Nghiên cứu tai biến thiên nhiên, đề xuất giải pháp giảm nhẹ thiên tai trong xây dựng và phát triển thị xã ba đồn, tỉnh quảng bình

nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị cửa lò, tỉnh nghệ an

nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI ĐẶNG THỊ HẬU NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN ... ĐẶNG THỊ HẬU LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN * LUẬN VĂN THẠC SĨ (8 QUYỂN - V74 - 160 TRANG ... ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước thời hạn nhiệm vụ với đề tài: Nghiên cứu sở khoa học đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Trong trình làm luận...
 • 148
 • 381
 • 2

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị sông công, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã sông công, tỉnh thái nguyên
... "Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị Sông Công, tỉnh Thái Nguyên" 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CTRSH 32 3.1.1 Hiện trạng phát sinh ... trường "Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị Sông Công, tỉnh Thái Nguyên" CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Comment ... đề xuất giải pháp quản CTRSH thị Học viên cao học: Trần Thị Hương 31 K16, Khoa học môi trường "Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị Sông Công,...
 • 84
 • 264
 • 0

Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
... 47 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH 49 3.1 Định hướng xây dựng nông thôn huyện Kim Sơn ... xây dựng nông thôn với tên là: Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Mục đích đề tài Nghiên cứu vấn đề môi trường để từ đưa giải pháp, định ... hướng tốt giải vấn đề ô nhiễm môi trường xây dựng nông thôn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề môi trường trình xây dựng nông thôn Giải pháp nhằm...
 • 89
 • 837
 • 3

Đánh giá hiện trạng phân bố đề xuất giải pháp bảo tồn nhóm thực vật nguy cấp quý hiếm VQG phong nha kẻ bàng, quảng bình

Đánh giá hiện trạng phân bố và đề xuất giải pháp bảo tồn nhóm thực vật nguy cấp và quý hiếm VQG phong nha  kẻ bàng, quảng bình
... Bàng - Đánh giá thực trạng bảo tồn loài thực vật nguy cấp quý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng - Đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển loài thực vật nguy cấp quý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 2.2 Đối ... trạng loại thực vật nguy cấp quý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng để làm sở cho việc đề xuất định hướng bảo tồn, quản lý phát triển hệ thực vật, tiến hành thực đề tài Đánh giá trạng phân bố đề xuất giải ... ii LỜI CẢM ƠN Đề tài luận văn cao học Đánh giá trạng phân bố đề xuất giải pháp bảo tồn nhóm thực vật nguy cấp quý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình đến hoàn thành Trước hết...
 • 110
 • 243
 • 0

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại phường ba đồn,thị ba đồn, tỉnh quảng bình

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại phường ba đồn,thị xã ba đồn, tỉnh quảng bình
... địa lý khác; xây dựng sở liệu thông tin đất đai đến đất cấp tỉnh, xây dựng sở liệu thông tin trạng sử dụng đất, chất lượng đất, giá đất, quy hoạch sử dụng đất; xây dựng phần mềm ứng dụng để khai ... hoá liệu sau tổ chức chuẩn hoá sở liệu Xây dựng sở liệu tài nguyên đất Sử dụng phần mềm GIS (Arcmap) để thực xây dựng sở liệu đất đai phường Ba Đồn phù hợp với yêu cầu quản lý sử dụng đất đai ... phươngQỨng dụng GIS quản lý sở liệu đất đai GIS 1.2.2 Yêu cầu - - - Các thông tin xây dựng đảm bảo đầy đủ xác, nắm thể rõ cách thứcứng Ứng dụng hệ thống thông tin địa l GIS xây dựng sở liệu đất đai...
 • 58
 • 177
 • 0

Nghiên cứu xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng trâu, bò chết hàng loạt trong vụ đông xuân tại huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng trâu, bò chết hàng loạt trong vụ đông xuân tại huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn
... hiểu nguyên nhân gây bệnh trâu huyện Chi Lăng 1.2.1.2 Công tác nghiên cứu khoa học Thực đề tài: "Nghiên cứu xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng trâu, chết hàng loạt ... tình trạng trâu, chết hàng loạt vụ đông xuân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm: - Đánh giá, tìm hiểu làm rõ nguyên nhân trâu chết rét huyện Chi Lăng - Lạng ... đa tình trạng trâu chết rét vụ đông khu vực miền núi phía Bắc, hướng dẫn TS Nguyễn Hưng Quang em tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục tình...
 • 68
 • 495
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng, phân tích đề xuất giải pháp nâng cao quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Tân Phú tp.Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hiện trạng, phân tích đề xuất giải pháp nâng cao quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Tân Phú tp.Hồ Chí Minh
... tài Nghiên c u hi n tr ng, phân tích đ xu t gi i pháp nâng cao qu n Ch t th i r n sinh ho t t i qu n Tân Phú Thành ph H Chí Minh đư c th c hi n nh m gi i quy t v n đ b o v ch t th i r n sinh ... t tiêu chí phân tích hố h c quan tr ng nh t là: • Phân tích g n - sơ b • ði m nóng ch y c a tro • Phân tích cu i (các ngun t chính) • Hàm lư ng lư ng c a CTR 23 Phân tích sơ b Phân tích sơ ... qu n c a Qu n) Qu n Tân Phú phân chia thành 11 đơn v hành tr c thu c g m phư ng: Tân Sơn Nhì, Tây Th nh, Sơn Kỳ, Tân Q, Tân Thành, Phú Th Hòa, Phú Th nh, Phú Trung, Hòa Th nh, Hi p Tân, Tân...
 • 121
 • 138
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCTÌNH TRẠNG TRÂU, BÒ CHẾT HÀNG LOẠT TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI MỘTSỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCTÌNH TRẠNG TRÂU, BÒ CHẾT HÀNG LOẠT TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI MỘTSỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
... số tỉnh miền núi phía Bắc 3.1 Nghiên cứu biện pháp chăm sóc trâu bò, bê nghé để phòng chống rét vụ đông xuân 3.1.1 Nghiên cứu biện pháp chăm sóc  trâu vụ đông xuân 3.1.2 Nghiên cứu biện pháp ... http://www.tin247.com/hon_31000_trau_bo_bi_chet_ret-1-67779.html MỤC TIÊU - Đưa giải pháp kỹ thuật quản lý trâu vụ đông xuân số tỉnh miền núi phía Bắc - Giảm tỷ lệ trâu chết mùa đông số tỉnh miền núi phía bắc xuống 30 - 35% so với trước ... 3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng bệnh cho trâu, vụ đông xuân 3.4.1 Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bệnh cách phòng trừ số bệnh truyền nhiễm đàn trâu, bò, bê, nghé vụ đông xuân 3.4.2 Nghiên...
 • 42
 • 608
 • 1

Nghiên cứu sự hoàn thiện côngh tác đào tạo phát triển cho công nhân sản xuất trong các tổ chức

Nghiên cứu sự hoàn thiện côngh tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất trong các tổ chức
... cầu đị nhu đào t ạo X ác nh ụci đào đị m têu t ạo Lựa chọn ợng t đốit đào o X ác nh ơngrnh t đị ch tì đào o a l chọn ơng ph pháp đào t ạo Lựa chọn đào o áo t gi vi ên Tí t chiph đào o nhoán ... a,Xác nh cầu t đị nhu đào o V i đào oàấtcầnhi t chức ng ệc t l r t ếtchoổ nh không bất phảicho kỳ t a l t t aiđiđàoạo m ngạikếtquảốtvà nữa,nó phụhuộc vào nh r nh phảixác nh ... phíbỏa.Chí vìvậy đị nhu đào o nào,ở phậ nào ,đào o n t kỹ nào,chooạil động l ao nào,bao nhiu ời ê ng Nhu l động ợc đị dựar phâ tch cầuao đ xác nh tên ní nhu cầuao l động t chức ,các củaổ yêu ếnhức,kỹ...
 • 29
 • 234
 • 0

nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thủy lợi đảm bảo tiêu nước chủ động cho huyện duy tiên tỉnh hà nam phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung của hệ thống thủy lợi sông nhuệ

nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thủy lợi đảm bảo tiêu nước chủ động cho huyện duy tiên tỉnh hà nam phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung của hệ thống thủy lợi sông nhuệ
... cho huyện Duy Tiên tỉnh Nam phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến sau năm 2020” đề xuất nghiên cứu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ... thuộc hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ - Nghiên cứu đề xuất công trình thủy lợi cần phải đầu tư xây dựng địa bàn huyện Duy Tiên phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ đến sau ... 2020 sở khoa học xác định quy hợp lý công trình ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU Địa điểm nghiên cứu đề tài tiểu vùng Duy Tiên thuộc hệ thống thủy lợi sông Nhuệ 5 CHƯƠNG TỔNG QUAN HUYỆN DUY TIÊN TỈNH HÀ NAM...
 • 111
 • 367
 • 4

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp khai thác nguồn nước đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội đến sau năm 2030

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp khai thác nguồn nước đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến sau năm 2030
... Nghiờn cu c s khoa hc xut gii phỏp khai thỏc ngun nc o Phỳ Quý, tnh Bỡnh Thun ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi n sau nm 2030" l rt cn thit giai on hin nay, nhm nh hng cho vic khai thỏc, s ... 200 6-2 020 cn quỏn trit cỏc quan im sau: - Phỏt trin kinh t - xó hi huyn o Phỳ Quý l mt b phn quan trng chin lc phỏt trin kinh t - xó hi v cng c quc phũng an - 32 - ninh ca cỏc a phng ven bin cng ... quõn thi k 2006 - 2010 l 13,013,5% - Phn u mc GDP bỡnh quõn u ngi vo nm 2010 khong 1.0001.100 USD tr lờn v vo nm 2030 khong 4.20 0- 4.700 USD - Thi k 2011 - 2030 mc tng trng GDP t 12% - 13%/nm (phn...
 • 117
 • 408
 • 0

Nghiên cứu thống kê tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty Đầu tư Xây dựng phát triển công nghệ thời kỳ 2004 - 2009

Nghiên cứu thống kê tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty Đầu tư Xây dựng và phát triển công nghệ thời kỳ 2004 - 2009
... 1.012 1.013 1.389 344 Đề tài dự kiến Nghiên cứu thống tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty Đầu Xây dựng phát triển công nghệ thời kỳ 2004 - 2009 11 Website: http://www.docs.vn ... đốc công ty 1.2.2.2 Quy trình sản xuất quy trình công nghệ Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đầu Xây dựng Phát triển Công nghệ mang đầy đủ đặc điểm doanh nghiệp xây lắp nói chung,đó là: - ... Liên hợp xây dựng- Bộ giáo dục Đào tạo thành Công ty Đầu xây dựng phát triển công nghệ Sau gần hai năm, công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh đa dạng: đầu tư, vấn thiết kế, xây dựng, chuyển...
 • 12
 • 226
 • 0

Đề xuất các giải pháp liên quan đến xây dựng  và  phát triển thị  trường giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê.

Đề xuất các giải pháp liên quan đến xây dựng  và  phát triển thị  trường giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê.
... hình  sản  xuất kinh doanh mới  với  sự  liên kết  chặt  CHƯƠNG III: XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG GIAO SAU CÀ  chẽ giữa các khâu, chúng ta cần xây dựng và phát triển thị trường giao sau phê. PHÊ TẠI VIỆT NAM ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO BIẾN  ... buổi sáng từ 10h – 12h, buổi chiều từ 16h – 23h (phù hợp với khách hàng châu Á và  được bao nhiêu,với giá nào… ngành phê Việt Nam càng phát triển thì phê trên  châu Âu). Sicom còn nhấn mạnh tới yếu tố khu vực: các nhà sản xuấtcác NĐT  thế giới càng bị dư thừa, hậu quả là phê Việt Nam phải bán phá giá, dẫn đến thua  ... Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức sàn giao dịch  phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào một số giải pháp chính và giải pháp có tính định  GIÁM ĐỐC  hướng để xây dựng và phát triển thị trường giao sau phê tại Việt Nam.  Với những khó khăn như vậy nhưng chúng ta cũng vẫn cần phải triển khai ...
 • 37
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 4đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng áo t shirt trong xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty tnhh namsung vinađề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng áo t shirt trong xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty tnhh namsung vinatại sao xây dựng và phát triển kinh tếvận dụng nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật trong xây dựng và phát triển đất nước thời kì đổi mới như thế nàohoàn thiện công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty kinh đôđặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũxây dựng và phát triển thị trường tư vấn khoa học công nghệ và quản lý tại thành phố hồ chí minhđịnh hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 4 trong thời gian tớimột số vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao chất lượng sản phẩm trong xây dựng và phát triển thương hiệunội dung nâng cao chất lượng sản phẩm trong xây dựng và phát triển thương hiệu tại các doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm trong xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệpđề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty tnhh panasonic việt namđánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại tại các huyện phía nam tỉnh thái nguyênmột số biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4Chương I. §7. Hình bình hànhBài 3. Khí hậuDự án xử lý khí thải bằng cylone Kỹ thuật xử lý khí thải Tài Liệu môi trườngUnit 02. My home. Lesson 1. Getting startedChương I. §4. Đường tiệm cậnChương III. §2. Phương trình đường trònDự án trường học quốc tế VínchoolBài 13. Bài toán dân sốBài 8. Chiếc lá cuối cùngBài 6. Cô bé bán diêmBài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bảnDự án trung tâm bảo dưỡng xe ô tôTuần 2. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng ViệtTuần 3. Thương vợ.Dự án rạp chiếu phiêu tuy hòa centerTuần 24. Từ ấyTuần 13. Một số thể loại văn học: Thơ, truyệnDự án cửa hàng kinh doanh rau sạchUnit 01. My new school. Lesson 6. Skills 2Lập và thẩm định dự án bắn súng sơn