Báo cáo Quản lý dự án phần mềm (Project Charter, WBS,Activity List, Schedule, Risk Managerrment,..)

Báo cáo quản trị dự án phần mềm Hệ thống quản ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Báo cáo quản trị dự án phần mềm Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
... Hệ thống quản ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm MỤC LỤC Hệ thống quản ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, Cục ... sinh viên thi chấm điểm tự động 1.2 Sơ lược dự án dự án EPU01 Hệ thống quản ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tên dự án Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến Ngày viết 10/9/2012 Người ... KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN dự án Tên dự án Ngày viết Người viết EPU01 Xây dựng hệ thống Thi trắc nghiệm trực tuyến 10/9/2012 Phương Văn Cảnh ) ) Hệ thống quản ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Ngày...
 • 25
 • 385
 • 0

Báo cáo quản trị dự án phần mềm (bán sách)

Báo cáo quản trị dự án phần mềm (bán sách)
... Minh Tuấn – Trịnh Việt Tiệp so với dự kiến - Khi hoàn Thực tập quản dự án phát triển phần mềm 1.5 1.5.1 - Thực dự án Quy trình quản dự án Quản trị viên quản lý tiến trình thực dự án mốc kiểm ... Tổng kết dự án Đóng dự án Tài liệu Quyết định khởi động dự án Bản kế hoạch thực dự án - Báo cáo khảo sát yêu cầu - Đặc tả yêu cầu - Báo cáo tiến độ - Đặc tả thiết kế - Báo cáo tiến độ - Báo cáo tiến ... thực dự án 100% - hạn Báo cáo khảo sát yêu - cầu Đặc tả yêu cầu Báo cáo tiến độ Báo cáo tiến trình DA Đặc tả thiết kế Báo cáo tiến độ Báo cáo tiến trình DA Báo cáo tiến độ Bàn giao chương trình Báo...
 • 60
 • 164
 • 0

BÁO cáo môn học QUẢN dự án PHẦN mềm CHỦ đề ĐỊNH HƯỚNG tầm NHÌN TRONG dự ánx

BÁO cáo môn học QUẢN lý dự án PHẦN mềm CHỦ đề ĐỊNH HƯỚNG tầm NHÌN TRONG dự ánx
... tiêu thực hành định hướng tầm nhìn tạo tầm nhìn chung mô hình tinh thần để điều khiển hành vi dự án Agile Định hướng tầm nhìn tổng hợp tầm nhìn: Tầm nhìn nhóm, tầm nhìn dự án tầm nhìn sản phẩm, ... nhiệm người quản Agile bảng trình bày chi tiết phần lại chương Chúng thảo luận ngữ cảnh tầm nhìn thành phần như: tầm nhìn nhóm, tầm nhìn dự án tầm nhìn sản phẩm định hướng tầm nhìn Tầm nhìn nhóm ... bối cảnh dự án tầm nhìn dự án cần xác định Một tầm nhìn dự án rõ ràng với hiểu biết đắn bối cảnh dự án có lẽ yếu tố quan trọng để dự án thành công Theo lời chuyên gia quản dự án Úc Rob...
 • 28
 • 404
 • 0

BÁO cáo môn học QUẢN dự án PHẦN mềm CHỦ đề ĐỊNH HƯỚNG tầm NHÌN TRONG dự án

BÁO cáo môn học QUẢN lý dự án PHẦN mềm CHỦ đề ĐỊNH HƯỚNG tầm NHÌN TRONG dự án
... quan đến dự án quản công cụ GitHub Hình 8: Công cụ GitHub 3.2 Cấu hình TargetProcess để quản dự án theo khung Scrum Trong thực hành Quản Dự án phần mềm mình, chọn công cụ phần mềm sử dụng ... lập quản dự án TargetProcess 3.3.1 Khởi tạo dự án: Chọn Add\Project: Một form xuất cho phép khai báo thông tin dự án Khai báo tên dự án, miêu tả cô đọng dự án ngày bắt đầu, ngày kết thúc dự án ... 3.1 Giới thiệu dự án: .8 3.2 Cấu hình TargetProcess để quản dự án theo khung Scrum 3.3 Giả lập quản dự án TargetProcess 3.3.1 Khởi tạo dự án: 3.1.2...
 • 18
 • 582
 • 2

báo cáo môn quản dự án phần mềm

báo cáo môn quản lý dự án phần mềm
... đội dự án Step Lập thành văn vai trò trách nhiệm dự án Step 30 Ví dụ quy trình tổ chức dự án Ban đạo điều hành dự án Chủ tịch = nhà tài trợ dự án Quản đơn vị nghiệp vụ Quản dự án Quản ... hoạch quản  Đạt thoả thuận 15 Ví dụ: Phác thảo dự án “Khai báo hải quan điện tử qua mạng"     Tên dự án: Như Người quản dự án (PM): Tiến sĩ Nguyễn Văn X Danh sách Ban quản dự án: ... chức danh Dự án: Ban dự án, Quản dự án, Xét duyệt giải vấn đề liên quan đến đạo cấp cao Xem xét tác động dự án lên dự án khác hoạt động khác tổ chức/đơn vị 27 Ban Chỉ đạo Điều hành dự án  ...
 • 41
 • 1,197
 • 0

Báo cáo bài tập quản dự án phần mềm bán hàng siêu thị điện máy

Báo cáo bài tập quản lý dự án phần mềm bán hàng siêu thị điện máy
... khảo hệ thống xây dựng trước PHẦN : KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THỜI GIAN Dự án xây dựng website bán hàng điện máy theo đơn đặt hàng khách hàng, sản phẩm website điện máy trưng bày bán hàng để đưa vào ứng ... nhiệm quản dự án - Chịu trách nhiệm quản nhóm dự án - Kiểm tra chất lượng công việc hoàn thành nhóm dự án - Đưa báo cáo trình phát triển dự án cho giám đốc dự án - Đưa gợi ý việc xây dựng phần ... Tài liệu báo cáo kế hoạch quản thay đổi chứa thông tin cần thiết để đạt hiệu việc quản xây dựng phần mềm quản Nhóm D11CNPM4 Trang 15 QLDAPM-Xây dựng website siêu thị điện máy nhà sách...
 • 65
 • 2,592
 • 12

Báo cáo quản dự án Công Nghệ Thông Tin Dự án Phần mềm Quản Đại

Báo cáo quản lý dự án Công Nghệ Thông Tin Dự án Phần mềm Quản Lý Đại lý
... 20 Quản dự án Công Nghệ Thông Tin GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc Nhóm 07 21 Quản dự án Công Nghệ Thông Tin GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc Nhóm 07 22 Quản dự án Công Nghệ Thông Tin ... Các yêu cầu phần mềm xác định rõ ràng, cụ thể sau: • Quản thông tin hàng hóa o Quản loại mặt hàng o Quản mặt hàng • Quản nghiệp vụ bán hàng 28 Quản dự án Công Nghệ Thông Tin GVHD: ... thứ Chiết khấu 10% 10 Quản dự án Công Nghệ Thông Tin GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc Nhóm 07 1.6 Ma trận trọng số chức dự án o0o 11 Quản dự án Công Nghệ Thông Tin GVHD: ThS Nguyễn Thị...
 • 56
 • 880
 • 0

BÁO CÁO MÔN HỌC QUẢN DỰ ÁN PHẦN MỀM CHỦ ĐỀ AGILE PROJECT MANAGEMENT ORGANIC TEAMS

BÁO CÁO MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM CHỦ ĐỀ AGILE PROJECT MANAGEMENT ORGANIC TEAMS
... tảng cho nguyên tắc việc thực thi quản dự án agile Các dự án agile xem hệ thích nghi phức tạp (CAS) Mục tiêu việc áp dụng nguyên CAS vào quản dự án agile để giải điểm yếu mô hình truyền ... thành viên dự án (có thể có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến dự án) đạt phần outcomes mong muốn Ở bước việc xác định cộng đồng dự án, sử dụng phân loại Rob Thomsett để nhóm nhân viên dự án theo ... cộng đồng dự án, thiết kế cấu trúc toàn cảnh, thiết lập kỷ luật nhóm[2] 2.1 Xác định cộng đồng dự án (Identify the project community) Cộng đồng dự án tất người mà có ảnh hưởng tới dự án Việc xác...
 • 21
 • 220
 • 0

Quản dự án phần mềm trên web (Nguyễn đăng hải vs Nguyễn Cao Nguyên) - 1 pptx

Quản lý dự án phần mềm trên web (Nguyễn đăng hải vs Nguyễn Cao Nguyên) - 1 pptx
... .- 14 6 - - 5- Quản dự án phần mềm Web Chương : Tổng quan 1. 1 Tổng quan dự án phần mềm Các khái niệm : K H TN 1. 1 .1 Trước hết nhắc lại số khái niệm dự án dự án phần mềm Một dự án tổ chức ... sau : - 16 - Quản dự án phần mềm Web K H O A C N TT – Đ H K H TN 2 .1 Quy trình quản dự án : Hình 2 -1 : Quy trình quản dự án - 17 - Quản dự án phần mềm Web 2.2 Quản công việc theo ... gian ( Time ) -6 - Quản dự án phần mềm Web 1. 1.2 Các công cụ hỗ trợ quản dự án phần mềm : Trong xu phát triển nay, phần mềm chuyên dùng cho việc lập kế hoạch quản dự án xuất nước ta...
 • 40
 • 251
 • 0

Quản dự án phần mềm trên web (Nguyễn đăng hải vs Nguyễn Cao Nguyên) - 2 potx

Quản lý dự án phần mềm trên web (Nguyễn đăng hải vs Nguyễn Cao Nguyên) - 2 potx
... số phần tử arrID = N - 46 - Quản dự án phần mềm Web Kết qủa arrID 10 12 11 13 Lần lượt xếp đỉnh arrID 0 -2 1 -2 1-3 2- 3 3-4 3-5 4-7 5-6 10 5-9 11 6-8 12 7-8 13 8-9 C N TT – Đ H Đỉnh Đoạn 0-1 ... 7) đến ( 5- 6) ( 5- 9) 0 -2 1 -2 1-3 K H O A – Đ 0-1 C N TT H Thứ tự Thứ tự công việc sau xếp 2- 3 3-4 3-5 4-7 5-6 10 5-9 11 6-8 12 7-8 13 8-9 Đến điểm (1) ( 0- 2) xếp trước, xong đến ( 1- 2) đủ tài ... xếp cuối - 38 - Quản dự án phần mềm Web Hình 4-3 : Ví dụ phương pháp song song Ta xếp (l- 2) đến ( 0- 2) vừa đủ tài nguyên 12 + = 20 ; nên ( 1- 3) bị đẩy lùi đến thời điểm kết thúc ( 0- 2) phép...
 • 40
 • 98
 • 0

Quản dự án phần mềm trên web (Nguyễn đăng hải vs Nguyễn Cao Nguyên) - 3 ppt

Quản lý dự án phần mềm trên web (Nguyễn đăng hải vs Nguyễn Cao Nguyên) - 3 ppt
... Hình 5-6 : Sơ đồ hình - 88 - MH NHẬN Ý KIẾN Quản dự án phần mềm Web 2.1.1 Chi tiết hình : K H O A C N TT – Đ H K H TN Màn hình chính: Hình 5-7 : Màn hình - 89 - Quản dự án phần mềm Web Đ ... theo kiến trúc ba lớp - 84 - Quản dự án phần mềm Web C N TT – Đ H K H TN Mô hình Client/Server : K H O A Hình 5 -3 : Mô hình Client/Server - 85 - Quản dự án phần mềm Web C N TT – Đ H K H TN ... lập dự án Kết thúc nhập nhà tài trợ cho dự án Kết thúc chọn lịch làm việc Kết thúc nhập ngày bắt đầu dự án - 93 - Xử Lấy tên dự án, tên trưởng dự án hiển thị lên hình Ghichú Quản dự án phần...
 • 40
 • 116
 • 0

Quản dự án phần mềm trên Web (Nguyễn Đăng Hải - Nguyến Cao Nguyên) - 4 pot

Quản lý dự án phần mềm trên Web (Nguyễn Đăng Hải - Nguyến Cao Nguyên) - 4 pot
... xét: - 139 - Quản dự án phần mềm Web Hình 0-1 6 : Ví dụ dùng EVM [3] Để nắm xác tình trạng dự án, cần phải gặp người quản dự án người chịu trách nhiệm trực tiếp công việc người quản chịu ... Quản dự án phần mềm Web C N TT – Đ H K H TN Màn hình hiệu suất thực hiện: K H O A Hình 5-3 2 : Màn hình hiệu suất thực công việc - 115 - Quản dự án phần mềm Web Màn hình báo ... tích EV ta dự đoán chủ yếu dựa vào ngân sách quan tâm đến lịch biểu hoàn thành dự án GIẢI PHÁP: - 144 - Quản dự án phần mềm Web Một lựa chọn dùng giá trị SV, SPI ngày hoàn thành theo dự kiến...
 • 37
 • 128
 • 0

Quản dự án phần mềm.doc

Quản lý dự án phần mềm.doc
... đến dự án để tạo nên dự án thành công Xác định dự án phần mềm khâu quan trọng việc xây dựng dự án phần mềm, điều giúp cho dự án thêm phần xác tránh khỏi thất bại đỗ vỡ mà dự án hay gặp phải nhất, ... tiêu dự án -Quản thông tin cần thông tin dự án? mức độ chi tiết? nhà quản dự án cần báo cáo cho họ cách nào? -Quản rủi ro xác đinh tính chất, mức độ rủi ro có kế hoạch đối phó quản ... xây dựng tài liệu khác như: phạm vi, mô tả công việc,…là yếu tố định thành công dự án I.2 Các mục tiêu thỏa hiệp -Quản phạm vi -Quản thời gian -Quản chi phí -Quản chất lượng -Quản lý...
 • 32
 • 1,152
 • 13

Quản dự án phần mềm trên web luận văn cử nhân tin học

Quản lý dự án phần mềm trên web luận văn cử nhân tin học
... đề tài Quản dự án phần mềm Web làm luận văn tốt nghiệp Đề tài tập trung quản nhân kế họach dự án Đồng thời dự đoán chi phí, thời gian dự án thời điểm Với dự án người trưởng dự án phân ... sau : - 16 - Quản dự án phần mềm Web K H O A C N TT – Đ H K H TN 2.1 Quy trình quản dự án : Hình 2-1 : Quy trình quản dự án - 17 - Quản dự án phần mềm Web 2.2 Quản công việc theo ... lịch dự án .- 146 - -5- Quản dự án phần mềm Web Chương : Tổng quan 1.1 Tổng quan dự án phần mềm Các khái niệm : K H TN 1.1.1 Trước hết nhắc lại số khái niệm dự án dự án phần mềm Một dự...
 • 157
 • 599
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo quản trị dự án phần mềmbáo cáo môn quản lý dự án phần mềmquản lý dự án phần mềmhệ thống quản lý dự án phần mềmhướng dẫn quản lý dự án phần mềmkinh nghiệm quản lý dự án phần mềmbáo cáo quản lý dự án xây dựngđại học quản lý dự án phần mềmquản lý dự án phần mềm trên webquản lý dự án phần mềm pdfquản lý dự án phần mềm nguyễn văn vỵquản lý dự án phần mềm slidequản lý dự án phần mềm bằng ms projectquản lý dự án phần mềm ptitquản lý dự án phần mềm forumufma so kc 07 11 1522263N I DUNG CHI TI T M N H Cufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22456uftai ve tai day22459uftai ve tai day22460hệ thống lạnh RefrigerationBiomass gasification and pyrolysis practical design and theoryon tap lich su hoc thuyet kinh teQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Bao Cao thuong Nien 20150326 FA webBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu3 ptd participatory technology developmentBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013