Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty cổ phần chế biến thực phẩm con heo vàng, khu công nghiệp Long Hậu – Long An công suất 300m3 ngày đêm

Tính toán, thiết kế trạm xử nước cấp công suất 80000m3 ngày.đêm cho huyện An Nhơn tỉnh Bình Định

Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước cấp công suất 80000m3 ngày.đêm cho huyện An Nhơn tỉnh Bình Định
... toỏn thi t k h th ng x n c c p cụng su t 80.000m3/ng.ủ cho huyờn An nhn , Bỡnh nh CHNG 1: KHI QUT V KHU V C HUY N AN NHN 1.1 I U KI N T NHIấN: 1.1.1 V trớ ủ a lý: An Nhn l huy n c a t nh ... x n c c p cụng su t 80.000m3/ng.ủ cho huyờn An nhn , Bỡnh nh Hai khu v c khai thỏc n c ng m ny ủ c b c p tr c ti p t ngu n n c m t sụng H Thanh v sụng Cụn Do ủú tr l ng v ch t l ng cú quan ... ti: Tớnh toỏn thi t k h th ng x n c c p cụng su t 80.000m3/ng.ủ cho huyờn An nhn , Bỡnh nh - H nh Bỡnh cú kh nng cung c p m t tr l ng l n, ủ cho huy n An Nhn m t giai ủo n di h n Tuy nhiờn,...
 • 63
 • 566
 • 3

Tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty cổ phần chế biến thực phẩm con heo vàng, khu công nghiệp Long Hậu Long An công suất 300m3 ngày đêm

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty cổ phần chế biến thực phẩm con heo vàng, khu công nghiệp Long Hậu – Long An công suất 300m3 ngày đêm
... Nguyện Tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty CP chế biến thực phẩm Con Heo Vàng KCN Long Hậu - Long An công suất 300m3 3.2.2.26 Nước ta giai đoạn phát triển, tiến tới nước công nghiệp ... Ngành chế biến thuỷ sản; 3.2.2.62 + Ngành chế biến thịt, sữa sản phẩm từ thịt, sữa; Tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty CP chế biến thực phẩm Con Heo Vàng KCN Long Hậu - Long An công suất ... Quá trình vào thải Tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty CP chế biến thực phẩm Con Heo Vàng KCN Long Hậu - Long An công suất 300m3 3.2.2.88 3.2.2.89 2.2.2 Nước thải từ công đoạn trùng,...
 • 159
 • 308
 • 2

tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty TNHH thực phẩm Hồng Thái

tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty TNHH thực phẩm Hồng Thái
... m x n c th i cụng ty TNHH Th c Ph m H ng Thỏi Chng T NG QUAN V CễNG TY TNHH TH C PH M H NG THI 3.1 Gi i thi u chung v cụng ty TNHH Th c Ph m H ng Thỏi 3.1.1 Khỏi quỏt chung - Tờn cụng ty: ... x n c th i c a ngnh ch bi n th c ph m i u ho v lu l ng v n ng ủ c a n c th i X n c th i b ng phng phỏp c h c X n c th i b ng phng phỏp hoỏ h c X n c th i b ng phng phỏp hoỏ X ... Cụng ty TNHH Th c Ph m H ng Thỏi) - Yờu c u n c th i sau x lý: N c th i sau qua h th ng x ủ t QCVN 24:2009, C t B Sau ủú ủ u n i vo tr m x n c th i t p trung c a KCN ủ ti p t c x ủ t...
 • 67
 • 412
 • 0

Tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình
... NGHIỆP Tính tốn thiết kế trạm xử nước thải cơng ty bia Nội - Quảng Bình CHƯƠNG IV THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI I SỐ LIỆU TÍNH TỐN I.1 Lưu lượng nước thải Cơng ty cổ phần bia Nội Quảng Bình ... tốn thiết kế trạm xử nước thải cơng ty bia Nội - Quảng Bình III CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN III.1 Vị trí địa Cơng ty cổ phần bia Nội- Quảng Bình thuộc địa phận tiểu khu 13-phường Bắc L - thành ... XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 16 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP III.2.1 Tính tốn thiết kế trạm xử nước thải cơng ty bia Nội - Quảng Bình Chế độ nhiệt Cơng ty cổ phần bia Nội- Quảng Bình...
 • 86
 • 505
 • 2

Tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty cao su Hưng Thịnh Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Công suất: 500m3/ngày

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty cao su Hưng Thịnh Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Công suất: 500m3/ngày
... NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CAO SU – ĐỀ XUẤT CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHO CƠNG TY HƢNG THỊNH 3.1.Cơng nghệ xử nƣớc thải chế biến mủ cao su 3.1.1 Đặc điểm, tính chất nước thải chế biến mủ cao su - ... xử nƣớc SVTH: NGUYỄN HỐNG HÀ - 28- GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: Tính tốn thiết kế trạm xử nƣớc thải cơng ty cao su Hƣng Thịnh Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Cơng su t: ... khả xử SVTH: NGUYỄN HỐNG HÀ - 39- GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: Tính tốn thiết kế trạm xử nƣớc thải cơng ty cao su Hƣng Thịnh Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Cơng su t:...
 • 130
 • 310
 • 0

tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty con heo vàng kcn long hậu - long an, công suất 300m3ngày đêm

tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty con heo vàng kcn long hậu - long an, công suất 300m3ngày đêm
... 24 Tính tốn thi t k tr m x nư c th i cơng ty CP ch bi n th c ph m Con Heo Vàng KCN Long H u – Long An cơng su t 300m3 Nước chưa xử Bể aerotank Nước thải sau xử Bể lắng Bể lắng Bùn thải ... Nguy n Tính tốn thi t k tr m x nư c th i cơng ty CP ch bi n th c ph m Con Heo Vàng KCN Long H u – Long An cơng su t 300m3 Thi t k h th ng x nư c th i cho cơng ty c ph n Con Heo Vàng đ t ... n 31 Tính tốn thi t k tr m x nư c th i cơng ty CP ch bi n th c ph m Con Heo Vàng KCN Long H u – Long An cơng su t 300m3 CHƯƠNG IV T NG QUAN V CƠNG TY C PH N CH BI N TH C PH M CON HEO VÀNG...
 • 129
 • 162
 • 0

tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty tnhh thực phẩm hồng thái công suất q=150m3ngày đêm (kèm link bản vẽ)

tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty tnhh thực phẩm hồng thái công suất q=150m3ngày đêm (kèm link bản vẽ)
... trm x nc thi cụng ty TNHH Thc Phm Hng Thỏi Chng TNG QUAN V CễNG TY TNHH THC PHM HNG THI 3.1 Gii thiu chung v cụng ty TNHH Thc Phm Hng Thỏi 3.1.1 Khỏi quỏt chung - Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH ... k trm x nc thi cụng ty TNHH Thc Phm Hng Thỏi iu ho v lu lng v nng ca nc thi X nc thi bng phng phỏp c hc X nc thi bng phng phỏp hoỏ hc X nc thi bng phng phỏp hoỏ X nc thi ... bit i vi cỏc quỏ trỡnh x hoỏ v sinh hc: vic lm n nh nng nc thi s giỳp cho gim nh kớch thc cụng trỡnh x lý, n gin hoỏ cụng ngh x v tng cao h qu x 2.4.2 X nc thi bng phng phỏp c...
 • 68
 • 419
 • 5

tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty tnhh simmy, công suất 200m3ngày đêm

tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty tnhh simmy, công suất 200m3ngày đêm
... n tính ch t nư c th i c a cơng ty th y s n SIMMY Nước thải c a cơng ty ch biến thủy sản SIMMY gồm loại chính: nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất nước thải vệ sinh công nghiệp Đặc điểm nước ... nghi p Tính tốn thi t k Tr m x nư c th i cơng ty TNHH th y s n SIMMY, cơng su t 200m3/ng .đêm Sơ đồ công nghệ chế biến tôm sú Tiếp nhận nguyên liệu Nước Rửa Nước thải Phân cỡ – phân loại Nước ... Tr m x nư c th i cơng ty TNHH th y s n SIMMY, cơng su t 200m3/ng .đêm CHƯƠNG 1: T NG QUAN 1.1 CƠNG TY CH BI N S N XU T TH Y S N SIMMY 1.1.1 Gi i thi u cơng ty: Tên cơng ty: Cơng ty TNHH th...
 • 169
 • 126
 • 0

Tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty TNHH thực phẩm Hồng Thái công suất 150m3 ngày.đêm

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty TNHH thực phẩm Hồng Thái công suất 150m3 ngày.đêm
... trm x nc thi cụng ty TNHH Thc Phm Hng Thỏi Chng TNG QUAN V CễNG TY TNHH THC PHM HNG THI 3.1 Gii thiu chung v cụng ty TNHH Thc Phm Hng Thỏi 3.1.1 Khỏi quỏt chung - Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH ... bit i vi cỏc quỏ trỡnh x hoỏ v sinh hc: vic lm n nh nng nc thi s giỳp cho gim nh kớch thc cụng trỡnh x lý, n gin hoỏ cụng ngh x v tng cao h qu x 2.4.2 X nc thi bng phng phỏp c ... sn xut phi c x cc b ti cụng ty trc u ni vo trm x nc thi trung ca KCN GVHD: TS Lờ c Trung SVTH: Vừ Th Trang Trang 19 ỏn tt nghip Tớnh toỏn thit k trm x nc thi cụng ty TNHH Thc Phm Hng...
 • 67
 • 237
 • 0

đồ án xử nước thải tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty tnhh thực phẩm hồng thái

đồ án xử lý nước thải tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty tnhh thực phẩm hồng thái
... TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỒNG THÁI CÔNG SUẤT 150 m3/ngđ SVTH : NGUYỄN THỊ QUÝ GVHD ... : Công Ty TNHH Thực Phẩm Hồng Thái) Yêu cầu nước thải sau xử lý: Nước thải sau qua hệ thống xử đạt QCVN 24 :2009, Cột B Sau đấu nối vào trạm xử nước thải tập trung KCN để tiếp tục xử ... chế biến thực phẩm : • Điều hòa lưu lượng nồng độ nước thải Xử nước thải phương pháp học • Xử nước thải phương pháp hóa học • Xử nước thải phương pháp hóa Xử nước thải phương...
 • 74
 • 287
 • 0

Tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty bia hà nội quảng bình

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia hà nội quảng bình
... tiểu khu 13-phƣờng Bắc Lý- thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình Hình 1: Bản đồ vị trí cơng ty cổ phần bia Nội- Quảng Bình Tổng diện tích cơng ty cổ phần bia Nội- Quảng Bình 22313m – Phía Bắc ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƢƠNG I I Tính tốn thiết kế trạm xử nước thải cơng ty bia Nội - Quảng Bình GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY CƠ SỞ HẠ TẦNG .6 1.1 Sơ đồ ... TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI I SỐ LIỆU TÍNH TỐN 1.1 Lƣu lƣợng nƣớc thải Cơng ty cổ phần bia Nội Quảng Bình với cơng suất sản xuất bia hàng năm 20 triệu lít/năm, 15 triệu lít bia chai triệu lít bia...
 • 160
 • 121
 • 0

Đề tài tính toán thiết kế trạm xử nước thải công ty bia hà nội quảng bình

Đề tài tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia hà nội quảng bình
... NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử nước thài công ty bia Nội - Quàng Bình ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử nước thài công ty bia Nội - Quàng Bình Sơ đồ phát sinh nước thải công ... Lọc bia Rửa chai Nước thải Nước thải Chiết chai I Nước thải Thanh trùng Dán nhãn Bia chai thành phẩm Nước thải Trạm XLNT ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử nước thài công ty bia Nội ... chai thành phẩm tự động vào két • Băng tải chai Băng tải két ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử nước thài công ty bia Nội - Quàng Bình Sơ đồ công nghệ sản xuất bia công ty lắp...
 • 93
 • 125
 • 0

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SIMMY, CÔNG SUẤT 200M3NGÀY ĐÊM

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SIMMY, CÔNG SUẤT 200M3NGÀY ĐÊM
... quan cơng ty TNHH THỦY SẢN SIMMY - Tổng quan phương pháp xử nước thải thủy sản - Lựa chọn cơng nghệ xử nước thải thủy sản cơng ty SIMMY - Tính tốn thiết kế cơng trình đơn vị - Tính tốn kinh ... phần tính chất nước thải cơng ty thủy sản SIMMY Nước thải cơng ty chế biến thủy sản SIMMY gồm loại chính: nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất nước thải vệ sinh công nghiệp Đặc điểm nước thải ... phương pháp xử nước thải thủy sản Chương Lựa chọn cơng nghệ xử nước thải thủy sản cơng ty SIMMY Chương Tính tốn thiết kế cơng trình đơn vị Chương Tính tốn kinh tế Chương Quản vận vận...
 • 141
 • 227
 • 0

THIẾT kế TRẠM xử nước NGẦM CÔNG SUẤT 10000m3 ngày đêm

THIẾT kế TRẠM xử lý nước NGẦM CÔNG SUẤT 10000m3 ngày đêm
... Ghi Xử Xử Xử 2.4 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ • Việc lựa chọn công nghệ xử nước phụ thuộc vào chất lượng vàđặc trưng nguồn nước thô Các vấn đề cần đề cập đến thiết kế hệ thống xử nước ... pháp khác để xử nước cấp cho lãnnh vực Thông thường người ta kết hợp phương pháp học hóa học để xử nước 2.4 Kỹ thuật công nghệ xử nước ngầm 2.4.1 Các công trình thu nước ngầm Giếng khoan ... có độ màu đến 150 với công suất khử sắt nước ngầm cho trạm xử công suất đến 10000m3/ ng 3.1.5 Khử trùng Khử trùng nước khâu bắt buộc cuối trình xử nước cấp Trong nước thô có nhiều vi...
 • 28
 • 1,438
 • 32

Đồ án thiết kế trạm xử nước thải công suất 200 m3ngày đêm bằng công nghệ aerotank truyền thống

Đồ án thiết kế trạm xử lý nước thải công suất 200 m3ngày đêm bằng công nghệ aerotank truyền thống
... môi trường CHƢƠNG II THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG SUẤT 200 m3/ngày đêm BẰNG CÔNG NGHỆ AEROTANK TRUYỀN THỐNG 2.1 Bể aerotank truyền thống Bể aerotank công trình xử sinh học hiếu khí Trong ... CHƢƠNG II THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG SUẤT 200 M3/NGÀY ĐÊM BẰNG CÔNG NGHỆ AEROTANK TRUYỀN THỐNG 2.1 BỂ AEROTANK TRUYỀN THỐNG .7 2.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ .8 2.3 ... SỐ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ 2.4 TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ .9 a Thiết kế bể lắng I .9 b Tính toán thiết kế bể aerotank 12 c Tính toán thiết kế bể lắng...
 • 26
 • 609
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty tnhh thực phẩm hồng tháinghiên cứu tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải khu du lịch hoàng gia thành phố phan thiết tỉnh bình thuận công suất 60m3 ngày đêmtinh toan thiet ke tram xu ly nuoc thai trang trai chan nuoitinh toan thiet ke tram xu ly nuoc thai trang trai chan nuoi gado an tot nghiep tinh toan thiet ke tram xu ly nuoc thai mu cao su nha may hao haitính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm cty hiếu thảo kcn lê minh xuân tp hcm công sutính toán thiết kế trạm xử lý nước cấptính toán thiết kế trạm xử lý nước ngầmtính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho huyện cần giờ công suất 10000m3ngđtính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cư mở rộng thành phố ninh bình tỉnh ninh bình công suấttính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cư thị xã tam điệp tỉnh ninh bìnhtính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp khu dân cưtính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp nhiễm mặntính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư phường 5 quận 8tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho htcn khu đô thị mới tân mỹ mỹ độ tp bắc giangPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây