Tài liệu môn đất và nước

Tài liệu TRÁI ĐẤT CHUYỂN ĐỘNG CỦA MẶT TRỜI TRÊN THIÊN CẦU doc

Tài liệu TRÁI ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA MẶT TRỜI TRÊN THIÊN CẦU doc
... bạn quan sát bầu trời, luôn có 1/2 thiên cầu quan sát Mọi điểm nằm xích đạo trời 12 để từ điểm Đông đến điểm Tây Toàn thiên cầu chuyển động song song với xích đạo trời Vì đứng bán cầu Bắc hành tinh ... nằm bán thiên cầu Nam, tức toàn vùng trời nằm phía Nam xích đạo trời, chuyển động từ mọc lên chân trời Đông đến lặn xuống chân trời Tây khoảng thời gian 12 Lí việc phần khổng nhỏ chuyển động chúng ... phần cong Trái đất Ngược lại, bạn lại thấy điểm thuộc bán thiên cầu Bắc - nằm phía Bắc xích đạo trời- có chu kì mọc/lặn nhiều 12 chuyển động chúng lại cong Trái Đất làm cho lớn 180 độ tất nhiên,...
 • 4
 • 247
 • 0

Tài liệu Cài đặt cấu hình Windows Server Backup cho Hyper-V docx

Tài liệu Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup cho Hyper-V docx
... Mở nút Windows Server Backup Features (hình 2) chọn Windows Server Backup Chọn Command-Line tools Hình Kích Next Kích Install để bắt đầu trình cài đặt Cấu hình cho Hyper-V Windows Server Backup ... chọn Export (hình 5) Hình Sử dụng tên WSB -Hyper-V. REG hộp thoại Export Registry File kích Save (hình 6) Hình Các lưu ý Hyper-V Backup Lúc bạn cấu hình Windows Server Backup để hỗ trợ Hyper-V, có ... vào file mang tên WSB -Hyper-V. REG NHữNG CHUYệN Kỳ Khi có file REG, bạn copy file vào BÍ máy chủ Hyper-V khác, cài đặt Windows Server Backup sau kích phải vào file WSB-HyperV.REG chọn Merge (hình...
 • 7
 • 735
 • 7

Tài liệu Cài đặt cấu hình điều khiển truy cập mạng với PacketFence docx

Tài liệu Cài đặt và cấu hình điều khiển truy cập mạng với PacketFence docx
... dụng cài đặt thông qua SSH cần tìm kiếm không cần phải chuyển qua lại máy Khi SSH cài đặt xong, bạn truy cập mạng đăng nhập vào máy chủ Ubuntu với SSH Hãy tiếp tục theo dõi viết thực cài đặt Chuẩn ... Perl sẵn sàng PacketFence Cuối bạn cài đặt ứng dụng PacketFence Không thể sử dụng aptget để thực cài đặt mà bạn phải tải nguồn về, mở cài đặt kèm theo Tải phiên (tới thời điểm 1.6.2) với ứng dụng ... quanh vấn đề cài đặt Rất nhiều mặc định hoạt động Hãy nhớ mật người dùng gốc Đồng thời cho phép trình cài đặt tạo PacketFence tạo cho bạn sở liệu cần thiết Tôi nhiều lần thử tạo sở liệu với phpMyAdmin...
 • 8
 • 418
 • 1

Tài liệu Cài đặt cấu hình Windows Server 2008 DHCP Server pptx

Tài liệu Cài đặt và cấu hình Windows Server 2008 DHCP Server pptx
... Hình 6: Xác nhận phần chọn cài đặt Sau vài giây, DHCP Server cài đặt thấy cửa sổ xuất hình bên dưới: Hình 7: Cài đặt Windows Server 2008 DHCP Server thành công Kích Close để đóng cửa sổ cài đặt, ... lý DHCP Server Quản lý Windows Server 2008 DHCP Server Giống cài đặt, việc quản lý Windows Server 2008 DHCP Server đơn giản Quay trở lại với Windows Server 2008 Server Manager, Roles, kích vào ... biết nhiệm vụ cấu hình xong cấu hình thiết lập làm việc tốt! Kết luận Trong viết này,chúng giới thiệu cho bạn cách cài đặt cấu hình DHCP Server Windows Server 2008 Trong suốt trình cài đặt, giới...
 • 14
 • 460
 • 4

Tài liệu Cài đặt sử dụng Recovery Console trong Win XP doc

Tài liệu Cài đặt và sử dụng Recovery Console trong Win XP doc
... trình cài đặt tiếp tục phiên Windows hệ thống cao phiên đĩa CD) Đây lỗi thường gặp cài Recovery Console vào máy tính sử dụng Windows XP SP2 Lỗi xảy bạn sử dụng đĩa cài Windows XP hay Windows XP ... phải sử dụng đĩa cài Windows XP SP2 Khi bạn chạy phiên Winnt32.exe từ hai đĩa cài đặt (XP XP SP1) Windows XP SP2 phiên cao Winnt32.exe hai đĩa cài Vì để tránh lỗi bạn nên sử dụng đĩa cài đặt tương ... hệ thống khởi động phải chạy Recovery Console trực tiếp từ đĩa cài đặt Windows XP Thực thao tác sau: Đưa đĩa cài đặt Windows XP vào ổ CD-ROM Bạn cần thay đổi cài đặt BIOS để hệ thống khởi động...
 • 10
 • 383
 • 2

Tài liệu Cài đặt cấu hình Active Directory - Phần 1 pdf

Tài liệu Cài đặt và cấu hình Active Directory - Phần 1 pdf
... tập tin không tìm thấy (14 ) Sau trình cài đặt kết thúc, xuất hộp hội thoại : Hình 13 .14 : Hoàn tất việc cài đặt cấu hình AD (15 ) Chọn Finish, xuất hộp hội thoại : Hình 13 .15 : Khởi động lại hệ ... : Hình 13 .7 : Chọn đường dẫn lưu database AD Còn tiếp Về đầu trang Cài đặt cấu hình Active Directory - Phần Bạn định vị trí lưu trữ database Active Directory tập tin log Tuy nhiên, bạn nên đặt ... Hình 12 .1 : Tiện ích Manage Your Server 1. 2 /- Các bước cài đặt : (1) Chọn Start > Run, nhập DCPROMO hộp thoại Run > bấm OK Xuất hộp thoại : Hình 13 .1 : Hộp hội thoại Directory Installation...
 • 45
 • 631
 • 5

Tài liệu Cài đặt cấu hình điều khiển truy cập mạng với PacketFence pdf

Tài liệu Cài đặt và cấu hình điều khiển truy cập mạng với PacketFence pdf
... Perl sẵn sàng PacketFence Cuối bạn cài đặt ứng dụng PacketFence Không thể sử dụng apt-get để thực cài đặt mà bạn phải tải nguồn về, mở cài đặt kèm theo Tải phiên (tới thời điểm 1.6.2) với ứng dụng ... quanh vấn đề cài đặt Rất nhiều mặc định hoạt động Hãy nhớ mật người dùng gốc Đồng thời cho phép trình cài đặt tạo PacketFence tạo cho bạn sở liệu cần thiết Tôi nhiều lần thử tạo sở liệu với phpMyAdmin ... pfdetect|start snort|start Bây dừng hệ thống PacketFence với lệnh /usr/local/pf/bin/stop Khi hệ thống khởi động bạn sửa đổi cài đặt để đoạn mã khởi động PacketFence cài đặt hệ thống rc.d để ý đến Bạn thực...
 • 7
 • 263
 • 0

Tài liệu Cài đặt cấu hình Spamd ppt

Tài liệu Cài đặt và cấu hình Spamd ppt
... Hình minh họa “mailhost” server mail thực, máy Sun Ultra khác, chạy Ubuntu GNU/Linux 6.06 Dapper Drake Nó sử dụng Postfix Dovecor cấu hình maildir dùng địa IP riêng (192.168.10.11) Sau cài đặt ... /var/db /spamd tất nhiên tạo người sở hữu Nếu bạn chưa thấy dòng pf_rules, thêm root:wheel Tuy nhiên, file vào cần sở hữu chủ chương trình spamd, Trang spamd man nói cho bạn biết phần _spamd Đội ... với /etc /spamd. conf Nếu file không xác, spamd phản ánh theo nhiều cách khác Có thể không khởi động, hay bỏ qua số tất cấu hình bạn Một cảnh báo quan trọng: bạn dùng phím tab file Thay vào phải...
 • 10
 • 245
 • 0

Tài liệu Cài đặt sử dụng YUM trên Fedora docx

Tài liệu Cài đặt và sử dụng YUM trên Fedora docx
... lệnh này: # yum update Nếu bạn muốn nâng cập gói đơn: # yum update cowsay Để xóa gói cài đặt: # yum remove cowsay Bạn lấy danh sách tất gói cài đặt máy tính bạn cách dùng lệnh sau: # yum list installed ... hạn bạn muốn cài đặt gói cowsay, chạy dòng lệnh sau: # yum install cowsay Nếu gói nằm kho mà bạn liệt kê file yum. conf bạn, YUM cài đặt với gói kèm Nếu không, báo cáo gói ... hệ thống bạn: # yum list updates YUM công cụ mạnh quản lý gói cài đặt hệ thống Linux theo cách thật đơn giản Người dùng Ubuntu có lẽ có công tương tự có tên apt-get, công cụ cài đặt gói cách tự...
 • 2
 • 434
 • 1

Tài liệu Cài đặt cấu hình Exchange 2007 từ tiện ích dòng lệnh – Phần 3 ppt

Tài liệu Cài đặt và cấu hình Exchange 2007 từ tiện ích dòng lệnh – Phần 3 ppt
... ba phần giới thiệu cho bạn cách cài đặt cấu hình máy chủ Exchange 2007 dòng lệnh Để có nhiều thông tin lệnh bên dưới, khuyên bạn nên tìm kiếm chúng tên tài liệu Exchange để xem thêm chi tiết lệnh ... Address List" -PublicFolderDatabase Exch2007\SG-PFD-01\PFD-01 Cấu hình gắn sở liệu Sau tạo sở liệu xong, bước cấu hình gắn chúng Kịch thiết lập số tham số cấu hình chung chẳng hạn thời gian trì mục ... trung vào để thể số vấn đề chung hy vọng bạn dựa vào để phát huy số vấn đề vùng cấu hình khác mà không đề cập đến Có thứ mà nghĩ hữu dụng bạn Mục ích liệt kê vùng mà xem xét cấu hình role Exchange...
 • 9
 • 199
 • 0

Tài liệu Cài đặt cấu hình Windows Server 2008 DHCP Server ppt

Tài liệu Cài đặt và cấu hình Windows Server 2008 DHCP Server ppt
... Hình 6: Xác nhận phần chọn cài đặt Sau vài giây, DHCP Server cài đặt thấy cửa sổ xuất hình bên dưới: Hình 7: Cài đặt Windows Server 2008 DHCP Server thành công Kích Close để đóng cửa sổ cài đặt, ... lý DHCP Server Quản lý Windows Server 2008 DHCP Server Giống cài đặt, việc quản lý Windows Server 2008 DHCP Server đơn giản Quay trở lại với Windows Server 2008 Server Manager, Roles, kích vào ... biết nhiệm vụ cấu hình xong cấu hình thiết lập làm việc tốt! Kết luận Trong viết này,chúng giới thiệu cho bạn cách cài đặt cấu hình DHCP Server Windows Server 2008 Trong suốt trình cài đặt, giới...
 • 14
 • 330
 • 2

Tài liệu Cài đặt chạy Windows XP trực tiếp trên ổ đĩa cứng USB pdf

Tài liệu Cài đặt và chạy Windows XP trực tiếp trên ổ đĩa cứng USB pdf
... Device USB- HDD”, lưu lại thoát Khởi động máy lại lần nữa, cắm cứng USB vào để boot cứng USB - Bạn thấy hình tối đen khoảng vài phút, sau bắt đầu diễn tiến bình thường, sau phút logo XP chữ ... file usb. inf, usbport.inf Notepad, tìm dòng: LoadOrderGroup = Base; đổi chữ Base thành System Bus Extender cho "usbhub", "usbehci", "usbohci", "usbuhci" Thêm dòng StartType = cho "usbhub", "usbehci", ... "usbehci", "usbohci", "usbuhci", "usbstor" - Riêng file usbstor.inf, mở Notepad đổi chữ PnP Filter có dòng LoadOrderGroup = thành System Bus Extender - Đóng máy tính khởi động lại, nhấn Del để vào CMOS,...
 • 2
 • 762
 • 1

Tài liệu Cài đặt cấu hình IP Tables docx

Tài liệu Cài đặt và cấu hình IP Tables docx
... 16/12/2006 11 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH IPTABLES 13 - iptables không khởi động Khi ta khởi động iptables ta dùng lệnh /etc/init.d/iptables start Lúc này, iptables gọi script file /etc/sysconfig/iptables Do ... ghi nhận vào file /var/log/message Để cho phép iptables ghi vào /var/log/message, phải cấu sau: iptables iptables iptables iptables iptables iptables -A -A -A -A -A -A OUTPUT -j LOG INPUT -j ... script Lệnh service iptables save để lưu trữ cấu hình iptables file /etc/sysconfig/iptables Khi ta khởi động lại chương trình iptables-restore đọc lại file script kích hoạt lại thông tin cấu hình...
 • 12
 • 269
 • 1

Tài liệu Cài đặt cấu hình NetworkPrinter pdf

Tài liệu Cài đặt và cấu hình NetworkPrinter pdf
... Education http://www.MaIT.vn Trong trình cài t Windows s yêu c u cung c p source cài Nên b n ph i chu n b a cài t s n CD Trên máy client b n m Internet Explore ghõ vào http:\\192.168.10.1\printers Phòng ... hoàn t t MaIT Education http://www.MaIT.vn s d ng máy in v a cài b n vào ng d n Start/Settings ch n Printers and Faxes T i c a s nh hình bên d i b n click ph i t i My Printer 01 on 192.168.10.1 ... Education http://www.MaIT.vn B c 5: Ti n hành cài Explore t máy in qua m ng s d ng trình t Web Internet máy client có th cài t máy in b ng Web, b n ph i cài thêm Component cho máy Server B n m c...
 • 17
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: down loaddown load CV đi số 365down loadCV đi số 971 (1)Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnDown load CV đi số 1712đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh BH tinh den 18 8 2015Tuần 11. Người đi săn và con naiGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc