Tài liệu bồi dưỡng nâng bậc, giữ bậc cho thợ kỹ thuật

Tài liệu BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ QUẢN CHO HỌC SINH TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG GIÁO DỤC NGÒAI GIỜ LÊN LỚP pptx

Tài liệu BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ QUẢN CHO HỌC SINH TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG GIÁO DỤC NGÒAI GIỜ LÊN LỚP pptx
... định hướng việc bồi dưỡng tự quản, trước hết cần quan tâm lực tự quản học sinh biểu họat động Năng lực tự quản khả tự tổ chức, quản ,tự giải công việc thân, tập thể Về biểu lực tự quản mô tả ... pháp để bồi dưỡng khả tự quản cho học sinh việc tổ chức họat động giáo dục ngòai lên lớp: - Người giáo viên cần tin tưởng khả học sinh, em hòan tòan tự quản có tác động cách chúng ta.Người giáo ... chuẩn bị điều kiện cho việc tổ chức thành công họat động ( chuẩn bị tổ chức nhân sự, sở vật chất,phương tiện, môi trường họat động ) + Tổ chức thi công : Tổ chức, điều hành họat động theo kế họach...
 • 4
 • 655
 • 7

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho tổ chuyên môn

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho tổ chuyên môn
... lại nến? Hai ông bố, người cho riêng tiền tiêu vặt Một người cho trai 200.000 đ, Người cho trai 100.000đ gộp tiền tiêu vặt hai người trai lại có 200.000đ Thế nào? Chúc bạn học tốt ... núi có sơn trang Quỷ Cốc, hoang vu không nguời Nhưng hàng đêm, đặn thắp đủ 10 nến Tối nọ, trời trận cuồng phong, ba nến bị thổi tắt Đố em thêm nến bị tắt sau lại nến? Hai ông bố, người cho riêng ... Tìm hai số biết tổng chúng tích gấp đôi tổng Tìm số có chữ số Biết trung bình cộng chữ số chữ số hàng nghìn gấp lấn chữ số hàng...
 • 104
 • 460
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy Giáo dục công dân ở THCS

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy Giáo dục công dân ở THCS
... pháp luật - Chức máy nhà nước - Hình thức pháp luật quy phạm pháp luật - Hệ thống pháp luật 16 - Quan hệ pháp luật - Thực pháp luật, vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý - Ý thức pháp luật pháp ... học pháp luật nhằm hình thành ý thức pháp luật công dân học sinh Kết cuối phải thể hành vi xử phù hợp pháp luật các em Giáo dục tri thức pháp luật, bồi dưỡng niềm tin pháp luật tiền đề để giáo dục ... tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cộng đồng xã hội Tài liệu học tập: 2.1 Đề cương “ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phát luật cho giáo viên giảng dạy môn GDCD”; Nhóm Giảng viên trường...
 • 73
 • 259
 • 2

tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông
... bao tinh my thuat He thiing thiitt bi dqy hqc phai diim bno linh ding chung t6i tru cho nhidu bQ mdn, b9 mdn cho cho nhiAu ho?t dQng s2 CONG TAC C6ng I THIfT BI DAY HgC tic thi6t bi d4y hAc le hC ... Thi6t bi day hgc c6 khd ntrng ldm cho que trinh gi6o duc tro thdnh qu6 trinh tu gi6o duc lem cho qua trinh nhan thuc tro thdnh que trinh tlr nhan thuc, lem cho que trinh day hQc tro thAnh quli ... vy: Thiiit bi day hac ld phuong tien phuc vU lryc ti6p cho gi6o vien vd hgc srnh hoat dong qud trinh d4y hqc n6i chung, cho timg bai hqc cho rnng don vi ki6n thrirc cua mQt bdi hQc n6i rieng rrr...
 • 28
 • 265
 • 1

tai liệu bồi dưỡng cảm thụ văn học cho HS lớp 4 5

tai liệu bồi dưỡng cảm thụ văn học cho HS lớp 4 5
... (Lê Hồng Thiện) a Cách cảm nhận màu sắc thiên nhiên tác giả đoạn thơ có độc đáo? b Qua đó, em có suy nghĩ tình cảm tác giả dành cho thiên nhiên? c Viết đoạn văn bày tỏ cảm nghĩ em hay, đẹp đoạn ... Khổ thơ gợi cho em liên tởng tới câu tục ngữ, thành ngữ nào? b Qua đoạn thơ, em thấy cửa sông có tình cảm, cảm xúc nào? Tình cảm có đáng quý đáng trân trọng? c Cách diễn tả tình cảm đoạn thơ ... chín Nắng gần gũi tỏa ấm cho sống ngời ngời tạo nắng b) Qua đó, em thấy đợc tình cảm tác giả dành cho thiên nhiên tình cảm yêu mến, say mê Câu 11 Gợi ý: - Đoạn thơ nêu cảm nhận tác giả vẻ đẹp...
 • 14
 • 236
 • 0

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐỐI TƯỢNG 5

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐỐI TƯỢNG 5
... lập tỉnh, Đảng tinh xác định: “ Bồi dưỡng nâng cao nhận thức quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin điều kiện phù hợp với trình độ cán bộ, đảng viên vùng khác nhau, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhân ... mực cho cán bộ, đảng viên nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức đường đổi mới, củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên nhân dân vào Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội Cùng với giáo dục lý luận, Đảng ... sống cán bộ, đảng viên; chất lượng thực nhiệm vụ trị, chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức; tập trung giải vấn đề xúc nhân dân có liên quan đến đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…...
 • 47
 • 3,128
 • 24

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN
... dẫn người lao động làm việc Đài Loan hợp đồng ký Hợp đồng ký với người lao động làm việc Đài Loan bao gồm loại sau: Hợp đồng đƣa lao động Việt Nam làm việc Đài Loan (doanh nghiệp ký với ngƣời lao ... LUẬT LAO ĐỘNG, HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH CỦA ĐÀI LOAN (6 tiết) I NHỮNG THỦ TỤC CẦN THIẾT ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƢỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN Bản cam kết ngƣời lao động Trƣớc sang Đài Loan làm việc, ... việc Đài Loan a Tiền bảo hiểm y tế: - Lao động nƣớc làm việc Đài Loan (bao gồm ngƣời lao động làm việc đơn vị sản xuất, công trƣờng xây dựng, đơn vị dịch vụ xã hội lao động làm việc gia đi nh)...
 • 56
 • 108
 • 0

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN BẬC THCS

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN BẬC THCS
... - y2) Thầy giáo giỏi 12 Chuyên đề bồi dơng học sinh giỏi toán THCS Vì (2x + 2)2 - y2 y Mà y Z y = ; ; Từ ta tìm đợc giá trị tơng ứng x Một số toán liên quan tới hình học a) Cho tam giác ... tố, bậc hai số có tổng chữ số số phơng Gọi số phải tìm abcd với a, b, c, d nguyên a 9; b, c, d { abcd phơng d 0,1, 4, 5, 6, 9} 2 2 Thầy giáo giỏi Chuyên đề bồi dơng học sinh giỏi toán THCS ... 3) = a (n N) n + 3n = a 4n + 12n = 4a (4n2 + 12n + 9) = 4a2 Thầy giáo giỏi Chuyên đề bồi dơng học sinh giỏi toán THCS (2n + 3)2 4a2 = (2n + + 2a)(2n + 2a) = Nhận xét thấy 2n + + 2a >...
 • 78
 • 666
 • 18

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học dân tộc khmer tỉnh bạc liêu

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiểu học dân tộc khmer tỉnh bạc liêu
... đề bồi dưỡng lực phạm cho giáo viên tiểu học dân tộc Khmer tỉnh Bạc Liêu phải thuộc quan chủ quản trực tiếp phòng Giáo dục huyện có đồng bào dân tộc, học sinh dân tộc giáo viên dân tộc Khmer, ... tài nghiên cứu "Bồi dưỡng lực phạm cho giáo viên tiểu học dân tộc Khmer tỉnh Bạc Liêu" nhằm góp phần phát triển giáo dục tỉnh Bạc Liêu nói chung, giáo dục tiểu học vùng dân tộc Khmer nói riêng ... phạm giáo viên tiểu học dân tộc Khmer tỉnh Bạc Liêu 5.4 Đề xuất biện pháp bồi dưỡng lực phạm cho giáo viên tiểu học dân tộc Khmer GIỚI HẠN, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6.1 Đề tài tập trung cho việc...
 • 170
 • 830
 • 4

Phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ cực hay Tài liệu bồi dưỡng toán học phổ thông

Phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ cực hay Tài liệu bồi dưỡng toán học phổ thông
... www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) ... phương trình bậc hai, chương trình Đại số 10 THPT đưa tiếp cận tam thức bậc hai với định lý dấu nhị thức bậc nhất, dấu tam thức bậc hai ứng dụng Trong phương trình bất phương trình đại số nói chung, ... Trong chương trình Toán học phổ thông nước ta, cụ thể chương trình Đại số, phương trình bất phương trình nội dung quan trọng, phổ biến nhiều dạng toán xuyên suốt cấp học, phận thường thấy...
 • 111
 • 2,145
 • 2

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ (PHẦN DI TRUYỀN HỌC)

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ (PHẦN DI TRUYỀN HỌC)
... tin giảng dạy, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh biên soạn Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên địa phương với chuyên đề: "Định hướng khai thác kiến thức rèn luyện kỹ phần Di truyền học bậc THCS" Tài liệu gồm phần ... học chưa khoa học (đáng lẽ học phải học sau học sinh biết sâu sắc sở vật chất di truyền, vị trí NST,…); nên giáo viên khó dạy học sinh khó hiểu Vì chương trình bồi dưỡng thường xuyên kì này, ... tin di truyền truyền đạt cách xác qua hệ tế bào hệ thể Thông tin di truyền chứa vật chất di truyền sử dụng tạo phân tử cần thiết cho tế bào + Có khả biến đổi thông tin di truyền bị biến đổi di truyền...
 • 81
 • 460
 • 0

Tài liệu Bồi Dưỡng HSG--HÀM SỐ BẬC NHẤT

Tài liệu Bồi Dưỡng HSG--HÀM SỐ BẬC NHẤT
... minh hàm số bậc y=ax+b đồng biến a>0 nghịch biến a < Câu Trong hàm số sau, hàm số hàm số bậc nhất? Hãy xác định hệ số a , b xét xem hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến Câu Cho hàm số bậc y = ... Cho hàm số y = (m 4)x + 2009 (1) a) Với giá trị tham số m hàm số (1) sau hàm số bậc b) Với giá trị tham số m hàm số (1) đồng biến, nghịch biến Câu Cho hàm số y = 2x (1) a) Vẽ đồ thị hàm số (1) ... giá trị tham số m để hàm số (1) đồng biến b) Tìm giá trị tham số m để hàm số (1) nghịch biến Câu Cho hàm số y = x + Hàm số đồng biến hay nghịch biến R? Vì ( ) sao? Câu Chứng minh hàm số sau đồng...
 • 22
 • 228
 • 0

Các dạng phương trình quy về bậc hai cổ điển tài liệu bồi dưỡng học sinh khá giỏi

Các dạng phương trình quy về bậc hai cổ điển tài liệu bồi dưỡng học sinh khá giỏi
... SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Tìm m để phương trình cho thoả mãn điều kiện sau: Phương trình cho có nghiệm Phương trình cho có nghiệm Phương trình cho có nghiệm phân biệt Phương ... MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Dạng 11 (Phương trình hồi quy) ax4 +bx3+cx2  dx+k=0 (11) kb2=ad2 Ở xét trường hợp k≠ 0, k=0 phương trình suy biến phương trình bậc ba Với ... SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI  PHƯƠNG TRÌNH BẬC BA TỔNG QUÁT AX3+BX2+CX+D=0(A≠ 0) (12) Sau xin cung cấp cho bạn nhìn tổng quát phương trình bậc ba Trước hết ta ý phương trình...
 • 33
 • 264
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc tiểu họctài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc học mầm nontài liệu bồi dưỡng hoc sinh gioi sinh bậc thcstài liệu bồi dưỡng hoc sinh gioi môn sinh học bậc thcstài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc tiểu học modun 25phương trình bất phương trình đại số bậc cao phân thức hữu tỉ cực hay tài liệu bồi dưỡng toán học phổ thôngtài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chínhtài liệu bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề để khơi dậy và rèn luyện và phát triển năng lực tự học tự nghiên cứunguyên hàm tích phân và ứng dụng tài liệu bồi dưỡng toán 12 nâng caotài liệu bồi dường kỹ năng nghề cho giá viên dạy nghềtài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề may thời trangtài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề năm 2015bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề khu vực miền núi phía bắctài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí và gv về dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực mon toan thptbồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề miền núi phía bắcbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học