giáo án ôn thi THPT môn tiếng anh

GIÁO ÁN ÔN THI THPT MÔN NGỮ VĂN

GIÁO ÁN ÔN THI THPT MÔN NGỮ VĂN
... tiện ngôn ngữ phù hợp với ba đặc trưng Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Lớp 10) - Khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật: ngôn ngữ văn chương, chức thông tin mà quan trọng có chức thẩm mĩ Ngôn ngữ nghệ ... ngôn ngữ báo chí: Tính thông tin kiện, tính ngắn gọn , tính hấp dẫn Phong cách ngôn ngữ luận (Lớp 11) - Là phong cách chức ngôn ngữ, hình thành tồn phong cách độc lập, cách thức sử dụng ngôn ngữ ... nghệ thuật Văn Nguyễn Thi giàu chi tiết, cụ thể, đầy giá trị tạo hình đậm chất Nam Lời nhân vật cá thể hóa rõ không lạm dụng từ ngữ địa phương, không làm tính sáng chuẩn mực ngôn ngữ văn học Ngòi...
 • 37
 • 411
 • 1

10 đề ôn thi ĐH môn tiếng anh có đấp án

10 đề ôn thi ĐH môn tiếng anh có đấp án
... b-biscuit i 6-d i3 7-c 8-a c-there e3 c-building i 9-c 10- a d-mere i3 d-guilty gilti ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s (Th i gian lm bi: 90 phỳt) Question 1:Read the ... a-most of everythings b-almost everything c-most of everything d-almost everythings 9, The movie was I went to sleep a-boring until b-too boring c-so boring that d-such boring that 10, He speaks ... 8-b 9-a 10- a emit [i'mit] bục ra, s toa (mui vi, hi ) huddle [hdl]( (th ng) + together) tum tum vao v i nhau; n m ruc vao 7- ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s...
 • 28
 • 409
 • 4

ôn thi đh môn tiếng anh,án và giải thích đề 20

ôn thi đh môn tiếng anh,án và giải thích đề 20
... want to Câu gốc: Việc cỏ công viên bị cấm - A: Mọi người thích cỏ công viên -> loại khác nghĩa - B: Chúng ta cỏ -> loại thân câu nghĩa có vấn đề - C: Chúng ta không cỏ công viên (must not = is ... cân anh không thành công - A: Chuyện Fred giảm cân hay không không quan trọng -> loại - B: Dù cố gắng, Fred giảm cân -> gần nghĩa với câu gốc - C: Fred cố gắng giảm cân anh thành công -> loại ... thích đến thư viện nhà - A: Cô muốn đến thư viện nhà - B: Cô không thích đến thư viện - C: Cô không thích đến thư viện mà chẳng thích nhà - D: Cô thường nhà thay đến thư viện Trong tất lựa chọn...
 • 26
 • 451
 • 5

ôn thi đh môn tiếng anh,án và giải thích đề 21

ôn thi đh môn tiếng anh,án và giải thích đề 21
... - Tuy nhiên không nhận điều em xem xét câu + Câu A: Dấu vân tay không bị lưu lại trừ người đàn ông đeo găng tay -> thân câu không logic + Câu B: Người đàn ông đeo găng tay để không lưu lại dấu ... khoác vào Con bị cảm lạnh - A: Mãi lúc mặc áo khoác bị cảm lạnh - B: Mặc áo khoác vào, không bị cảm lạnh - C: Con không mặc áo khoác mà bị cảm lạnh - D: Con không cảm lạnh trừ mặc áo khoác vào ... bay -> khác nghĩa C: Không thông báo thay đổi lịch trình bay, Martin bị lỡ chuyến bay -> gần nghĩa D: Không bị lỡ chuyến bay, Martin thông báo thay đổi lịch trình bay -> thi t lập sai quan hệ...
 • 28
 • 2,032
 • 26

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 1

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 1
... Anh tập môn lặn với bình dưỡng khí anh bị yếu tim A: Việc anh bị yếu tim không ngăn anh tập môn lặn với bình dưỡng khí B: Môn lặn với bình dưỡng khí khiến anh bị yếu tim C: Lý anh tập môn lặn ... Câu tạm dịch : "Trong suốt thời kì Ánh sáng, lòng mộ đạo chất lý tính " ("power" câu hiểu "thánh thần/ thực thể tối cao) - Thời kì Ánh sáng diễn vào khoảng kỉ 18 -> dùng khứ đơn (hành động diễn ... hình thức so sánh so sánh nhất, có tác dụng nhấn mạnh - by oneself : mình, tự (dùng nói làm giúp đỡ Trong câu có hình thức so sánh "the most difficult" vào nghĩa đáp án cho -> đáp án C Question...
 • 27
 • 1,110
 • 13

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 2

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 2
... “make” động từ nguyên thể không "to" => Chọn A Dịch: Công việc đồng lương ngành công nghiệp dựa tài nguyên thi n nhiên mà nhiều vùng nông thôn lệ thuộc vào ngày buộc người công nhân phải tìm đường ... : thi u kiên nhẫn Research (n) : nghiên cứu Concern (n) : mối quan tâm, lo ngại Stimulus (n) : khuyến khích Căn vào nghĩa câu chọn “concern” (“Bởi lo ngại nông thôn nước Mĩ có thật nông thôn ... -> less popular (đoạn 5) B sai: early 20 th century -> late 20 th century (đoạn 2) C sai: phong trào giải phóng phụ nữ bắt đầu Anh vào đầu kỉ 20 (đoạn 1) Mĩ vào kỉ 19 (đoạn 3) =>D Question 77: The...
 • 31
 • 901
 • 10

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 3

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 3
... được, đáng kinh ngạc B predictable : đoán trước C remarkable : đáng ý D notable : có tiếng, đáng ý Căn vào câu sau : Hiện tượng El Nino xảy năm lần => điều có nghĩa người ta trước dự đoán trước ... (1 sở thích/ môn thể thao mới) => chọn D Question 38 : All of us won't go camping the weather stays fine A unless B so C but D however Question 39 : I clearly remember you about this before ... similar things every day D Without formal education, people won’t be able to read and write - Loại A nội dung không đề cập - Câu B (căn vào nội dung chí đáp án câu hỏi trước) - C loại đọc câu dựa vào...
 • 24
 • 410
 • 5

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 4

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 4
... three times + so sánh hơn/ so sánh - Xét mặt kết hợp từ, không dùng tính từ "much/many" bổ nghĩa cho danh từ "rate" mà thường dùng "high/low" - Hơn cấu trúc so sánh đối tượng so sánh phải song song ... Trong câu đối tượng so sánh tỉ lệ lạm phát Hi Lạp tỉ lệ lạm phát "đất nước tôi" Căn vào điều có đáp án A Trong đáp án : that = the inflation Question 17: Is it true that this country produces more ... pronunciation is difficult for me A: Phát âm từ Tiếng Anh không phức tạp => loại sai nghĩa B : Khi trường học phát âm Tiếng Anh không nhanh cho => loại không nghĩa C => sai cách diễn đạt Cách diễn...
 • 24
 • 320
 • 3

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 5

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 5
... Câu đề là: Có cần thi t phải gặp cô bạn nhà ga không? Đây cấu trúc câu cần thi t: "It is essential/ necessary/ vital (+ for someone) to something" Vì cấu trúc nên đáp án A B bị loại cần thi t ... Effects on Our Life” D “Types of Power Plants” - Đáp án A: không nghĩa - Đáp án C: sai nghĩa - Đáp án D: không nghĩa - Đáp án B đáp án dựa vào nội dung VIII Read the following passage taken from ... “getting ready to something” B “not objecting to doing anything” C “not wanting to something” D “eager to something” "unwilling" có nghĩa là:không muốn/ ý định/ không sẵn lòng =>C đáp án Question 80:...
 • 23
 • 893
 • 16

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 6

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 6
... Đây cấu trúc so sánh phù hợp nghĩa Do vậy, đáp án C D bị loại Đây so sánh tiền - không đếm nên phải dùng "much".=> Đáp án A - Câu dịch là: "John phải trả đô la cho bữa ăn, không tốn nhiều tiền ... đáp án Question 26: – “How you like your steak done?” – “ .” A.Very much B Well done C I don’t like it much D Very little - Đáp án B : well done (chín kỹ) đáp án thích hợp cho câu hỏi "Bạn thích ... survive the operation - Câu đề : Anh ta sống sót nhờ bác sỹ phẫu thuật lành nghề - Đáp án A : không hợp nghĩa - Đáp án B : khác nghĩa hoàn toàn - Đáp án C: trái nghĩa => D đáp án Đây hình thức câu điều...
 • 25
 • 389
 • 4

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 7

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 7
... - Câu đề : Peter không làm việc từ tháng Tư Từ "hardly" có nghĩa không (vẫn có ít) - Đáp án A ngược nghĩa - Đáp án B nghĩa không liên quan - Đáp án D sai nghĩa "not at all" hoàn toàn không khác ... anything, not even the bread and butter D wouldn’t touch the bread and butter, but she ate other things - Câu đề : Cô chẳng ăn vài mẩu nhỏ bánh mỳ bơ - Loại đáp án A, C D không nghĩa - Đáp án ... cô không? Cấu trúc câu A C giải thích Câu B: Mind you dùng để đưa lời giải thích đến sau Câu D: You see dùng để đưa lời giải thích cho việc Như vậy, ta kết luận câu A "let me see"- đáp án phù...
 • 27
 • 280
 • 3

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 8

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 8
... phải câu dùng để hỏi ý kiến người khác => A đáp án phù hợp Vì đáp án B câu hỏi nghi vấn có hay không, đáp án C hình thức lời đề nghị/ gợi ý đáp án D chủ ngữ câu hỏi câu trả lời chưa phù hợp Question ... Yes, it was C I don’t think that D Sorry, I don’t - Câu câu hỏi dạng bị động hoàn thành - Xét nghĩa đáp án A phù hợp Đáp án B sai Đáp án C D không phù hợp chủ ngữ Question 18: The window was so ... and taxation - Câu đề là: Trước đánh giá thành công phủ cần phải định tiêu để đánh tình trạng thất nghiệp,quốc phòng hệ thống thuế - Cấu trúc before + mệnh đề (trước ) - Đáp án phù hợp nghĩa B...
 • 26
 • 2,945
 • 36

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 9

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 9
... mời Do đáp án C: That would be great đáp án thích hợp - Đáp án A: Tôi e không đồng ý với bạn được.=> Câu dùng đưa ý kiến/ trình bày quan điểm vấn đề - Đáp án B: Không có đâu, bạn không cần phải ... something" - cân nhắc vấn đề => Loại đáp án A C - động từ "move" diễn tả thay đổi không gian => loại Thay đổi công việc dùng "change" - Dịch câu : Tớ cân nhắc việc thay đổi công việc Cậu giới thi u ... Ta có comprise something = include something có nghĩa bao gồm - arouse something : đánh thức/ khuấy động (tâm tư/ tình cảm đó) - involve something : kéo theo, dẫn đến =>Đáp án C Question 74: A...
 • 27
 • 1,727
 • 17

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 10

ôn thi đh môn tiếng anh,đáp án và giải thích đề 10
... Ta thấy sau chỗ trống cần điền mệnh đề => Loại đáp án B D - Dựa vào nghĩa câu đáp án phải C, mệnh đề ý nhượng =>Câu hiểu là: Mặc dù anh không tham gia lớp học tiếng Anh, anh biết học rõ Question ... of this passage? A explanatory B humorous C argumentative D imaginative - Bài đọc dùng để giải thích phi công bay cần dùng radar để định hướng dùng => Giọng điệu mang tính giải thích Đáp án A ... khứ.) trạng thái phổ biến khứ => Đáp án phải B So sánh khứ -Câu hiểu : Bầu không khí không lành bầu không khí trước Question 13:If I were in charge, I things differently A had done B will C...
 • 26
 • 2,764
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi thpt môn tiếng anh năm 2012on thi thpt mon tieng anh phan tu luanđáp án đề thi thử môn tiếng anh trường thpt tứ kỳ mã đề 485 2011đáp án đề thi thử môn tiếng anhôn thi đh môn tiếng anhôn thi dh môn tiếng anhgiáo án ôn tập hè môn tiếng việt lớp 5giao an on thi hsg mon gdcd 9itai lieu on thi hsg mon tieng anh 12ngu phap on thi dh mon tieng anhdap an de thi tn mon tieng anh 2012đáp án đề thi tn môn tiếng anh 2012giao an boi duong hsg mon tieng anh 7đáp án đề thi đh môn tiếng anh 2012đề thi thpt môn tiếng anh năm 2012GRAMMAR một số câu trúc dùng như 3 câu điều kiệnGRAMMAR sự hòa hợp GIỮA vị NGỮ và CHỦ NGỮ Có ĐÁP ÁNGRAMMAR + BÀI TẬP THỨC GIẢ ĐỊNH (câu điều KIỆN WISH )THIẾT kế và tối ưu HOÁ CÔNG THỨC VIÊN nén rã NHANH DIMENHYDRINATKE HOACH THI HAI HOA DAN CHU NH15 16 (kế hoạch tham khảo)TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC VI HẠT SÂM NHUNG BỔ THẬNTriển khai một số hoạt động thẩm định quá trình sản xuất thuốc tại công ty VACOPHARMSỬ DỤNG DMP TRONG ĐIỀU TRỊ MTC VÀ NNTPChương I. §13. Ước và bộiBài 27. Loài vật sống ở đâu?Bài 7. Ăn, uống đầy đủBí quyết chinh phục điểm 9,10 kỳ thi vào lớp 10 THPTĐặc điểm địa chất núi Châu Viên Vũng TàuĐề thi công nghệ kì 2đề thi sinh 10 kì 2Đồ án nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ ở Trung QuốcVai trò của tài chính vi mô với giảm nghèo tại việt namCách khắc phục các lỗi điều hòa thường gặp ở daikinChương II. §4. Hàm số mũ. Hàm số LôgaritGiải 100 hệ phương trình siêu khó