Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên chính quy đối với dịch vụ giáo dục tại trường đại học bách khoa đại học đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện đa khoa đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện đa khoa đà nẵng
... ñ nh ch n nghiên c u ñ tài Nghiên c u s hài lòng c a b nh nhân ñ i v i b nh vi n Đa khoa Đà N ng” v i mong mu n góp ph n nh bé c a vào s phát tri n c a d ch v y t c a b nh vi n Đa khoa Đà N ... quan sát)ñ nghiên c u s hài lòng c a b nh nhân Như v y nghiên c u s hài lòng c a b nh nhân ñ i v i b nh vi n Đa khoa Đà n ng c a tác gi mang tính khái quát cao 23 6.3.3 So sánh v i nghiên c u ... ñi u dư ng, tác gi nghiên c u nhân t “chăm sóc” c a t t c nhân viên y t ñ i v i b nh nhân, mang tính khái quát cao 6.4 H N CH C A NGHIÊN C U Th nh t, nghiên c u t p trung nghiên c u m t ph m...
 • 26
 • 1,089
 • 2

Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với điểm đến du lịch đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với điểm đến du lịch đà nẵng
... hài lòng c a du khách n i ñ a ñ i v i ñi m ñ n du l ch Đà N ng Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Du khách n i ñ a sau ñã du l ch t i Đà N ng - Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u ... ch n ñ tài: Nghiên c u s hài lòng c a khách du l ch n i ñ a ñ i v i ñi m ñ n du l ch Đà N ng” làm ñ tài nghiên c u M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh nhân t tác ñ ng ñ n s hài lòng c a du khách n ... n (ñi u 4, lu t du l ch, 2005) Khách du l ch g m khách du l ch n i ñ a khách du l ch qu c t - Khách du l ch n i ñ a công dân Vi t Nam, ngư i nư c thư ng trú t i Vi t Nam ñi du l ch ph m vi lãnh...
 • 13
 • 701
 • 2

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động viettel trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động viettel trên địa bàn thành phố đà nẵng
... ng di d ng, ñ c ñi m v th trư ng, CHƯƠNG THI T K NGHIÊN C U S HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG Đ I V I D CH V ĐTDĐ VIETTEL TRÊN Đ A BÀN ĐÀ N NG 3.1 3.1.2 QUY TRÌNH TI N HÀNH NGHIÊN C U Đ xu t mô hình nghiên ... LÃNH Đ O VIETTEL CORPORATION V D CH V ĐTDĐ VIETTEL TRÊN Đ A BÀN ĐÀ N NG Căn c vào k t qu c a nghiên c u, tác gi có m t s ki n ngh ñ i v i ban lãnh ñ o Viettel Corporation v d ch v ĐTDĐ Viettel ... ng khách hàng tương ñ i lâu dài c a m ng di ñông Viettel) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Đ tài ñư c th c hi n v i s k t h p m t s phương pháp nghiên c u sau: - Nghiên c u ñ nh tính - Phương pháp t ng...
 • 13
 • 355
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố kon tum

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố kon tum
... vụ trả lương qua tài khoản chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum Phạm vi đề tài lĩnh vực dịch vụ trả lương qua tài khoản ngân hàng địa bàn thành phố Kon Tum Phương ... TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG VÀ SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG 2.1 Tổng quan dịch vụ trả lương qua tài khoản 2.1.1 Giới thiệu dịch vụ trả lương qua tài khoản ... thực trả lương qua tài khoản địa bàn thành phố Kon Tum đạt 91,4% - Chỉ tiêu NHNN Việt Nam giao cho ngân hàng tỉnh Kon Tum chưa đạt yêu cầu : Chỉ tiêu tỷ lệ số đơn vị hưởng lương từ Ngân sách...
 • 26
 • 312
 • 0

nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch của công ty tnhh biển ngọc

nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch của công ty tnhh biển ngọc
... 2000) 10 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BIỂN NGỌC 2.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Biển Ngọc - Tên công ty: Công ty TNHH Biển Ngọc - Địa chỉ: ... du lịch nội địa Ngoài ra, nghiên cứu có ý nghĩa thúc đẩy, nâng cao chất lượng dịch vụ công ty TNHH Biển Ngọc, để công ty biết hài lòng khách du lịch sau sử dụng dịch vụ công ty Qua đó, công ty ... vụ công ty TNHH Biển Ngọc 2.1.3 Tình hình kinh doanh cuả khách nội địa công ty TNHH Biển Ngọc 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 11 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.3.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất Trên sở kết nghiên...
 • 26
 • 510
 • 5

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đà nẵng
... Giải ngân Bước 5: Tiến hành giám sát, thu nợ lý tín dụng 2.1.6 Dịch vụ tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đà Nẵng a Các sản phẩm tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Công thương chi ... 1.1.3 Dịch vụ tín dụng ngân hàng Thương mại a Dịch vụ tín dụng b Dịch vụ tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại * Khái niệm tín dụng cá nhân * Các loại tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2 SỰ ... nâng cao công tác phục vụ dịch vụ tín dụng cá nhân chi nhánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu (1) Đối tượng nghiên cứu nhóm khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Đà...
 • 26
 • 331
 • 3

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của siêu thị quảng ngãi

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của siêu thị quảng ngãi
... vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu khách hàng đến Siêu thị Quảng Ngãi  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực thành phố Quảng Ngãi Phƣơng pháp nghiên cứu: Quy trình thực nghiên ... Chương 1: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Kết luận kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu  Nghiên cứu CN Krishna Naik & cộng ... thành khách hàng siêu thị Thành phố Hồ Chí Minh”  Nghiên cứu Nguyễn Đăng Duy Nhất Lê Nguyễn Hậu (2007) yếu tố định chất lượng dịch vụ bán lẻ - nghiên cứu siêu thị Việt Nam  Nghiên cứu Phạm Lê...
 • 26
 • 560
 • 1

nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng
... hài lòng c a sinh viên ñ i v i Trư ng c a trư ng v i nhi u n i dung m i h u ích hơn, cung c p thêm Cao ñ ng Kinh t K ho ch Đà N ng chưa cao Sinh viên Khoa K giáo trình ñi n t cho sinh viên tham ... a sinh viên b n x sinh viên nư c v Đi m ñ c thù phương pháp kh o sát s hài lòng c a sinh Chua (2004), ñã nghiên c u ñánh giá ch t lư ng giáo d c ñ i h c theo nhi u quan ñi m khác nhau: sinh viên, ... quan ñ n trình h c t p c a sinh nghiên c u bi n nhân kh u h c: kinh nghi m h c t p, k t viên “s hài lòng c a sinh viên v y u t ñó” Cách làm qu h c t p c m nh n c a sinh viên v s ñánh giá công b...
 • 13
 • 250
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của doanh nghiệp nộp thuế đối với chất lượng hành chính

Nghiên cứu sự hài lòng của doanh nghiệp nộp thuế đối với chất lượng hành chính
... Quận 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu  Doanh nghiệp nộp thuế doanh nghiệp thường xuyên sử dụng hầu hết dịch vụ thuế  Doanh nghiệp nộp thuế doanh nghiệp có trình độ ... thuyền…  Hoạt động cấp giấy đăng ký kinh doanh chứng hành nghề… Giấy đăng ký kinh doanh cấp cho chủ thể kinh doanh chủ thể thành lập doanh nghiệp sở kinh doanh Giấy phép hành nghề loại giấy tờ ... hình nghiên cứu Sau hình thành quy trình nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu, mô hình nghiên cứu xây dựng theo trình tự từ vấn số cán công chức CCT Quận đến vấn số người nộp thuế đại diện cho doanh...
 • 46
 • 1,123
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm Bảo Minh Đà Nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm Bảo Minh Đà Nẵng
... hiểm nhân thọ Phạm vi đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động dịch vụ bảo hiểm nhân thọ công ty Bảo Hiểm Bảo Minh Đà Nẵng Đối tượng khách hàng mua bảo hiểm Bảo Minh Tại Đà Nẵng Câu hỏi nghiên ... nhân tố định tồn công ty Công ty dành mối quan tâm trung thành khách hàng, công ty có phát triển bền vững Chiến lược kinh doanh hướng đến khách hàng trở thành chiến lược quan trọng hàng đầu công ... với thông tin tương tự đối thủ cạnh tranh công ty Thực nghiên cứu năm, công ty nhận diện nhân tố quan trọng với thoả mãn khách hàng nhận biết giúp công ty điều tiết nguồn lực hợp lý để thoả mãn...
 • 26
 • 275
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình ONETV của công ty cổ phần viễn thông FPT telecom trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình ONETV của công ty cổ phần viễn thông FPT telecom trên địa bàn thành phố đà nẵng
... tác giả lựa chọn đề tài Nghiên cứu hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom địa bàn thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Hiểu rõ sở lý ... giả lựa chọn đề tài Nghiên cứu hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom địa bàn thành phố Đà Nẵng” Luận văn trình bày thông qua việc khảo sát ... khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV FPT Telecom Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV FPT Telecom...
 • 26
 • 390
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến tại trường Đại Học Duy Tân

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến tại trường Đại Học Duy Tân
... Sinh viên hài lòng với hoạt động phòng Công tác sinh viên , Sinh viên hài lòng sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu sinh viên , Sinh viên hài lòng với hệ thống thư viện trực tuyến”, Sinh ... dương với hài lòng sinh viên 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Hoạt động nghiên cứu chia làm bước, nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Hình 2.2 Quy trình nghiên cứu đề tài 2.2.1 Nghiên cứu sơ Nghiên cứu nhằm mục ... lòng sinh viên + Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo trực tuyến trường ĐH Duy Tân Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực cho tổng thể sinh viên...
 • 26
 • 272
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng Đông Á, chi nhánh Đà Nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng Đông Á, chi nhánh Đà Nẵng
... “ Nghiên cứu hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Căn vào tình hình hoạt động phát triển Ngân ... lĩnh vực ngân hàng CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – CN ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – CHI NHÁNH ... lòng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Đà Nẵng Phƣơng pháp phạm vi nghiên cứu 3.1 Phạm vi Tất khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ Ngân hàng Đông Á địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2...
 • 26
 • 436
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động trong công việc tại công ty TNHH MTV con đường xanh Quảng Nam

Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động trong công việc tại công ty TNHH MTV con đường xanh Quảng Nam
... gian công tác khác 4.2 ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƢỜNG XANH QUANG NAM 4.2.1 Vấn đề môi trƣờng làm việc Công ty cần ... lòng người lao động công việc Công ty TNHH Một Thành Viên Con Đường Xanh Quảng Nam Phƣơng pháp nghiên cứu : sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng Nghiên cứu số ... lường mức độ thỏa mãn công việc người lao động công ty - công ty - Nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu sâu hài lòng người lao động nói chung, đặc biệt người lao độ ại công ty, doanh nghiệp ngành...
 • 26
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự hài lòng của du kháchnhântố ảnh hưởng sự hài lòngđề cương các nhân tố ảng hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào trường đại học tạođánh giá sự hài lòngđánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại thành phố vũng tàuáp dụng mô hình cấu trúc tuyến tính trong kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ siêu thị tại thành phố cần thơkhảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia tphcmnhững thách thức đối với dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của vinatranssự hài lòng của kh đối với dịch vụ khám bệnh tại khoa khám theo yêu cầu bệnh viện phụ sản trung ươngsự hài lòng chung của kh đối với dịch vụ khám bệnh tại khoa khám theo yêu cầu bvpstwkiếm đinh sư khác biềt về nhổm tuồi đối vói dich vu giao hàng tân nơicơ sở lý luận về sự thích ứng của sinh viên với môi trường đại họcsự thích ứng của sinh viên năm thứ nhất đhqg hn với hoạt động học tập ở nhà trườngsánh biểu hiện thái độ của sinh viên khoa ktkt và qtkd đối với việc chấp hành luật giao thông khi đi mô tô xe máy thể hiện qua các mặtsánh thái độ của sinh viên đối với việc chấp hành đúng luật giao thông khi đi mô tô xe máy thể hiện qua mặt nhận thứcKinh nghiệm phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề đối với bài tập hay và khó về sắt giúp học sinh THPT giải nhanh bài tập trắc nghiệmỨng dụng phần mềm crocodile ict 605 vào mô phỏng bài 4 bài toán và thuật toán trong tin học lớp 10 để tạo hứng thú học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng học môn tin học ở trường THPT thạChương I. §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Chương trình giám sát thông tin và dữ liệuĐề xuất giải pháp ứng dụng công cụ google form và xây dựng quy định cộng điểm, xếp loại giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả việc xét thi đua, khĐổi mới phương pháp kiểm tra bài cũ để tạo hứng thú học tập cho học sinh trong môn tin học THPTDùng phần mềm quản lý hoàn chỉnh để minh họa trong quá trình giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft accessGiải pháp giúp học sinh lớp 11 trường THPT cẩm thủy 1 nắm vững kiến thức chương II tin học 11Hệ thống quản lý, đánh giá và khai thác các đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục thanh hóaSử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng ở Việt Nambáo cáo thí nghiệm cơ học trường spkt tphcmMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy kiểu dữ liệu mảng, tin học 11 ở trường THPT lam kinhMột số kinh nghiệm đề nâng cao chất lượng học tin học cho học sinh yếu kém lớp 11 khi học chương IV kiểu dữ liệu có cấu trúcSO SÁNH CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 3 HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ CHUẨN MỰC VIỆT NAM SỐ 11 – HỢP NHẤT KINH DOANHskkn một số phương pháp sắp xếp trong chương trình tin học phổ thôngskkn nâng cao hiệu quả dạy học tin học 12 bằng phương pháp thảo luận nhómTuần 8. Người mẹ hiềnMột số kỹ năng vận dụng thuật toán để giải các bài toán cơ bản trong tin học 10 THPTMột số phương pháp để nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tin học lớp 10 ở trường THPT lê lợiMột số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học tin học 10 ở trường THPT nguyễn xuân nguyên