Báo cáo thực tập kế toán:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HT

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng các phần hành kế toánCông ty Cổ Phần đầu thương mại và du lịch Nguyên Hưng.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng các phần hành kế toán ở Công ty Cổ Phần đầu tư thương mại và du lịch Nguyên Hưng.
... cụng ty thi gian ti 1.4- Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh nm gn õy ca cụng ty Do cụng ty thnh lp nm 2014 vỡ vy tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty c th hin nm 2014 nh sau: Kt qu kinh doanh ca cụng ty c ... Diễn giải TK đối ứng Số tiền Nợ D đầu kỳ - 31/03 Tớnh tin lng tr cho nhõn viờn 6422 31/03 BHXH trừ vào lơng công nhân viên 3383 1.459.276 31/03 BHYT trừ vào lơng công nhân viên 3384 273.614 31/03 ... toỏn PHN - TNG QUAN CHUNG V CHI NHNH CễNG TY C PHN U T THNG MI V DU LCH NGUYấN HNG 1.1- Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C Phn õự t thng mi v du lch Nguyờn Hng L Doanh nghip t nhõn c...
 • 73
 • 80
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VẬT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ LONG KHÁNH

báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ LONG KHÁNH
... Sơ đồ tổ chức Công ty CP đầu thương mại thiết bị công nghiệp Long Khánh Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy kế toán công ty CP đầu thương mại thiết bị công nghiệp Long Khánh iv LỜI MỞ ĐẦU Trong không ... để Báo cáo thực tập em hoàn thiện v I TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP I.1 Quá trình hình thành phát triển đơn vị - Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ LONG ... tục thực công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, công nghiệp đóng vai trò quan trọng tảng chủ chốt cho ngành khác phát triển Công ty Cổ phần đầu thương mại vật thiết bị công nghiệp Long Khánh...
 • 21
 • 178
 • 0

báo cáo thực tập khoa kế toán Công ty Cổ phần Đầu Thương mại và Phát triển Công nghệ Việt Phát

báo cáo thực tập khoa kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Việt Phát
... thành phát triển Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Phát Triển Công Nghệ Việt Phát 1.1.1 Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Phát Triển Công Nghệ Việt Phát Tên công ty viết tiếng việt ... thiệu Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Phát Triển Công Nghệ Việt Phát .10 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Phát Triển Công Nghệ Việt Phát ... QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁT 10 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Phát Triển Công Nghệ Việt Phát ...
 • 104
 • 171
 • 0

Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu Thương Mại và Bất Động Sản Tân Việt.

Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại và Bất Động Sản Tân Việt.
... CÁO THỰC TẬP TỔNG HƠP 03/2009 Phần 1: Tổng quan Công ty cổ phần Đầu Thương Mại Bất Động Sản Tân Việt Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán Công ty cổ phần Đầu Thương Mại Bất Động Sản ... 2.4 Phần mềm kế toán công ty sử dụng Công ty sử dụng phần mềm kế toán Fast 2006 Phần : Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán đơn vị thực tập Trong năm vừa quá, công ty cổ phần Đầu thương mại ... Tân Việt Phần 3: Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán Công ty cổ phần Đầu Thương Mại Bất Động Sản Tân Việt LÊ THỊ VÂN ANH 47 KÊ TOÁN B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HƠP 03/2009 Phần : Tổng quan công...
 • 41
 • 226
 • 0

Báo cáo thực tập: “Phân tích hoạt động và quản lý của công ty cổ phần đầu tư, thương mại dịch vụ” doc

Báo cáo thực tập: “Phân tích hoạt động và quản lý của công ty cổ phần đầu tư, thương mại dịch vụ” doc
... doanh Công ty Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại Dịch vụ Báo cáo thực tập Nguyễn Quang Kiên - LỚP 7.27 - MSV:2002D2909 Phần II : Các hoạt động quản chủ yếu công ty Công ty cổ phần Đầu tư, Thương ... MSV:2002D2909 Phần : Giới thiệu tổng quan công ty cổ phần đầu tư, Thương mại dịch vụ QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG TY CỔ PHẦN Đầu tư, Thương mại Dịch vụ Công ty Đầu tư, Thương mại Dịch vụ ... TRIỂN CỦA CỤNG TY CỔ PHẦN Đầu tư, Thương mại Dịch vụ Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại Dịch vụ Cơ cấu tổ chức máy quản Công ty cổ phần Đầu tư,...
 • 24
 • 267
 • 0

Thực trạng công tác kế toán hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Đầu Thương Mại và sản xuất NSC

Thực trạng công tác kế toán hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và sản xuất NSC
... chức công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Chính em lựa chọn đề tài: Thực trạng công tác kế toán hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Đầu Thương Mại sản xuất NSC ... II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NSC 2.1 Đối ng tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm; ... CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NSC 1.1 Đặc điểm chung công ty cổ phần đầu thương mại sản xuất NSC 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần đầu thương mại sản...
 • 49
 • 82
 • 0

báo cáo thực tâp tổng hợp khoa kinh doanh thương mại tại Công ty Cổ phần Đầu Thương mại và Xây dựng Giao thông 1

báo cáo thực tâp tổng hợp khoa kinh doanh thương mại tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông 1
... cô, anh chị Công ty giúp đỡ cô giáo Đỗ Thị Ngọc, báo cáo tổng hợp thể sơ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Thương mại Xây dựng Giao thông Bài báo cáo gồm phần: Phần I: Khái ... tập tổng hợp SVTH: Phạm Thị Thanh Trang Khoa: Kinh doanh thương mại Lớp: K46T2 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Kinh doanh thương mại PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1. 1 Giới ... thời tên giao dịch Công ty Logo bao gồm tên Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông (CIENCO1) TRICO Công ty sử dụng logo tổng thể biểu ng Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông cụm...
 • 20
 • 268
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VẬT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH
... lĩnh vực thương mại Công ty Cổ Phần đầu thương mại vật thiết bị công nghiệp Long Khánh hoạt động lĩnh vực thương mại chuyên mua bán thiết bị vật phục vụ nghành khí là: xích công nghiệp, ... tiền tệ • Bản thuyết minh báo cáo tài CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH I Số dư đầu kỳ nghiệp vụ kinh tế phát sinh ... THÔNG TIN VỀ BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH 1 Bộ máy quản lý doanh nghiệp Sơ đồ tổ chức máy quản lý đơn...
 • 21
 • 185
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH.
... tài sản cố định công ty CP đầu thương mại dịch vụ Hải Anh Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty Cổ phần đầu thương mại dịch vụ Hải Anh SVTH: Lê ... sử dụng TSCĐ công ty 1.2.Mục đích nghiên cứu: • • Tìm hiểu, phân tích đánh giá kế toán tài sản cố định công ty CP đầu thương mại dịch vụ Hải Anh Thông qua nghiên cứu thực tế công ty đề xuất ... doanh Tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kì kinh doanh giữ nguyên hình thái ban đầu bị hư hỏng Tài sản cố định doanh nghiệp bao gồm : tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản...
 • 92
 • 382
 • 0

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần đầu Thương Mại Long Phú

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư Thương Mại Long Phú
... nhiệm công trình thuê điều động máy thi công đội máy thi công công ty 2.1.2.2 Đặc điểm máy quản lý Bộ máy quản lý Công ty Cổ phần đầu t thuơng mại Long Phú đợc xây dựng mô hình quản lý tập trung ... tài Công ty Cổ phần đầu t thơng mại Long Phú ta thấy Công ty có nhiều lợi nhng 28 có số tồn tại, khó khăn 2.3.1 Đánh giá kết -Trong chế thị trờng, từ đơn vị hoạt động nhỏ lẻ, đến mở rộng thị phần ... 2.1.2 Một số đặc điểm Công ty Công ty Cổ phần đầu t thuơng mại Long Phú doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng, bản, điều kiện tổ chức hoạt động sản xuất nh sản phẩm công ty có khác biệt lớn so...
 • 30
 • 92
 • 0

Thực trạng về chính sách xúc tiến và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược xúc tiến các chương trình du lịch của Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế Xanh cho thị trường Hà Nội

Thực trạng về chính sách xúc tiến và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược xúc tiến các chương trình du lịch của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế Xanh cho thị trường Hà Nội
... Minh Thi Lịch4 6B Du Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến công ty cổ phần đầu thương mại dịch vụ quốc tế xanh Do hạn chế trình độ chuyên môn kiến thức du lịch thực tế thời ... Thi Lịch4 6B 36 Du Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing sách xúc tiến hỗn hợp công ty 2.1.Tổng quan Công ty cổ phần đầu thương mại dịch vụ quốc tế xanh 2.1.1.Hồ sơ lực công ty Tên công ty: ... thưong hiệu mình,, tạo dựng chỗ đứng vững thị trưòng du lịch sôi động 2.1.3 .Các hoạt động a.Tổ chức chương trình du lịch nội địa quốc tế Các chương trình du lịch Công ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và...
 • 75
 • 1,018
 • 6

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý trong thương mại đầu vào ( vật tu thiết bị ) cho việc kinh doanh khai thác than hầm lò của công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ TKV

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý trong thương mại đầu vào ( vật tu thiết bị ) cho việc kinh doanh khai thác than hầm lò của công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ  TKV
... liờn doanh cụng tỏc kinh doanh than Trc tip kinh doanh than ca C quan Cụng ty - T chc cỏc i ch bin, kinh doanh than - nh k theo quy nh bỏo cỏo Than Vit Nam, cụng tỏc kinh doanh, tiờu th than ... Phũng kinh doanh than a Chc nng L phũng chc nng tham mu giỳp vic cho Giỏm c Cụng ty v lnh vc ch bin, kinh doanh than ton Cụng ty Thm dũ, phỏt trin th trng kinh doanh than theo nh hng sn xut kinh doanh ... THNG MI U VO (VT T, THIT B) CHO VIC KINH DOANH KHAI THC THAN HM Lề CA CễNG TY C PHN U T, THNG MI V DCH V TKV m bo cho vic khai than hm lũ Vit Nam, Cụng ty c phn u t, Thng mi v Dch v - TKV cung...
 • 66
 • 254
 • 1

LUẬN VĂN: Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần - đầu thương mại – dịch vụ thăng long ppsx

LUẬN VĂN: Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần - đầu tư – thương mại – dịch vụ thăng long ppsx
... tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần - đầu thương mại dịch vụ thăng long I Đặc điểm chung công ty Cổ phần- Đầu t - Thương mại- Dịch vụ Thăng Long 1, Quá trình hình ... II- Nội dung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng A- Kế toán bán hàng 1- Kế toán giá vốn hàng bán: Để xác định giá vốn hàng bán, kế toán vào phương thức bán hàng theo phương pháp kế toán hàng ... xuất kho bán để tính kết kinh doanh: Nợ TK 91 1- Xác định kết kinh doanh Có TK 63 2- Giá vốn hàng bán B- Kế toán xác định kết bán hàng: 1- Kế toán chi phí bán hàng: a, Khái niệm: Chi phí bán hàng chi...
 • 85
 • 322
 • 0

Báo cáo: kế toán bán hàng xe ô tô tại công ty cổ phần đầu thương mại An Dân pptx

Báo cáo: kế toán bán hàng xe ô tô tại công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân pptx
... doanh không đạt tiêu doanh số đề 3.1.3 Quan điểm hoàn thiện kế toán bán hàng xe ô công ty CPĐTTM An Dân Qua nghiên cứu kế toán nghiệp vụ bán hàng xe ô công ty CPĐTTM An Dân em thấy công ty ... bán hàng công ty cổ phần đầu thương mại An Dân − Nội dung: thu thập số liệu thông tin có liên quan đến kế toán bán hàng − Không gian: công ty cổ phần đầu thương mại An Dân − Thời gian tiến ... công ty Chính thế, em đưa đề tài: kế toán bán hàng xe ô công ty cổ phần đầu thương mại An Dân 1.3.Mục tiêu nghiên cứu đề tài − Tìm hiểu máy kế toán công ty, quy trình bán hàng diễn công...
 • 32
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lực của công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch anh thư 2 2 3 1 thực trạng nguồn tài chính của công tythực trạng cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch anh thưthực trạng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư thương mại amp du lịch anh thư2 phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng quy trình bán hàng trực tuyến trên website haianh jsc com vn tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ hải anhhoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ vinacomin xí nghiệp vật tư vận tảiphân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư thương mại thủy sảntìm hiểu công tác tổ chức bán hàng và kế tóan xác định kết quả họat động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại thủy sảnbáo cáo huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ vinacomincông ty cổ phần đầu tư thương mại toàn cầuhoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ tập đoàn tkvnâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại quốc tếbáo cáo thực tập về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đất việtthực tập kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển số 18báo cáo thực tập công ty cổ phần đầu tưbáo cáo thực tập hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển thương mại số 9Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học