Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cà phê công ty TNHH hồ phượng tại huyện đức trọng, tỉnh lâm đồng công suất 400m3 ngày đêm

Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê - công ty TNHH Hồ Phượng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng công suất 400m3/ngày đêm

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cà phê - công ty TNHH Hồ Phượng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng công suất 400m3/ngày đêm
... tài : Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê – Cơng ty TNHH Hồ Phượng huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, cơng suất 400m3/ngày đêm Các liệu ban đầu :  Thơng tin sơ nhà máy  Kết ... trạng đó, đề tài tốt nghiệp Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê - Cơng ty TNHH Hồ Phượng huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng với cơng suất 400 m3/ngày đêm đƣợc lựa chọn góp phần ... nghiệp chế biến phê đến mơi trƣờng, góp phần tạo mơi trƣờng ngày xanh, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Thiết kế trạm xử nƣớc thải cho nhà máy chế biến phê - Cơng ty TNHH Hồ Phƣợng huyện Đức Trọng Tỉnh...
 • 140
 • 620
 • 0

Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê - công ty TNHH Hồ Phượng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng công suất 400m3/ ngày đêm pptx

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cà phê - công ty TNHH Hồ Phượng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng công suất 400m3/ ngày đêm pptx
... tài : Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê – Cơng ty TNHH Hồ Phượng huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, cơng suất 400m3 /ngày đêm Các liệu ban đầu :  Thơng tin sơ nhà máy  Kết ... trạng đó, đề tài tốt nghiệp Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê - Cơng ty TNHH Hồ Phượng huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng với cơng suất 400 m3 /ngày đêm đƣợc lựa chọn góp phần ... nghiệp chế biến phê đến mơi trƣờng, góp phần tạo mơi trƣờng ngày xanh, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Thiết kế trạm xử nƣớc thải cho nhà máy chế biến phê - Cơng ty TNHH Hồ Phƣợng huyện Đức Trọng Tỉnh...
 • 140
 • 208
 • 0

Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê công ty TNHH hồ phượng tại huyện đức trọng, tỉnh lâm đồng công suất 400m3 ngày đêm

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cà phê công ty TNHH hồ phượng tại huyện đức trọng, tỉnh lâm đồng công suất 400m3 ngày đêm
... Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê, cơng st 400 m /ngày đêm 3.2 ĐỀ XUẤT CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN CÀ PHÊ CHO CƠNG TY TNHH HỒ PHƢỢNG 3.2.1.Cở sở đề xuất cơng nghệ xử ... trạng đó, đề tài tốt nghiệp Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê - Cơng ty TNHH Hồ Phượng huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng với cơng suất 400 m /ngày đêm đƣợc lựa chọn góp phần ... Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê, cơng st 400 m /ngày đêm CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN CÀ PHÊ VÀ GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY TNHH HỒ PHƢỢNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÀ PHÊ...
 • 199
 • 207
 • 0

Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê công ty TNHH hồ phượng tại huyện đức trọng, tỉnh lâm đồng công suất 400m3 ngày đêm

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cà phê  công ty TNHH hồ phượng tại huyện đức trọng, tỉnh lâm đồng công suất 400m3 ngày đêm
... : Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê – Cơng ty TNHH Hồ Phượng huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, cơng suất 400m 3 /ngày đêm Các liệu ban đầu :     Thơng tin sơ nhà máy Kết ... kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê, cơng st 400 m3 /ngày đêm Ngun liệu GVHD: Nguyễn Chí Hiếu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê, cơng ... trạng đó, đề tài tốt nghiệp Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy chế biến phê - Cơng ty TNHH Hồ Phượng huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng với cơng suất 400 m3 /ngày đêm đƣợc lựa chọn góp phần...
 • 162
 • 433
 • 0

Thiết kế trạm xử nước thải cho khu đô thị mới Vinh Tân, công suất 1000M3 ngày.đêm

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu đô thị mới Vinh Tân, công suất 1000M3 ngày.đêm
... nh cho phộp lm ch ủ u t d ỏn u t xõy d ng Khu ủụ th m i Vinh Tõn t i xó Vinh Tõn, thnh ph Vinh 1.2 i u ki n t nhiờn c a khu ủụ th m i Vinh Tõn 1.2.1 V trớ ủ a Khu ủụ th m i Vinh Tõn n m khu ... m x n c th i Khu ụ Th Vinh Tõn - cụng su t 1000m3/ ngy.ủờm chia lm nhúm chớnh: h c (c h c), húa h c, sinh h c N u xỏc ủ nh lý, cỏc k thu t x trờn ỏp d ng c pủ x cỏc m c sau: Ti n x ... tr m x n c th i Khu ụ Th Vinh Tõn - cụng su t 1000m3/ ngy.ủờm Gi i phỏp x b ng bi n phỏp sinh hc cú th ủ c xem l t t nh t cỏc phng phỏp x v i cỏc sau: Chi phớ th p Cú th x ủ c ủ...
 • 125
 • 313
 • 0

tính toán thiết kế trạm xử nước thải khu nhà ở chung cư cao tầng công suất 1350m3/ngày đêm

tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải khu nhà ở chung cư cao tầng công suất 1350m3/ngày đêm
... THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NTTT KHU NHÀ CHUNG CAO TẦNG-CÔNG SUẤT 1350M3/ngàêm NHIỆM VỤ LUẬN VĂN Thuyết kế hệ thống xử nước thải tập trung cho Khu nhà chung cao tầng phường 11, ... Cửu THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NTTT KHU NHÀ CHUNG CAO TẦNG-CÔNG SUẤT 1350M3/ngàêm CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN KHU NHÀ CHUNG CAO TẦNG 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN Dự án đầu tư xây dựng Khu ... cầu đạt hệ thống xử nước thải GVDH: ThS Nguyễn Chí Hiếu -42- SVTH: Nguyễn Thành Cửu THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NTTT KHU NHÀ CHUNG CAO TẦNG-CÔNG SUẤT 1350M3/ngàêm Nước thải xử đạt mức I, QCVN...
 • 126
 • 1,158
 • 5

tính toán thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy sản xuất dây kéo ykk việt nam lưu lượng 120 m3ngày đêm

tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy sản xuất dây kéo ykk việt nam lưu lượng 120 m3ngày đêm
... nguồn thải, tính chất nước thải nhà máy sản xuất dây kéo YKK Việt Nam để từ đưa hệ thống xử nước thải cho phù hợp Kết tính tốn – thiết kế trạm xử nước thải đề tài làm sở cho cơng ty YKK VIỆT ... đề tài Tính tốn thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy sản xuất dây kéo YKK VIỆT NAM lưu lượng 120 m3/ngày đêm thực nhằm góp phần làm giảm thiểu hàm lượng nhiễm nước thải trước thải vào ... hạn phạm vi tìm hiểu tính chất, lưu lượng nước thải sinh hoạt để từ tính tốn – thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho phù hợp với nhà máy sản xuất dây kéo YKK VIỆT NAM Ý nghĩa đề tài:...
 • 96
 • 459
 • 3

Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy của Công ty Cổ phần gỗ Tân Mai, tỉnh Đồng Nai với công suất 800 m3ngày.đêm

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy của Công ty Cổ phần gỗ Tân Mai, tỉnh Đồng Nai với công suất 800 m3ngày.đêm
... thích hợp cho việc xử nước thải nhà máy Thuyết minh sơ đồ công nghệ Nước thải nhà máy thu gom theo hệ thống thoát nước riêng nhà máy chảy vào hệ thống xử nước thải Nước thải chảy qua mương ... Ngọc Tân – Trung tâm phân tích kiểm định Bình Định 2006) 3.2.2 Hệ thống xử nước thải luộc gỗ Công ty Cổ phần gỗ Trường Thành Sơ đồ công nghệ: Nước thải Hình 3.5 Sơ đồ công nghệ xử nước thải ... phương pháp xử nước thải gỗ 3.2.1 Nghiên cứu xử nước thải luộc gỗ cho doanh nghiệp chế biến lâm sản Bình Định Sơ đồ công nghệ: Bể lọc cát Hình 3.4 Sơ đồ công nghệ xử nước thải luộc gỗ (Nguồn:...
 • 68
 • 604
 • 4

Đồ Án Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy sản xuất sữa, công suất 2500 m3ngđ

Đồ Án Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy sản xuất sữa, công suất 2500 m3ngđ
... so sánh: So sánh ưu, nhược điểm công nghệ xử có đề xuất công nghệ xử nước thải phù hợp Phương pháp toán: Sử dụng công thức toán học để tính toán công trình đơn vị hệ thống xử nước thải, ... cho nhà máy sản xuất sữa, công suất 2500 m3/ngđ Nước thải đầu trạm xử nước thải phải đạt QCVN 24:2009 (cột A) trước thải nguồn tiếp nhận Nội dung thực Tìm hiểu trình hoạt động, công nghệ sản ... riêng biệt để nước thải thu gom dẫn vào trạm xử nước thải tập trung cụm công nghiệp Lưu lượng nước thải thiết kế : 2500 m3/ngày đêm Yêu cầu chất lượng nước sau xử trạm xử tập trung trước...
 • 30
 • 271
 • 0

luận văn kỹ thuật môi trường Nghiên cứu thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy sản xuất bia Hado.DOC

luận văn kỹ thuật môi trường Nghiên cứu thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy sản xuất bia Hado.DOC
... toán hệ thống xử nước thải sản xuất nhà máy bia Hado Công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm Hà Đông Chương 5: Tính toán hiệu ích kinh tế cho trạm xử nước thải nhà máy sản xuất bia Hado Sinh ... môi trường Mục tiêu đề tài Xuất phát từ vấn đề cấp thiết trên, mục tiêu đề tài là: Khảo sát phân tích tiêu nước thải, tìm hiểu trạng môi trường nhà máy sản xuất bia Hado Nghiên cứu thiết kế trạm ... cho định hướng phát triển bền vững đất nước Đề tài Nghiên cứu thiết kế trạm xử nước thải nhà máy sản xuất bia Hado thuộc công ty liên hợp thực phẩm Hà Đông” góp phần phát triển sản xuất...
 • 86
 • 363
 • 0

Đồ án thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy thuộc da công suất 400 m3 ngày đêm

Đồ án thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy thuộc da công suất 400 m3 ngày đêm
... Đồ án môn học xử nước thải Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy thuộc da công suất 400 m3/ ngày. đêm DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Các thông số ô nhiễm thường thấy nước thải thuộc da Bảng ... MSSV: 0510020309 Đồ án môn học xử nước thải Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy thuộc da công suất 400 m3/ ngày. đêm Nước thải giai đoạn nước rửa da trước ướp muối, nước loại chứa tạp ... 0510020309 38 Đồ án môn học xử nước thải Thiết kế trạm xử nước thải cho nhà máy thuộc da công suất 400 m3/ ngày. đêm Chọn chiều cao máng thu nước 0,3 m - Đường kính máng thu nước (80% ÷ 90%...
 • 76
 • 305
 • 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI CHO XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÔNG SUẤT 270 M3NGÀY ĐÊM

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÔNG SUẤT 270 M3NGÀY ĐÊM
... Mục tiêu Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho nghiệp chế biến thủy sản với lưu lượng nước thải trung bình ngày đêm Qtb=270m3/ngày đêm SVTH: Trang Đồ án xử nước thải GVHD: Ths CHƯƠNG ... án phương án thiết kế cho hệ thống xử nước thải 3.2 Thuyết minh công nghệ xử chọn Nước thải phát sinh từ trình chế biến thu dẫn bể thu gom Bể thu gom thiết kế để thu gom nước thải lắng tách ... 2014) SVTH: Trang 23 Đồ án xử nước thải GVHD: Ths CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3.1 Đề xuất công nghệ xử Đặc điểm nước thải từ loại hình chế biến thủy sản có chứa thành phần dinh...
 • 61
 • 218
 • 1

Thiết kế hệ thống xử nước thải cho nhà máy chế biến nước mắm

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến nước mắm
... cho nhà máy Chính vậy, thiết kế hệ thống xử nước thải cho qui trình sản xuất nước mắm cho công ty CPCN Masan cần thiết 1.3 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.3.1 Mục tiêu Thiết kế hệ thống xử ... dựng hệ thống xử nước thải, công ty có tăng công suất sản xuất nên hệ thống cũ không đáp ứng nhu cầu Bên cạnh đó, hệ thống cũ bị hư hại sử dụng nên việc thiết kế hệ thống xử nước thải cho ... Hệ thống sản xuất nước thải nhà máy hư hỏng sử dụng Vì vậy, việc xây dựng hệ thống xử nước thải hoàn toàn hợp cần thiết SVTH: Nguyễn Hồng Thơm http://www.ebook.edu.vn Thiết kế HTXL nước...
 • 89
 • 780
 • 5

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÔNG TY TNHH QUỐC HIỆP, MAU Q = 80 m3/ngđ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ – CÔNG TY TNHH QUỐC HIỆP, CÀ MAU Q = 80 m3/ngđ
... vào hệ thống xử nước thải QSX = 65 m3/ngày.đêm F = 260 (m2) II CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Cơ sở lựa chọn Công nghệ xử Nước thải sản xuất Nhà máy chế biến bột Công ty TNHH ... thải cho Nhà máy chế biến bột Công ty TNHH Quốc Hiệp, Mau ⇒Giá thành xử m3 nước thải = 3.963 (VNĐ/m3) IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận  Với hệ thống xử nước thải chọn nêu trên, ... Tổng quan Nhà máy Nội Dung Trình Bày Cơ sở đề xuất Công Nghệ Xử Nước Thải Lựa chọn Công Nghệ Xử Nước Thải Kết Luận Kiến Nghị I TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ Giới thiệu chung Tên công...
 • 46
 • 838
 • 2

thiết kế hệ thống xử nước thải cho nhà máy chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
... án thiết kế hệ thống xử nƣớc thải ngành sữa Khoa Môi Trƣờng, ĐHBK TPHCM ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI (MSMH: 610080) Thiết kế hệ thống xử nước thải cho nhà máy chế biến sữa sản phẩm ... việc xử nƣớc thải ngành sữa phải đƣợc quan tâm từ giai đoạn thiết kế nhà máy Sữa sản phẩm từ sữa gần gũi với ngƣời dân, trƣớc năm 90 có 1-2 nhà sản xuất, phân phối sữa, chủ yếu sữa đặc sữa ... mỡ rò rỉ từ thiết bị động - Khâu tiệt trùng đóng hộp sữa: nƣớc rửa có chứa sữa hao hụt - Nhà máy chế biến sản phẩm từ sữa: dịch khử protein có chứa nhiều latose - Nƣớc thải từ nhà máy sản xuất...
 • 33
 • 689
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho quận kt chương 4thiết kế trạm xử lý nước thảitiêu chuẩn thiết kế trạm xử lý nước thảibản vẽ thiết kế trạm xử lý nước thảithiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạttính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho huyện cần giờ công suất 10000m3ngđtính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia tigernghiên cứu tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải khu du lịch hoàng gia thành phố phan thiết tỉnh bình thuận công suất 60m3 ngày đêmtinh toan thiet ke tram xu ly nuoc thai trang trai chan nuoitinh toan thiet ke tram xu ly nuoc thai trang trai chan nuoi gathiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư xã xuân thới thượngdo an tot nghiep tinh toan thiet ke tram xu ly nuoc thai mu cao su nha may hao haithiết kế trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp tân đông hiệp b công suất 2500 m3 ngày đêm giai đoạn 2tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm cty hiếu thảo kcn lê minh xuân tp hcm công sutính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư phường 5 quận 8Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảm