Bài giảng hệ điều hành chương 1 tổng quan

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hệ điều hành Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành
... 2012 Operating systems Mục tiêu nghiên cứu Phân biệt hệ điều hành với thành phần khác  Hệ điều hành làm việc làm nào?  Dùng khái niệm hệ điều hành thiết kế chương trình, phân tích hệ thống, ... Linux,…  PTIT, 2012 Operating systems 27 Khởi động hệ thống (system boot) Hệ điều hành chứa đĩa nhớ (ROM)  Bootstrap đ an chương trình nhỏ kích họat việc khởi động hệ điều hành Một số bootstrap ... PTIT, 2012 Operating systems 25 Quản lý hệ thống tập tin  Tổ chức thông tin đĩa cho an t an dễ truy xuất  FAT  FAT32  NTFS  EXT-3 … PTIT, 2012 Operating systems 26 Các hệ thống nhúng (embedded...
 • 29
 • 437
 • 0

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 1: Giới thiệu potx

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 1: Giới thiệu potx
... NỘI DUNG Hệ điều hành gì? Tổ chức hệ thống máy tính (Computer-System Organization) Kiến trúc hệ thống máy tính (Computer-System Architecture) Cấu trúc hệ điều hành (Operating-System ... nhìn bao quát hệ điều hành thành phần Cung cấp nhìn bao quát tổ chức hệ thống máy tính Operating System Concepts – 7th Edition, Jan 12, 2005 1.3 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2005 HỆ ĐIỀU HÀNH ... ©2005 CẤU TRÚC HỆ THỐNG MÁY TÍNH Hệ thống máy tính chia thành thành phần: Phần cứng (Hardware): cung cấp tài nguyên tính toán sở CPU, memory, I/O devices Hệ điều hành Điều khiển phối hợp sử dụng phần...
 • 40
 • 353
 • 0

Bài giảng hệ điều hành chương 1 ths hà lê hoài thương

Bài giảng hệ điều hành chương 1  ths hà lê hoài thương
... 2004 10 /07/2 013 Khoa KTMT Chương I: Tổng quan hệ điều hành 10 /07/2 013 Khoa KTMT 1. 1 Tổng quan • Giới thiệu – Đònh nghóa hệ điều hành – Cấu trúc hệ thống máy tính – Các chức hệ điều hành 10 /07/2 013 ... Itanium 10 /07/2 013 Khoa KTMT 14 1. 2 PHÂN LOẠI HỆ ĐIỀU HÀNH Dưới góc độ loại máy tính Hệ điều hành dành cho máy MainFrame Hệ điều hành dành cho máy Server Hệ điều hành dành cho máy nhiều CPU Hệ điều ... điều hành dành cho máy tính cá nhân (PC) Hệ điều hành dành cho máy PDA (Embedded OS - hệ điều hành nhúng) Hệ điều hành dành cho máy chun biệt Hệ điều hành dành cho thẻ chíp (SmartCard) 10 /07/2 013 ...
 • 39
 • 102
 • 0

Bài giảng hệ điều hành chương 1

Bài giảng hệ điều hành chương 1
... nguyên hệ thống nên đưa ctr khác vào nhớ Hệ điều hành đa chương trình Hệ điều hành thời gian thực Hệ song song Hệ phân tán 4-Jun -14 TT QTM 1. 2 Phân loại Hệ điều hành( 2)  Hệ điều hành đa chương ... CPU Gồm loại:   4-Jun -14 Hệ điều hành hoạt động theo mẻ Hệ điều hành chia sẻ thời gian TT QTM 1. 2 Phân loại Hệ điều hành( 3)  Hệ điều hành đa chương trình(tiếp)  Hệ điều hành hoạt động theo lô: ... 1 Tổng quan Hệ điều hành      Khái niệm Phân loại Các thành phần hệ điều hành Các dịch vụ HĐH Lời gọi HĐH (System Call) 4-Jun -14 TT QTM 1. 1 Khái niệm (1)  Khái niệm HĐH  Hệ điều hành chương...
 • 26
 • 52
 • 0

Bài giảng hệ điều hành chương 1 giới thiệu

Bài giảng hệ điều hành  chương 1 giới thiệu
... 1 Hệ điều hành gì? Tổ chức hệ thống máy tính Các thành phần hệ điều hành Các môi trường điện toán 8/8/2 013 Chương 1: Tổng quan hệ điều hành • Là chương trình quản lý tài ... trước bị ngắt 8/8/2 013 13 Chương 1: Tổng quan hệ điều hành 8/8/2 013 14 Chương 1: Tổng quan hệ điều hành • Các thiết bị nhập/xuất (I/O devices) CPU thực thi đồng thời • Mỗi điều khiển thiết bị ... người dùng • Hệ điều hành hướng ngắt (interrupt driven) 8/8/2 013 12 Chương 1: Tổng quan hệ điều hành Hệ điều hành dừng công việc thực o Lưu giữ trạng thái CPU cách lưu trữ ghi đếm chương trình...
 • 52
 • 228
 • 0

hệ điều hành chương 1 tổng quan về hệ điều hành

hệ điều hành chương 1 tổng quan về hệ điều hành
... Chương 1: Tổng quan Hệ Điều Hành Chương Tổng quan Hệ Điều Hành / 96 Chương 1: Tổng quan Hệ Điều Hành Khái niệm Hệ điều hành Lịch sử phát triển Hệ điều hành Các khái niệm hệ điều hành Định ... Hệ điều hành Tính chất Hệ điều hành Cấu trúc hệ điều hành Vấn đề xây dựng Hệ điều hành / 96 Chương 1: Tổng quan Hệ Điều Hành Khái niệm Hệ điều hành Khái niệm Hệ điều hành Lịch sử phát triển Hệ ... Chương 1: Tổng quan Hệ Điều Hành Khái niệm Hệ điều hành 1. 1 Cấu trúc phân lớp hệ thống Mục tiêu Hệ điều hành nằm phần cứng hệ thống chương trình ứng dụng 10 / 96 Chương 1: Tổng quan Hệ Điều Hành...
 • 113
 • 920
 • 0

giáo trình nguyên lý hệ điều hành Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

giáo trình nguyên lý hệ điều hành   Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 1.1 Hệ điều hành gì? 1.1.1 Giới thiệu Hệ điều hành phần quan trọng hệ thống thông tin Một hệ thống thông tin gồm thành phần: phần cứng, hệ điều hành, chương trình ... vào hệ thống CÂU HỎI ÔN TẬP Trình bày định nghĩa hệ điều hành Trình bày thành phần chức hệ điều hành Trình bày cấu trúc hệ điều hành TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Đắc Phương Giáo trình nguyên hệ điều ... hành 1.3.1 Các thành phần hệ điều hành a Thành phần quản tiến trình Hệ điều hành phải có nhiệm vụ tạo lập tiến trình đưa vào danh sách quản tiến trình hệ thống Khi tiến trình kết thúc hệ...
 • 20
 • 140
 • 0

HỆ điều HÀNH CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về hệ điều HÀNH

HỆ điều HÀNH  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về hệ điều HÀNH
... Chương 1: Tổng quan Hệ Điều Hành Chương Tổng quan Hệ Điều Hành / 92 Chương 1: Tổng quan Hệ Điều Hành Khái niệm Hệ điều hành Lịch sử phát triển Hệ điều hành Các khái niệm hệ điều hành Định ... niệm Hệ điều hành Cấu trúc phân lớp hệ thống Khái niệm Hệ điều hành Chức Hệ điều hành 11 / 92 Chương 1: Tổng quan Hệ Điều Hành Khái niệm Hệ điều hành 1. 3 Chức Hệ điều hành Chức Hệ điều hành Giả ... Hệ điều hành 1. 2 Khái niệm Hệ điều hành Khái niệm Hệ điều hành Cấu trúc phân lớp hệ thống Khái niệm Hệ điều hành Chức Hệ điều hành / 92 Chương 1: Tổng quan Hệ Điều Hành Khái niệm Hệ điều hành 1. 2...
 • 98
 • 98
 • 0

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH pot

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH pot
... Silberschatz, Galvin and Gagne ©2005 CẤU TRÚC HỆ THỐNG UNIX Operating System Concepts – 7th Edition, Jan 14, 2005 2.28 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2005 CẤU TRÚC HỆ THỐNG VI HẠT NHÂN Chuyển nhiều ... ©2005 THỰC THI LỜI GỌI HỆ THỐNG Thông thường, số kết hợp với lời gọi hệ thống Giao diện lời gọi hệ thống trì bảng tương ứng với số Giao diện lời gọi hệ thống gọi lời gọi hệ thống mong muốn hạt ... 2005 2.22 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2005 CẤU TRÚC ĐƠN GIẢN MS-DOS – Được viết để cung cấp tính “không gian hẹp” Không chia thành modules Có cấu trúc giao diện mức tính không tách biệt Operating...
 • 40
 • 858
 • 0

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: Quá trình pdf

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: Quá trình pdf
... TRẠNG THÁI QUÁ TRÌNH Khi trình thực thay đổi trạng thái new: Quá trình khởi tạo running: thị thực waiting: Quá trình chờ đợi biến cố xảy ready: Quá trình chờ cấp processor terminated: Quá trình kết ... NIỆM QUÁ TRÌNH HĐH thực nhiều kiểu chương trình: Hệ thống bó – jobs Các hệ thống chia sẻ thời gian – chương trình người dùng/ nhiệm vụ Công việc (job) = trình (process) Quá trình chương trình ... Gagne ©2005 CÁC QUÁ TRÌNH HỢP TÁC Quá trình độc lập không ảnh hưởng không bị ảnh hưởng thực trình khác Quá trình hợp tác ảnh hưởng bị ảnh hưởng thực trình khác Các lợi hợp tác trình Chia sẻ thông...
 • 44
 • 370
 • 0

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 4 : LẬP LỊCH BIỂU CPU CPU pot

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 4 : LẬP LỊCH BIỂU CPU CPU pot
... NỘI DUNG Các khái niệm sở Các tiêu chuẩn lập lịch biểu Các thuật toán lập lịch biểu Lập lịch biểu đa processors Lập lịch biểu thời gian thực (Real-Time Scheduling) Các ví dụ HĐH ... Burst Time P1 24 P2 P3 Giả sử trình đến theo thứ t : P1 , P2 , P3 Biểu đồ Gantt cho lịch biểu: P1 P2 24 P3 27 30 Waiting time: P1 = 0; P2 = 24; P3 = 27 Waiting time trung bình: (0 + 24 + 27)/3 = ... thành hàng đợi: foreground (interactive) background (batch) Mỗi hàng đợi có thuật toán lập lịch biểu riêng foreground – RR background – FCFS Lập lịch biểu làm hàng đợi Lập lịch biểu ưu tiên cố...
 • 44
 • 594
 • 1

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 6: Deadlocks ppt

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 6: Deadlocks ppt
... CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DEADLOCKS Đảm bảo hệ thống không rơi vào trạng thái deadlock Cho phép hệ thống rơi vào trạng thái deadlock sau phát phục hồi Bỏ lơ vấn đề xem deadlocks không xảy (được ... trình yêu cầu tài nguyên sẵn có, hệ thống phải xác định cấp phát ngay, hệ thống trạng thái an toàn Hệ thống trạng thái an toàn tồn dãy TẤT CẢ trình hệ thống cho Pi, tất tài nguyên ... Galvin and Gagne ©2005 SỰ KIỆN CƠ SỞ Nếu hệ thống trạng thái an toàn ⇒ deadlocks Nếu hệ thống không trạng thái an toàn ⇒ có deadlock Tránh ⇒ đảm bảo hệ thống không rơi vào trạng thái không an...
 • 42
 • 588
 • 1

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 7: BỘ NHỚ CHÍNH potx

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 7: BỘ NHỚ CHÍNH potx
... (từ đĩa) vào nhớ xếp bên trình để chạy Chỉ có nhớ ghi lưu trữ mà CPU truy xuất trực tiếp Truy xuất ghi xung đồng hồ (hoặc hơn) Truy xuất nhớ nhiều xung đồng hồ Cache nhớ ghi CPU Bộ nhớ đòi hỏi ... Fragmentation) – Tổng không gian nhớ đủ để đáp ứng yêu cầu không kề (gồm mảnh nhỏ nằm rải rác nhớ) Phân mảnh (Internal Fragmentation) – Bộ nhớ cấp phát cho trình lớn nhớ yêu cầu, phần nhớ “dư” trở nên “lãng ... Galvin and Gagne ©2005 Bộ nhớ kết hợp Bộ nhớ kết hợp – Tìm kiếm song song Page # Frame # Dịch địa (p, d) Nếu p có ghi kết hợp lấy số khung Nếu không lấy số khung từ bảng trang nhớ Operating System...
 • 57
 • 549
 • 0

Bài giảng Hệ điều hành Chương 7: Bộ nhớ ảo

Bài giảng Hệ điều hành Chương 7: Bộ nhớ ảo
... thi hành phần tiến trình Ai điều khiển việc thay đổi phần nạp thi hành ? Tại thời điểm giữ BNC thò liệu cần thiết thời điểm Các phần khác tiến trình nằm đâu ? Giải pháp 12/2/2005 Bộ nhớ ảo (virtual ... trang nạn nhân nạp M Bộ nhớ ảo 12/2/2005 i tái kích hoạt tiến trình Page Table 3’ M frame trống cập nhật bảng trang Bộ nhớ vật lý Trần Hạnh Nhi mang trang cần truy xuất vào nhớ 16 Các bước xử lý ... 100 %, CPU rảnh ! Hệ thống ngừng trệ P1 P2 P3 Real mem Virtual Memory = Tha hồ xài nhớ Thrashing = ảo tưởng sụp đổ ! Các tiến trình hệ thống yêu cầu nhớ nhiều khả cung cấp hệ thống ! 12/2/2005...
 • 45
 • 647
 • 0

bài giảng hệ điều hành chương 10bảo mật và an toàn thông tin

bài giảng hệ điều hành chương 10bảo mật và an toàn thông tin
... www.citibanc.com, lập trang web giống trang chủ Citibank Sue gõ nhầm URL, vào trang web Bob Bob ăn cắp password Sue, gửi (redirect) Sue tới trang web Citibank TT QTM 13 2.4 Các hiểm họa chương ... vào đoạn chương trình bình thường Khi thực hiện, copy đến chương trình khác, và/ hoặc gây hư hại (lựa chọn thường phụ thuộc vào thời gian thực hiện, vào ngày định, vd virus Michelangelo) Các chương ... username password chương trình Bob Bob cất thông tin đó, chương trình thực việc log out, Sue thấy hình đăng nhập thật Windows Sue nghĩ gõ sai mật khẩu, thử lại vào được… Internet Trojan horse:  ...
 • 23
 • 120
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hệ điều hành linuxbài giảng hệ điều hành windowsbài giảng hệ điều hành làm những việc gìbài giảng hệ điều hành msdosbài giảng hệ điều hành nâng caobài giảng hệ điều hành từ minh phươngbài giảng hệ điều hành vũ lê hùngbài giảng hệ điều hành windows 7bài giảng hệ điều hành windows xpbài giảng hệ điều hành mã nguồn mởslide bài giảng hệ điều hành linuxslide bài giảng hệ điều hành windowsbài giảng hệ điều hành windows lop 6bài giảng hệ điều hành nguyễn thanh tùngbài giảng hệ điều hành ptitchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học