DE THI CHON HOC VIEN NHOM HEM

Đề thi chọn học viên giỏi hệ bổ túc năm học 2007 - 2008 (Sở GD & ĐT Nghệ An) môn vật lý

Đề thi chọn học viên giỏi hệ bổ túc năm học 2007 - 2008 (Sở GD & ĐT Nghệ An) môn vật lý
... Sở GD& ĐT Nghệ An Kì thi chọn học viên giỏi tỉnh Năm học 200 7- 2008 Hớng dẫn chấm biểu điểm đề thức Môn: vật lớp 12 bổ túc thpt Bi 1: a) * v trớ cõn bng lũ ... trớ thp nht n v trớ cú x = -2 cm, vt i c quóng ng s = 3A = 6cm 0.5 im *Ti thi im t1 thỡ : = sin(10t1 + ) sin(10t1 + ) = 10t1 + = + t1 = s = s 0.5 im 2 2 60 15 Thi gian i l : t = t1 t =...
 • 3
 • 64
 • 0

Đề thi chọn giáo viên giỏi THCS Tỉnh Thanh Hóa năm học 08 - 09

Đề thi chọn giáo viên giỏi THCS Tỉnh Thanh Hóa năm học 08 - 09
... 2.Trong phản ứng hóa học, HCl thể vai trò sau: + Là chất tham gia phản ứng bình thường: NaOH + HCl → NaCl + H2O + Là chất khử: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O + Là chất oxi hóa: Zn + HCl → ZnCl2 ... công thức cấu tạo thu gọn gọi tên este 3 B.Trên sở lời giải đồng chí xây dựng hướng dẫn chấm cho đề thi với thang điểm sau: ( điểm) Câu I : điểm Câu II: điểm Câu III: điểm Câu IV: điểm ĐÁP ÁN Câu ... 5FeCl2 + KMnO4 + 8HCl → 5FeCl3 + MnCl2 + KCl + 4H2O 3.Gọi CTPT muối cacbonat kim loại R R2(CO3)a a hóa trị R Đặt m MgCO = x, m R ( CO ) = y khối lượng hỗn hợp mc = 84x + (2R + 120)y = 14,2 (1) Các...
 • 3
 • 2,602
 • 35

DE THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 MON VAT LY

DE THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 MON VAT LY
... ĐIỂM CHẤM THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 201 3- 2014: Câu 1: (2 điểm) 1) + Chuẩn kiến thức kĩ chương trình môn học yêu cầu bản, tối thi u kiến thức, kĩ môn học học sinh ... Gọi học sinh lên bảng trình bày lời giải: Ở hoạt động giáo viên nêu tập (đã đưa cho học sinh làm nhà), gọi học sinh lên bảng tóm tắt trình bày lời giải, gọi học sinh khác nhận xét lời giải, giáo ... tiện để gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn + Là phương tiện để rèn luyện lực tư cho học sinh + Là phương tiện để giáo viên học sinh đánh giá trình độ phẩm chất tri thức mà học sinh chiếm...
 • 3
 • 2,839
 • 29

Đề thi chọn giáo viên dạy giỏi THPT năm học 2007-2008 tỉnh Thanh Hóa môn vật lý pptx

Đề thi chọn giáo viên dạy giỏi THPT năm học 2007-2008 tỉnh Thanh Hóa môn vật lý pptx
... S giỏo dc v o to K thi chn giỏo viờn dy gii thpt hoỏ nm hc 2007-2008 ỏp ỏn thi thuyt mụn thi: vt Cõu Cõu (3 im) =2,5+0,5 Ni dung im Gi l tn s cng hng ... ý 0,25 - Thang điểm đề thi 20; điểm thành phần 0,25 - Có thể làm riêng gộp phần giải tóm tắt xây dựng hướng dẫn chấm cho thể rõ hai yêu cầu 0,5 dao ng Mi vt v n VTCB thỡ thi gian tip theo ú s ... nht ti I (ng vi cỏc tia biờn ca chựm hi t) phi < gúc gii hn phn x ton phn: Chú ý - Thang điểm đề thi 20; điểm thành phần 0,25 - Có thể làm riêng gộp phần giải tóm tắt xây dựng hướng dẫn chấm...
 • 4
 • 136
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Địa lý huyện Gia Viễn, Ninh Bình năm 2014 - 2015

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Địa lý huyện Gia Viễn, Ninh Bình năm 2014 - 2015
... VnDoc - Ti ti liu, bn phỏp lut, biu mu phớ Họ tên chữ ký: Giỏm th 1: .Giỏm th 2: Hướng dẫn chấm thi CHN học sinh giỏi lớp Môn: Địa - Năm học 2014 - 2015 Câu 1: điểm Việt ... cách năm hợp lí Có giải, số liệu cần thi t biểu đồ, có ghi tên biểu đồ 0.5đ (nếu thi u ý trừ 0.25 điểm) Nhận xét giải thích: *Nhận xét: 1.5đ Từ năm 199 6 - 2005: - Số lao động làm việc tăng 8 ,9 triệu ... chủ yếu than antraxit, tập trung 90 % trữ lượng nước Quảng Ninh - Sản lượng khai thác hàng năm 1 5- 20 triệu tấn, phục vụ nhu cầu nước hàng xuất quan trọng 1đ - Ngoài : Than nâu Na Dương, than...
 • 3
 • 129
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12
... Bài Bài 1: Bài 2: InPut Ch y tr c ti p ch 15 2009 2010 2000 ng trình THI CH N H C SINH GI I C P T NH N M 2009 Môn: Tin h c L p: 12 ( áp án g m 01 trang) ch m tr c ti p máy: V i b ng trình, cho k ... n A VÝ dô: YENNGUA.INP YENNGUA.OUT 4 -2 -9 (Ví d có nh t m t yên ng a ph n t A[1,2] ) Cán b coi thi không gi i thích thêm H T - Trang S GIÁO D C VÀ ÀO T O TUYÊN QUANG ÁP ÁN Cách ... máy: V i b ng trình, cho k t qu 1 OutPut úng i m 5 2 Bài 3: A AYA TIK KIT 10 2 Bài 4: 4 -2 -9 22 12 21 45 89575 68565 42493 01352 Trang L I GIAI THAM KHAO Bài Có nhi u ph ng án gi i quy t toán...
 • 7
 • 815
 • 13

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRấN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009-2010 (ĐỀ 1)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRấN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009-2010 (ĐỀ 1)
... thcs mai hoá Độc lập Tự Hạnh phúc đáp án đề thi chọn học sinh giỏi máy tính casio Năm học 2009-2010 (đề 1) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1(5 điểm): Lời giải - Đáp án Điểm ... nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc đáp án đề thi chọn học sinh giỏi máy tính casio Năm học 2009-2010 (đề 2) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Lời giải - Đáp án Điểm Câu (5 điểm): ... chia ht cho tht vy: x5 - x = x(x4 - 1)= x(x2 - 1)( x2 + 1) =x(x2 - 1)( x2 - + 5) = x(x2 - 1)( x2 - 4) + 5x(x2 - 1) (x-2)(x-1)x(x +1)( x+2) + 5(x-1)x(x +1) (x-2)(x-1)x(x +1)( x+2) l tớch ca s nguyờn liờn...
 • 11
 • 526
 • 5

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9
... làm học sinh ) - Hình thức: 1,5 điểm - Nội dung: 6, điểm - Ngữ pháp: điểm The end - KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP TOÀN HUYỆN MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút ... ……………………………………………………………… …………… The end …………… KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP TOÀN HUYỆN MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM SECTION I: (4 đ) Question 1: ... conclusion, when going to work, Vietnamese women should wear the ao dai ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH – LỚP – ĐỀ - KÈM ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ SECTION TWO GRAMMAR AND VOCABULARY (12 pts.) Question Circle...
 • 26
 • 632
 • 6

đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện

đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
... HƯỚNG DẨN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN HOÁ HỌC Khoá ngày 04 tháng năm 2008 CÂU Câu Câu BÀI LÀM Cho hỗn hợp khí có lẫn tạp ... chấm giao cho tổ chấm thảo luận thống (có biên bản) sai sót phần làm học sinh để trừ điểm cho thích hợp - Trong giải, học sinh làm theo nhiều cách khác kết đúng, lý luận chặt chẻ, cho điểm tối...
 • 4
 • 1,559
 • 14

Đề thi chọn hoc sinh giỏi lớp 4- Trung Chính A

Đề thi chọn hoc sinh giỏi lớp 4- Trung Chính A
... thuật nào? A So sánh B Nhân h a C Cả nhân h a so sánh Viết lại câu văn tả cành sồi? Tác giả tả thay đổi sồi vào m a nào? A M a Đông sang m a Hè B.M a Xuân sang m a Hè C M a Đông sang m a xuân Câu ... khoanh vào ý trả lời ghi vào làm (1đ) a Đồng Nam Bộ nằm ph a nớc ta? Do phù sa sông bồi đắp nên? A Nằm ph a Nam, phù sa sông Tiền, sông Hởu, sông Đồng Nai bồi đắp nên B Nằm ph a Nam, phù sa sông ... điểm) A/ Em đọc thầm đoạn văn sau khoanh vào ý trả lời cho câu hỏi Hoa mai vàng Hoa mai có năm cánh nh hoa đào, nhng cánh hoa mai to cánh hoa đào chút Những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu...
 • 11
 • 745
 • 5

đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia 12

đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia 12
... poor American B should feel content with this inherited wealth C is even lazier and more inefficient than a poor American D will take to drink if he does nothing to increase his wealth 1………………2………………3………………4…………… ... a new job, It is too late to change my mind However, since then I have heard a lot of negative things about living in the capital, and lately some of them have begun to bother me I …(3)… ( grow ... ………………… ………………… ……………… …………… …………… ……7 ……………… .8……………… ……………… 10 …………… Question 3: In most lines of this passage, there is one unnecessary word It is either incorrect grammatically or does not fit...
 • 8
 • 597
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: de thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 2014 mon vat lyđề thi chọn học sinh giỏi văn 6đề thi chọn học sinh giỏi ngữ vănđề thi chọn học sinh giỏi lớp 6đề thi chọn học sinh giỏi môn vănđề thi chọn học sinh giỏi ngữ văn 9đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9đề thi chọn học sinh giỏi tiếng anh 8đề thi chọn học sinh giỏi quốc giađề thi chọn học sinh giỏi hóa 12đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia hóa 2005đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh thptđề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 2đề thi chọn học sinh giỏi môn gdcdđề thi chọn học sinh giỏi tỉnhĐề thi công nghệ kì 2Tuần 11. Chữ người tử tùTác động của vốn luân chuyển và việc nắm giữ tiền mặt đến khả năng sinh lợi của công ty – bằng chứng thực nghiệm tại việt namChương II. §4. Hàm số mũ. Hàm số LôgaritGiải 100 hệ phương trình siêu khóTHỦ THUẬT mở tài KHOẢN FACEBOOK bị KHÓABài 10. Thầy bói xem voiXây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên ObserviumBài 10. Từ trái nghĩaBài 12. Thành ngữBài 27. Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luậnGiải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may hữu nghị xí nghiệp may 5Bài 4. Lão HạcTuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTuần 11 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngChương trình của thiên chúaĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà Nẵng