngữ định nghĩa Yêu cầu nội dung vẽ điện 3.1 Yêu cầu chung 3.2 Bản vẽ khí 3.3 Bản vẽ kết cấu thép khí thủy công...
 • 14
 • 295
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9114:2012 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9114:2012 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIỂM TRA CHẤP NHẬN
... trí yêu cầu kỹ thuật thiết kế Kiểm tra chấp nhận - Các sản phẩm đánh giá nghiệm thu theo yêu cầu nêu Điều - Việc kiểm tra sản phẩm thực theo lô Một lô sản phẩm bao gồm sản phẩm có kiểu loại, sản ... tham khảo 4.4 Yêu cầu thép cốt tông ứng lực trước Cốt thép ứng lực trước phải đạt tiêu kỹ thuật theo TCVN 1651:2008 TCVN 6284:1997 4.5 Yêu cầu neo thép Neo cốt thép ứng lực trước phụ kiện ... quy định, sản phẩm sản phẩm không đạt, lô lại chọn tiếp sản phẩm khác để kiểm tra Nếu lại có sản phẩm không đạt, lô sản phẩm phải nghiệm thu sản phẩm 5.3 Kiểm tra cường độ tông tông phải...
 • 22
 • 698
 • 2

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9138:2012 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO CỦA MỐI NỐI

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9138:2012 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO CỦA MỐI NỐI
... mối nối Cường độ chịu kéo mối nối đánh giá tỷ số phần trăm (%) cường độ chịu kéo mối nối cường độ chịu kéo vật liệu (vải địa kỹ thuật) P = 100% TMN TVL (3) đó: P tỷ số cường độ chịu kéo mối nối ... trị cường độ chịu kéo mối nối 8.2.1 Tính giá trị cường độ chịu kéo mối nối mẫu riêng rẽ Cường độ chịu kéo mối nối mẫu riêng rẽ tính theo công thức sau: T= F W (1) đó: T cường độ chịu kéo mối nối ... 8.3.1 Cường độ chịu kéo lớn mối nối xác tới 0,1KN/m 8.3.2 Cường độ chịu kéo điểm đứt mối nối xác tới 0,1 KN/m 8.3.3 Đối với tính chất, giá trị tiêu biểu sau cần xác định: - Giá trị trung bình; - Độ...
 • 5
 • 424
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU
... hàn; - Các biên thay đổi cốt thép công trường so với thi t kế; - Các biên nghiệm thu kỹ thu t trình gia công lắp đặt lưới thép; - Nhật ký công trình Bảng - Kiểm tra thi công lắp đặt lưới thép ... từ thép rời sang lưới thép hàn 5.5 Lựa chọn lưới thép Thi công lắp đặt nghiệm thu lưới thép hàn 6.1 Kiểm tra lưới thép hàn trường trước lắp đặt 6.2 Yêu cầu sợi thép 6.3 Yêu cầu lưới thép 6.4 Lắp ... đường tông cốt thép; cấu kiện tông cốt thép lắp ghép nhiều loại kết cấu tông cốt thép khác E.1 Sàn đất Đối với sàn tông cốt thép đặt đát xử lý tránh lún cục bộ, nên bố trí lớp lưới thép...
 • 24
 • 523
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9171 : 2012 THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - QUY ĐỊNH CHUNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9171 : 2012 THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - QUY ĐỊNH CHUNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC
... phân tích hóa học, phần lại bảo quản làm mẫu lưu Mẫu để phân tích hóa học sấy nhiệt độ 105 0C ± 0C, đến khối lượng không đổi làm nguội bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng trước tiến hành phân tích hóa ... - Khối lượng tính gam (g) - Thể tích tính mililit (ml) - Kết cuối tính phần trăm (%), trung bình cộng hai kết phân tích tiến hành song song, lấy đến chữ ... bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng trước tiến hành phân tích hóa học MỤC LỤC Lời nói đầu Phạm vi áp dụng Quy định chung Thiết bị, dụng cụ Chuẩn bị mẫu thử ...
 • 2
 • 196
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9183:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9183:2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC DIOXIT
... sau: - Các thông tin cần thiết để nhận biết mẫu thử cách đầy đủ; - Viện dẫn tiêu chuẩn này; - Các bước tiến hành thử khác với quy định tiêu chuẩn (ghi rõ tài liệu viện dẫn); - Các kết thử; - Các ... 6 Chuẩn bị mẫu thử Theo TCXD 136:1985 Phương pháp thử 7.1 Nguyên tắc Làm bay hợp chất chứa silic dạng tetraflorua nung cặn lại nhiệt độ 950 oC ± 50 oC từ tính lượng silic dioxit có mẫu ... nguội cân đến thu khối lượng không đổi (m 2) 7.3 Tính kết Hàm lượng silic dioxit (SiO2), tính phần trăm (%), theo công thức: %SiO2 = m1 − m2 × K × 100 m Trong đó: m1: Khối lượng chén mẫu thử sau...
 • 3
 • 340
 • 2

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9184 : 2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT OXIT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9184 : 2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT OXIT
... thị đường chuẩn (4.11) để xác định hàm lượng Fe 2O3 có mẫu 7.3 Tính kết Hàm lượng sắt oxit (Fe2O3), tính phần trăm (%), theo công thức: %Fe2O3 = m1 × 100 m2 Trong đ : m 1: Lượng sắt oxit tìm theo ... có mẫu, lấy phần dung dịch A (Điều 6) quy định Bảng Bảng - Hàm lượng sắt oxit mẫu (%) Hàm lượng Fe2O3 Lượng mẫu lấy để xác định Fe2O3 Thể tích dung dịch Lượng mẫu tương ứng mL g Nhỏ 0,05 50 1,0 ... tiêu chuẩn vào bình định mức 1000 mL, định mức dung dịch nước, lắc * Xây dựng đồ thị chuẩn: Lấy 10 bình định mức, dung tích 100 mL, cho xác vào bình thể tích dung dịch tiêu chuẩn làm việc sắt...
 • 4
 • 158
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9186 : 2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN DIOXIT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9186 : 2012 CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN DIOXIT
... thị chuẩn (4.10) để xác định hàm lượng TiO có mẫu 7.3 Tính kết Hàm lượng titan dioxit (TiO2), tính phần trăm (%), theo công thức: % TiO2 = m1 × 100 m2 đ : m 1: Lượng titan dioxit tìm theo đường chuẩn, ... định hàm lượng titan dioxit Phương pháp thử 7.1 Nguyên tắc Tạo hợp chất màu vàng hydro peroxit titan (IV) môi trường axit sunfuric loãng Xác định hàm lượng titan dioxit phương pháp đo màu bước sóng ... Bình định mức, dung tích 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL Chuẩn bị phân giải mẫu thử Mẫu thử chuẩn bị phân giải theo Điều tiêu chuẩn TCXD 15 4:1 985(*), thu dung dịch A dùng để xác định hàm lượng titan...
 • 3
 • 247
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN - YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN - YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU
... hỗn hợp tông tông phải xác định có yêu cầu để đánh giá phù hợp với yêu cầu điều kiện kỹ thu t tiêu chuẩn kỹ thu t yêu cầu thiết kế 7.1.4 Nhiệt độ hàm lượng bọt khí hỗn hợp tông, yêu ... + Hỗn hợp tông trộn khô (chưa trộn nước) Các yêu cầu đánh giá chất lượng 5.1 Hỗn hợp tông cần sản xuất phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quy trình công nghệ phê duyệt 5.2 Hỗn hợp tông sản ... xòe Hỗn hợp tông siêu cứng SC Lớn 50 - Hỗn hợp tông cứng - C4 Từ 31 đến 50 - - C3 Từ 21 đến 30 - - C2 Từ 11 đến 20 - - C1 Từ đến 10 - - Hỗn hợp tông dẻo D1 nhỏ Từ 10 đến 40 - D2 - Từ...
 • 9
 • 391
 • 2

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 64022007 ISO 67852001 (SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA – PHÁT HIỆN SALMONELLA)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 64022007 ISO 67852001 (SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA – PHÁT HIỆN SALMONELLA)
... pháp ria cấy chuẩn lên đĩa thạch a) Đĩa thứ b) Đĩa thứ hai Chú giải Vạch Hình C.1 THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 6400 (ISO 707), Sữa sản phẩm sữa Hướng dẫn lấy mẫu [2] TCVN 6404 (ISO 7218), ... 9.2.2 Sữa nguyên liệu, sữa xử lý nhiệt sản phẩm sữa dạng lỏng Dùng pipet lấy 25 ml mẫu thử (điều 8) cho vào bình tam giác (6.8) chứa 225 ml môi trường tiền tăng sinh (5.2.1) lắc 9.2.3 Sản phẩm sữa ... thử 25 g lấy từ lô hàng sữa sản phẩm sữa qui định cần kiểm tra, chứng minh việc tạo thành mẫu chung (gộp chung phần mẫu thử) không làm ảnh hưởng đến kết sữa sản phẩm sữa gộp lại thành phần mẫu...
 • 15
 • 245
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7958 : 2008 docx

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7958 : 2008 docx
... mối tham khảo: D.1 “Sử dụng thuốc phòng chống mối cho phần việc phòng chống mối thuốc” theo kinh nghiệm thực tiễn giai đoạn sau: D.1.1 Xử lý mặt tường móng - với thuốc dạng lỏng: Mức thuốc dùng ... cấu gỗ vật liệu chứa xenlulô nhằm ngăn ngừa, tiêu diệt mối, mọt, nấm, mốc phá hoại kết cấu vật liệu nói Biện pháp xử l : Như quy định 5.1.2 CHÚ THÍCH: Các phần việc tham khảo thêm Phụ lục D Phụ ... (Kurz.) Craib Cà te Cassia siamea Lamk Muồng đen Dallbergia bariensis Pierre Cẩm lai Dallbergia cochinchinensis Pierre Trắc nam Dallbergia fusca Pierre Trắc vàng Diallium cochinchinensis Pierre...
 • 14
 • 481
 • 2

MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN BHXH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN pdf

MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN BHXH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN pdf
... MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG CHO QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Hà Nội, năm 2012 GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG ... QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ÁP DỤNG CHO QUAN BHXH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Lịch sử hình thành phát triển ngành BHXH Việt Nam BHXH thực từ thời phong kiến số quan ... PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Tên quan BHXH (cấp tỉnh, cấp huyện) xây dựng áp dụng cho toàn thủ tục hành (theo kết đề án 30) quan có thẩm...
 • 125
 • 360
 • 1

MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CHO CÁC LOẠI HÌNH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN doc

MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CHO CÁC LOẠI HÌNH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN doc
... GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN Trong năm vừa qua, Chính phủ có ... cục Hải quan xây dựng hình khung hệ thống quản chất lượng (dưới viết tắt MHK) cho loại hình quan hành thuộc trực thuộc Tổng cục Hải quan Mục đích việc xây dựng MHK cho CQHCNN thuộc trực thuộc ... việc cho CQHCNN hình khung hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Hải quan xây dựng sở kết Đề án 30 đơn giản hóa thủ tục hành thuộc...
 • 5
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: danh mục tiêu chuẩn quốc gia tcvn 2014tiêu chuẩn quốc gia tcvn 7271tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9205 2012 cát nghiền cho bê tông và vữatiêu chuẩn quốc gia tcvn 4506 2012 nước cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuậttiêu chuẩn quốc gia tcvn 9155 2012 công trình thủy lợi yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chấtthiết bị quan trắc được sử dụng theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn 5964 1995đường ô tô yêu cầu thiết kế tcvn 4054 05tiêu chuẩn quốc gia việt nam tcvn về điệnsố tiêu chuẩn quốc gia được công bố tcvntiêu chuẩn quốc giacông bố tiêu chuẩn quốc giaquyết định công bố tiêu chuẩn quốc giavăn bản về tiêu chuẩn quốc giatiêu chuẩn quốc gia việt namquản lý tiêu chuẩn quốc giaBài 8. Ăn, uống sạch sẽBảng chia 4Mẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biển7 chuongtrinhchitietDLCCIMẫu phụ lục hợp đồng xây dựng công trình thi công cảng sôngMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngKỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN RONG NHONghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnPhân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại EVNPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsPhân tích chế độ thù lao lao động tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc giaHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThánh phêrô và chén đắngPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôi12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ángiao trinh solidworks 2017 fullChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộ