Tóm tắt kiến thức toán 12 Hình học

Tóm tắt Kiến thức Toán 12 ôn thi đại học

Tóm tắt Kiến thức Toán 12 ôn thi đại học
... + - m = Sưu tầm & biên soạn: Vũ Đức Huy -6- TÀI LIỆU TỐN 12 Chun đề 2: MŨ VÀ LOGARIT STT STT CƠNG THỨC MŨ CƠNG THỨC LOGARIT an = a.a a 123 log a = a1 = a ∀a log a a = a0 = log a aM = M a− n = ... ( ) = n b b 12 log a N = M 12 dn ⇔ N1 ) = log a N1 − log a N N2 log a N log a b log a b = log b a log k N = log a N a k aM = N 1) Các cơng thức: Một số định lý quan trọng: STT CƠNG THỨC ⇔ M=N ... sỏt biến thi n vẽ đồ thị hàm số Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ -2 Sưu tầm & biên soạn: Vũ Đức Huy -4- TÀI LIỆU TỐN 12 − 2x , có đồ thị (C) x −1 Khảo sỏt biến thi n vẽ...
 • 29
 • 1,897
 • 11

Tóm tắt kiến thức toán 12

Tóm tắt kiến thức toán 12
... logarit: Công thức lũy thừa: Với a>0, b>0; m, n∈R ta có: an = a n−m ; am anam =an+m ; a0=1; ( =a−m ; an a a−1= ); (an)m =anm ; (ab)n=anbn; n an a = m ;   b b a m n = n am Công thức logarit: ... .dx a Cosx    Trong P(x)là hàm đa thức Phương pháp: ⇒ du = P(x).dx Đặt u = P(x)  ex  ∫   Sinx  dx ⇒ v = dv = ∫    Cosx  ∫  Áp dụng công thức tích phân phần b A = [ u.v] − ∫ v.du ... đường: Cho y=f(x) y= g(x) + ptrình hoành độ giao điểm là: f(x) = g(x) giải pt nghiệm có giao điểm + toán ứng dụng cho việc biện luận nghiệm f(x,m)=0 biến đổi dạng f(x)=g(m) đặt y=f(x) đồ thị vẽ; y=g(m)...
 • 6
 • 417
 • 6

Tóm tắt kiến thức toán trung học phổ thông bồi dưỡng ôn thi

Tóm tắt kiến thức toán trung học phổ thông bồi dưỡng ôn thi
... không gian (d) = (P) ∩ (Q); đường tròn không gian (C) = (P) ∩ (S) * Với toán hình không gian : cần lập hệ trục tọa độ HÀ VĂN CHƯƠNG- PHẠM HỒNG DANH-NGUYỄN VĂN NHÂN (TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ... không đổi hàm : đối, bù, hiệu π (ưu tiên không đổi dấu : sin bù, cos đối, tg cotg hiệu π) * Đổi hàm, không đổi dấu : phụ π * Đổi dấu, đổi hàm : hiệu (sin lớn = cos nhỏ : không đổi dấu) Công thức ... thøc To¸n Trung häc phỉ th«ng a c a+c a−c = ⇔ = biến đổi phương trình (1) dùng b d b+d b−d công thức đổi + thành x d Dạng khác : tìm cách phối hợp phương trình, đưa pt 16 Toán ∆ : * Luôn có sẵn...
 • 28
 • 2,371
 • 3

Tóm tắt kiến thức toán học ôn thi đại học pot

Tóm tắt kiến thức toán học ôn thi đại học pot
... toan va on thi dai hoc mien phi ! http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien phi ! http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien phi ! http://toancapba.com hoc toan va on thi dai ... toan va on thi dai hoc mien phi ! http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien phi ! http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien phi ! http://toancapba.com hoc toan va on thi dai ... toan va on thi dai hoc mien phi ! http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien phi ! http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien phi ! http://toancapba.com hoc toan va on thi dai...
 • 102
 • 741
 • 4

Tóm tắt Kiến thức Toán Tiểu học (Từ lớp 1 đến lớp 5)

Tóm tắt Kiến thức Toán Tiểu học (Từ lớp 1 đến lớp 5)
... yến = BẢNG ĐƠN VỊ ĐO dam m dm 1dam 1m 1dm = 10 m = 10 dm = 10 cm = hm = dam =m 1cm = 10 mm = dm Yến yến = 10 kg = tạ dag 1dag = 10 g = hg kg 1kg = 10 hg = yến hg 1hg = 10 dag = kg Hai đơn vị đo độ dài ... gấp 10 0 lần đơn vị bé – Đơn vị bé đơn vị lớn m3 dm3 1m3 = 10 00dm3 1dm3 = 10 00cm3 = 10 00000cm3 = m3 THẾ KỈ 10 0 năm NĂM g 1g = dag cm2 1cm2 = 10 0mm2 = dm2 mm2 1mm2 = cm2 1cm3 = dm3 • 1dm3 = 1l THÁNG ... nhau) : – Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé – Đơn vị bé đơn vị lớn km hm2 = dam2 m2 dm2 1km 1hm2 1dam2 1m2 1dm2 = 10 0hm2 = 10 0dam2 = 10 0m2 = 10 0dm2 = 2 = km = hm = dam 10 0cm2 = m2 Hai đơn vị đo...
 • 5
 • 8,424
 • 225

Tóm tắt kiến Thức LS 12 HKI .

Tóm tắt kiến Thức LS 12 HKI .
.. . sản thành Đẳng Cộng Sản nhất, lấy tên Đảng Cộng Sản Việt Nam Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Đảng Cộng Sản Việt Nam • Câu Vai trò Nguyễn Ái Quốc trình thành lập Đảng Cộng Sản .. . tổ chức cộng sản thành Đảng nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam  Thông qua cương vắn tắt, sách lược vắn tắt NAQ soạn thảo, cương lĩnh trị Đảng ta  Hội nghị bầu ban chấp hành trung ương lâm .. . Nhiệm vụ đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến tư sản phản cách mạng, làm cho Việt Nam độc lập, tự  Lực lượng cách mạng công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung tiểu địa chủ, tư...
 • 9
 • 360
 • 3

Gián án Tóm tắt kiến thức12

Gián án Tóm tắt kiến thức lý 12
... : SĨNG ÁNH SÁNG Hiện tượng tán sắc ánh sáng * Đ/n: Là tượng ánh sáng bị tách thành nhiều màu khác qua mặt phân cách hai mơi trường suốt * Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc Ánh sáng đơn ... Phản xạ (tán sắc) lọc lựa ánh sáng: Các vật hấp thụ lọc lựa số ánh sáng đơn sắc, vật phản xạ (tán sắc) số ánh sáng đơn sắc Hiện tượng gọi phản xạ (tán sắc) lọc lựa ánh sáng Chú ý: Yếu tố định đến ... trắng tập hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Bước sóng ánh sáng trắng: 0,38 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm Hiện tượng giao thoa ánh sáng (chỉ xét giao thoa ánh sáng thí nghiệm Iâng)...
 • 36
 • 206
 • 2

tóm tắt kiến thức luyện thi đại học vật lý 2014

tóm tắt kiến thức luyện thi đại học vật lý 2014
... chuyển động Dạng 12 : Bài tốn va chạm vật m chuyển động mặt phẳng ngang vào vật M gắn vào lò xo ( có ma sát )  Vật tốc lớn mà vật đạt sau va chạm ( vật dao động tắt dần) Va chạm đàn hồi :  m.v  ... cực đại  Tại M dao động với biên độ cực đại Giữa M với đường trung trực S1 S có N dãy cực đại khác Tìm v f (đề cho đại lượng) + M nằm đường cực đại thứ N + : k=0 K =N+1 + Áp dụng cơng thức ... : x =  A) , amin = : gia tốc cực tiểu ( vật VT CB x = )  a > : Vật chuyển động nhanh dần ( Vật từ VT Biên VTCB )  a < : Vật chuyển động chậm dần ( Vật từ VTCB VT Biên )  li độ chậm pha vân...
 • 54
 • 374
 • 3

Tóm tắt kiến thức toán 10

Tóm tắt kiến thức toán 10
... xét dấu nhị thức: B1: Tìm nghiệm nhị thức B2: Lập bảng xét dấu B3: Kết luận dấu nhị thức Dấu tích, thương nhị thức bậc nhất: Phương pháp xét dấu: Tìm nghiệm nhị thức có mặt biểu thức Lập bảng ... 503.911  GIÁO KHOA & PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN 10 III Dấu nhị thức bậc nhất: Nhị thức bậc nhất: Là biểu thức có dạng: f(x) = ax + b a, b số ( a  ) Dấu nhị thức bậc f(x) = ax + b: Bảng Xét Dấu: x  ... GIÁO KHOA & PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN 10 Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC & BẤT PHƯƠNG TRÌNH I Bất Đẳng Thức: Bất đẳng thức có dạng: A > B, A < B, A  B , A  B Bất đẳng thức hệ quả: Nếu mệnh đề A  B ...
 • 75
 • 7,818
 • 254

He thong kien thuc toan THCS-Hinh hoc docx

He thong kien thuc toan THCS-Hinh hoc docx
... dạng - Tỉ sô diện tích hai tam giác đồng dạng bình phơng tỉ số đồng dạng - Cụ thể : A 'B 'C ' ABC theo tỉ số k SA 'B'C' =k => A 'H ' = k AH SABC 28 Diện tích hình h b a S = a b a h a S=a S = ah a ... cố định, khoảng cách bán kính đờng tròn Phơng pháp 2: Nếu điểm nhìn đoạn thẳng dới góc 900 , theo quỹ tích cung chứa góc, điểm thuộc đờng tròn nhận đoạn thẳng đờng kính Phơng pháp 3: Nếu chứng...
 • 29
 • 694
 • 10

TOM TAT KIEN THUC OTTN 12 CB

TOM TAT KIEN THUC OTTN 12 CB
... dõy dn t t trng quay s quay theo t trng ú vi tục nh hn II ng c khụng ng b ba pha: Stato: gm cun dõy giụng t lch 120 0 trờn vũng trũn Rụto: Khung dõy dn quay di tỏc dng ca t trng CHNG IV: DAO NG ... Quang ph liờn tc gm mt dóy cú mu thay i mt cỏch liờn tc Quang ph liờn tc khụng ph thuc thnh phõn cu to ngun sỏng ch ph thuc nhit T VT L KTCN TRNG THPT CHU THNH túm tt kin thc ễN THI TT NGHIP mụn ... õm cỏc ngun õm khỏc phỏt m sc liờn quan mt thiờt vi th dao ng õm CHNG III DềNG IN XOAY CHIU Bi 12 I CNG V DềNG IN XOAY CHIU I Khỏi nim dũng in xoay chiu : Dũng in cú cng biờn thiờn tuõn hon...
 • 14
 • 205
 • 2

Hệ thống kiến thức toán THCS (hình học + đại số), có kết hợp bản đồ tư duy

Hệ thống kiến thức toán THCS (hình học + đại số), có kết hợp bản đồ tư duy
... b)(a + ab + b) (a,b 0) 8) (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc 9) ( a + b + c)2 = a + b + c + ab + ac + bc 3 (a,b,c 0) 10) ( a + b + c ) = a + b + c + 3(a + b)( b + c )( c + a ) 11) ... để biểu thức nghĩa - Biểu thức dạng A xác định (có nghĩa) B B - Biểu thức dạng - Biểu thức dạng A xác định (có nghĩa) A A xác định (có nghĩa) B > B - Biểu thức dạng A + B C A ... a + 3a b + 3ab + b3 5) (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 6) a3 + b3 = (a + b)(a2 ab + b2 ) a a + b b = a3 + b = ( a) + ( b) = ( a + b)(a ab + b) (a,b 0) 7) a3 b3 = (a b)(a2 + ab + b2 ) a...
 • 83
 • 975
 • 34

Tóm tắt kiến thức Toán ôn thi ĐH

Tóm tắt kiến thức Toán ôn thi ĐH
... α giải đề thi tuyển sinh đại học môn toán năm 2004 – 2008 10 • Không nhẩm nghiệm, m tách sang vế : dùng tương giao f(x) = y: (C) y = m: (d) , đưa α vào BBT • Không nhẩm nghiệm, m không tách sang ... dương : không đổi chiều số âm : có đổi chiều Chia bất phương trình : tương tự * Chỉ nhân bất pt vế theo vế , vế không âm giải đề thi tuyển sinh đại học môn toán năm 2004 – 2008 * Bất đẳng thức Côsi ... giải đề thi tuyển sinh đại học môn toán năm 2004 – 2008 16 Nếu không đưa phương trình dạng tích, thử đặt : * t = cosx : phương trình không đổi thay x – x * t = sinx : phương trình không đổi thay...
 • 36
 • 253
 • 1

TÓM TẮT KIẾN THỨC TOÁN LỚP 10 BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNh

TÓM TẮT KIẾN THỨC TOÁN LỚP 10 BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNh
... > Bn bđt biết iii) Dùng bất đẳng thức biết: BĐT Côsi, BĐT chứa giá trị tuyệt đối… II Bất phương trình hệ bất phương trình ẩn: Khái niệm bất phương trình ẩn: Bất phương trình ẩn x có dạng: f(x) ... số bất phương trình ẩn x mà ta phải tìm nghiệm chung chúng Mỗi giá trị x đồng thời nghiệm tất bất phương trình hệ gọi nghiệm hệ bất phương trình cho Phương pháp giải hệ bất phương trình: Giải bất ... www.daythem.edu.vn I Bất Đẳng Thức: Bất đẳng thức có dạng: A > B, A < B, A  B, A  B Bất đẳng thức hệ quả: Nếu mệnh đề A  B  C  D ta nói BĐT C < D BĐT hệ BĐT A < B Bất đẳng thức tương đương:...
 • 7
 • 623
 • 0

TÓM TẮT KIẾN THỨC TOÁN LỚP 10 LƯỢNG GIÁC

TÓM TẮT KIẾN THỨC TOÁN LỚP 10 LƯỢNG GIÁC
... biệt dùng công thức cộng b Khi chứng minh đẳng thức lượng giác tam giác ta thường dùng tính chất: Gia sư THÀNH ĐƯỢC A  B    C, www.daythem.edu.vn A B  C    sau dùng công thức cộng cung ... công thức sin a.cos a  sin 2a nhiều lần - Cuối dùng liên kết để rút gọn * Khi chứng minh hay rút gọn đẳng thức, biểu thức lượng giác ta thường chọn góc chuẩn, đổi góc khác góc chuẩn công thức ... chuẩn công thức nhân đôi Sau dùng hệ thức để làm * Khi tính GTLG góc không đặc biệt, ta nhân đôi góc để góc đặc biệt sau dùng công thức nhân để tính d Công thức biến đổi tích tổng: sina.cosb =...
 • 7
 • 332
 • 3

Xem thêm