Đề HSG địa lý 12

Đáp án Đề thi HSG Địa 12 Bảng A

Đáp án Đề thi HSG Địa lý 12 Bảng A
... đàn gia súc gia cầm tăngnhanh: + Đàn trâu, bò tăng, bò tăng nhanh hơn(dẫn chứng) + Đàn lợn cung cấp 3/4 sản lợng thịt loại, tăng nhanh (dẫn chứng) + Đàn gia cầm tăng nhanh ngày có vai trò quan trọng(dẫn ... trại cha đáp ứng đợc yêu cầu Giống gia súc gia cầm nói chung suất thấp, chất lợng cha cao cho yêu cầu xuất - Nguồn vốn hộ nông dân thi u, vốn đầu t Nhà nớc, vốn nớc hạn chế Trình độ lao động ... 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 - Liên doanh, liên kết với nớc; xuất lao động nớc ngoài, v a góp phần giải việc làm cho ngời lao động, v a nâng cao trình độ lao động thu ngoại tệ cho đất nớc 1/ Phân...
 • 5
 • 520
 • 5

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12 địa tự nhiên

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 địa lý tự nhiên
... TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12- buivantienbmt@gmail.com THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG (tiếp theo) Nước ta có miền địa tự nhiên ? Đó miền ? Nước ta có miền địa tự nhiên, : ... không nằm miền địa tự nhiên ? Đông Bắc Tây Bắc nằm liền kề nhau, không nằm miền địa tự nhiên hai miền có khác số đặc điểm tự nhiên Sự khác rõ quan trọng khác khí hậu, địa chất, địa hình ; sau ... kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có diện mạo đặc điểm tự nhiên Chứng minh giai đoạn Tân kiến tạo giai đoạn tiếp tục hoàn thiện điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có diện mạo đặc điểm tự nhiên...
 • 22
 • 2,380
 • 28

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12 góc nhập xạ

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 góc nhập xạ
... vận dụng công thức để tính góc nhập xạ vĩ độ khác, từ học sinh tự rèn luyện thành thạo kỹ tính góc nhập xạ tia sáng Mặt Trời lúc 12 trưa vào ngày 21-3, 22-6, 23-9 22 -12 địa điểm bề mặt Trái đất ... CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 h= 900- 23027’ = 66033’ + Tại vòng cực Nam: h= 900- 66033’ = 23027’ ... h= 900- 66033’+ 23027’ = 46054’ Cả hai phương pháp cho kết tính sau: Góc chiếu sáng lúc 12 trưa V ĩ tuyến 21-3 22-6 23-9 22 -12 0 0 66 33’B (vòng cực Bắc) 23 27’ 46 54’ 23 27’ 00 23027’B (chí tuyến...
 • 2
 • 1,202
 • 48

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12 vẽ phân tích nhận xét

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 vẽ phân tích nhận xét
... http://www.violet.vn/vantien2268 ) Page 10 CHUYÊN ĐỀ: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09/2010 Vẽ biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta thời kì 1900-2005 Nhận xét giải thích ... Nhận xét tỉ trọng thành phần biểu đồ (thành phần chiếm tỉ trọng cao ( %), thành phần thấp ( %) Nếu có từ biểu đồ tròn trở lên phần nhận xét cần: Nhận xét khái quát chung cho biểu đồ Nhận xét ... (buivantienbmt@gmail.com ; http://www.violet.vn/vantien2268 ) Page CHUYÊN ĐỀ: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09/2010 Nếu tập có yêu cầu nhận xét thay đổi quy mô cấu” cần phải dựa thêm vào bảng số liệu...
 • 12
 • 1,139
 • 17

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12 vũ trụ trái đất

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 vũ trụ trái đất
... http://www.violet.vn/vantien2268) CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 Địa cực là- vị trí trái đất quay quay chỗ -Nơi trục trái đất tiếp xúc với bề mặt trái đất -Phía gọi địa cực bắc,phía gọi địa cực nam ... 22/6 23/9 22 /12 Góc c/s Đêm 22/6 21/3,23/9 22 /12 12 24 12 12 13,5 12 10,5 12 12 12 12 10,5 12 13,5 12 24 12 12 a/ Tính góc nhập xạ lúc MT lên cao ( ngày ) vào ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22 /12 vĩ độ bảng ... mặt đất , gần cực độ chếch tăng , Hiện tượng mùa ngày đêm dài ngắn theo mùa: * nguyên nhân : – Trái đất hình cầu – Trái đất tự quay quanh trục – Trái đất chuyển động quanh mặt trời trục trái đất...
 • 18
 • 1,431
 • 22

Vấn đề ôn thi HSG Địa 12

Vấn đề ôn thi HSG Địa lý 12
... Mạng lưới sông ngòi - Đặc điểm sông ngòi - Các sông lớn lãnh thổ: nơi bắt nguồn, hướng chảy, - Giá trị kinh tế: giao thông, thuỷ lợi công nghiệp - Các vấn đề khai thác, cải tạo, bảo vệ sông ngòi ... nhiên: Địa chất khoáng sản, địa hình, khí hậu, đất đai, sông ngòi, thực động vật - Một số vấn đề khai thác bảo vệ tự nhiên ( Xem tiếp Tr 145 BDHSG) II- PHẦN CỤ THỂ: Xem SKKN PHẦN HAI: ĐỊA LÝ TỰ ... Hy-ma-lay-a làm cho địa hình nước ta nâng cao phân thành nhiều bậc nhau: Núi, đồi, đồng bằng, thềm lục địa Địa hình thấp dần từ nội địa biển Hướng núi Tây bắc- Đông nam chiếm ưu địa hình núi Ngoài...
 • 16
 • 373
 • 9

Đề và ĐA thi HSG Địa 12 Thái Bình 2009

Đề và ĐA thi HSG Địa lý 12 Thái Bình 2009
... Hệ sinh thái - Nhờ có biển Đông nớc ta thêm nhiều hệ sinh thái vùng ven biển - Hệ sinh thái vùng ven biển tất đa dạng giàu có: + Thêm hệ sinh thái rừng ngập mặn (dẫn chứng) + Hệ sinh thái đất ... Câu Nội dung 2,5 điểm b * Địa hình (4 ý ý 0.25 điểm) - Nhờ có biển Đông mà nớc ta thêm nhiều dạng địa hình vùng ven biển - Các dạng địa hình vùng ven biển đa dạng: + Thêm tam giác châu, ... động rõ rệt vào thời kì chuyển tiếp hai mùa gió - Gió mùa làm cho chế độ nhiệt nớc ta có phân hóa đa dạng gió mùa Đông Bắc (làm cho nhiệt độ trung bình năm tăng rõ rệt dần từ Bắc vào Nam, làm...
 • 6
 • 193
 • 0

Đề thi chọn HSG địa 12 tỉnh Nghệ An năm 2009 - 2010 potx

Đề thi chọn HSG địa lý 12 tỉnh Nghệ An năm 2009 - 2010 potx
... Số báo danh: SỞ GD& ĐT NGHỆ AN Đề thi thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 Mơn thi: ĐỊA LÝ - THPT BẢNG A Thời gian: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) Câu (4,5 ... Số báo danh: SỞ GD& ĐT NGHỆ AN Đề thi thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 Mơn thi: ĐỊA LÝ - BỔ TÚC THPT Thời gian: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) Câu (4,0điểm) ... Số báo danh: SỞ GD& ĐT NGHỆ AN Đề thi thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 Mơn thi: ĐỊA LÝ - THPT BẢNG A Thời gian: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) Câu (4,5...
 • 103
 • 405
 • 0

DE THI HSG DIA LY 12 TINH BINH PUOC NAM 2012

DE THI HSG DIA LY 12 TINH BINH PUOC NAM 2012
... điểm) a Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích mối quan hệ vùng duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên b Vấn đề lượng thực thực phẩm vùng duyên hải Nam Trung Bộ cần giải cách nào? ...
 • 2
 • 224
 • 2

Đề HSG Địa 8

Đề HSG Địa lý 8
... GDP Vùng (nghìn Km ) (triệu ngời) (nghìn tỉ đồng) KT trọng điểm phía Nam 28, 0 12,3 188 ,1 vùng KT trọng điểm 71,2 31,3 289 ,5 a/ Vẽ biểu đồ thể so sánh vùng KT trọng điểm phía Nam với vùng KT trọng ... nớc Kinh tế tập thể Kinh tế t nhân Kinh tế cá thể Kinh tế có vốn đầu t nớc Tổng cộng Tỷ lệ % 38, 4 8, 0 8, 3 31,6 13,7 100 Nhận xét cấu thành phần kinh tế? Câu 6: Cho bảng số liệu sau: (5đ) Bảng diện ... đa dạng cấu thành phần kinh tế Bao gồm: Thành phần kinh tế Trong đó: + KT nhà nớc chiếm chủ yếu 38, 4% + Hiện xu phát triển KT cá thể nhà nớc khuyến khích tăng, hoạt động KT hộ gia đình; kinh tế...
 • 4
 • 215
 • 0

Dap an de HSG Vat Ly 12

Dap an de HSG Vat Ly 12
... Z C ) R '2 ( Z L Z C ) + 2 ZC ZC Để UCmax y = ( R '2 ( Z L Z C ) + 2 ZC ZC ) U R '2 + Z L = 120 V R U U U C max = = *(Ta viết : ymin 4a -5 ZC=300 C2 =1,06.10 F) ( R + r )2 + (Z L ZC )2 ... Vậy Fmax= m.amax=6N - Tốc độ trung bình : Trong chu kì dao động vật đợc đoạn đờng 4A Ta có S=4A=12cm = 1, 4s T= vTB = S / T = 8,57cm / s 2) đặt m lên M k = M +m Ta có : a = x = A.sin(t + )...
 • 6
 • 218
 • 0

DE HSG Địa 9

DE HSG Địa lý 9
... % (0,5 điểm) Năm 197 6 199 1 199 9 Tổng số dân 100% 100% 100% Nông thôn 79, 4% 79, 9% 76,5% Thành thị 20,6% 20,1% 32,5% - Dựa bảng số liệu % để nhận xét giải thích + 197 6 đến 199 9 tỷ lệ dân số thành ... nông thôn có chuyển dịch dù không lớn ( 0,25 điểm) + 197 6 - 199 1 tỷ lệ dân thành thị giảm, tỷ lệ dân nông thôn tăng ( 0,25 điểm) + 199 1- 199 9 tỷ lệ dân thành thị tăng, tỷ lệ dân nông thôn giảm ( ... tăng nhanh nên tỷ lệ dân thành thị tăng dần (0,25 điểm) Câu 4: (1,5 điểm) Sắp xếp tợng địa theo trình tự hợp thể mối quan hệ nhân nh sau Dân số thành thị, nông thôn tăng lên, mật độ dân số...
 • 3
 • 192
 • 2

ĐỀ HSG VẬT 12 docx

ĐỀ HSG VẬT LÝ 12 docx
... kỳ thi chọn hsg vòng tỉnh lớp 12 THPT Năm học 2004-2005 Ngy thi: 12 - 12 - 2004 Môn thi: Vật Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) - Đề Câu 1: (5 ... bạc liêu -& - kỳ thi chọn hsg vòng tỉnh lớp 12 THPT Năm học 2004-2005 thức Ngy thi: 12 - 12 - 2004 Môn thi: Vật Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ... bạc liêu -& - kỳ thi chọn hsg vòng tỉnh lớp 12 THPT Năm học 2004-2005 thức Ngy thi: 11 - 12 - 2004 Môn thi: Vật Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ...
 • 8
 • 86
 • 0

Xem thêm