DE CUONG ON TAP MON su 9 KY i

Đề cương ôn tập môn toán học kỳ I 2010-2011

Đề cương ôn tập môn toán học kỳ I 2010-2011
... thẳng tiếp tuyến đường tròn *** Phát biểu chứng minh định lý tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau: Nếu hai tiếp tuyến đường tròn cắt i m thì: • i m cách hai tiếp i m • Tia kẻ từ i m qua tâm tia ... phân giác góc tạo hai tiếp tuyến • Tia kẻ từ tâm qua i m tia phân giác góc tạo hai bán kính i qua tiếp i m 5.- Vị trí tương đ i hai đường tròn: Xét hai đuờng tròn (O; R) (O/; r) ; R > r * Hai đường ... AC v i đườg tròn(B,C tiếp i m) G i H giao i m AO BC a Chứng minh OA vuông góc v i BC b Vẽ đường kính CD Chứng minh DB//OA c Tính độ d i OH d Qua i m M thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến v i đường...
 • 8
 • 388
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9- HK I-2010-2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9- HK I-2010-2011
... động tổ chức ASEAN ? Tại nói “Từ đầu năm 90 TKXX - Một chương mở lịch sử khu vực Đông Nam Á” Câu 3: Trình bày thành tựu cách mạng KHKT từ sau chiến tranh giới thứ II Câu : Hãy nêu tóm tắt xu phát ... tới sụp đổ CNXH Liên Xô Đông Âu là: A- Xây dựng mô hình CNXH nhiều thiếu sót sai lầm B- Các lực chống CNXH nước sức chống phá C- Chậm sửa đổi trước biến động giới sửa đổi vấp phải nhiều sai ... tắt theo tiếng Anh tổ chức nào:Diễn đàn khu vực, Khu vực mậu dịch tự do, khối quân Đông Nam Á, Hiệp hội nước Đông Nam Á, Liên minh châu Âu, khối quân Bắc Đại Tây Dương A- ASEAN:……………………………… WTO...
 • 4
 • 870
 • 18

Đề cương ôn tập môn toán học kỳ I lớp 12 năm 2013 - 2014

Đề cương ôn tập môn toán học kỳ I lớp 12 năm 2013 - 2014
... - Ơn thi học kỳ I lớp 12 năm học 2013 2014 - f '(x ) = * Nếu  hs đạt cực tiểu x0 f "(x ) > f '(x ) = * Nếu  hs đạt cực đ i x0 f "(x ) < Chú ý: i u kiện i u kiện chiều! III Qui tắc ... y=mx 3-( 2m-1)x2+(m-2)x-2 T×m m ®Ĩ hµm sè lu«n ®ång biÕn Tr THPT Phúc Thọ - Ơn thi học kỳ I lớp 12 năm học 2013 2014 -x3 x − < sin x Chứng minh v i x > 0, ta có: Cho hàm số f ( x ) = 2sin x + tan ... có nghiệm phân biệt Tr THPT Phúc Thọ - Ơn thi học kỳ I lớp 12 năm học 2013 2014 -B i 6: Cho hàm số y = x − x + , g i đồ thị hàm số ( C ) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số Viết phương...
 • 13
 • 544
 • 0

Đề cương ôn tập hóa học 9 kỳ I

Đề cương ôn tập hóa học 9 kỳ I
... dãy hoạt động hóa học kim lo i: - Mức độ họat động hóa học kim lo i giảm dần từ tr i qua ph i - Kim lo i đứng trước Mg tác dụng v i nước i u kiện thường  kiềm khí hiđro - Kim lo i đứng trước ... Br2, I2 b) Tính chất hóa học: - 1.Tác dụng v i kim lo i:  Nhiều phi kim + tkim lo i  mu i: Vd: 2Na + Cl2 → 2NaCl  Oxi + kim lo i t oxit: Vd: 2Cu + O2 → 2CuO 2.Tác dụng v i hiđro:  Oxi + khí ... khác: S (IV,VI ) ; C (IV) ; N (V) ; P (V) PHẦN B – CÁC DẠNG B I TẬP Dạng 1: XÉT I U KIỆN PHẢN ỨNG - VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC B i 1: Viết PTHH thực chu i biến hóa sau, ghi rõ i u kiện phản...
 • 10
 • 147
 • 2

đề cương ôn tập lịch sử học kỳ i lớp 10

đề cương ôn tập lịch sử học kỳ i lớp 10
... cấp t i ngun biển h i sản, khống sản i u kiện để phát triển ngành kinh tế biển khai thác dầu mỏ, đánh bắt, ni trồng thuỷ sản, giao thơng biển du lịch biển + T i ngun thiên nhiên : Hệ sinh vật ... câu h i: 1.Lập bảng niên biểu tiến trình phát triển lịch sử Vương quốc Cam-pu-chia Bảng niên biểu tiến trình phát triển lịch sử Vương quốc Campu-chia : 2.Hãy nêu nét tiêu biểu văn hố Campu-chia ... nét tiêu biểu văn hố Cam-pu-chia văn hố Lào : - Văn hố Cam-pu-chia : Th i gian N i dung lịch sử Thế kỉ VI - VIII Th i kì hình thành bước đầu phát triển nhà nước Cam-pu-chia sơ kì, có tên g i Bha-va-pu-ra...
 • 15
 • 2,352
 • 0

ĐỀ CUƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 HỌC KỲ I pptx

ĐỀ CUƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 HỌC KỲ I pptx
... quốc? Chiến tranh lạnh? gi i sau chiến tranh lạnh? - Trật tự gi i m i( H i nghò I- AN-TA) : Hoàn cảnh: Chiến tranh gi i thứ hai bước vào giai đoạn cu i cần ph i gi i vấn đề thiết,tháng 12- 194 5 nguyên ... diệt câu 12: Những biến đ i xã h i việt nam sau chiến tranh gi i thứ nhất? -Việc tăng cường khai thác bốc lột cũa thực dân pháp tạo nên biến đ i xã h i Việt Nam vào lúc giờ( tầng lớp m i, giai ... Tháng 3- 195 7 “Cộng đồng kinh tế Châu u”; tháng 7- 196 7 “ Cộng đồng Châu u” đ i 199 3 có liên minh Châu u , 1-1- 199 9 đồng tiền chung Châu âu đ i( EURO) Câu 10: Sự hình thành trực tự gi i m i? Liên hợp...
 • 8
 • 1,281
 • 37

DE CUONG ON TAP MON SU LOP 9

DE CUONG ON TAP MON SU LOP 9
... Hồng Công ( 199 7), Ma Cao ( 199 9) Câu Trình bày cách mạng Lào từ 194 5 - 197 5? - 12.10. 194 5 : khởi nghĩa thắng lợi, Chính phủ Lào mắt Viêng Chăn tuyên bố nướcLào độc lập - 3. 194 6 – 7. 195 4 : kháng ... thuận Không can thiệp -Mở rộng thành viên tham gia, từ thập niên 90 Năm 198 4 Brunây gia nhập, 199 5 – Viêt Nam, 199 7 – Lào Mianma, 199 9 – Campuchia - Đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng hợp tác ... Trình bày nguyên nhân diễn biến ý nghĩa Phong trào "Đồng khởi"( 195 9 – 196 0)? + Điều kiện lịch sử : - Trong năm 195 7 – 195 9, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố, phong trào đấu tranh mạnh mẽ quần chúng...
 • 33
 • 224
 • 0

Đề cương ôn tập Lịch sử 9 học kỳ II

Đề cương ôn tập Lịch sử 9 học kỳ II
... Dông Dương, tập trung quân đồng Bắc Bộ gồm 44 tiểu đoàn… Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ( 195 4) - Được giúp đỡ Mĩ, Pháp cho xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn điểm mạnh Đông Dương với 49 ... 7-5- 195 3, tướng Na-va cử sang làm Tổng huy quân đội Pháp Đông Dương vạch kế hoạch quân Na-va (gồm hai bước) + Bước : thu - đông 195 3 xuân l954, giữ phòng ngự chiến lược miền Bắc, thực tiến công ... nghĩa thành công nước - Ngày - - l945, Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thành công Cách mạng...
 • 6
 • 2,297
 • 1

Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ I môn tin học lớp 11

Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ I môn tin học lớp 11
... câu lệnh While a While < i u kiện> : ; b While < i u kiện>:=; c While( i u kiện) ; Câu 12: Cho câu lệnh For i: = to 10 write(‘Chao ... For dạng tiến dạng l i b Cú Pháp While c Cú pháp khai báo mảng chiều trực tiếp gián tiếp Hướng dẫn: Phần 1: Trắc nghiệm (Lưu ý: Phần trắc nghiệm em kèm theo phần trắc nghiệm ôn thi HKI) 1a 2a ... For dạng tiến: a For := to ; b For = to ; c For := to ...
 • 6
 • 2,661
 • 76

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ I
... định cộng đồng châu Âu mang tên g i Liên minh Châu Âu Liên minh Châu Âu liên minh kinh tế - trị lớn gi i, trở thành trung tâm kinh tế gi i Năm 199 9, số nước thành viên EU 15 đến năm 2004 25 nước ... Cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam mở rộng quan hệ quốc hữu nghị, hợp tác v i hầu gi i Trung Quốc thu h i chủ quyền Hồng Công ( 7- 199 7) Ma cao (12- 199 9) Câu 25 : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ? Trả l i : Trước ... 17-8- 194 5 ( In-đô-nê-xi-a), 19- 8- 194 5 (Việt Nam), – 194 5 (lào) Ở nhiều n i khác, trước phong trào đấu tranh nhân dân, đế quốc Mĩ, Anh trao trả độc lập cho Phi – líp – Pin (7- 194 6) , Miến i n (1- 194 8),...
 • 3
 • 11,795
 • 209

Đề cương ôn tập môn Toán 9 HKI

Đề cương ôn tập môn Toán 9 HKI
... + x3 )( − x ), x ≥ 0, x ≠ x + x +1 1+ x a Rút gọn F b Tìm x để F = Câu 10 Cho biểu thức G = x 9 x + x +1 − − , x ≥ 0, x ≠ 4, x ≠ x−5 x −6 x + 3− x Rút gọn G   +  a − a Câu 11 Cho biểu thức ... Tìm x cho I < -1 Câu 13 Cho biểu thức P = ( x x 3x + x − + − ):( − 1), x ≥ 0, x ≠ x +3 x −3 x 9 x −3 a Rút gọn P b Tìm x để P nhỏ c Tìm giá trị nguyên x để P nhận giá trị nguyên d Tìm giá trị...
 • 2
 • 571
 • 13

Đề cương ôn tập môn Toán 9

Đề cương ôn tập môn Toán 9
... 82 c 16 19 +5 h 2 Bài tập 3:So sánh số sau : + 7+ + 21 + + 11 49 + 20 Bài tập 4:So sánh số sau : a b d 27 + +1 48 e 82 30 29 + 75 và + 17 + 29 28 + 50 19 c g 8+ 5 1+ + 20 7+ Bài tập 5:Sắp ... m Di C Mau Bi 9: để lm chic hp hình hp không np, ngời ta cắt Đi hình vuông góc ming nhôm hình ch nht di 24cm, rng 18cm Hỏi cnh hình vuông bao nhiêu, biết tng diện tích hình vuông diện tích Đáy ... công việc 16giờ xong ngời thứ lm 3giờ v ngời thứ hai lm 6giờ h lm đợc 25% công việc Hỏi ngời lm công việc hon thnh công việc HD: Gọi x, y (giờ) l thời gian ngời thứ nhất, hai lm mỡnh xong công...
 • 38
 • 440
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN HỌC KỲ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN HỌC KỲ II
... Câu 13: MNP vuông M, biết NP = 6cm, MP = cm NE phân giác tam giác MNP ( E thuộc cạnh MP ) bằng: A B C D Câu 14: ... bằng: A 48cm3 B 24cm3 C 12cm3 D 6cm3 Câu 16: Cho DEF ABC Tỉ số hai diện tích DEF ABC là: A B C D II Tự luận: Câu 17: Giải phương trình: 3(x - 1) + = 2(x + 1) 1+ Câu 18: Tìm số, biết số thứ lớn...
 • 2
 • 451
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử 9 HKI

Đề cương ôn tập lịch sử 9 HKI
... ( thời gian gia nhập ASEAN) Trả lời 1/ Việt Nam a/ T1/ 198 4 1+b 2/ Lào b/ T7/ 199 5 2+ c 3/ Campuchia c/ T9/ 199 7 3+d 4/ Brunây d/ T4/ 199 9 4+a V TỰ LUẬN: Hãy nêu nguyên nhân chủ quan khách quan ... 1/ T3/ 195 2 a/ Tấn công pháo đài Môncađa 2/ Ngày 26/7/ 195 3 b/ Chế độ độc tài Batixta bị lật đổ 3/ Cuối 195 8 c/ Thiết lập chế độ độc tài Batixta 4/ 1/1/ 195 9 d/ Quân cách mạng tổng tiến công Trả ... đời thành tựu mà Hội đông tương trợ kinh tế (SEV) năm 195 1 – 197 3 Những thành tựu Liên Xô tử 194 5 đến ? Nội dung đường lối BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ( 12/ 197 8) nhằm giải nhiệm...
 • 3
 • 1,229
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn sử 9 hk1đề cương ôn tập môn sử 9 hkiiđề cương ôn tập lịch sử 9 kì iiđề cương ôn tập môn sử lớp 9 học kỳ 2đề cương ôn tập lịch sử 9 học kỳ 2đề cương ôn tập môn sử lớp 9đề cương ôn tập lịch sử 9 học kỳ 1đề cương ôn tập lịch sử 11 kỳ 2đề cương ôn tập lịch sử 9đề cương ôn tập lịch sử 9 học kì 2đề cương ôn tập lịch sử 9 hk1đề cương ôn tập lịch sử 9 kì 2đề cương ôn tập lịch sử 9 học kì iiđề cương ôn tập lịch sử 9 học kì iđề cương ôn tập lịch sử 9 cả nămTRUONG MAM NONTuần 5. Từ đồng âmTuần 5. MRVT: Hoà bìnhTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩagiáo án 3 tuổi - trường mầm non năm 2017Chương I. Bài 3. Tổ chức thông tin trong máy tínhBài 18. Trang trí hình chữ nhậtBài 10. Trang trí đối xứng qua trụcBài 20. Châu ÂuBài 4. Sông ngòiBài 4. Sông ngòiBài 3. Khí hậuTuần 9. Đại từKịch bản MC dẫn chương trình tổng kết cuối nămKịch bản chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí MinhBáo cái bài tập lớn cảm biến đo nước liên tục dùng cảm biến siêu âm hiển thị ra LCDLợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)tin học chuyên ngành điện cơ MATLAB ỨNG DỤNGPCR (polymerase chain reaction)tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh