Đáp án đề thi HSG môn Vật Lý 9 2013 2014

Đáp án đề thi HSG môn Vật 9 2013 2014

Đáp án đề thi HSG môn Vật Lý 9 2013 2014
... trí B cho ảnh cao gấp lần vật vị trí thứ hai cho ảnh C bắt buộc ảnh phải nhỏ vật lần Giải tiếp: Theo giả thi t: k1 = d’/d = 3, mà d2 = d’ = d + 64 Do đó: d = 32 cm d’ = 96 cm Khoảng cách AC = d ... có khoảng cách vật ảnh thật có tính chất là: vị trí cho ảnh cao gấp lần vật (k1 = d’/d) vị trí cho ảnh nhỏ nhiêu lần k2 = d 2' / d = d/d’ = 1/k1 Như điều kiện “độ cao ảnh nhỏ vật lần” thừa này, ... LUYỆN THI KHOA BẢNG – www.khoabang.edu.vn Địa điểm: Tầng – Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội Tel: (04) 0466865087 – 098 3614376 1 d d' L     f d d ' d (L  d ) d (L  d ) (1) Cố định vật, dịch...
 • 4
 • 381
 • 0

Đáp án Đề thi HSG môn Địa 9 số 5

Đáp án Đề thi HSG môn Địa lý 9 số 5
... tăng trởng GDP(%) 90 0 50 0 100 199 1 Nhà nớc Năm 199 5 2000 Ngoài nhà nớc 20 05 Có vốn đầu t nớc Biểu đồ tốc độ tăng trởng GDP phân theo thành phần kinh tế nớc ta năm 199 1 -20 05 + Tơng đối xác khoảng ... đồ: * Xử lí số liệu % (1đ) Năm 199 1 (%) 100 100 100 199 5 (%) 146 ,5 128,7 2 49, 1 2000 (%) 208,4 164,0 55 8 ,5 20 05 (%) 298 ,7 2 29, 8 896 ,2 Thành phần kinh tế Nhà nớc Ngoài nhà nớc Có vốn đầu t nớc * ... thi n tai, khí hậu nóng ẩm gây nhiều dịch bệnh - Chế độ nớc sông thất thờng, gây nhiều khó khăn cho sản xuất Câu 5: (6 điểm) a vẽ biểu đồ: * Xử lí số liệu % (1đ) Năm 199 1 (%) 100 100 100 199 5...
 • 3
 • 164
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2013-2014 môn vật

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2013-2014 môn vật lý
... Bài - Phương trình chuyển động vật A (theo phương nghiêng): m1gsinα – μm1gcosα = m1a1  Gia tốc vật A: a1 = g.(sinα – μcosα) - Phương trình chuyển động tịnh tiến vật B: m2gsinα – Fms2 = m2a2 (1) ... V0)  A=− PV0 (T − T0 ) = −8 R (T − T0 ) T0 (1) - Độ biến thi n nội khí (4 mol): i ΔU = ν R (T − T0 ) = 6R (T − T0 ) (2) Áp dụng nguyên I nhiệt động lực học cho hệ: ΔU = Q + A (3) Q Từ (1), ... phương trình: M = I.γ  Fms2.r = m2.r2.γ (2) a - Vật B lăn không trượt nên: γ = (3) r Từ (1), (2) (3): a = g.sin α (4) - Muốn khoảng cách hai vật không đổi thì: a1 = a2  g.(sinα − µ cos α )...
 • 6
 • 345
 • 0

Đề thi HSG môn Vật 9 -huyện Hoài Ân năm 2009-2010

Đề thi HSG môn Vật lý 9 -huyện Hoài Ân năm 2009-2010
... PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 20 09- 2010 MÔN : VẬT LÍ LỚP Đáp án Bài Cùng chiều V2 V1 Điểm Ngược chiều V1 V2 - Khi chiều ... đòn bẩy tiếp tục cân 0.5đ P1 − FA1 = = 1.5 P2 − FA 2 V d − V1 d n P1 − FA1 78000 − 10000 68000 = 1 = = ≈ P2 − FA V.2 d − V2 d n 52000 − 10000 51000 1đ 0.5đ Vậy đòn bẩy không cân Bài - Nhiệt lượng ... Giải ta V1 = 30 km/h ; V2 = 75 km/h Bài A l1 Sắt O l2 1đ 1đ 1đ B Hợp kim - Gọi O điểm tựa đòn bẩy cân D1 10 1đ l2 Ta có D 10 = l 7800 l 5200 = l = Vậy điểm tựa O phải đặt cách đầu A đòn bẩy đoạn...
 • 4
 • 846
 • 20

Đáp án đề thi ĐH môn Vật khối A năm 2010 pot

Đáp án đề thi ĐH môn Vật lý khối A năm 2010 pot
... ng A tán s c ánh sáng B ph n x ánh sáng C hoá - phát quang D quang - phát quang Câu 45: V t nh c a m t l c lò xo dao ñ ng ñi u hoà theo phương ngang, m c th t i v trí cân b ng Khi gia t c c a ... dây qu n ñ ng 17 W B qua hao phí khác, cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i qua ñ ng A A B A C A D 3A Câu 53: M t bánh ñà có momen quán tính ñ i v i tr c quay c ñ nh c a 0,4 kg.m2 ð bánh ñà tăng t c t tr ... m Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe ñư c chi u b ng ánh sáng tr ng có bư c sóng t 380 nm ñ n 760 nm Kho ng cách gi a hai khe 0,8 mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe ñ n quan sát m Trên...
 • 7
 • 192
 • 0

Đáp án đề thimôn Vật khối A năm 2010 - 2 doc

Đáp án đề thi CĐ môn Vật lý khối A năm 2010 - 2 doc
... Sách Tham Kh o, ð thi , ðáp án A 3, 02. 1019 B 0,33.1019 C 3, 02. 1 020 D 3 ,24 .1019 Câu 21 : Hi n tư ng sau ñây kh ng ñ nh ánh sáng có tính ch t sóng? A Hi n tư ng giao thoa ánh sáng B Hi n tư ng quang ... ñi n ba pha có ñi n áp pha U Pha = 22 0V Công su t ñi n c a ñ ng 6, kW; h s công su t c a ñ ng Cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng qua m i cu n dây c a ñ ng b ng A 20 A B 60 A C 105 A D 35 A Câu 25 : Nguyên ... ño n m ch AM ñi n áp gi a hai ñ u ño n m ch MB 2 có giá tr hi u d ng b ng l ch pha ði n áp hi u d ng gi a hai ñ u ño n m ch AM b ng 22 0 B V C 22 0 V D 110 V A 22 0 V Câu 19: M ch dao ñ ng lí...
 • 6
 • 216
 • 0

Đáp án đề thimôn Vật khối A năm 2010 pot

Đáp án đề thi CĐ môn Vật lý khối A năm 2010 pot
... tư ng sau ñây kh ng ñ nh ánh sáng có tính ch t sóng? A Hi n tư ng giao thoa ánh sáng B Hi n tư ng quang ñi n C Hi n tư ng quang ñi n D Hi n tư ng quang phát quang Câu 22: Trong lo i tia: Rơn-ghen, ... bi u sau ñây sai? A Tia α phóng t h t nhân v i t c ñ b ng 2000 m/s B Khi ñi qua ñi n trư ng gi a hai b n t ñi n, tia α b l ch v ph a b n âm c a t ñi n C Khi ñi không khí, tia α làm ion h a không ... ng b ng Phát bi u sau ñây sai ? π A Cư ng ñ dòng ñi n qua m ch tr pha so v i ñi n áp gi a hai ñ u ño n m ch π B ði n áp gi a hai ñ u ñi n tr thu n s m pha so v i ñi n áp gi a hai ñ u ño n m ch...
 • 6
 • 136
 • 0

đáp án đề thi tn môn vật 2010

đáp án đề thi tn môn vật lý 2010
... Câu số 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Mã đề thi 137 146 209 293 354 381 479 586 628 756 840 935 B C B B B A A A B A D D B B B B D D D B D...
 • 2
 • 120
 • 0

Đáp án đề thi TN môn Vật 2009

Đáp án đề thi TN môn Vật lý 2009
... Câu số 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Mã đề thi 134 B D B C A A B B A B A 205 D C A B B A D B D C C 243 C C C C B A C C A A C 325 C D B A...
 • 2
 • 88
 • 0

đáp án đề thi HSG môn Địa lớp 9 cấp tỉnh nam đinh 2015 2016

đáp án đề thi HSG môn Địa Lý lớp 9 cấp tỉnh nam đinh 2015 2016
... 2010 2014 Đường sắt 100 143,5 125,8 111,2 Đường 100 206,1 405 ,9 496 ,5 Đường sông 100 193 ,7 247,7 303,8 Đường biển 100 271,6 397 ,4 518,1 (Thi u tên bảng, đơn vị, sai số liệu trừ 0,25 điểm/1 lỗi) * ... nhiều cửa sông, vũng vịnh, đầm phá… Trong khoảng thời gian từ tháng XI đến tháng IV năm sau (mùa đông - xuân), người nông dân tỉnh Nam Định phát triển sản phẩm trồng trọt nào? Tại sao? Cho biết ... trồng trọt trồng mùa đông – xuân Nam Định là: ngô, khoai, rau vụ đông: su hào, bắp cải, cà chua, khoai tây… - Nguyên nhân: Thời điểm từ tháng XI đến tháng IV năm sau Nam Định có thời tiết lạnh; mùa...
 • 4
 • 2,536
 • 2

Bộ đề thi HSG môn Vật 9 tỉnh Nam Định

Bộ đề thi HSG môn Vật lý 9 tỉnh Nam Định
... Phòng giáo dục - đào tạo Huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Năm học: 199 8 - 199 9 Bộ môn: Vật lớp ( Thời gian làm 120' - không kể chép đề) Bài 1: Hai dây dẫn đồng nhôm có chiều ... giáo dục - đào tạo Huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Năm học: 199 9 - 2000 Bộ môn: Vật lớp Đề thức ( Thời gian làm 120' - không kể chép đề) Bài 1: Cho mạch điện nh hình vẽ, ... 35cm Xác định vị trí tích chất ảnh cuối 1 vật AB cho hệ hai thấu kính Vẽ hình Phòng giáo dục - đào tạo Huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Năm học: 2004 - 2005 Bộ môn: Vật lớp...
 • 12
 • 1,970
 • 22

De thi HSG mon vat ly 9(thang 11)

De thi HSG mon vat ly 9(thang 11)
... mc song song: in tr tng ng ca m: R1= R = 40() (0,5 ) Dũng in chy mch: U I1 = R + r (0,5 ) Thi gian t1 cn thit un m nc n sụi: Q = R1.I t1 t1 = Q = R1I Q U R1 R +r Q( R1 + r ) hay t1 = (1)...
 • 4
 • 592
 • 10

Tài liệu Đề thi HSG môn Vật 9 Bình Phước (2008-2009) ppt

Tài liệu Đề thi HSG môn Vật lý 9 Bình Phước (2008-2009) ppt
... thuyết, cách tiến hành thí nghiệm : Cơ sở thuyết: Dựa vào cách dựng ảnh vật qua thấu kính hội tụ, dịch chuyển vật từ tiêu điểm thấu kính hội tụ xa dần cho ảnh thật ngược chiều Nếu đặt vật ... Hướng dẫn chấm môn Vật Năm học 2008-20 09 B ài (4 điểm) a Hai xe xuất phát lúc nên gọi thời gian chuyển động hai 0.25đ xe ... tiêu hao đường dây : 0.5đ ∆P = RI = 40, 76.502 = 10 190 0w = 101,9kw Gọi PB công suất tiêu thụ B ta có : ∆P = 5%.PB ⇒ PB = ∆P 100.∆P 100.101 ,9 = = = 2038kw 5% 5 1.0đ ⇒ PB = 2038kw b Tính tỷ số...
 • 4
 • 592
 • 9

Đề thi HSG môn Vật 9 - 02

Đề thi HSG môn Vật lý 9 - 02
... nhúng R5 vào bình nớc sau lâu nớc sôi Câu 5: (3 điểm) Mặt phản xạ hai gơng phẳng hợp với góc < 90 0 Một tia sáng SI chiếu tới gơng thứ phản xạ theo phơng I I đến gơng thứ hai phản xạ theo phơng ... IR ( Tia SI nằm mặt phẳng vuông góc O với giao tuyến hai gơng) S I P R I Câu 6: (2 điểm) Cho vật nặng chìm hoàn toàn nớc, lực kế có giới hạn đo lớn trọng lợng nặng, chậu nớc đủ lớn để nặng...
 • 2
 • 108
 • 0

Xem thêm