Đồ án tốt nghiệp địa chất

đồ án tốt nghiệp_mỏ địa chất

đồ án tốt nghiệp_mỏ địa chất
... sinh Hỗn hợp sinh đợc dẫn theo đờng ống trở lại đáy thiết bị Tại đợc phân tán đề vào pha lỏng thông qua thiết bị phân tán Hình 3.1: Thiết bị cân lỏng đơn giản Các cấu tử hỗn hợp ban đầu phân bố ... đối phần mol pha lỏng Hình 3.2: nh hởng độ bay tơng đối tới nồng độ cấu tử dễ bay pha Nhìn vào đồ thị ta thấy: Khi độ bay tơng đối tăng lên nồng độ cấu tử dễ bay tăng lên ngợc lại 3.2 nh lut...
 • 68
 • 567
 • 0

đồ án tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa ảnh trường mỏ địa chất

đồ án tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa ảnh trường mỏ địa chất
... th c gi l b cm bin (Sensor) B cm bin cú th l cỏc mỏy chp nh hoc mỏy quột I.1.1.4 - Vt mang Phng tin mang cỏc sensors c gi l vt mang, cú th l mỏy bay, khinh khớ cu, tu thoi hoc v tinh Ngun nng ... o c bc x in t Cỏc quan trc v t v bc x thng c thc hin t mỏy bay, nhng thng c xem nh nhng quan trc a vt lý t mỏy bay nhiu hn l vin Chp nh mỏy bay l dng u tiờn ca vin , v tn ti nh mt phng phỏp c ... gian v cú mt giỏ tr nguyờn hu hn ng vi tng cp sỏng nh s c lu tr mỏy tớnh ( hay cỏc phng tin lu tr khỏc t ng ng) cú th xem trờn mỏy tớnh Quỏ trỡnh chuyn t ỏnh t ng t sang nh s c gi l s hoỏ, bao...
 • 100
 • 1,157
 • 0

Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Đồ án tốt nghiệp“Nghiên cứu trạm máy nén khí T30-7100 phục vụ cho công tác tự động hóa trên giàn. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng”. pdf

Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Đồ án tốt nghiệp“Nghiên cứu trạm máy nén khí T30-7100 phục vụ cho công tác tự động hóa trên giàn. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng”. pdf
... dầu khí - K51 42 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ Địa Chất CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 5.1 Đánh giá chung thực trạng làm việc máy nén khí T30-7100 Sau thời gian hoạt động, ... “Nghiên cứu trạm máy nén khí T30-7100 phục vụ cho cơng tác tự động hóa giàn Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng” Tuy nhiên tài liệu ít, kinh nghiệm thực tế khơng nhiều nên q trình làm đồ án em ... án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ Địa Chất CHƯƠNG CẤU TẠO VÀ NGUN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY NÉN KHÍ T30-7100 3.1 Trạm máy nén khí T30-7100 Trạm máy nén khí T30-7100 hãng Ingersoll-Rand chế tạo, gồm máy...
 • 60
 • 1,022
 • 0

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Trắc Địa Ảnh Trường Mỏ Địa Chất pdf

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Trắc Địa Ảnh Trường Mỏ Địa Chất pdf
... th c gi l b cm bin (Sensor) B cm bin cú th l cỏc mỏy chp nh hoc mỏy quột I.1.1.4 - Vt mang Phng tin mang cỏc sensors c gi l vt mang, cú th l mỏy bay, khinh khớ cu, tu thoi hoc v tinh Ngun nng ... o c bc x in t Cỏc quan trc v t v bc x thng c thc hin t mỏy bay, nhng thng c xem nh nhng quan trc a vt lý t mỏy bay nhiu hn l vin Chp nh mỏy bay l dng u tiờn ca vin , v tn ti nh mt phng phỏp c ... gian v cú mt giỏ tr nguyờn hu hn ng vi tng cp sỏng nh s c lu tr mỏy tớnh ( hay cỏc phng tin lu tr khỏc t ng ng) cú th xem trờn mỏy tớnh Quỏ trỡnh chuyn t ỏnh t ng t sang nh s c gi l s hoỏ, bao...
 • 100
 • 472
 • 0

Đồ án tốt nghiệp:Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất và thiết kế giếng khoan tìm kiếm dầu khí 1X cho cấu tạo X thuộc Miền Võng Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp:Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất và thiết kế giếng khoan tìm kiếm dầu khí 1X cho cấu tạo X thuộc Miền Võng Hà Nội
... thiết kế giếng khoan tìm kiếm dầu khí 1X cho cấu tạo X thuộc Miền Võng Nội 2 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ Địa Chất HÀ NỘI – 2012 3 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ Địa Chất MỞ ĐẦU Đất ... Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ Địa Chất BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT -*** ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất thiết kế giếng khoan ... II ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ CẤU TẠO X CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT,TIỀM NĂNG DẦU KHÍ CỦA CẤU TẠO X 5.1.Vị trí mô tả cấu tạo X Cấu tạo X nằm đới nâng Khoái Châu - Tiền Hải - Kiến X ơng, hình thành...
 • 86
 • 749
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ PHỤC HỒI LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỊA CHẤT PHẦN BẮC BỂ SÔNG HỒNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ PHỤC HỒI LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỊA CHẤT PHẦN BẮC BỂ SÔNG HỒNG
... - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Hình 3.1: Cột địa tầng khu vực 31 Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp 3.2 Đặc điểm cấu kiến tạo 3.2.1 Đặc điểm cấu trúc Do bể Sông Hồng bể trầm tích có lịch sử phát ... đoán tích tụ tương lai Chính thế, định chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Địa chất dầu khí là: Đặc điểm cấu trúc địa chất phục hồi lịch sử phát triển địa chất phần bắc bể Sông Hồng ... Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Hình 2: Các cấu tạo triển vọng giếng khoan khu vực 23 Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT 3.1 Đặc điểm địa tầng Hiện...
 • 93
 • 402
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá điều kiện Địa chất công trình dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở làm việc, nghiên cứu và đào tạo học viện ngoại giao; số 69 Láng Hạ Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá điều kiện Địa chất công trình dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở làm việc, nghiên cứu và đào tạo học viện ngoại giao; số 69 Láng Hạ Hà Nội
... dng nh sau: III.1 C IM A HèNH, A MO Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp, xây dựng trụ sở làm việc, nghiên cứu đào tạo học viện ngoại giao ; số 69 Láng Hạ - Nội Cụng trỡnh d kin xõy dng gm khu ... DNG Công trình xây dựng nhà để bán cho cán công nhân viên, số 13 - đờng Nguyễn An Ninh - quận Hoàng Mai, TP Nội Công trình dự kiến xây dựng quy mô gồm nhà 15 tầng trọng tải 1050 tấn/1 trụ nhà ... vấn đề địa chất công trình phụ thuộc vào điều kiện địa chất tự nhiên mà phụ thuộc vào dạng công trình Tùy thuộc vào đăc điểm địa chất, loại công trình khác phát sinh vấn đề địa chất công trình...
 • 106
 • 1,220
 • 3

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá điều kiện Địa chất công trình cho nhà chung cư cao tầng B4 Kim Liên Đống Đa Hà Nội. Thiết kế phương án khảo sát Địa chất công trình chi tiết phục vụ cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật và lập bản vẽ thi công cho công trình. Thời gia

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá điều kiện Địa chất công trình cho nhà chung cư cao tầng B4 Kim Liên Đống Đa Hà Nội. Thiết kế phương án khảo sát Địa chất công trình chi tiết phục vụ cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật và lập bản vẽ thi công cho công trình. Thời gia
... trọng công trình, điều kiện thi công Chơng III Dự báo vấn đề địa chất công trình Qua việc nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực xây dung nh chung c cao tng B4 Kim Liờn cho thấy ... tính toán thi t kế, khu vực Nội sử dụng vùng tơng đơng vùng 2b theo UBC, với gia tốc A = 0.17 (g) ) Theo tài liệu báo cáo Phân tích địa kỹ thuật móng công trình phục vụ thi t kế kỹ thuật Kỹ s ... Dựa vào mặt cắt địa chất công trình đồ bố trí công trình thăm dò giai đoạn khảo sát sơ bộ, chọn địa tầng lỗ khoan KB-1 để tính toán .Địa tầng lỗ khoan KB-2 đợc mô tả nh sau: Bảng mô tả lỗ khoan...
 • 94
 • 494
 • 0

đồ án tốt nghiệp trường đại học mỏ địa chất đề tài khai thác mỏ quặng sắt thạch khê huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh

đồ án tốt nghiệp trường đại học mỏ địa chất đề tài khai thác mỏ quặng sắt thạch khê huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
... 11 Lớp Khai thác A.K53 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Bảng 1.4: Thành phần hóa học quặng sắt mỏ Thạch Khê Hàm lượng chất quặng, % Thành phần Quặng Manhetit Quặng Ôxy hóa Thành phần ... Quốc Phú 33 Lớp Khai thác A.K53 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG HỆ THỐNG KHAI THÁC VÀ ĐỒNG BỘ THIẾT BỊ 5.1 Khái niệm hệ thống khai thác (HTKT) Hệ thống khai thác trình tự xác ... tinh Thành phần gồm : thạch anh, cacbonat khoáng vật quặng Sinh viên: Trần Quốc Phú Lớp Khai thác A.K53 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp - Đá sừng thạch anh cacbonat anđaluzit - thành...
 • 194
 • 1,313
 • 10

đồ án tốt nghiệp đại học mỏ địa chất“ chuyển trục công trình lên cao bằng công nghệ GPS ”

đồ án tốt nghiệp đại học mỏ địa chất“ chuyển trục công trình lên cao bằng công nghệ GPS ”
... Nghĩa Tài Lớp: Trắc Địa A K51 Đồ án tốt nghiệp Trờng đại học Mỏ - Địa Chất 1.1.3 Thnh lp li khng ch cao 1.1.3.1 Cỏc loi cao s dng xõy dng nh cao tng cao tuyt i cao tuyt i l cao ca cỏc im so ... thut o GPS SV: Hoàng Nghĩa Tài Lớp: Trắc Địa A K51 39 Đồ án tốt nghiệp Trờng đại học Mỏ - Địa Chất Thit k k thut o GPS l vic c bn nht ca nh v GPS Hin nc ta cha cú quy trỡnh, quy phm o GPS ca ... phỏt hin ct b nghiờng Dựng mỏy thy chun kim tra cao ct theo phng phỏp b trớ cao SV: Hoàng Nghĩa Tài Lớp: Trắc Địa A K51 15 Đồ án tốt nghiệp Trờng đại học Mỏ - Địa Chất 1.3.3 Truyn ta t mt...
 • 68
 • 167
 • 0

đồ án tốt nghiệp hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải nguy hại công nghiệp trên địa bàn quận hà đông

đồ án tốt nghiệp hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải nguy hại công nghiệp trên địa bàn quận hà đông
... việc không quan tâm công tác quản chất thải nguy hại gia tăng hoạt động sản xuất công nghiệp vấn đề chất thải nguy hại ngày đáng báo động 2.2 Các loại hình công nghiệp Quận Đông nơi tập trung ... tích chất thải nguy hại • Có danh sách chất thải nguy hại • Nếu chất thải danh sách chất thải nguy hại xem có danh sách chất nguy hại hay không hay có tiềm gây hại hay không 1.3 Các đặc tính chất ... quản xử môi trường Tạo điều kiện thuận lợi việc chuyển giao xử chất thải cho Doanh nghiệp, từ công tác quản chất thải ngày tốt Việc thu gom vận chuyển xử chất thải rắn Khu Công Nghiệp...
 • 37
 • 196
 • 0

Đồ án tốt nghiệp xây dựng ký túc xá 9 tầng trường đại học mỏ địa chất

Đồ án tốt nghiệp xây dựng ký túc xá 9 tầng trường đại học mỏ địa chất
... 24 ,97 17,4 30 ,98 15,06 -4,780 4ỉ18 101 79 0 ,97 cp 28 09 111870 24, 59 17,4 27 ,91 17,01 -1 ,92 2 4ỉ18 101 79 0 ,97 cp 140 134510 29, 56 17,4 31, 69 cp 27 49 108 790 23 ,91 17,4 27, 89 17,03 -2,643 4ỉ18 101 79 ... 101 79 0 ,97 cp 10 39 1 297 20 28,51 17,4 30,6 cp 2555 1 097 50 24,12 17,4 28,20 16,83 -2.76 4ỉ18 101 79 0 ,97 cp 198 8 1 299 00 28,55 17,4 29, 45 16, 89 17,4 28,06 16 ,91 -5,6 89 4ỉ18 101 79 0 ,97 14,6 -1, 094 4ỉ18 ... (kN) 4.0 ,92 2.0, 452 21, 23.0 ,9 376, 22 (kN) 4.0 ,92 2.0, 452 53, 4.0 ,9 21, 23.0 ,9 396 , 59 (kN) 6.0 ,92 4.0 ,92 2.0, 452 53, 4.0 ,9 391 ,35 (kN) 6.0 ,92 53, 4.0 ,9 21, 23.0 ,9 381,11 (kN) 6.0 ,9 4.0 ,92 2.0,...
 • 141
 • 214
 • 0

một số câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp XDDCN đại học mỏ địa chất hà nội

một số câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp XDDCN đại học mỏ địa chất hà nội
... khung? Câu 63 : Các cách để giảm chiều cao dầm? Câu 64 : Quan hệ độ cứng đà cột khung ngang? Câu 65 : Khi dùng sàn không dầm? Vì sao? Câu 66 : Trình bày bước tính toán nhà cao tầng? Câu 67 : Sơ đồ ... đất gia tải trước? Câu 74 : Thiết kế công trình đất yếu đất tốt khác ? Câu 75 : Cách tính cỗ móng chịu tải trọng lệch tâm? Câu 76 : Sau ngày lắp hố móng? 2: KHE LÚN Câu Câu Câu Câu 77 78 79 80 : ... quy ước? Câu 121 : Giải thích phương pháp tính toán móng bè ? Câu 122 : Phương pháp thi công hạ cọc btct vào đất,các thông số ảnh hưởng đến tính toán cọc btct? Câu 123 : Cách kiểm tra chất lượng...
 • 6
 • 235
 • 3

Đồ án tốt nghiệp mỏ địa chất 2016

Đồ án tốt nghiệp mỏ địa chất 2016
... DNG Cỏc thit b chớnh hot ng quỏ trỡnh khai thỏc: - Mỏy khoan ECM-660: Mỏy nộn khớ 10m Mỏy xỳc E=1,4-2,1m Mỏy xỳc lt ễ tụ t ti trng 15 tn: Mỏy i: 01 chic 01 chic 02 chic 01 chic 07 chic 02 chic ... tng cú: ụ tụ, mỏy xỳc, mỏy gt, mỏy khoan, mỏy nộn khớ Chiu rng b mt cụng tỏc ti thiu c chn la l V.3.4 Chiu di lung xỳc: Lx Chiu di lung xỳc xỏc nh theo iu kin m bo lng t ỏ n mỡn cho mỏy xỳc lm vic ... cao mỏy Chiu di mỏy m mm mm mm 5,61 3460 3165 5440 Nng sut mỏy gt Qca, nng sut ca mỏy gt c xỏc nh theo cụng thc: Qca = , m3ca Trong ú: Tc, thi gian lm vic, gi Kt, h s s dng thi gian ca mỏy gt,...
 • 75
 • 468
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp địa chất công trìnhđồ án tốt nghiệp địa vật lýdo an tot nghiep chuyen nganh trac dia cong trinh dh mo dia chatđồ án tốt nghiệp trường đại học mỏ địa chấtđồ án tốt nghiệp đại học mỏ địa chấtđồ án tốt nghiệp mỏ địa chấtđồ án tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa ảnh trường mỏ địa chấtcâu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp nghành địa chất chất công trìnhđồ án tốt nghiệp trắc địa phổ thôngđồ án tốt nghiệp trắc địa công trìnhđồ án tốt nghiệp ngành trắc địađồ án tốt nghiệp trắc địađồ án tốt nghiệp tin học trắc địađồ án tốt nghiệp chất kết dínhđồ án tốt nghiệp khoa trắc địaDerivatives 2nd edition sundaram test bankDevelopmental mathematics through applications 1st edition akst test bankClinical nursing skills and techniques 8th edition perry test bankCriminal justice in action 6th edition gaines test bankCriminal justice policy and planning 4th edition welsh test bankCriminal procedure law and practice 9th edition carmen test bankCritical care nursing a holistic approach 10th edition morton test bankCultural anthropology 11th edition nanda test bankBài toán tìm đường đi của người giao hàngCorrections 3rd edition whitehead test bankCorrections today 2nd edition siegel test bankCost accounting foundations and evolutions 9th edition kinney test bankContemporary mathematics for business and consumers 6th edition robert brechner test bankCornerstones of managerial accounting 4th edition mowen test bankCornerstones of managerial accounting 5th edition mowen test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế bác sĩ gia đìnhConformity and conflict readings in cultural anthropology 14th edition spradley test bankContemporary management 6th edition jones test bankComputer security principles and practice 2nd edition stallings test bankComputing essentials 2013 making IT work for you 23rd edition OLear test bank