Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp Lichtenstein điều trị thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp Lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên
... v) t 40 tui tr lờn, theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn, cho kt qu: tui trung bỡnh l 69,43 11,58, thp nht 40 v ln nht 92 tui (Biu 3.1) Tỏc gi Frey, tui trung bỡnh 59, thp nht 40 tui ... li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein, thu c cỏc kt qu sau: 3.1 C IM CHUNG 3.1.1 Tui S bnh nhõn Tui Biu 3.1 Phõn b bnh nhõn theo nhúm tui Tui trung bỡnh 69,74 11,25, tui thp nht 40 v tui ln ... NH, KCH THC, K THUT LICHTENSTEIN T TM LI NHN TO 4.4.1 Ch nh t tm li nhõn to Trong nghiờn cu ny, ch nh t tm li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn bnh nhõn t 40 tui tr lờn, bao...
 • 55
 • 131
 • 1

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên
... v) t 40 tui tr lờn, theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn, cho kt qu: tui trung bỡnh l 69,43 11,58, thp nht 40 v ln nht 92 tui (Biu 3.1) Tỏc gi Frey, tui trung bỡnh 59, thp nht 40 tui ... li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein, thu c cỏc kt qu sau: 3.1 C IM CHUNG 3.1.1 Tui S bnh nhõn Tui Biu 3.1 Phõn b bnh nhõn theo nhúm tui Tui trung bỡnh 69,74 11,25, tui thp nht 40 v tui ln ... NH, KCH THC, K THUT LICHTENSTEIN T TM LI NHN TO 4.4.1 Ch nh t tm li nhõn to Trong nghiờn cu ny, ch nh t tm li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn bnh nhõn t 40 tui tr lờn, bao...
 • 58
 • 460
 • 1

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên (TÓM TẮT)

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên (TÓM TẮT)
... v) t 40 tui tr lờn, theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn, cho kt qu: tui trung bỡnh l 69,43 11,58, thp nht 40 v ln nht 92 tui (Biu 3.1) Tỏc gi Frey, tui trung bỡnh 59, thp nht 40 tui ... li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein, thu c cỏc kt qu sau: 3.1 C IM CHUNG 3.1.1 Tui S bnh nhõn Tui Biu 3.1 Phõn b bnh nhõn theo nhúm tui Tui trung bỡnh 69,74 11,25, tui thp nht 40 v tui ln ... NH, KCH THC, K THUT LICHTENSTEIN T TM LI NHN TO 4.4.1 Ch nh t tm li nhõn to Trong nghiờn cu ny, ch nh t tm li nhõn to theo phng phỏp Lichtenstein iu tr thoỏt v bn bnh nhõn t 40 tui tr lờn, bao...
 • 56
 • 226
 • 1

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp Lichtenstein điều trị thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên

Đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp Lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên
... thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên nhằm hai mục tiêu: Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, định đặc điểm kỹ thuật đặt lưới nhân tạo điều trị thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên Đánh giá kết ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC LÊ QUỐC PHONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG ĐẶT TẤM LƯỚI NHÂN TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP LICHTENSTEIN ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BỆNH NHÂN TỪ 40 TUỔI ... 1.1.2 Lịch sử điều trị thoát vị bẹn lưới nhân tạo 1.1.2.1 Lịch sử điều trị thoát vị bẹn lưới nhân tạo mổ hở Năm 1958, Horwich sử dụng nylon điều trị thoát vị bẹn rộng thoát vị bẹn tái phát Năm...
 • 147
 • 246
 • 1

LA20 037 đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên

LA20 037 đánh giá kết quả ứng dụng đặt tấm lưới nhân tạo theo phương pháp lichtenstein điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên
... thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên nhằm hai mục tiêu: Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, định đặc điểm kỹ thuật đặt lưới nhân tạo điều trị thoát vị bẹn bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên Đánh giá kết ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC LÊ QUỐC PHONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG ĐẶT TẤM LƯỚI NHÂN TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP LICHTENSTEIN ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BỆNH NHÂN TỪ 40 TUỔI ... 1.1.2 Lịch sử điều trị thoát vị bẹn lƣới nhân tạo 1.1.2.1 Lịch sử điều trị thoát vị bẹn lưới nhân tạo mổ hở Năm 1958, Horwich sử dụng nylon điều trị thoát vị bẹn rộng thoát vị bẹn tái phát Năm...
 • 147
 • 277
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT cắm NIỆU QUẢN BÀNG QUANG THEO PHƯƠNG PHÁP LICH – GRÉGOIR BỆNH NHÂN GHÉP THẬN tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT cắm NIỆU QUẢN BÀNG QUANG THEO PHƯƠNG PHÁP LICH – GRÉGOIR ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN tại BỆNH VIỆN VIỆT đức
... T TRNG I HC Y H NI NGUYN VIT DOANH ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT CắM NIệU QUảN BàNG QUANG THEO PHƯƠNG PHáP LICH GRéGOIR BệNH NHÂN GHéP THậN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyờn ngnh : Ngoi khoa Mó S: ... 28 - Ghộp niu qun (NQ) vo bng quang (BQ)= Cú k thut ph bin cm niu qun thn ghộp vo bng quang ngi nhn K thut theo kiu ngoi bng quang: Phng phỏp Lich - Gregoir Lich v cng s (1961) ó mụ t phng ... ghộp niu qun vo bng quang 238 trng hp ú 140 theo kiu Leadbetter Potilano v 108 trng hp theo kiu Lich - Grộgoir khuyn cỏo nờn s dng k thut cm NQ - BQ theo phng phỏp ngoi bng quang trỏnh gim cỏc...
 • 73
 • 45
 • 0

Nghiên cứu đánh giá kết quả ứng dụng hệ thống thông tin vệ tinh dùng trạm mặt đất có antenna cỡ nhỏ (VSAT) cho vùng sâu vùng xa tại việt nam

Nghiên cứu đánh giá kết quả ứng dụng hệ thống thông tin vệ tinh dùng trạm mặt đất có antenna cỡ nhỏ (VSAT) cho vùng sâu vùng xa tại việt nam
... v tinh dựng trm mt t cú Antenna c nh (VSAT) cho vựng sõu vựng xa ti Vit Nam | 31 Vệ tinh Vệ tinh Quỹ đạo địa tĩnh Đường tín hiệu mong muốn Đường tín hiệu can nhiễu Đồ thị xạ Trạm mặt đất Trạm ... cụng sut v tinh: Nghiờn cu ỏnh giỏ kt qu ng dng h thng thụng tin v tinh dựng trm mt t cú Antenna c nh (VSAT) cho vựng sõu vựng xa ti Vit Nam | 29 Thụng tin bng IESS410 cho mi bc x v tinh giỏ tr ... qu ng dng h thng thụng tin v tinh dựng trm mt t cú Antenna c nh (VSAT) cho vựng sõu vựng xa ti Vit Nam | 11 Vit Nam, cụng ngh thụng tin v tinh ó c ng dng t nm 1980 (i v tinh Hoa Sen 1), n sau...
 • 101
 • 298
 • 0

Đánh giá kết quả ứng dụng nội soi trong điều trị chấn thương thanh khí quản cổ

Đánh giá kết quả ứng dụng nội soi trong điều trị chấn thương thanh khí quản cổ
... m Ni soi treo qun di gõy mờ ni khớ qun Dựng ng ni soi quang hc cng khớ qun, soi khớ qun, ỏnh giỏ tn thng sut chiu di lũng khớ qun cho ti trờn lng ng m khớ qun ỏnh giỏ tn thng sn phu, dõy thanh, ... dựng ng ni khớ qun nh s nong lũng khớ qun di s quan sỏt ca ng ni soi quang hc khớ qun - Sau nong soi kim tra li qua ni soi bng ng ni soi quang hc ng thi o chiu di ca on khớ qun b chn thng cng nh ... sau chỳng tụi dung ni soi mm tt c cỏc trng hp Ni soi sau rỳt búng nong xỏc nh phự n hay tn thng niờm mc hay sn, qua ú chnh sa Sau ú bnh nhõn mi ln tỏi khỏm sau u c ni soi kim tra ỏnh giỏ iu...
 • 18
 • 510
 • 1

Đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật cắt gan theo phương pháp Tôn Thất Tùng

Đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật cắt gan theo phương pháp Tôn Thất Tùng
... dụng kỹ thuật cắt gan theo phơng pháp Tôn Thất Tùng điều trị bệnh sỏi gan" nhằm mục tiêu sau: ứng dụng kỹ thuật cắt gan theo phơng pháp Tôn Thất Tùng điều trị bệnh sỏi gan, sở rút định cắt gan ... trái, hạ phân thùy gan trái 90/91 trờng hợp (98,9%) 4.1.4.2 Kỹ thuật cắt gan Kỹ thuật cắt gan Tôn Thất Tùng: Kỹ thuật cắt gan qua nhu mô khống chế cuống glisson gan tĩnh mạch gan 4.1.4.3 Điều trị ... ống gan bị chít hẹp hạ lu - áp xe gan đờng mật sỏi gan khu trú biến chứng: vỡ, chảy máu đờng mật mà khả cầm máu phơng pháp khác Kỹ thuật cắt gan sỏi mật theo phơng pháp Tôn Thất Tùng: kỹ thuật cắt...
 • 14
 • 319
 • 1

Đánh giá kết quả ứng dụng phương pháp cố định ngoài hai bên bằng cọc ðp ren ngược chiều trong điều trị khuỷu vẹo trong

Đánh giá kết quả ứng dụng phương pháp cố định ngoài hai bên bằng cọc ðp ren ngược chiều trong điều trị khuỷu vẹo trong
... thu kết định Từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá kết ứng dụng phương pháp cố định hai bên cọc Ðp ren ngược chiều điều trị khuỷu vẹo trong Mục tiêu Đánh giá kết chỉnh trục cố định điều ... 2 phương pháp cố định khác nhau: Cố định bột, xuyên hai đinh kirschner chéo song song nhau, bắt vít, cố định nẹp vít cố định [3], [71] Phương pháp cố định hai bên CERNC ứng dụng điều trị khuỷu ... [9] đánh giá kết điều trị 22 bệnh nhân biến dạng khuỷu vẹo cố định nẹp vít Kết tốt 60%, kết 26,7% kết xấu 13,3% Ưu điểm phương pháp cố định vững chắc, tập vận động khớp khuỷu sớm tránh teo cứng...
 • 88
 • 394
 • 0

Đánh giá kết quả ứng dụng máy cắt nối thẳng trong phẫu thuật cắt đoạn dạ dày ung thư phần ba dưới

Đánh giá kết quả ứng dụng máy cắt nối thẳng trong phẫu thuật cắt đoạn dạ dày ung thư phần ba dưới
... Máy cắt nối thẳng ứng dụng phẫu thuật UTDD 41 1.7.1 Lịch sử đời máy cắt nối thẳng 41 1.7.2 Cấu tạo máy cắt nối thẳng dày 43 1.7.3 ứng dụng máy cắt nối thẳng phẫu thuật ung th- dày ... Đánh giá kết ứng dụng máy cắt nối thẳng phẫu thuật cắt đoạn dày ung th- phần ba d-ới 14 Ch-ơng Tổng quan tài liệu 1.1 Giải phẫu mô học 1.1.1 Hình thể dày: Dạ dày đoạn phình to ống tiêu hóa nối ... Cắt ruột thừa Hình 1.6 Máy Ethicon Endo Surgery loại 75mm 45 1.7.3 ứng dụng máy cắt nối thẳng phẫu thuật ung th- dày Từ đầu năm 90 kỷ 20, máy cắt nối thẳng dày đ-ợc ứng dụng phẫu thuật cắt dày...
 • 105
 • 317
 • 2

đánh giá kết quả ứng dụng dao cắt đốt siêu âm trong phẫu thuật u tuyến giáp lành tính

đánh giá kết quả ứng dụng dao cắt đốt siêu âm trong phẫu thuật u tuyến giáp lành tính
... C ĐáNH GIá KếT QUả ứNG DụNG DAO CắT ĐốT SI U ÂM TRONG PH U THUậT U TUYếN GIáP CNG LUN VN THC S Y HC Hà nội 2014 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI Lấ ANH C ĐáNH GIá KếT QUả ứNG DụNG DAO ... CắT ĐốT SI U ÂM TRONG PH U THUậT U TUYếN GIáP Chuyờn ngnh: TAI MI HNG Mó s: CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN QUANG TRUNG Hà nội 2014 CC CH VIT TT TK TQQN : Thn kinh qun qut ... chng phu thut ớt nờn phu thut u tuyn giỏp cú s dng dao si u õm mang li nhiu li ớch cho bnh nhõn v phu thut viờn Tuy nhiờn cha cú nhiu nghiờn cu v vic ng dng dao ct t si u õm phu thut u tuyn giỏp...
 • 50
 • 335
 • 2

đánh giá kết quả ứng dụng dao cắt đốt siêu âm trong phẫu thuật u tuyến giáp

đánh giá kết quả ứng dụng dao cắt đốt siêu âm trong phẫu thuật u tuyến giáp
... phu thut Hin vic s dng dao si u õm vo phu thut u tuyn giỏp l mt nhng tin b ca phu thut tuyn giỏp Nh nhng u im ca dao si u õm nh: trỏnh c di vt ch kh u lỳc phu thut, cm m u tt, thi gian phu thut ... au sau m, bin chng phu thut ớt nờn phu thut u tuyn giỏp cú s dng dao si u õm mang li nhiu li ớch cho bnh nhõn v phu thut viờn Nhm nghiờn cu k thut s dng dao si u õm quỏ trỡnh m v ỏnh giỏ kt qu ... ng dng dao ct t si u õm phu thut u tuyn giỏp chỳng tụi thc hin ti ỏnh giỏ kt qu ng dng dao ct t si u õm phu thut u tuyn giỏp vi mc ti u sau: Nghiờn cu c im lõm sng v cn lõm sng ca u tuyn giỏp...
 • 65
 • 437
 • 3

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời
... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI MAI THANH T ĐáNH GIá KếT QUả ứNG DụNG Kỹ THUậT VI PHẫU TRONG PHẫU THUậT NốI NGóN TAY ĐứT RờI Chuyờn ngnh : Phu thut to hỡnh Mó s : 60.72.01.23 CNG ... Chn thng chnh hỡnh TP.HCM, Vin quõn y 103, Bnh vin Xanh pụn, Bnh vin Vit c ó c cụng b Tuy nhiờn thng tn ngún tay tay t ri l thỏch thc ln vi nhiu bnh vin, phu thut vi n phu thut to hỡnh cng nh ... 1.1.1 Cỏc xng bn tay, ngún tay Vi 27 xng v h thng dõy chng bao khp m bo cho mi hot ng tinh vi phc ca bn tay v c chia thnh nhúm - xng c tay - xng bn tay - 14 xng ngún tay hay t ngún tay Ngún I cú...
 • 46
 • 627
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp 6 tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên4nghiên cứu ứng dụng ptns đặt mảnh ghép hoàn toàn ngoài phúc mạc trong điều trị thoát vị bẹn bs trịng văn thảo – 2010đánh giá hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệpđánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tácđánh giá hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện kinh mônphương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đấtđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệpđánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tinđánh giá hiệu quả sử dụng đấtđánh giá hiệu quả sử dụng đất công nghiệpchỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đấtđánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệpđánh giá hiệu quả sử dụng đất đô thịđánh giá hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệpđánh giá hiệu quả sử dụng đất phi nông nghiệpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh