Ảnh hưởng của sữa bổ sung pre probiotic lên t̀nh trạng dinh dưỡng, nhiễm khuẩn và hệ vi khuẩn chí đường ruột ở trẻ 6 12 tháng tuổi tại huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

ẢNH HƯỞNG của sữa bổ SUNG PRE PROBIOTIC lên TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, NHIỄM KHUẨN hệ VI KHUẨN CHÍ ĐƯỜNG RUỘT TRẺ 6 12 THÁNG TUỔI tại HUYỆN PHỔ yên, TỈNH THÁI NGUYÊN

ẢNH HƯỞNG của sữa bổ SUNG PRE PROBIOTIC lên TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, NHIỄM KHUẨN và hệ VI KHUẨN CHÍ ĐƯỜNG RUỘT ở TRẺ 6 12 THÁNG TUỔI tại HUYỆN PHỔ yên, TỈNH THÁI NGUYÊN
... thiếu vitamin A khô mắt cho trẻ, b sung Fe, Zn v cỏc vi cht khỏc,cho trẻ ăn bổ sung hợp lý, nhà cửa, nhà trẻ, trường học cần sẽ, thông thoáng, Cần tập luyện cho trẻ để trẻ có sức đề kháng tốt, trẻ ... b sung prebiotic v synbiotic (probiotic kt hp vi prebiotic) n tỡnh trng dinh dng, tỡnh trng nhim khun v h vi khun ng rut tr t 6- 12 thỏng tui thỏng can thip 15 Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 H VI ... sinh, chỏn n 1.1 .6. 3 Probiotic & Prebiotic Do vic thiu vi khun ng tiờu hoỏ cú th gõy tỏc hi i vi sc kho nờn vic s dng probiotic cú tỏc dng chng vi m v cú th nõng cao sc 25 kho Prebiotic l thnh...
 • 157
 • 217
 • 1

Ảnh hưởng của sữa bổ sung preprobiotic lên tình trạng dinh dưỡng, nhiễm khuẩn hệ vi khuẩn chí đường ruột trẻ 6 12 tháng tuổi tại huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

Ảnh hưởng của sữa bổ sung preprobiotic lên tình trạng dinh dưỡng, nhiễm khuẩn hệ vi khuẩn chí đường ruột ở trẻ 6 12 tháng tuổi tại huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên
... phõn cú BB12 (+)a ti cỏc thi im nghiờn cu Hiu qu sau thỏng can thip lờn vi khun cú ớch Hiu qu sau thỏng can thip lờn vi khun cú hi 61 61 62 62 63 64 64 64 65 66 67 69 70 72 72 74 75 76 77 78 80 ... thiếu vitamin A khô mắt cho trẻ, b sung Fe, Zn v cỏc vi cht khỏc,cho trẻ ăn bổ sung hợp lý, nhà cửa, nhà trẻ, trờng học cần sẽ, thông thoáng, Cần tập luyện cho trẻ để trẻ có sức đề kháng tốt, trẻ ... chy Rotavirus Rotavirus l nguyờn nhõn gõy tiờu chy khong 40% tr em di tui phi nhp vin trờn phm vi ton cu - Cỏc virus khỏc cú th gõy tiờu chy l Adenovirus, Enterovirus, Norovirus b .Vi khun 43...
 • 166
 • 252
 • 0

ẢNH HƯỞNG của sữa bổ SUNG PRE PROBIOTIC

ẢNH HƯỞNG của sữa bổ SUNG PRE PROBIOTIC
... chứng: Sữa không bổ sung prebiotic synbiotic  Nhóm prebiotic: Sữa bổ sung 0,8g/ngày prebiotic (GOS/FOS)  Nhóm synbiotic1: Sữa bổ sung 0,8g/ngày prebiotic (GOS/FOS) 2,6 x 109 CFU/ngày hỗn hợp probiotic ... giảm 25 nhiều nhóm uống sữa bổ sung synbiotic, lại tăng lên nhóm chứng nhóm uống sữa bổ sung prebiotic Tỷ lệ E coli tổng số vi khuẩn phân sau can thiệp giảm nhóm uống sữa bổ sung synbiotic, lại tăng ... phẩm sữa khác Bên cạnh nghiên cứu sử dụng probiotic đơn lẻ, nhiều nghiên cứu kết hợp probiotic prebiotic tiến hành nhằm tìm hiểu tác dụng phối hợp probiotic prebiotic “sự kết hợp prebiotic probiotic...
 • 27
 • 121
 • 0

Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên bắc giang, 2006 2008

Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên  bắc giang, 2006 2008
... nghiên cứu Thực trạng thiếu dinh dưỡng, số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em tuổi huyện Việt Yên - Bắc Giang, 2006- 2008 nhằm đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em huyện miền ... trình can thiệp dinh dưỡng Xác định vấn đề dinh dưỡng yếu tố liên quan Cần mô tả hoàn cảnh thực tế điều kiện yếu tố liên quan với vấn đề dinh dưỡng Phân tích từ nguyên nhân trực tiếp vấn đề dinh ... tiêu 19 75- 1980- 19 85- 1990- 1995Giai đoạn 1980 19 85 1990 19 95 2010 5, 2 6,2 5, 5 3,4 3,2 2010-20 15 Mức giảm (%) 4,3 1.3 Xu hướng thực trạng SDD trẻ em Việt Nam Tỷ lệ SDD trẻ em Việt Nam tuổi qua...
 • 135
 • 458
 • 5

tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008
... dưỡng, số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em tuổi huyện Việt Yên - Bắc Giang, 20062008” nhằm đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em huyện miền núi, mô tả mối liên quan tình trạng ... 1 ,56 1 0,887 p 0, 05 - 1 ,55 2 ± 1 ,59 0 - 1,7 85 ± 1,037 - 1,2 65 ± 0,900 p 0, 05 >0, 05 p >0, 05 nhóm can ... dinh dưỡng đối tượng Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tuổi (từ 059 tháng tuổi) nghiên cứu thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Bảng 3.1 Tình trạng SDD trẻ em tuổi SDD cân nặng/ tuổi (%)* Số...
 • 25
 • 540
 • 0

luận án tiến sĩ y học thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

luận án tiến sĩ y học thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008
... liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em tuổi huyện Việt Y n - Bắc Giang, 200 6-2 008” nhằm đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em huyện miền núi, mô tả mối liên quan tình trạng dinh dưỡng ... tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em Để góp phần thiết thực x y dựng giải pháp phòng chống SDD trẻ em vùng khó khăn giai đoạn tới, tiến hành nghiên cứu Thực trạng thiếu dinh dưỡng, số y u tố liên quan ... lương thực thiếu lương thực thực phẩm cá thể, cá thể có nguy cao trẻ em tuổi, phụ nữ mang thai… mà nguyên nhân chủ y u thực hành dinh dưỡng Hai y u tố nh y cảm thực hành dinh dưỡng trẻ em sữa...
 • 134
 • 482
 • 0

THỰC TRẠNG NUÔI CON BẰNG sữa mẹ, THỰC HÀNH ăn bổ SUNG, TÌNH HÌNH NUÔI DƯỠNG BỆNH tật của TRẺ từ 5 6 THÁNG TUỔI tại HUYỆN PHỔ yên TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG NUÔI CON BẰNG sữa mẹ, THỰC HÀNH ăn bổ SUNG, TÌNH HÌNH NUÔI DƯỠNG và BỆNH tật của TRẺ từ 5 6 THÁNG TUỔI tại HUYỆN PHỔ yên TỈNH THÁI NGUYÊN
... l % Bỳ chc 1 ,6 Sa bt cụng thc cho tr s sinh 48 14,9 Nc ng 31 9 ,6 Mt ong 24 7 ,5 Khỏc (nc tho mc, nc cm) 61 18,9 Khụng nh 1 ,6 Khụng cho n gỡ 148 45, 9 Tng 322 100,0 Bng cho thy cú 45, 9% cỏc b m ... T l % B 50 15, 5 ễng/B 223 69 ,3 Anh/ch ca tr 10 3,1 Khỏc (hng xúm, h hng) 39 12,1 Tng 322 100,0 Bng cho thy, ụng b l ngi chm súc tr chớnh m vng nh (69 ,3%), b l ngi chm súc tr ch cú 15, 5% gia ỡnh ... nhiu hn 168 52 ,2 Bỳ nh bỡnh thng 1 35 41,9 Bỳ ớt i 17 5, 3 Khụng cho bỳ 0 ,6 Tng 322 100,0 Bng cho thy cú 52 ,2% cỏc b m cho bỳ nhiu hn bỡnh thng tr b bnh, 41,9% cho bỳ nh bỡnh thng v cú 5, 3% b m...
 • 5
 • 363
 • 4

ảnh hưởng của việc bổ sung beta glucan lên năng suất chất lượng trứng gà đẻ hisex brown giai đoạn 33 đến 42 tuần tuổi

ảnh hưởng của việc bổ sung beta glucan lên năng suất và chất lượng trứng gà đẻ hisex brown giai đoạn 33 đến 42 tuần tuổi
... beta- glucan lên suất chất lượng trứng đẻ Hisex Brown giai đoạn 33 42 tuần tuổi đƣợc thực với mục tiêu: Đánh giá đƣợc ảnh hƣởng beta- glucan vào phần đẻ Hisex Brown lên suất chất lƣợng trứng ... lên suất trứng tỷ lệ đẻ Ảnh hƣởng việc bổ sung beta- glucan lên suất trứng từ 33 đến 42 tuần tuổi đƣợc trình bày Bảng 4.3 nhƣ sau: Bảng 4.3: Ảnh hƣởng việc bổ sung beta- glucan lên suất trứng ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG SƠN NGỌC THÁI ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BETA- GLUCAN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG TRỨNG GÀ ĐẺ HISEX BROWN GIAI ĐOẠN 33 ĐẾN 42 TUẦN TUỔI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH CHĂN...
 • 70
 • 149
 • 0

ảnh hưởng của việc bổ sung beta glucan lên khả năng tăng trưởng của gà thịt cobb 500

ảnh hưởng của việc bổ sung beta glucan lên khả năng tăng trưởng của gà thịt cobb 500
... nuôi Cobb 500 với đề tài Ảnh hƣởng việt bổ sung beta- glucan lên khả tăng trƣởng thịt Cobb 500 Mục tiêu đề tài nhằm xác định mức độ ảnh hưởng việc bổ sung β -glucan lên khả tăng trưởng thịt ... ngày… tháng … năm Tác giả Trần The ii TÓM LƢỢC Thí nghiệm Ảnh hưởng việc bổ sung Beta- glucan lên khả tăng trưởng thịt Cobb 500 thực nhằm tìm phần thích hợp có tác động tốt lên khả sinh trưởng ... HỌC ỨNG DỤNG ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BETA- GLUCAN LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRƢỞNG CỦA GÀ THỊT COBB 500 Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Cần Thơ, ngày CÁN BỘ HƢỚNG DẪN tháng năm 2014 DUYỆT CỦA BỘ MÔN ………………………………...
 • 69
 • 123
 • 0

ảnh hưởng của việc bổ sung bột quế lên năng suất chất lượng trứng gà đẻ thương phẩm hisex brown giai đoạn từ 33 42 tuần tuổi

ảnh hưởng của việc bổ sung bột quế lên năng suất và chất lượng trứng gà đẻ thương phẩm hisex brown giai đoạn từ 33  42 tuần tuổi
... Ảnh hưởng việc bổ sung bột quế lên suất chất lượng trứng đẻ thương phẩm Hisex Brown giai đoạn từ 33 42 tuần tuổi với mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung bột quế đến suất, chất lượng ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN HỒNG SANG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT QUẾ LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM HISEX BROWN GIAI ĐOẠN TỪ 33 - 42 TUẦN TUỔI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH ... bệnh 33 4.3.2 Ảnh hưởng việc bổ sung bột quế lên tỷ lệ đẻ Ảnh hưởng việc bổ sung bột quế lên tỷ lệ đẻ qua tuần thể qua Bảng 4.3 sau: 34 Bảng 4.3 Ảnh hưởng việc bổ sung bột quế lên tỷ lệ đẻ (%) Tuần...
 • 76
 • 217
 • 0

ảnh hưởng của việc bổ sung yucca schidigera lên khả năng tăng trưởng của gà thịt cobb 500

ảnh hưởng của việc bổ sung yucca schidigera lên khả năng tăng trưởng của gà thịt cobb 500
... chăn nuôi Cobb 500: Ảnh hưởng việc bổ sung Yucca schidigera lên khả tăng trưởng thịt Cobb 500 Mục tiêu đề tài: Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung bột Yucca vào phần thịt Cobb 500, từ tìm ... DỤNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG YUCCA SCHIDIGERA LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT COBB 500 Luận văn tốt nghiệp Ngành: CHĂN NUÔI - THÚ Y Cần Thơ, ngày tháng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN năm Cần Thơ, ngày ... HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CHĂN NUÔI - THÚ Y Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG YUCCA SCHIDIGERA LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT COBB 500 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn...
 • 57
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của sữa bổ sung preprobiotic lên tình trạng dinh dưỡng nhiễm khuẩn và hệ vi khuẩn chí đường ruột ở trẻ 612 tháng tuổi tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung tỉ lệ bột lá sắn trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt của gà broiler lương phượng nuôi tại trại gà giống gia cầm thịnh đán – thái nguyênbao cao tot nghiep anh huong cua viec bo sung glutamate cho lonanh huong cua viec bo sung men guadezen vao thuc an cho lonnghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin ade với các mức khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lương phượng thương phẩm nuôi thịtảnh hưởng của việc bổ sung lúa và khoai lang trong khẩu phần cơ bản rau lang trên sự tăng trọng và tiêu hóa dưỡng chất của thỏ laikhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vitamin e selenium đến màu sắc và khả năng giữ nước của quầy thịt heoảnh hưởng của sự bổ sung prebiotic vào khẩu phần ăn 15 g người ngày đến hệ vi sinh vật đường ruột trong kết tràng phải và tráiảnh hưởng của việc bổ sung chất khoáng kh2po4ảnh hưởng của việc bổ sung chất khoáng nh4 2so4khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung agar và chitosan đến độ trong và hàm lượng methanol của rượu thành phẩmkhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chitosan đến độ trong và hàm lượng methanol của rượu thành phẩmảnh hưởng của sửa soạn đất đến thoát hơi đồng cỏ hút đi lượng nước lớn và thoát hơi muốn giữ lại cần có chất tủ mặt đấttác động của phác đồ bổ sung sớm vitamin a tới tình trạng dinh dưỡng và mắc bệnh nhiễm khuẩn của trẻ dưới 1 tuổinghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển năng suất giống lúa thuần bc15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh tỉnh phú thọMAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamBài giảng quy hoạch du lịchgiáo án toán lớp 3 học kỳ 1giáo án TNXH lớp 3 HK1MAI THƯƠNG ĐIA lý tự NHIÊN VIỆT NAM 1Bài giảng xã hội học việt namBài giảng bảo hiểm xã hộiBài giảng xã hội học đại cươngGIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAMXúc động tình yêu của cô giáo xinh đẹp bị ung thư dành tặng học trò khi 20 tháng 11 đến gầnKỸ THUẬT SẢN XUẤT KẸO CỨNGUnit 2. Making arrangementsPhật giáo nguyên thủy với tư tưởng giai thoátTaxation of business entities 4th edition spilker test bankTaxation of business entities 5th edition spilker test bankTaxation of business entities 6th edition spilker test bankTaxation of individuals 5th edition spilker test bank15 lời chúc dành cho thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11Bài giảng dinh dưỡng thực phẩm chức năng