Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập toán lớp 3

Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm Môn: Toán lớp 4 ppt

Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm Môn: Toán lớp 4 ppt
... , , , 14 , A 23 B 20 C 19 D 21 Cõu 29 S gm triu, chc nghỡn, chc vit l: A 40 20030 B 42 0030 C 42 00030 D 42 000030 Cõu 30 Kết phép tính 47 082 - 628 là: A 46 46 4 B 30 802 C 45 45 4 D 45 46 4 Cõu 31 ... 34 x 78? A (30 x 78) x (4 x 78) B (30 x 78) + (4 x 78) C (30 + 78) x ( x 78) D (30 + 78) + (4 + 78) Cõu 17 Cả hai lớp 4A 4B có 44 học sinh Biết 1/3 số học sinh lớp 4A 2/5 số học sinh lớp 4B Hỏi ... giỏc C Kết phép tính - là: B D 4 D 12 Rỳt gn phõn s 18 , ta c phõn s no sau õy: B C Cõu 167 S nht cỏc s 145 372; 145 732; 145 723; 145 327 l: A 145 723 B 145 327 C 145 372 D 145 732 Cõu 168 Hỡnh di õy cú...
 • 15
 • 2,279
 • 42

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Toán 7

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Toán 7
... 1/ Kt qu lm trũn s 0, 71 25 n ch s thp phõn th ba l A 0, 71 2 B 0, 71 3 C 0, 71 0 D 0, 70 0 2/ Lm trũn s 674 n hng chc l : A 680 B 670 C 70 0 D 78 0 3/ Thc hin phộp tớnh 13 : 27 ri lm trũn n ch s thp ... cụng nhõn lm c 30 sn phm 50 phỳt Trong 120 phỳt ngi ú lm c bao nhiờu sn phm cựng loi? A 76 B 78 C 72 D 74 2/ Hai st cú th tớch l 23cm3 v 19 cm3 Thanh th nht nng hn th hai 56gam Thanh th nht ... cd 2 x = ữ thỡ : 3/ Cho A x = B x = C x = 27 27 D 2/ Cho t l thc D D x = TRC NGHIM TON 4/ Nu x + = thỡ x2 bng : A H TH BCH MAI B C 81 D 27 ỏp ỏn : B II ) Chng II: B C A HM S V TH * B i...
 • 18
 • 1,250
 • 7

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán
... Vì lập KH kiểm toán ko xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị điều kiện công tác kiểm toán, cho kiểm toán mà nguyên tắc công tác kiểm toán quy định thành chuẩn mực đòi hỏi kiểm toán viên ... hàng B Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàng C Khi công ty kiểm toán kí hợp đồng với khách hàng D Khi công ty kiểm toán bắt đầu tiến hành công việc kiểm toán cho khách ... mực kiểm toán áp dụng d Không có khác 15 Lĩnh vực đặc trưng Kiểm toán Nhà nước là: a Kiểm toán tuân thủ b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tài d Lĩnh vực khác CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ...
 • 18
 • 4,057
 • 2

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập thanh toán quốc tế cực kì hay

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập thanh toán quốc tế cực kì hay
... giao hàng: không mu n tháng 3/2005 - Thông báo giao hàng: • Thông báo l n 1: bên bán thông báo cho bên mua b ng i n tho i/telex v hàng s n sang giao • Thông báo l n 2: ngư i mua thông báo cho ... : công c Viên, công c Lahay - T p quán thương m i qu c t : Incoterm - Án l , ti n l xét x : quy t c pháp lu t hình thành t th c ti n xét x c a Tòa án - Lu t qu c gia Câu 46: phân bi t h p ông ... (seagoing vessel), không ph i thuy n bu m Thuê tàu phù h p v i tính ch t c a hàng hóa Tàu i theo hành trình thông thư ng Thuê tàu theo nh ng i u ki n thông thư ng Câu 52: phương th c toán? Phương th...
 • 22
 • 572
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kế toán quản trị

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kế toán quản trị
... chi tiết kế toán tổng hợp b Kế toán tài kế toán quản trị c Kế toán vốn tiền, kế toán nợ phải thu, kế toán nguyên vật liệu, kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương khoản trích theo lương, kế toán chi ... xuất giá thành sản phẩm, kế toán doanh thu, kế toán kết hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán kết hoạt động tài chính, kế toán kết hoạt động khác, kế toán nợ phải trả, kế toán nguồn vốn kinh doanh, ... Câu 59 : Báo cáo KTQT thường lập vào thời điểm: a Khi kết thúc niên độ kế toán b Khi kết thúc quý c Khi quan quản lý chức yêu cầu kiểm tra d Khi nhà quản trị cần thông tin thực chức quản lý Câu...
 • 17
 • 370
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn An toàn lao động

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn An toàn lao động
... làm gì: a b c d Đảm bảo an toàn thân thể người lao động Huấn luyện nâng kiến thức bảo hộ lao động Sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện an toàn vệ sinh cho người lao động Bồi dưỡng phục hồi kịp ... tai nạn lao động gây thiệt hại cho sản xuất là: a Huấn luyện nâng cao kiến thức bảo hộ lao động thường xuyên giáo dục an toàn b lao động phòng cháy nổ vệ sinh công nghiệp cho người lao động để ... kiềm ăn mòn van vỏ bình Cả a b Cả a b sai CHƯƠNG 11: KỸ THUẬT AN TOÀN KHI HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI 201 Để đảm bảo an toàn hàn hồ quang tay ta cần chý ý ỹ thuật an toàn a Kỹ thuật an toàn nhằm tránh...
 • 27
 • 513
 • 2

Bộ đề 100 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập tiếng anh New English file tổng hợp kiến thức

Bộ đề 100 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập tiếng anh New English file tổng hợp kiến thức
... pencil A my B her C our D hers 42 parents are workers A We B They C Our D I 43 This is my new shirt - Oh, color is pretty A it B its C their D they 44 He is engineer A an B a C the D ... D were 58 How many are there on the ceiling? A clock B maps C lights D picture 59 Your are new, Hung A shirt B blouse C trousers D hat 60 Let's play football - Yes, A lets B we play C ... repairing A demand B need C require D use 72 I didn't realize you were a foreigner Your of English is very good A knowledge B quality C skill D speech 73 I have a very bad for names A...
 • 4
 • 334
 • 5

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kì 2 lớp 11

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kì 2 lớp 11
... x x2 1 /2 Tính giới hạn xlim ( x x + + x ) 1 /2 -2 -1 /2 2 Tính giới hạn lim ( x + x x ) x -2 2 Tính giới hạn lim ( x +22 ) x x x -1 -1 /2 Tính giới hạn lim x + x x 2x 7 /2 -5 /2 -1 /2 1 /2 Tính ... 3 /2) nghiệm R Vô nghiệm khoảng (0; 3 /2) nghiệm [2; 3] Phơng trình x3 19x - 30 = có số nghiệm Đúng nghiệm Đúng nghiệm Đúng nghiệm nghiệm Tính đạo hàm hàm số y = x x + 2x x2 x + 1 x2 ... Tính f (2) 108 96 27 81 Cho hàm số f(x) = (x + 1)4 Tính f (2) 108 96 27 81 Cho hàm số y =1/2x2 + x + Tính y 2y y -1 Cho hàm số y = cos2x Tính y -2cos2x Cos2x 4cos2x 2cosx Qua đờng thẳng a vuông góc...
 • 11
 • 947
 • 5

Hóa 10TN - Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKII

Hóa 10TN - Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKII
... O2 Cl2 C HI Cl2 D NH3 HCl Câu 72: dãy sau xếp theo thứ tự tính khử ion halogen tăng dần? A F- < Cl -...
 • 16
 • 603
 • 10

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tâp 12 cơ, điện quang (dạng McMIX)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tâp 12 cơ, điện quang (dạng McMIX)
... chân không C Cho tượng giao thoa [] Trong mạch dao động L, C có điện trở không đáng kể, tụ điện điện dung µF, dao động điện từ tự mạch với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện V Khi hiệu điện ... trường điện tích điểm dao động lan truyền không gian dạng sóng B Điện tích dao động xạ sóng điện từ C Vận tốc sóng điện từ chân không nhỏ nhiều vận tốc ánh sáng chân không D Tần số sóng điện từ ... có hướng điện tích B Dòng điện dịch điện trường biến thiên sinh C Có thể dùng ampe kế đo trực tiếp dòng điện dẫn D Có thể dùng ampe kế đo trực tiếp dòng điện dịch [] Hãy chọn câu A Điện từ...
 • 10
 • 476
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)
... là: a Các chi tiết riêng rẽ ghép vuông góc với b Các chi tiết riêng rẽ ghép chồng với c Các chi tiết riêng rẽ nối với thành chi tiết nguyên vẹn d Tất 19 Khi mối ghép hàn giáp mối không đảm bảo ... ren 48 Mục đích việc sử dụng ren hình côn nhằm: a ghép chi tiết máy b ghép chi tiết có yêu cầu độ bền cao c ghép chi tiết có yêu cầu độ kín d ghép chi tiết có yêu cầu tính tự hãm cao 49 Ren phải ... tử c Chi tiết máy đốt nóng cục đến nhiệt độ nóng chảy ép lại với nhờ lực ép d Chi tiết máy đốt nóng toàn đến nhiệt độ nóng chảy ép lại với nhờ lực ép 13 Hàn áp lực phương pháp: a Chi tiết máy...
 • 14
 • 1,947
 • 19

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế vĩ mô

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế vĩ mô
... tư lãi suất thực tế tăng b.Cả đầu tư lãi suất thực tế giảm c.Cả đầu tư lãi suất thực tế không thay đổi d.Đầu tư tăng, lãi suất thực tế tăng, giảm không thay 39 Nếu GDP thực tế nhỏ tổng chi tiêu ... giá trị ban đầu MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ I HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006-07 (Thời gian làm bài: 60 phút) Yêu cầu: Chọn phương án trả lời từ câu hỏi sau Khoản mục sau đâykhông tính vào GDP Việt Nam năm ... tư lãi suất thực tế tăng b.Cả đầu tư lãi suất thực tế giảm c.Cả đầu tư lãi suất thực tế không thay đổi d.Đầu tư tăng, lãi suất thực tế tăng, giảm không thay đổi 39 Nếu GDP thực tế nhỏ tổng chi...
 • 13
 • 1,011
 • 3

CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP CHUONG I

CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP CHUONG I
... biểu diễn kết trục số Đề 5: Cho hai mệnh đề chứa biến: P(n): “n2 +2 chia hết cho ”, n∈ N Q(n): “n chia hết cho ” , n∈ N a Phát biểu xét tính sai mệnh đề P(5), Q(6) (1đ) b Phát biểu chứng minh ... Câu 10 : Đo chiều d i s qng đường cho kết s = 50km ± 0, 2km Tiếp , đo chiều cao h cho kết h = 5m ± 0,1m H i cách đo xác ? A Phép đo chiều d i qng đường B Phép đo chiều cao C Hai phép đo xác ... B ), A I B I C (1.5đ) c CMR : A\ (B I C) = ( A\ B) U ( A\C) (1đ) Đề 6: Cho hai mệnh đề chứa biến: P(n): “5n + chia hết cho ”, n∈ N Q(n): “n chia hết cho ” , n∈ N d Phát biểu xét tính sai mệnh...
 • 7
 • 373
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 kỳ I và hệ thống kiên thức

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 kỳ I và hệ thống kiên thức
... Khi hai tiểu phân ribôxôm liên kết v i mARN thể giai đoạn trình gi i mã? A Giai đoạn chuẩn bị dịch mã B Giai đoạn kh i đầu dịch mã C Giai đoạn kết thúc dịch mã D Giai đoạn kéo d i mạch pôlipetit ... làm cho sinh gi i ngày đa dạng, phong phú A i u kiện ngo i cảnh không ngừng biến đ i nên xuất biến dị sinh vật ngày nhiều B biến dị cá thể biến đ i đồng loạt thể sinh vật di truyền cho hệ sau ... phát sinh biến dị chế di truyền biến dị B gi i thích thành công chế hình thành đặc i m thích nghi sinh vật C sâu vào đường hình thành lo i D làm rõ tổ chức lo i sinh học Câu 17 Phát biểu không...
 • 127
 • 947
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh họccâu hỏi trắc nghiệm ôn tập phát sinh sự sốngbộ câu hỏi trắc nghiệm về an toàn giao thôngbộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán căn bảncâu hỏi trắc nghiệm ôn tập quản trị chất lượngcâu hỏi trắc nghiệm ôn tập luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế vi môcâu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn quản trị họccâu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh 12câu hỏi trắc nghiệm ôn tập tài chính tiền tệcâu hỏi trắc nghiệm ôn tập tin họccâu hỏi trắc nghiệm ôn tập triết học mác lênincâu hỏi trắc nghiệm ôn tập quản trị họccâu hỏi trắc nghiệm ôn tập marketing căn bảnĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học