QLNN về dân tộc, tôn giáo Tìm hiểu về Phật giáo

đề cương QLNN về dân tộc, tôn giáo

đề cương QLNN về dân tộc, tôn giáo
... tụn giỏo bn a) -Xu đa dạng hoá tôn giáo: + Là xu tôn giáo phân ly thành tôn giáo nhỏ tợng phổ biến tất tôn giáo lớn giới + Trong thập kỷ gần phát sinh hàng loạt tôn giáo ( VN cú trờn 50 tụn giỏo ... trt -Dân tộc hoá Là xu tôn giáo quay với giá trị xã hội mang tính vùng miền đặc trng cho dân tộc , xu điều kiện đợc nâng cao dân tộc có ý thức thân muốn tồn hay không giữ đợc sắc văn hoá dân tộc ... -Quan hệ dân tộc theo nghĩa hẹp : quan hệ giã dân tộc tộc ngời quốc gia đa dân tộc nh quan hệ thành viên nội dân tộc- tộc ngời -Nội dung quan hệ dân tộc theo nghĩa hẹp đợc biểu quan hệ dân tộc...
 • 70
 • 654
 • 1

Tài liệu Câu hỏi thi Quản lý Nhà nước về Dân tộc - Tôn giáo pdf

Tài liệu Câu hỏi thi Quản lý Nhà nước về Dân tộc - Tôn giáo pdf
... tôn giáo tín ngưỡng cho hoạt động tôn gíao ngày pháp luật -Những văn quản nhà nước tôn giáo nghị định số 26/1999/NĐ-CP ngày 1 9-4 -1 999 phủ hoạt động tôn giáo #Quản sách -Chính sách tôn giáo ... người tôn giáo -Tôn giáo nhân người tôn giáo, pháp nhân tôn giáo, thể nhân tôn giáo tổ chức giáo hội tôn giáo công nhận, pháp nhân tôn giáo nhà nước công nhận -Các tổ chức tôn giáo thuộc nhóm ... hẹp -Quan hệ dân tộc theo nghĩa hẹp : quan hệ giưã dân tộc tộc người quốc gia đa dân tộc quan hệ thành viên nội dân tộctộc người -Nội dung quan hệ dân tộc theo nghĩa hẹp biểu quan hệ dân tộc tộc...
 • 35
 • 8,811
 • 108

quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
... TIẾT 12: BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC THẾ NÀO LÀ BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC? NỘI DUNG CỦA QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC Ý NGHĨA QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC CHÍNH SÁCH CỦA ... ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC a, Thế bình đẳng dân tộc? em hiểu bình đẳng dân tộc? Quyền bình đẳng dân tộc hiểu là: “ Các dân tộc quốc gia không phân biệt ... toàn diện b, Nội dung quyền bình đẳng dân tộc: Bình Bình Bình đẳng đẳng đẳng về văn hoá- trị kinh tế giáo dục Hoạt động nhóm ( phút) Nhóm 1: Phân tích quyền bình đẳng trị dân tộc? Cho ví dụ minh...
 • 18
 • 3,880
 • 13

Bai 5- Binh dang giua cac dan toc, ton giao (CUC HOT)

Bai 5- Binh dang giua cac dan toc, ton giao (CUC HOT)
... trọng bảo vệ tạo điều kiện phát triển đẳ n g Bình n tộ c dâ Là ngun tắc quan trọng hàng đầu hợp tắc giao lưu dân tộc Là điều kiện để khắc phục chênh lệch trình độ phát triển lĩnh vực dân tộc Quyền ... định hiến ghi nhận Hiến pháp qua thời kì Các dân tộc nước tạo điều kiện để phát triển tồn diện Giao lưu hợp tác dân tộc N¸o nøc ngµy khai gi¶ng Gi¸o dơc song ng÷ cho trỴ em vïng d©n téc thiĨu...
 • 29
 • 1,065
 • 7

Bài 5: Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Bài 5: Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
... - Bình đẳng dân tộc nguyên tắc quan trọng hàng đầu hợp tác, giao lu dân tộc, điều kiện để khắc phục chênh lệch trình độ phát triển lĩnh vực dân tộc * Nội dung quyền bình đẳng dân tộc - Các dân ... thành ý thức tự giác tộc ngời dân c cộng đồng - Sơ đồ thể khái niệm dân tộc: (Giáo viên trình bày sơ đồ) b) Quyền bình đẳng dân tộc * Khái niệm: - Bình đẳng dân tộc dân tộc quốc gia không bị phân ... học Bình đẳng dân tộc Nêu ý nghĩa, nhiệm vụ Đảng Nhà nớc ta việc thực quyền bình đẳng dân tộc, tôn giáo nớc ta GV: Tiến hành dạy nội dung Hoạt động 1: - GV nêu vấn đề hỏi: Việt Nam có đợc gọi dân...
 • 4
 • 1,303
 • 14

CD12 :BÀI 5 - Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

CD12 :BÀI 5 - Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo
... 1 .Bình đẳng dân tộc a Khái niệm dân tộc b Quyền bình đẳng dân tộc Bình đẳng tôn giáo a Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo b Quyền bình đẳng tôn giáo Bình đẳng các dân tộc a Khái niệm dân tộc Một ... tự dân quyền … tín ngưỡng tôn giáo, theo Không theo hoăc……… tôn giáo nào .Các tôn giáo ……………….trước pháp luật” bình đẳng *Nội dung quyền bình đẳng tôn giáo: -Không phân biệt đối xử lí tôn giáo ... Người Thái Lan Theo em, bình đẳng nghĩa gì? Là tạo môi trường công bằng, người khác hưởng điều kiện giống b Quyền bình đẳng dân tộc Em hiểu quyền bình đẳng dân tộc? dân tộc quốc gia không bị...
 • 47
 • 2,767
 • 9

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc , tôn giáo

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc , tôn giáo
... Tế * CÁC DÂN TộC VIệT NAM ĐềU BÌNH ĐẳNG Về VĂN HÓA - GIÁO DụC C Ý NGHĨA QUYềN BÌNH ĐẳNG GIữA CÁC DÂN TộC   Bình đẳng giữa các dân tộc là  cơ  sở  của  đoàn  kết  giữa các dân tộc,   của  ... DUNG BÀI HỌC a a b b Tiết Thế bình đẳng dân tộc? Nội dung quyền bình đẳng dân tộc c c Ý nghĩa quyền bình đẳng dân tộc d d Chính sách Đảng pháp luật Nhà nước quyền bình đẳng dân tộc BÌNH ĐẳNG GIữA ... quyền bình đẳng dân tộc lĩnh vực trị Phân tích quyền bình đẳng dân tộc lĩnh vực kinh tế Phân tích quyền bình đẳng dân tộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục Quyền bình đẳng Nội dung trị kinh tế  ¤ Quyền...
 • 19
 • 1,080
 • 37

BÀI 5 BÌNH ĐẲNG DÂN TỘC TÔN GIÁO

BÀI 5 BÌNH ĐẲNG DÂN TỘC TÔN GIÁO
... I.- Bình đẳng dân tộc Thế bình đẳng dân tộc Nội dung quyền bình đẳng dân tộc 3.- Ý nghĩa quyền bình đẳng dân tộc 4.- Chính sách Đảng pháp luật NN quyền bình đẳng dân tộc II.- Bình đẳng tôn giáo ... tôn giáo Nội dung quyền bình đẳng tôn giáo 3.- Ý nghĩa quyền bình đẳng tôn giáo 4.- Chính sách Đảng Pháp luật NN quyền bình đẳng tôn giáo  I.- Bình đẳng dân tộc Thế bình đẳng dân tộc: Bình đẳng ... BÀI : BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO(1tiết) MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.- Về kiến thức : Hiểu khái niệm dân tộc, tôn giáo quyền bình đẳng dân tộc, tôn giáo Biết nội dung ý nghĩa sách NN quỵền bình...
 • 24
 • 1,434
 • 16

Giáo án Công Dân lớp 12: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO (tiết 2) pptx

Giáo án Công Dân lớp 12: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO (tiết 2) pptx
... hay tôn giáo? TG niềm tin tuyệt đối vào thần ? Tôn giáo tín ngưỡng giống thánh, thượng đế phải có khác thê nào? giáo lí, giáo lễ, giáo đường, giáo Giáo viên tổ chức cho HS nắm luật… nội dung quyền ... HS nắm a Khái niệm bình đẳng nguồn gốc, chất tôn giáo tôn giáo năm đựơc khái niệm bình đẳng - Nguồn gốc: tôn giáo + Nguồn gốc KT-XH ? Theo em tôn giáo có + Nguồn gốc nhận thức nguồn gốc từ KT-XH, ... đẳng tôn giáo nước ta thực nào? Hôm thầy trò ta nghiên cứu tiếp tiết Hoạt động giáo viên học Nội dung kiến thức cần đạt sinh Bình đẳng tôn giáo Giáo viên giúp HS nắm a Khái niệm bình đẳng nguồn...
 • 6
 • 675
 • 1

Giáo án Công Dân lớp 12: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO doc

Giáo án Công Dân lớp 12: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO doc
... việc thực quyền chủng tộc, màu da… NN bình đẳng dân tộc? PL tôn trọng, bảo vệ tạo điều kiện Các DT VN có sắc thái văn hoá riêng phát triển đoàn kết đấu tranh chống giặc - QBĐ xuất phát từ quyền ngoại ... phát triển dân tộc nghiêm cấm - Tỉ lệ: DT kinh chiếm 87%, DT Để HS hiểu nội dung quyền bình đẳng khác 13% dân tộc thể lĩnh vực đời sống xã hội, giáo viên tổ chức b Nội dung quyền BĐ giưũa dân cho ... minh? Giáo viên giúp HS nêu CS Đ c Ý nghĩa quyền dân PL NN quyền BĐ DT cách tộc yêu cầu HS thảo luận ý nêu SGK ? Tại quyền dân tộc lại - Là sở đoàn kết DT ghi nhận HP PL đại đoàn kết dân...
 • 5
 • 5,140
 • 9

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
... Nam quốc gia đa tôn giáo BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TÔÔC, TÔN GIÁO Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo a Khái niệm quyền bình đẳng tôn giáo * Quyền bình đẳng tôn giáo: Quyền bình ... ngưỡng, tôn giáo pháp luật bảo hộ BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TÔÔC, TÔN GIÁO Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo a Khái niệm quyền bình đẳng tôn giáo * Quyền bình đẳng tôn giáo: ... dân thuộc tôn giáo khác nhau, người có tôn giáo tôn giáo bình đẳng về: ……………………………….,……………………đối xử quyền nghĩa vụ công dân, không phân biệt lý tôn giáo BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN...
 • 23
 • 267
 • 0

quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
... 1 Bình đẳng dân tộc Khái niệm bình đẳng dân tộc Bình đẳng dân tộc Nội dung bình đẳng dân tộc Ý nghĩa bình đẳng dân tộc a.Khái niệm 1 .Bình đẳng dân tộc a.Khái niệm b.Nội ... hóa Bình đẳng giáo dục *NỘI DUNG BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC: THẢO LUẬN NHÓM Bình đẳng trị thể nào? Cho ví dụ Bình đẳng kinh tế thể nào? Cho ví dụ Bình đẳng văn hóa thể nào? Cho ví dụ Bình đẳng giáo ... hậu dân tộc Khơ Me Á hậu 2: Hoa hậu dân tộc Ê Đê a.Khái niệm Bình đẳng dân tộc Các DT không phân biệt đa số, thiểu số NN, PL tôn trọng, bảo vệ… Bình đẳng trị b.Nội dung Bình đẳng kinh tế Bình đẳng...
 • 45
 • 308
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quản lý nhà nước về dân tộc tôn giáoquan điểm của đảng về dân tộc tôn giáocác vấn đề về dân tộc tôn giáovấn đề về dân tộc tôn giáoquan điểm của đảng ta về dân tộc tôn giáokhái niệm về dân tộc tôn giáobài thu hoạch về dân tộc tôn giáobài thu hoạch về vấn đề dân tộc tôn giáobáo cáo về công tác dân tộc tôn giáocác chính sách về dân tộc tôn giáogiáo trình quản lý nhà nước về dân tộc tôn giáothuyet trinh nhung quan diem cua chu nghia macle nin ve van de dan toc ton giaothuc trang ve van de dan toc ton giaongười lao động được bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi đối với bhxh không phân biệt nam nữ dân tộc tôn giáo nghề nghiệpgiải quyết các vấn đề dân tộc tôn giáoBáo cáo thường niên | Prudential Vietnamhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjcTJ3c25MclprOEUTài liệu và biểu mẫu tham khảo | Prudential Vietnam PHU AN TAM TICH LOCCh Phong c ch ng n ng v n 10PS02 PYC KHOI PHUC HIEU LUC HDBHNTPS 15 PYC DANH CHO HDBH NHAN THO LKDVPhieu yeu cau dieu chinh HSYCBHhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjZlpfTFYxSFlFVGMPhieu yeu cau v7 050916TLA3 Phu Bao An CopyEUS4 Phu Dang Khoa Thanh Tai CopyPhuong phap tinh phi cac sp credit lifePru Cuoc Song Binh An Pruquotehttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeLU5tWjBzbDBEV0Y4aGRVSW9fc3k5cDM0X0hvcv phat dong cuoc thi y tuong khoi nghiep 2017ch v n 11 truy n hi n i vnthe le tc lien hoan ca khuc cach mangke hoach cuoc thi chinh phuc vu monke hoach le phat dongthe le htbcsv final 6332