GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 3 CỘT CHUẨN KTKN

Giáo án Đại số 8 (3 cột) cả năm 10-11

Giáo án Đại số 8 (3 cột) cả năm 10-11
... Ngày soạn: 15/10/2010 Giáo viên: ĐẶNG NGỌC THANH Tuần 11: Trường THCS Tống Văn Trân 43 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Năm học: 2010 – 2011 CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ §.1- PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22: I Mục tiêu: ... thành nhân tử : - Cả lớp làm vào b) x 2– xy – 8x + 8y a) xy – xz + y – z - Nhận xét làm = (x 2– xy) – (8x – 8y) b) x – xy – 8x + 8y bạn bảng = x(x – y) – 8( x – y) = (x – y)(x – 8) * HƯỚNG DẪN VỀ ... 8 Biểu thức rút gọn = – C/tỏ biểu thức không phụ thuộc vào giá trị biến x Bài 13 SGK /8: Tìm x biết: (12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81 48x2– 12x– 20x+ 5+ 3x– 48x2– 7+112x = 81 83 x = 83 ...
 • 158
 • 213
 • 2

Giao an Dai so 7 (2 cot Chuan KTKN)

Giao an Dai so 7 (2 cot Chuan KTKN)
... sinh làm ?2 số Hs: ?2 a) 79 ,3826 ≈ 79 ,383 - Lớp làm chỗ → nhận xét, đánh b) 79 ,3826 ≈ 79 ,38 giá c) 79 ,3826 ≈ 79 ,4 Bài tập 73 SGK/36 7, 923 ≈ 7, 92 17, 418 ≈ 17, 42 79 ,1364 ≈ 70 9,14 50,401 ≈ 50,40 0,155 ... biểu qui ước làm tròn số Qui ước làm tròn số (SGK/36) Làm tròn số 76 32 473 5 đến hàng 76 32 473 5 ≈ 76 32 474 0 chục, trăm 76 32 473 5 ≈ 76 32 470 0 Hs2: Hãy làm tròn số sau đến hàng 5032,6 ≈ 5033 đơn vị, hàng ... Cách 2: 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 ≈ 39 c) 73 ,95: 14,2 Cách 1: ≈ 74 : 14 ≈ Cách 2: 73 ,95: 14,2 = 5,2 077 ≈ d) 21 ,73 .0,815 7, 3 22.1 ≈ Cách 1: ≈ 21 ,73 .0,815 ≈ 2,42602 ≈ Cách 2: 7, 3 Củng cố: - Có thể em...
 • 149
 • 1,019
 • 4

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 (2011-2012)CHUẨN KTKN

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 (2011-2012)CHUẨN KTKN
... trị biến số - GV: Cho nhóm giải 14 - GV: Trong tập hợp số tự nhiên số chẵn đợc viết dới dạng tổng quát nh ? số liên tiếp đợc viết nh ? 83 x = 83 x = 4) Chữa 14 + Gọi số nhỏ là: 2n + Thì số là: ... x2y + 6xy2 + y3 đợc số hạng thứ nhất, số hạng thứ tổng: a) Số hạng thứ x, số hạng thứ b) Ta phải viết 8x3 = (2x)3 số hạng thứ & y số hạng thứ Hoạt động XD đẳng thức thứ 5: Giáo viên yêu cầu HS ... tổng số lập ph- (a + b )3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 ơng số thứ nhất, cộng lần tích bình phơng số thứ với số thứ 2, cộng lần tích số thứ với Với A, B biểu thức bình phơng số thứ 2, cộng lập phơng số...
 • 134
 • 148
 • 1

Dai so 8 (3 cot Chuan KTKN)

Dai so 8 (3 cot Chuan KTKN)
... ;  2  b)(3x – 1)(x + 2) = (3x – 1) (7x – 10) ⇔ (3x – 1)(x2 + 2) − (3x – 1) (7x – 10) = ⇔ (3x – 1)(x2 + – 7x + 10) =0 ⇔ (3x – 1)(x2 – 7x + 12) = ⇔ (3x – 1)(x2 – 3x – 4x + 12) =0 ⇔ (3x – 1)[(x2 ... 2x(x – 5) = ⇔ (x – 5 )(3 – 2x) = ⇔ x – = − 2x = ⇔ x = x = Vậy tập nghiệm phương  3 trình S = 5;   2 d) x − = x(3x − 7) 7 ⇔ 3x – = x(3x – 7) ⇔ (3x – 7) – x(3x – 7) = ⇔ (3x – 7)(1 – x) = ⇔ ... phương trình : 32(x + 1) = 48x Bài 19 tr14 SGK a) Ta có phương trình : 9.(2x + 2) = 144 Trang 15 sau : a) S = 144m2 b) S = 75m2 ⇔ 18x + 18 = 144 ⇔ 18x = 144 – 18 ⇔ 18x = 126 ⇔ x = (m) HS hoạt...
 • 37
 • 221
 • 0

Giao an Dai so 8 4 cot

Giao an Dai so 8 4 cot
... ta có: -(-15) -15 = Dạng 3: Tìm x Bài 13/9 sgk (12x-5)(4x-1)+ +(3x-7)(1-16x) =81 48 x2-12x-20x+5+3x48x2 -7 +11x =81 0x2 +83 x -2 =81 83 x =83 Trờng THCS Hải Nam Giáo án Đại số lớp x=1 x = + Các nhóm ... thức với đa thức BT 7b/8SGK BT7b /8 Tính (x3 -2x2 +x-1)(5-x) = 5(x3 -2x2 +x-1)-x(x3 -2x2 +x-1) = 5x3-10x2+5x-5-x4+2x3x2+x = 7x3-11x2+6x- x4 -5 2.Chữa BT8b /8( SGK) HS: BT8b /8( SGK) GV gọi HS nhận ... BT 7a, BT 8b, /8( SGK) Sau chữa chốt phơng pháp + BT 9 /8 cho HS hoạt động nhóm + Nêu quy tắc trang SGK Hoạt động 4: Giao việc nhà:( phút ) + Học quy tắc theo SGK + BTVN: BT 7b, BT 8a, /8 SGK IV:...
 • 12
 • 382
 • 1

giáo án đại số ( mới 3 cột )

giáo án đại số ( mới 3 cột )
... làm 22 (tr 36 SGK ) Gọi HS đọc đề Muốn tính tích đơn thức ta làm nào? Thế bậc đơn thức GV gọi hai HS lên bảng làm GV đưa 23/ 36 SGK 23 tr .36 SBT lên bảng phụ yêu cầu HS điền kết vào ô trống : 3x2y ... y ÷ −  xy ÷=   5  x y 35 x y có bậc Đơn thức 35 Bài 23 /36 Điền đơn thức thích hợp vào ô trống 3x2y −5x - 2x2 = -7x2 −8xy Học sinh phát biểu sách + + 5xy = 3xy 3x 2x y + −4x5 = 5x2y + 2x ... thắng Đề ( ưa bảng phụ ) Cho đơn thức -2x2y Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y Tính tổng ba đơn thức Tính giá trò đơn thức tổng vừa tìm x=1 ; y=-1 Cho HS làm tập 21(tr36 SGK ) GV: gọi...
 • 3
 • 484
 • 8

Giáo án Đại số 9 (3 cột - HK1)

Giáo án Đại số 9 (3 cột - HK1)
... số lớn nhỏ 100 *Ví dụ 1: - Tìm 1,68 ( Mẫu 1) - số 1, 296 1,68 ≈ 1, 296 a/ 4 ,9 ≈ 2,214 b/ 8, 49 ≈ 2 ,91 4 + Thực VD2 - số 6,253 *Ví dụ : - Tìm 39, 18 ( Mẫu ) Trang 24 39 cột - Tại giao hàng 39 ... toán trừ phép ngược phép toán cộng, phép chia phép toán ngược phép nhân.Vậy phép KP phép toán ngược phép toán ? - Để KP số người ta làm cách ? - VD : CBH -2 4=2; - =2 - Số âm CBH bình phương số ... a)2 - 180a 2a a/ 3a = 2a 3a = 0,2 a2 = 6a 24 = a = a    2 a = , với a ≥0 d/ ( 3- a) 2- 0,2 180a = - 6a + a2 - 0,2.180a = - 6a + a2 - 36a = - 6a + a2 -6 a (1)  Nếu a ≥0 ⇒a = a (1) ⇔ -...
 • 86
 • 1,169
 • 9

Giáo án Đại số 7 (3 cột - trọn bộ)

Giáo án Đại số 7 (3 cột - trọn bộ)
... 1 ,73 = -( 2,05 - 1 ,73 ) d) (-9 ,18): 4,25 = -( 9,18:4,25) = -0 ,32 =-2 ,16 BT 20: Thảo luận theo nhóm: a) 6,3 + (-3 ,7) + 2,4+ (-0 ,3) = (6,3+ 2,4) - (3 ,7+ 0,3) = 8 ,7 - = 4 ,7 c) 2,9 + 3 ,7 + (-4 ,2) + (-2 ,9) ... (tr8 - SBT ) a) A= (3, 1- 2,5 )- (-2 ,5+ 3,1) = 3, 1- 2,5+ 2, 5- 3,1 =0 c) C= -( 251.3+ 281)+ 3.25 1- ( 1- 281) =-2 51. 3- 281+251. 3- 1+ 281 = -2 51.3+ 251. 3- 281+ 28 1-1 =-1 Bài tập 29 (tr8 - SBT ) - Yêu ... 3 ,7. 2,16 = 7, 992 Củng cố: - Y/c học sinh làm BT: 18; 19; 20 (tr15) BT 18: học sinh lên bảng làm a) -5 , 17 - 0,469 = -( 5, 17+ 0,469) c) (-5 , 17) . (-3 ,1) = +(5, 17. 3,1) = -5 ,693 = 16,0 27 b) -2 ,05 + 1 ,73 ...
 • 126
 • 3,483
 • 89

giao an cong nghe 8 3 cot. chuan

giao an cong nghe 8 3 cot. chuan
... câu hỏi SGK/ 133 * Tổng kết học: - Đọc phần ghi nhớ, hệ thống lại NDKT câu hỏi cuối bài/ 133 - Nhận xét học * Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK đọc trớc 38 , 39 Ngày soạn: 03/ 02/2010 lớp 8A 8B 8C tiết ttkb ... xét học Dặn dò: Chuẩn bị cho thực hành sau 80 Ngày soạn: 06 / 03/ 2010 lớp 8A 8B 8C tiết ttkb Ngày dạy 12/ 03/ 10 08/ 03/ 10 12/ 03/ 10 sỹ số lý Tiết 41 - Bài 48: sử dụng hợp lý điện I./ Mục tiêu: Sau ... hiệu suất cao để tiết kiệm điện 3. / không sử dụng lãng phí điện Ghi nhớ Ngày soạn: 10 / 03/ 2010 lớp 8A 8B 8C tiết ttkb 5 Ngày dạy 17/ 03/ 10 12/ 03/ 10 16/ 03/ 10 sỹ số lý 81 Tiết 42 - Bài 49: Thực hành:...
 • 47
 • 477
 • 2

giáo án đại số 8 2 cột (09-10)

giáo án đại số 8 2 cột (09-10)
... tử (2 điểm) a) x2 – 2x + 2y – xy b) (x2 + 1 )2 – 4x2 Câu 2: Rút gọn biểu thức (1 điểm) (x + 2y)(x2 – 2xy + 4y2) – (x – y)(x2 + xy + y2) Câu 3: Tính nhanh (2 điểm) a) 6 42 - 3 62 b) 89 22 + 89 2 21 6 ... Bài tập 48c trang 22 SGK Hướng dẫn HS làm tập c, x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2 = (x2 – 2xy + y2) – (z2 – 2zt +t2) = (x - y )2 – (z – t )2 = (x – y + z – t)(x – y – z +t) * Bài tập 49 trang 22 SGK ... toán học.(Là phương trình) Gọi số liên tiếp chẵn có dạng: 2a, 2a +2, 2a+4 với a ∈ N ta có: ( 2a + 2) ( 2a + 4) − 2a( 2a + 2) = 1 92 4a + 8a + 4a + − 4a − 4a = 1 92 a + = 24 a = 23 Vậy số là: 46, 48, ...
 • 124
 • 291
 • 4

Giáo án đại số 8 cả năm chuẩn mới

Giáo án đại số 8 cả năm chuẩn mới
... Thông tin Trong năm gần đây, địa bàn tỉnh ta, xảy nhiều vụ tai nạn giao thông Nhiều người bị thương, bị chết, kinh tế bị thiệt hại hậu tai nạn giao thông Tên địa bàn xã Đông Sơn, năm vừa qua, xảy ... trường sát lề đường bên phải Nhiều bạn quan sát kĩ trước qua đường Nhiều người xe máy chở số người theo quy định có người không đội mũ bảo hiểm 2 Khi xe máy có đội mũ bảo hiểm Các bạn ... chạy nhanh thành đoàn dài Học sinh xe đạp hàng hai hàng ba Họp chợ đường Nhiều người xe máy chở số người theo quy định có người không đội mũ bảo hiểm ĐƯỜNG NINH TỐN PHỤ HUYNH Ở QUÈN THỜ CHỞ...
 • 217
 • 218
 • 0

Giáo án đại số 8 cả năm chuẩn kiến thức

Giáo án đại số 8 cả năm chuẩn kiến thức
... em số 0, số có phân thức đại số không? Một số thực a có phải phân thức đại số không?Vì sao? ?1 3x 2x + 2x + ?2 Số 0, số phân thức đại số = ;1 = ; mà 0; 1 đơn thức, đơn thức lại đa thức Một số ... Tiết Lớp Sĩ số Tên Học sinh vắng 28/ 10/2013 8A 28 28/ 10/2013 8B 26 A: Mục tiêu * Kiến thức : Kiểm tra nắm kiến thức học sinh nhân chia đơn đa thức, đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành ... soạn:16 /8/ 2013 Thứ Ngày giảng Tiết Lớp 19 /8/ 2013 19 /8/ 2013 8B 8A 2 Sĩ số Tên Học sinh vắng A Mục tiêu: * Kiến thức: HS đợc củng cố kiến thức quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức...
 • 145
 • 306
 • 0

Giáo án đại số 10 (3 cột)

Giáo án đại số 10 (3 cột)
... Giáo án đại số 10 Nguyễn Thị Ninh Giáo án đại số 10 Nguyễn Thị Ninh HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN VĂN CHIẾN LỚP GIẢNG DẠY: 10A3 ; 10B2 ; 10C3 TỔ : VĂN HỐ NĂM HỌC : 2009 – 2 010 Tuần : Tiết ... Mệnh đề : câu khơng mệnh đề cho Số số chẵn.( mệnh đề đúng) Số số chẵn HS xác định tính sai Số số vơ tỷ ( mệnh đề sai) Số số vơ tỷ mệnh đề + Khơng mệnh đề : Số số chẵn phải khơng ? Thực hoạt  ... thiệu khái niệm sai số tuyệt Nắm cơng thức sai số tuyệt Kết luận: ∆ = aa − a a đối số gần đối số gần Nếu a số gần số gọi sai số tuyệt đối số gần a Tính độ xác số gần Độ xác số gần ? Cho HS tìm...
 • 130
 • 308
 • 1

Giáo án Đại số 8 ( 2 cột)

Giáo án Đại số 8 ( 2 cột)
... 51 /24 SGK Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x3-2x2+x =x(x2-2x+1) =x(x-1 )2 c) 2xy-x2-y2+16 = -(- 2xy+x2+y2-16) 2+ 4x +2- 2y2 b) 2x =-[(x-y )2- 42] 2+ 4x) + (2 -2y2) = (2 x =(x-y-4)(y-x+4) =2x(x +2) + 2( 1 -y2) ... 10x -25 -x2 = -(x2 -2. 5x+ 52) = -(x-5 )2= -(x-5)(x-5) 1 = (2 x)3 -( )3 1 = (2 x- )(4 x2+x+ ) 1 d) x2-64y2= ( x )2 -(8 y )2 25 1 = ( x-8y )( x+8y) 5 c) 8x3- Bài tập trắc nghiệm:(Chọn đáp án đúng) Để phân tích 8x2- ... nhõn t: a, x2 - + (x - 2) 2 = x2 - 2x2 + (x - 2) 2 = (x - 2) (x + 2) + (x - 2) 2 = (x - )(x + + x - 2) = (x - ) 2x b, x3 - 2x2 + x - xy2 = x(x - 2x + - y2) = x[(x - 1 )2 - y2] = x(x - y - )(x + y -...
 • 115
 • 280
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số 8 3 cộtgiáo án đại số 7 3 cột chuangiáo án đại số 7 3 cột chuẩngiao an dai so 7 3 cột chuẩn docgiáo án đại số 8 ba cộtgiáo án đại số 8 hai cộtgiáo án đại số 8 2 cộtgiáo án đại số 7 3 cộtgiáo án đại sô 8 2 cộtgiáo án đại số 7 3 cột 2013giáo án đại số 7 3 cột ki 2giáo án đại số 7 3 cột ky 2giáo án đại số 8 2 cột cả nămgiáo án đại số 9 3 cộtgiáo án đại số 6 3 cộtso sánh vitamin tổng hợp tự nhiên và tổng hợpPhân tích hiệu quả dự án đầu tư khai thác mỏ khoáng sảnPhân tích tác động của vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế của việt nam giai đoạn 1986 – 2010phong cách lãnh đạo của ông michale dellphương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuNGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG kỹ THUẬT học máy vào bài TOÁN PHÁT HIỆN mã độcphương thức thanh toán cad, ghi sổ, chuyển tiềnquản lý nhà nước về kinh tếtầm quan trọng của việc phân chia trách nhiệm,quyền hạn đối với hoạt động tổ chứcThất thoát – lãng phí trong ĐTXDCB và những biểu hiện cụ thểThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpThiết kế và gia công nắp sau máy phay 6p82thực trạng hoạt động của trung tâm giao dịch cà phê buôn ma thuột (bcec) và những thách thức đối với sở giao dịch cà phê và hàng hóa buôn ma thuột (bcce)thực trạng hoạt động kiểm soát nhân lực tại công ty samsung vinaThực trạng phân đoạn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của samsung vinaTRÌNH bày IAS 01 và VAS 10tìm hiểu các quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhântìm hiểu sơ đồ, tổ chức, nhiệm vụ, thẩm quyền của các vị trí trong quy trình tín dụng tại ngân hàng acbTìm hiểu về nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nộitìm hiểu về sàn cme group