Bai thi lich su dang

bai 1. lich su dang

bai 1. lich su dang
... quốc chủ nghĩa có thay đổi vị trí: nước phát xít bị bại trận, đế quốc thực dân kiểu cũ Anh, Pháp suy yếu Mỹ trở thành đế quốc lớn Cuộc đấu tranh cách mạng phản cách mạng, phong trào giải phóng...
 • 32
 • 257
 • 1

Bài 1-Lịch sử Đảng CSVN

Bài 1-Lịch sử Đảng CSVN
... KẾT CẤU MÔN HỌC BÀI 1: ĐẢNG CS VN RA ĐỜI, BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH BÀI 1: ĐẢNG CS VN RA ĐỜI, BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH CỦA CM VN CỦA CM VN BÀI 2: ĐẢNG LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU BÀI 2: ĐẢNG LÃNH ĐẠO ... QUYỀN BÀI 3:ĐẢNG LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG BÀI 3:ĐẢNG LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC BÀI 4: ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐỒNG THỜI HAI NHIỆM VỤ BÀI 4: ĐẢNG ... CHIẾN LƯỢC, ĐẤU TRANH GP MIỀN NAM BÀI 5: ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐƯA CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CNXH BÀI 6: SỰ LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN BÀI 6: SỰ LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH...
 • 47
 • 309
 • 1

Bài 3-Lịch sử Đảng CSVN

Bài 3-Lịch sử Đảng CSVN
... 1 Đảng lãnh đạo đấu tranh để xây Đảng lãnh đạo đấu tranh để xây dựng bảo vệ quyền nhân dựng bảo vệ quyền nhân dân dân (1945-1946) (1945-1946) NỘI NỘI DUNG DUNG Đảng lãnh đạo kháng chiến Đảng ... -Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ II Đảng triệu tập, từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951 ĐH II Đảng cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển trưởng thành Đảng CSVN Bác Hồ đội ta quan sát mặt trận ... bọn phản động -Ngày 25-11-1945, Đảng đề Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc -Ngày 6-1-1946, tồn thể nhân dân Việt Nam bỏ phiếu bầu Quốc hội -Về kinh tế tài chính, Đảng Chính phủ đẩy mạnh tăng gia...
 • 25
 • 408
 • 1

Bài 4-Lịch sử Đảng CSVN

Bài 4-Lịch sử Đảng CSVN
... nước đánh Mỹ -Đảng tìm phương pháp đấu tranh CM đắn, sáng tạo -Sự đạo chiến lược đắn TW Đảng cơng tác tổ chức tài giỏi Đảng qua cấp Đảng huy qn đội -Đảng ta coi trọng cơng tác xây dựng Đảng, xây ... cách mạng nước nước NỘI NỘI DUNG DUNG Đảng lãnh đạo cách mạng Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng miền Nam giải phóng miền Nam 3 .Đảng lãnh đạo cách mạng 3 .Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ... phó việc thực chiến lược “chiến tranh đặc biệt” -Đế quốc Mỹ sử dụng ba giải pháp chiến lược chủ yếu: +Tăng cường lực lượng ngụy qn sử dụng chiến thuật động đại: “trực thăng vận”, “thiết xa vận”...
 • 33
 • 232
 • 1

Bài 5-Lịch sử Đảng CSVN

Bài 5-Lịch sử Đảng CSVN
... V Đảng 07/08/13 e.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng -Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng họp từ ngày 15 -18/12/1986) -ĐH rút bốn học kinh nghiệm: +Trong toàn hoạt động mình, Đảng ... ngày 14 đến ngày 20-12-1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng tiến hành họp thủ đô Hà Nội -ĐH định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam -Đại hội đề đường lối chung cách mạng XHCN ... gốc” +Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan +Phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại điều kiện +Chăm lo xây dựng Đảng ngang tầm với Đảng...
 • 25
 • 300
 • 1

Đề cương ôn thi lịch sử đảng

Đề cương ôn thi lịch sử đảng
... thành lập đảng cộng sản VN Hội nghị thong qua cương vắn tắt ,sách lược vắn tắt , điều lệ vắn tắt đảng lời kêu gọi NAQ thành lập đảng văn kiện quan trọng đảng hội nghị thông qua cuơng lĩnh đảng ta ... thời không chịu ảnh hưởng số quan điểm “tả” quốc tế cộng sản 3.ý nghĩa lịch sử Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt nguyễn quốc khởi thảo cương lĩnh cách mạng Đảng cộng sản viêt nam, cương lĩnh ... chia công điền nhiều quyền lợi kinh tế trị khác -Chủ nghĩa thực dân không kẻ thù giai cấp công nhân, nông dân mà kẻ thù toàn dân tộc Các mạng giải phóng dân tộc không giải phóng công–nông mà...
 • 33
 • 1,783
 • 11

huong dan on thi lich su dang sp hue

huong dan on thi lich su dang sp hue
... cấp diễn ngày II - Các phong trào yêu nước , cuối TK XIX đầu XX 1- Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến tư sản * Phong trào Cần Vương (1885 -1896) ; thất bại phong trào Cần Vương chứng ... giải phóng dân tộc * Phong trào dân tộc , dân chủ giai cấp tư sản Việt Nam + Năm 1919-1923 , phong trào quốc gia cải lương phận tư sản địa chủ lớp + Năm 1925-1926 , diễn phong trào yêu nước dân ... Hội viên ⇒ Làm cho phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam phát triển mạnh mẽ , đặc biệt phong trào công nhân : 1907 nổ đấu tranh 200 CN (LUCI) ; năm 1912 , đấu tranh CN Ba Son HS Bách nghệ Sài Gòn...
 • 138
 • 317
 • 0

Bài soạn lịch sử đảng

Bài soạn lịch sử đảng
... giai đoạn phát triển để sớm trở thành xã hội đại Ngay từ bắt đầu tiến hành công đổi đất nước , Đảng ta xác định: khoa học công nghệ lực lượng sản xuất trực tiếp quan trọng hàng đầu cho xã hội ... triển với điểm xuất phát thấp nhằm định hướng chiến lược phát triển phù hợp với xu chung thu hút sử dụng tri thức khoa học công nghệ để tiến hành công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Điều đồng nghĩa ... nghĩa với việc quốc gia xây dựng khoa học công nghệ đủ khả tiếp thu, làm chủ, thích nghi, sáng tạo sử dụng nhiều tri thức, tri thức khoa học công nghệ, tạo môi trường thể chế động thu hút nhiều vốn...
 • 4
 • 126
 • 0

Tài liệu Bài Giảng Lịch Sử Đảng pptx

Tài liệu Bài Giảng Lịch Sử Đảng pptx
... giới, vô sản Pháp đường hoạt động Ý nghĩa lịch sử đời Đảng cộng sản Việt Nam Cương lĩnh trị Đảng - Đảng cộng sản Việt Nam đời bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam; phản ánh thống tư tưởng, ... hợp ĐCS, thành lập đảng thống nước II HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG Hội nghị thành lập Đảng - Để khắc phục chia rẽ nhóm cộng sản thành lập đảng giai cấp vô sản ... trị tư tưởng II CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 - 1945 Hoàn cảnh lịch sử chuyển hướng đạo chiến lược Đảng a Hoàn cảnh lịch sử  Thế giới: - Chiến tranh giới II bùng nổ nhanh chóng lan hầu khắp...
 • 31
 • 188
 • 0

Ôn thi lịch sử Đảng pdf

Ôn thi lịch sử Đảng pdf
... cách mạng Đảng 2/ Đảng biết “lấy dân làm gốc”: - Đảng khẳng đònh “sự nghiệp cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân” Không có nhân dân ủng hộ, tin tưởng với đảng nghiệp cách mạng thành công - Đảng giữ ... hội Đảng mắc sai lầm nghiêm trọng kéo dài ảnh hưởng đến phát triển đất nước Căn chủ quan ý chí, nôn nóng, ảo tưởng, bảo thủ, trì trệ Đảng rút kinh nghiệm từ đại hội VI Đảng sửa chữa Do công đổi ... thành lập Đảng đồng chí Nguyễn Ái Quốc thảo Các văn kiện quan trọng Đảng hội nghò thông qua Cương lónh cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 2: Trình Bày Nghóa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản...
 • 13
 • 574
 • 2

hướng dẫn làm một bài thi lịch sử có hiệu quả cao

hướng dẫn làm một bài thi lịch sử có hiệu quả cao
... : Nguyễn Thanh Hòa - II-CẤU TRÚC LÀM BÀI THI MÔN LỊCH SỬ : 1 -Hướng dẫn sơ đồ cấu trúc làm thi Lịch sử : Bài làm Phần trình bày Phần mở đầu : -Đặt vấn đề -Giới thi u phần cần giải -Viết ngắn gọn ... hoàn thi n hướng dẫn cho học sinh học tập thi cử Chân thành cảm ơn ! PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI THI LỊCH SỬ I-LÝ LUẬN CHUNG : Để học sinh học tập tốt, vững tin bước vào thi tốt ... Thanh Hòa - 2-Ví dụ hướng dẫn học sinh phương pháp làm thi theo cấu trúc môn Lịch sử : -Câu hỏi : Những chuyển biến kinh tế - Xã hội việt nam từ sau chiến tranh giới thứ ? -Hướng dẫn cụ thể dàn chi...
 • 34
 • 202
 • 0

tap bai giang LICH SU DANG.doc

tap bai giang LICH SU DANG.doc
... lịch sử vàng” nói lên truyền thống chiến đấu đáng tự hào nhân dân ta, nói lên lãnh đạo đạo sáng su t Đảng ta qua giai đoạn, thời kỳ Điều quan trọng nói lên Đảng làm điều kiện mà có lãnh đạo Thành ... nghị nhận định: Chiến tranh giới lan rộng, Đức chuẩn bị đánh Liên Xô Chiến tranh làm nước đế quốc suy yếu, cách mạng nhiều nước thành công, nhiều nước xã hội chủ nghĩa đời - Xác định nhiệm vụ chủ ... thuận lợi, mà phải nêu cao tinh thần tự chủ, dựa vào sức => Bản thị thể lãnh đạo kịp thời, sáng su t Đảng b Đảng lãnh đạo khởi nghĩa giành quyền - Từ tháng 3/1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu...
 • 56
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài thi lịch sử6 câu hỏi ôn thi lịch sử đảngcâu hỏi ôn thi lịch sử đảnghướng dẫn ôn thi lịch sử đảngbài giảng lịch sử đảng cộng sản việt namtài liệu thi lịch sử đảngđề cương ôn thi lịch sử đảngtài liệu ôn thi lịch sử đảngmôn thi lịch sử đảngôn thi lịch sử đảng cộng sản việt namtập bài giảng lịch sử đảng cộng sản việt namthi lịch sử đảng trung cấp chính trịnhững bài thi lịch sử haybài thi lịch sử lớp 5bài thi lịch sử cười ra nước mắtTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữu220 IELTS SPEAKING TOPICS_03Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국 어 2 권Quy luat phan li doc lapUng dung di truyen hocBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC