TRIẾT học(phatgiao)

Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay

Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay
... Chỉ đến triết học Mác, vấn đề ngời đợc xem xét cách quán, đầy đủ sâu sắc hơn, sở lập trờng vật triệt để I Con ngời triết học Mác - Lênin Bản chất ngời Bất học thuyết ngời lẩn tránh vấn đề đợc ... tiền đề để phát triển tiến xã hội ổn định trị, trớc hết thể ổn định hệ thống trị, cấu hợp lý thể chế trị hoàn chỉnh Việt Nam, bớc vào công đổi mới, vấn đề quan trọng đợc đặt đổi kinh tế đổi trị ... độ khác nhau, cách tiếp cận khác Có tác giả đề cập dới góc độ quản lý, có tác giả đề cập dới góc độ phân tích tâm lý - xã hội Trong tài liệu triết học - xã hội nhân tố ngời lên nhiều cách tiếp...
 • 18
 • 2,262
 • 12

Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa

Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa
... nguồn gốc lý luận quan trọng triết học Mác b) Nguồn gốc đời triết học Mác xít Triết học Mác (chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử) phận cấu thành sở triết học chủ nghĩa Mác, đồng thời ... chủ nghĩa vật lịch sử, sáng tạo kinh tế trị học mác xít lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học ý nghĩa Với đời triết học Mác, vai trò xã hội triết học nh vị trí triết học hệ thống trị thức khoa học ... nghĩa Mác C .Mác Ph.Ăngghen sáng lập học thuyết thống nhất, hoàn chỉnh, gồm ba phận cấu thành: triết học mácxít, kinh tế trị học mácxít chủ nghĩa xã hội khoa học Thực chất cách mạng lĩnh vực triết...
 • 16
 • 867
 • 1

Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa

Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa
... nguồn gốc lý luận quan trọng triết học Mác b) Nguồn gốc đời triết học Mác xít Triết học Mác (chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử) phận cấu thành sở triết học chủ nghĩa Mác, đồng thời ... chủ nghĩa vật lịch sử, sáng tạo kinh tế trị học mác xít lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học ý nghĩa Với đời triết học Mác, vai trò xã hội triết học nh vị trí triết học hệ thống trị thức khoa học ... Triết học Mác chấm dứt tham vọng nhiều nhà triết học tâm coi triết học khoa học khoa học đứng khoa học Mác Ăngghen xây dựng lý luận triết học sở khái quát thành tựu khoa học tự nhiên khoa học xã...
 • 16
 • 2,297
 • 19

CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học

CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học
... KH - CN đợc coi tảng động lực nghiệp CNH HĐH Việt Nam Nhiệm vụ phát triển tri thức KH - CN nhiệm vụ cấp thiết nay, gắn chặt KH - CN với kinh tế xã hội II Giải vấn đề Nội dung lý luận triết học ... nghiên cứu khoa học - công nghệ Có nh đa đất nớc ta tiến kịp phát triển giới 24 Tài liệu tham khảo Giáo trình Triết học Mác - Lênin Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ - NXB Chính trị ... Vì đồng nhất, tách rời đợc phản ánh - tức vật chất, với phản ánh - tức ý thức Nếu coi phản ánh - tức ý thức - tợng vật chất lẫn lộn đợc phản ánh phản ánh - tức lẫn lộn vật chất ý thức, làm ý...
 • 25
 • 452
 • 2

Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN

 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN
... đại Xây dựng sở vật chất kĩ thuật cho sản xuất lớn đại quy luật chung, phổ biến tất nớc Tuy nhiên, tuỳ nớc khác nhau, điểm xuất phát tiến lên không giống cách thức tiến hành xây dựng sở vật chất, ... Lời mở đầu Công xây dựng xã hội phải đợc tiến hành toàn diện mặt: quan hệ sản xuất, lực lợng sản xuất, văn hoá ngời xã hội Công nghiệp hóa đờng bớc tất yếu để tạo sở vật chất, kĩ thuật ... thời đại ngày nay, công nghiệp hoá phải gắn liền với đại hoá Công nghiệp hoá nớc ta nhằm xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội Đó nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ ...
 • 2
 • 1,686
 • 13

Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN

Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN
... tăng trởng cha thật ổn định, cần tập trung, nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn, sức phát triển ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản II sở luận triết học đờng ... đợc thực sở khoa học, công nghệ phát triển đến trình độ định Khi mà khoa học giới có phát triển nh vũ bão, khoa học trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, mà công nghệ trở thành nhân tố định chất ... Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế trị Mác - Lênin Giáo trình triết học Mác - Lênin Tạp chí cộng sản "số tháng - 2002" Tạp chí "triết học số (134), tháng - 2002" Văn kiện Đại hội đại...
 • 16
 • 642
 • 7

VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học

VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
... chọn đề tài: Việt Nam xu hội nhập phát triển dới mắt triết học Và em hi vọng đề tài giải đáp đợc phần thắc mắc vấn đề hội nhập toàn cầu hoá nớc ta Trờng Đại học KTQD Tiểu luận Triết Phần Cơ sở đề ... triển trình hội nhập 2 .Hội nhập kinh tế với nớc phát triển 3.Sự hình thành tất yếu chủ trơng hội nhập kinh tế quốc tế nớc ta 13 4.Nhận định hội thách thức Việt Nam đờng hội nhập kinh ... gia hiểu đứng xu phát triển chung giới hội nhập mở cửa đồng nghĩa hoà nhập xu lên xã hội loài ngời; đóng cửa, biệt lập đồng nghĩa với bảo thủ, tự giảm khả phát triển Và trình hội nhập quốc gia...
 • 33
 • 606
 • 1

Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây

Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây
... tởng triết học khoa học khoa học nh triết học Trung hoa đan xen với trị lý luận, triết học ấn độ lại đan xen tôn giáo với nghệ thuật Nói chung phơng Đông triết học thờng ẩn dấu đằng sau khoa học ... sau khoa học phơng Tây từ thời kỳ đầu triết học khoa học học độc lập với môn khoa học khác mà khoa học lại thờng ẩn dấu đằng sau triết học thời kỳ Trung cổ điển hình: khoa học muốn tồn phải ... vũ trụ giới khách quan từ giới khách quan khách nên dẫn đến hớng nghiên cứu tiếp cận khác nhau: Từ giới quan triết học thiên nhân hợp sở định nhiều đặc điểm khác triết học phơng Đông nh: lấy...
 • 9
 • 4,722
 • 143

Hôn nhân dưới cái nhìn triết học

Hôn nhân dưới cái nhìn triết học
... mạnh dạn sâu tìm hiểu đề tài: Hôn nhân góc nhìn triết học Đề tài gồm phần: phần i: Khái niệm hôn nhân phần ii: Hôn nhân tầm quan trọng hôn nhân phầniii: Thực trạng hôn nhân biện pháp giải Do thời ... Tiểu luận triết học Mục lục Đề cơng triết học Lời nói đầu Phần I: Khái niệm hôn nhân Khái niệm hôn nhân ý nghĩa hôn nhân Nhận thức nam nữ hôn nhân ... Phần II: Bản chất hôn nhân tầm quan trọng hôn nhân .5 Bản chất hôn nhân .6 Sự phát triển hôn nhân Tầm quan trọng hôn nhân Phần III: Thực trạng hôn nhân giải pháp...
 • 12
 • 826
 • 0

Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin

Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin
... Tiểu luận triết học Chơng I Cơ sở lý luận chuyển đổi kinh tế thị trờng I Quan điểm toàn diện triết học Mác - Lê nin Triết học Mác- Lênin trở thành sở lý luận cho khoa học khác kim lam ... không cao Từ triết học Mác- Lênin đời Các quan điểm đắn chở thành sử lý luận làm kim nam cho lĩnh vực hoạt đông kinh tế Các nhà hoạt động kinh tế giới áp dụng quan điểm triết học Mác- Lênin phép ... luật khách quan chủ nghĩa Mác Những quan điểm chủ nghĩa Mác- Lê nin đa đợc chứng minh thông qua hoạt động sản xuất vật chất toàn giới Một quan điểm đắn phải kể đến quan điểm triết học Mác- Lê nin...
 • 17
 • 745
 • 4

Dap an triet hoc K33.DOC

Dap an triet hoc K33.DOC
... không gian không gian vật chất thuộc tính khách quan nên không gian, thời gian hình thức tồn vật chất nên tồn khách quan Tuy hình thức tồn khách quan vật chất nhng không gian thời gian có khác ... quan điểm siêu hình: không gian, thời gian vật chất vận động Niutơn cho không gian, thời gian tuyệt đối không biến đổi, không gian hộp rỗng khổng lồ xếp đặt vào lấy khỏi không gian mà không gian ... lý chân lý khách quan (không có chân lý chủ quan) nội dung chân lý mang tính khách quan Còn hình thức biểu mang tính chủ quan (không có chân lý giai cấp) - Chân lý khách quan thống chân lý tơng...
 • 88
 • 567
 • 9

Đề cương môn triết

Đề cương môn triết
... học Mác-Lênin triết lý giải phóng Triết học phản tư thời đại, nắm bắt thời chiều sâu tư tưởng Vì Engen khẳng định dân tộc muốn đứng vững đỉnh cao lý luận phải có triết học Bởi triết học sở loại ... luật ) Triết học theo nghĩa đó, khoa học tư duy, tư tư Tư triết học chiết xuất, tinh túy tư lý luận Vì triết học phải tự đổi làm công cụ để đổi tư nói chung Với ý nghĩa trước hết phải đổi tư triết ... luận triết học xa rời với sống, chưa nhạy cảm trước biến đổi nước giới Nhiều vấn đề triết học sống đặt chưa có giải đáp thỏa đáng, có biểu giáo điều bảo thủ lý luận, hiểu biết vê lịch sử triết...
 • 2
 • 699
 • 8

Phạm trù triết học

Phạm trù triết học
... chung phạm trù triết học dùng để thuộc tính chung có kết cấu vật chất định, mà lặp lại nhiều vật, tượng hay trình riêng lẻ khác Cần phân biệt “cái riêng” với “cái đơn nhất” Cái đơn phạm trù để ... hệ xã hội, chung, đồng thời chất người Còn đặc điểm cấu trúc sinh học người có đầu, chi chung, chất người Phạm trù chất phạm trù quy luật loại, hay bậc (xét mức độ nhận thức người) không đồng ... người công nhân gia đình họ điều có lợi cho việc tăng khối lượng giá trị thặng dư Phạm trù chất gắn liền với phạm trù chung, không đồng với chung Có chung chất, có chung chất Thí dụ: Mọi người sản...
 • 10
 • 592
 • 9

Đề cương môn triết 2

Đề cương môn triết 2
... thức khác Ở Hy Lạp thời cổ, triết học nghệ thuật đóng vai trò đặc biệt quan trọng Ở Tây Âu thời trung cổ tôn giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mặt tinh thần xã hội như: triết học, đạo đức, nghệ thuật, ... xã hội đời sống xã hội) Theo Ph.Ăng ghen: “Sự phát triển trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, v.v…đều dựa sở phát triển kinh tế Nhưng tất chúng có ảnh hưởng lẫn ảnh hưởng ... đoạn phát triển tư tưởng trước Lịch sử phát triển tư tưởng cho thấy giai đoạn hưng thịnh suy tàn triết học, văn học, nghệ thuật, v.v… nhiều không phù hợp hoàn toàn với giai đoạn hưng thịnh suy...
 • 3
 • 1,970
 • 13

Xem thêm