NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC TẠI TÂY NGUYÊN

Báo cáo " Nghiên cứu điều tra các chất ức chế proteinase ở các phần khác nhau của thân và hạt cây tô mộc (Caesalpinia sappan L.) " ppt

Báo cáo
... Sartorius Các hoá ch t khác ñ t ñ s ch phân tích Tách riêng thân thành ba ph n: l p v (V), ph n g (G) ph n lõi gi a (L) T l tr ng lư ng c a m i ph n V, G, L so v i tr ng lư ng toàn thân theo th t vào ... ng lư ng toàn thân ñ tính protein, TIA, ChIA có 100 g thân, cho th y: protein, TIA ChIA DC ethanol c a ph n v thân (V) v n cao ph n khác, m c dù ch chi m 39,5% tr ng lư ng c a thân (b ng 2, hình ... c ChIA c a toàn thân chi t b ng dung d ch khác Tóm l i, ta th y ph n v thân (V) có hàm lư ng protein, ho t ñ c ch trypsin (TIA), c ch chymotrypsin (ChIA) cao h n ph n khác c a thân ði u có th...
 • 10
 • 303
 • 2

Đánh giá khả năng thương mại hóa các sản phẩm về cây thuốcbài thuốc dân tộc tại khu vực Tây Nguyên

Đánh giá khả năng thương mại hóa các sản phẩm về cây thuốc và bài thuốc dân tộc tại khu vực Tây Nguyên
... Vùng Tây Nguyên đến năm 2020 19 Chương III KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HÓA CÁC SẢN PHẨM CÂY THUỐC TẠI TÂY NGUYÊN 3.1 Tình hình chung việc sử dụng tài nguyên rừng địa phương Đối với người dân sống khu vực ... tích, đánh giá khả thương mại hóa sản phẩm thuốc, rút số kết luận sau - Khu vực vùng Tây Nguyên vùng giàu tiềm năng, có điều kiện khí hậu, đất đai, thuận lợi cho cho phát triển số loài thuốc ... loại Tất giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc tạo nên đa dạng, phong phú văn hóa Tây Nguyên Tây Nguyên vùng đa tín ngưỡng với tôn giáo Công Giáo; Phật Giáo; Tin Lành Cao Đài Tỷ lệ dân số...
 • 34
 • 212
 • 0

Đánh giá hiện trạng năng lực công nghệ trong nghiên cứu, điều tra địa chất và tài nguyên khoáng sản các đơn vị thuộc bộ tài nguyên và môi trường

Đánh giá hiện trạng năng lực công nghệ trong nghiên cứu, điều tra địa chất và tài nguyên khoáng sản các đơn vị thuộc bộ tài nguyên và môi trường
... I.1.2 Các đơn vị thực công tác nghiên cứu, điều tra địa chất tài nguyên khoáng sản Bộ Tài nguyên Môi trường Hiện nay, thực công tác điều tra địa chất tài nguyên khoáng sản Bộ Tài nguyên Môi trường ... BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO PHÂNTÍCH, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ TRONG NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC ... ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ TRONG NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN II.1 Thành phần chủ yếu lực công nghệ nghiên cứu, điều tra địa chất tài nguyên khoáng sản...
 • 106
 • 392
 • 0

Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm

Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm
... người Trong đề tài này, chất phân tích mà chọn để nghiên cứu ampicillin (AMP), cephalexin (CEP), cefaclor (CEF) kháng sinh β - Lactam sử dụng phổ biến 2.1.2 Nội dung nghiên cứu Tập trung vào nghiên ... phương pháp - Phân tích mẫu dược phẩm (mẫu thuốc) - Phân tích mẫu sinh học (mẫu nước tiểu mẫu máu) - So sánh với số phương pháp khác 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp RP-HPLC Hình 2.1 Sơ ... 2,5-2,8 tùy vào cấu trúc phân tử Trong môi trường axit, kiềm, β- lactamase có tác dụng phân cắt khung phân tử, mở vòng β- lactam làm kháng sinh tác dụng 1.1.4 Tình hình lạm dụng kháng sinh Việt Nam...
 • 12
 • 251
 • 0

bài giảng thiết kế nghiên cứu điều tra - chọn mẫu

bài giảng thiết kế nghiên cứu điều tra - chọn mẫu
... tiêu nghiên cứu # Chọn mẫu phân tầng # Chọn mẫu phân tầng # Chọn mẫu phân tầng - Ví dụ: Chọn mẫu để nghiên cứu hài lòng người dân sử dụng nước Công ty cấp nước thành phố # Chọn mẫu phân tầng - Các ... chọn mẫu Nhóm 1: Chọn mẫu ngẫu nhiên Là kỹ thuật chọn mẫu mà khả chọn vào tổng thể mẫu tất đơn vị tổng thể Quy trình: - Xác định khung chọn mẫu - Xác định kích thước mẫu - Lựa chọn kỹ thuật lấy mẫu ... tiêu thức + Trong nhóm, dùng cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản /chọn mẫu hệ thống để chọn đơn vị mẫu # Chọn mẫu phân tầng - Các loại mẫu: + Mẫu tầng tỷ lệ + Mẫu tầng không tỷ lệ • Trường hợp áp...
 • 36
 • 599
 • 1

bài giảng thiết kế nghiên cứu điều tra - thang đo , bảng hỏi , phương thức điều tra

bài giảng thiết kế nghiên cứu điều tra - thang đo , bảng hỏi , phương thức điều tra
... A, B, C, D, E cách tạo so sánh cặp : A-B, A-C, A-D, A-E, B-C, B-D, B-E, C-D, C-E, D-E Thiết kế thang đo Thang đo xếp hạng theo thứ tự # VD: Hãy mức độ yêu thích âm nhạc bạn, với thích nhất, ... Mét, kg, tấn, tạ … Các cấp độ đo lường # Thiết kế thang đo Thang đo phân loại: - Hai chọn (phân loại đơn giản) - Nhiều lựa chọn, trả lời - Nhiều lựa chọn, nhiều trả lời Thiết kế thang đo Thang ... dung Thiết kế thang đo Thang đo có hai cực đối lập – thang đo đối nghĩa # VD: Đánh giá chất lượng dịch vụ EMS: Thiết kế thang đo Thang đo có hai cực đối lập - thang đo số Đây thang điểm, biểu...
 • 30
 • 1,217
 • 2

Nghiên cứu, điều tra, khảo sát đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp lựa chọn

Nghiên cứu, điều tra, khảo sát đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp lựa chọn
... LNG Đề TàI NGHIÊN CứU KHOA HọC Và CÔNG NGHệ CấP Bộ NĂM 2009 BáO cáO TổNG HợP KếT QủA KHOA HọC CÔNG NGHệ Đề TàI Nghiên cứu, điều tra - khảo sát, đề xuất định mức sử dụng lợng cho ngành công nghiệp ... 5000.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Công Nghiệp Giao thông vận tải Dân dụng 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nông Nghiệp Dich vu thơng mại V c cu tiờu th NL theo ... 80% 60% 40% 20% 0% 990 991 992 993 994 995 996 997 Công Nghiệp Giao thông vận tải Dân dụng 998 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nông Nghiệp Dich vu thơng mại Tiờu th than Than l loi...
 • 211
 • 438
 • 3

nghiên cứu hệ thống các bài tập chuyên môn một cách có hiệu quả, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và đặc điểm tâm lý, lứa tuổi học sinh

nghiên cứu hệ thống các bài tập chuyên môn một cách có hiệu quả, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và đặc điểm tâm lý, lứa tuổi học sinh
... cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện sở vật chất nhà trường đặc điểm tâm lý, lứa tuổi học sinh chọn đề tài: “ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY 60M CHO HỌC SINH ... tập nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh lớp trường THCS Thị Trấn hợp bước chạy với hô hấp 1.3 Đặc điểm tâm - sinh lý phát triển thể chất học sinh THCS lứa tuổi 12 – 13: 1.3.1 Đặc điểm ... chạy 60m học sinh lớp 7, thực nhiều phương pháp nghiên cứu kết cho thấy hiệu tác dụng tập lựa chọn phù hợp đối tượng học sinh, đặc điểm tâm sinh lí, trình độ học sinh Vì qua thực tế với kết đạt...
 • 25
 • 796
 • 0

nghiên cứu điều tra tuyển chọn các lâm phần tốt cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm bắc bộ để chuyển hóa thành rừng giống

nghiên cứu điều tra tuyển chọn các lâm phần tốt cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm bắc bộ để chuyển hóa thành rừng giống
... Phần TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở pháp lý: Đề tài Nghiên cứu, điều tra tuyển chọn lâm phần tốt cho loài Keo tai tượng vùng trung tâm Bắc Bộ để chuyển hoá thành rừng giống đề tài, ... Viện nghiên cứu nguyên liệu giấy Bộ giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học việc thực đề tài: Nghiên cứu, điều tra tuyển chọn lâm phần tốt cho loài keo tai tượng vùng trung tâm Bắc Bộ để chuyển hoá thành ... giống này, nên tên đề tài để là: Nghiên cứu, điều tra tuyển chọn lâm phần tốt cho loài keo tai tượng vùng trung tâm Bắc Bộ để chuyển hoá thành rừng giống Nội dung nghiên cứu đề tài năm 2009 là:...
 • 35
 • 385
 • 0

nghiên cứu, điều tra tuyển chọn các lâm phần tốt cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm bắc bộ để chuyển hóa thành rừng giống

nghiên cứu, điều tra tuyển chọn các lâm phần tốt cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm bắc bộ để chuyển hóa thành rừng giống
... nghiệm để đánh giá sinh trưởng nguồn hạt từ rừng giống này, nên tên đề tài để là: Nghiên cứu, điều 30 tra tuyển chọn lâm phần tốt cho loài Keo tai tượng vùng trung tâm Bắc Bộ để chuyển hoá thành rừng ... 1.1 Cơ sở pháp lý: Đề tài Nghiên cứu, điều tra tuyển chọn lâm phần tốt cho loài Keo tai tượng vùng trung tâm Bắc Bộ để chuyển hoá thành rừng giống đề tài, nhiệm vụ khoa học cụng nghệ Bộ Công ... 1.7.1 Tiêu chí tuyển chọn loài Keo tai tượng làm rừng giống Qua nghiên cứu thực tế trồng rừng đến cho thấy Keo tai tượng Acaciamangium thích nghi nhiều vùng đất đồi Việt Nam Keo tai tượng thích...
 • 46
 • 215
 • 0

Nghiên cứu, điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng đông bắc bắc bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội phụ lục kết quả phân tích mẫu

Nghiên cứu, điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng đông bắc bắc bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội  phụ lục kết quả phân tích mẫu
... Thắng nnk BÁO CÁO NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM THUỘC VÙNG ĐÔNG BẮC BẮC BỘ PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI” PHỤ LỤC Kết phân tích mẫu VIỆN TRƯỞNG ... 32 .Kết phân tích mẫu hóa đất vùng Bắc Giang Bảng 33 .Kết phân tích mẫu địa hóa đất vùng Bắc Giang Bảng 34 .Kết phân tích mẫu độ hạt đất vùng Bắc Giang Bảng 35 .Kết phân tích hóa toàn diện nước vùng ... Bảng 24 .Kết phân tích mẫu hóa đất vùng Hạ Long-Cẩm Phả Bảng 25 .Kết phân tích mẫu địa hóa đất vùng Hạ Long-Cẩm Phả Bảng 26 .Kết phân tích mẫu độ hạt đất vùng Hạ Long-Cẩm Phả Bảng 27 .Kết phân tích...
 • 46
 • 333
 • 0

đề cương phương pháp nghiên cứu điều tra trong công tać xa ̃ hôị và các ngành khoa học xã hội

đề cương phương pháp nghiên cứu điều tra trong công tać xa ̃ hôị và các ngành khoa học xã hội
... khác biệt phương pháp điều tra ngành công tác hội với phương pháp điều tra ngành khoa học hội khác CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG CÔNG TÁC XA HỘI VÀ CÁC NGÀNH KHOA HỌC XA HỘI A PHÂN ... III PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TRONG CÔNG TÁC XA HỘI VÀ CÁC NGÀNH KHOA HỌC XA HỘI [……………….] Phương pháp vấn 1.1 Phương pháp vấn hội học 1.2 Phương pháp vấn tâm lý học 1.3 Phương pháp vấn công ... LỤC Đề cương: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU/ ĐIỀU TRA TRONG CÔNG TAĆ XA ̃ HÔỊ VÀ CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI .1 MỤC LỤC Đề cương sơ sách chuyên khảo PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU/ ĐIỀU TRA...
 • 14
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: danh gia hien trang nang luc cong nghe trong nghien cuu dieu tra co ban dia chat va tai nguyen khoang sannghiên cứu xây dựng mô hình bạch đàn tạ vùng tây nguyêncác phương pháp nghiên cứu điều tra xã hội họcnghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận trong thực nghiệm và trên lâm sàngnghiên cứu điều tra nguồn ribonuclease từ nội tạng của động vật nhằm tìm hiểu khả năng khai thác để sử dụng làm thuốcbăng cháy khí hydrate nguồn năng lượng của tương lai chương trình nghiên cứu điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrat ở các vùng biển và thềm lục địa việt namtrình nghiên cứu điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrat ở các vùng biển và thềm lục địa việt namđề cương phương pháp nghiên cứu điều tra trong công tać xa ̃ hôị và các ngành khoa học xã hộicác bài thuốc dân giancác bài thuốc dân gian cho bécác bài thuốc dân gian trị chứng mất ngủcác bài thuốc dân gian chữa mất ngủcác bài thuốc dân gian trị mất ngủcác bài thuốc dân gian cho phụ nữ sau sinhcác bài thuốc dân gian chữa đau dạ dàychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ