Bài giảng kết cấu thép

Bài giảng kết cấu thép - Chương 1

Bài giảng kết cấu thép - Chương 1
... 1, 00 0,30 0,75 - - WA WS WL FR SE EQ CT CV SE - - - TG SE - - - 0,5 /1. 20 TG SE - - - 1, 00 - - - 1, 00 1, 00 1, 00 1, 0 /1, 20 TG SE - - - - - - - - - - - 1, 00 1, 00 Khi phi kim tra cu dựng cho xe c bit ... 16 4 5 .10 SN TNG CNG 17 2 5 .10 .1 Sn tng cng ng trung gian 17 2 5 .10 .2 Sn tng cng gi 17 8 5 .11 MI NI DM 18 1 5 .11 .1 Cỏc loi mi ni dm 18 1 5 .11 .2 ... dng 1. 0 - T hp ti trng Trng thỏi gii hn Mi ch cú LL, IM & CE Cựng mt lỳc ch dựng mt cỏc ti trng TU CR SH TG 1, 00 0,5 /1. 20 TG - 1, 00 0,5 /1. 20 0.4 1, 00 1, 00 1, 00 - - 1, 00 1, 00 0,30 0,75 - - WA...
 • 20
 • 1,567
 • 6

Bài giảng kết cấu thép - Chương 2

Bài giảng kết cấu thép - Chương 2
... 18 20 18 × 22 18 × 40 20 22 24 22 × 26 22 × 50 22 24 28 24 × 30 24 × 55 24 26 30 26 × 33 26 × 60 27 30 35 30 × 37 30 × 67 30 33 38 33 × 40 33 × 75 36 39 44 39 × 46 39 × 90 Lỗ cỡ dùng lớp liên kết ... Unregistered Version22TCN27 2- 0 5- Đào Văn Dinh 20 11 LIÊN KẾT TRONG KẾT CẤU THÉP 2. 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN KẾT TRONG KẾT CẤU THÉP Trong kết cấu thép cấu kiện nối với liên kết như: liên kết hàn , bu ... nhà thép công trình 23 24 Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version22TCN27 2- 0 5- Đào Văn Dinh 20 11 khác Sự khác thép thép...
 • 20
 • 1,070
 • 1

Bài giảng kết cấu thép - Chương 3

Bài giảng kết cấu thép - Chương 3
... 0,8.0 ,38 Ab Fub Ns = 0,8.0 ,38 .31 4. 830 .1 = 79 230 N = 79, 23 kN Sức kháng cắt có hệ số bốn bu lông φ Rn = 4.79, 23 = 31 7 kN 52 Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo ... hàn cấu kiện liên kết (mm) t bề dày nhỏ cấu kiện liên kết Hình 2.17 Tác động bẩy lên liên kết bu lông chịu kéo 2.5 LIÊN KẾT HÀN Liên kết hàn hình thức liên kết chủ yếu kết cấu thép Liên kết hàn ... Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version22TCN27 2-0 5- Đào Văn Dinh 2011 2 .3 LIÊN KẾT BU LÔNG CHỊU CẮT Liên kết bu...
 • 20
 • 771
 • 0

Bài giảng kết cấu thép - Chương 4

Bài giảng kết cấu thép - Chương 4
... wn = 241 ,3 − 2( 24) + (35)2 = 198, 40 mm 4( 60) theo đường abe wn = 241 ,3 − 1( 24) = 217,3 mm Hình 3.6 Thép góc đơn chịu kéo liên kết bu lông với nút 78 Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com ... 64 Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version22TCN27 2-0 5- Đào Văn Dinh 2011 VÍ DỤ 2 .4 Một thép dẹt chịu kéo dọc trục liên kết ... Các giằng max L/r 140 200 240 79 Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version22TCN27 2-0 5- Đào Văn Dinh 2011 Bài toán thiết kế...
 • 20
 • 1,090
 • 1

Bài giảng kết cấu thép - Chương 5

Bài giảng kết cấu thép - Chương 5
... tán (h5.0-b) Dầm ghép tiết diện hộp liên kết đường hàn (h5.0-c) Dầm ghép tiết diện hộp liên kết bu lông đinh tán (h5.0-e) (a) (b) Hình 5. 0 -Các loại dầm ghép (c) (e) Bài giảng kết cấu thép theo ... ngang cấu kiện Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version22TCN27 2-0 5- Đào Văn Dinh 2011 96 CẤU KIỆN CHỊU UỐN TIẾT DIỆN CHỮ I 5. 1 ... không đỡ ngang cấu kiện 85 Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version22TCN27 2-0 5- Đào Văn Dinh 2011 Hình 4.2 Liên kết đầu chiều...
 • 20
 • 677
 • 1

Bài giảng kết cấu thép - Chương 6

Bài giảng kết cấu thép - Chương 6
... (mm ) (mm2) 29.500 907.9 26. 78x1 06 4.815x109 10 .60 7 x104 15.422x109 18 877 -1 27.5 -2 .407x1 06 7.256x109 0. 066 x109 7.592x109 23.104x109 23.014x109 48377 A (y- y ) 24.377x1 06 ... 3 .64 9x109 8.44 x104 3 .64 9x109 765 11.475x1 06 0.306x109 2.813x109 3.119x109 1527.5 15.275x1 06 3.839x109 5.21x105 3.839x109 A y Ay A (y- y ) (mm2) (mm) (mm2) 4500 7.5 0.034x1 06 15000 10 000 267 84x104 ... 267 84x104 29.500 10 .60 7x109 Bng 5 .6 Cỏc tớnh cht ca tit din ngn hn, n = Dm thộp Bn bờ tụng 205x(2210/8)mm Cng lo lx (mm)2 (mm4) (mm2) 26. 784x1 06 13 .67 2x109 10 .60 7 x104 24.27x109 -7 .22x1 06 7.121x109 0.198x109...
 • 20
 • 886
 • 0

Bài giảng kết cấu thép - Chương 7

Bài giảng kết cấu thép - Chương 7
... cho lực dẻo thấy hình 5.13 Cốt thép d rt = Y + t1 + 25 + t s − 77 = 616 .7 + 30 + 25 + 205 + 77 = 79 9.7mm Cốt thép dưới: Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo ... + 5. 175 − 4.14 − 0.56 − 0.36) × 10 Y= = 616.7mm 5. 175 × 10 124 Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version22TCN 27 2-0 5- Đào ... vào biểu thức ta được: M p = 0.36 × 10 (79 9 .7) +0.56 x10 (72 0 .7) + 4.14 x10 (631 .7) + (5. 175 × 10 )(308.4) + 616 .7 1500 (1500 − 6 17. 7) (5. 175 x10 )441 .7 + 4.14 x10 (898.3) 1500 M p = 9.028 × 10...
 • 20
 • 717
 • 1

Bài giảng kết cấu thép - Chương 8

Bài giảng kết cấu thép - Chương 8
... (+) = Đúng; (-) = Không + Tiết diện không đặc - fc Tiết diện E F mảnh Simpo Bài giảng Kếtand Split theo 22TCN 27 2-0 5 LRFD 19 98 – tháng 7-2 009 PDF Merge cấu thép Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... (5.1 08) φ f hệ số sức kháng uốn lấy bảng 6 .8 Hệ số truyền tải trọng Rb xác định từ phương trình 6 .80 Simpo Bài giảng Kếtand Split theo 22TCN 27 2-0 5 LRFD 19 98 – tháng 7-2 009 PDF Merge cấu thép ... = 6.7 < 9 .81 biên chịu nén không mảnh 2(30) Liên kết dọc biên chịu nén cho tiết diện không là: Simpo Bài giảng Kếtand Split theo 22TCN 27 2-0 5 LRFD 19 98 – tháng 7-2 009 PDF Merge cấu thép Unregistered...
 • 20
 • 438
 • 0

Bài giảng kết cấu thép - Chương 9

Bài giảng kết cấu thép - Chương 9
... Bi ging Ktand Split theo 22TCN 27 2-0 5 v LRFD 199 8 thỏng 7-2 0 09 PDF Merge cu thộp Unregistered Version - http://www.simpopdf.com bf 4t w tw tw bt >bf /4 9t w 9t w bt Hỡnh 5.30 : Sn tng cng ng ... Ktand Split theo 22TCN 27 2-0 5 v LRFD 199 8 thỏng 7-2 0 09 PDF Merge cu thộp Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 30mm 10 mm 10mm 90 mm 15 mm 1500 mm 200 mm 90 mm 180 mm 30 mm Mặt cắt ... Split theo 22TCN 27 2-0 5 v LRFD 199 8 thỏng 7-2 0 09 PDF Merge cu thộp Unregistered Version - http://www.simpopdf.com D t w = 1.12 Ek Fyw rt gn vi gii hn cho bi phng trỡnh 5.22 5 .9. 5.3 Khoang ca tit...
 • 20
 • 379
 • 0

Bài giảng kết cấu thép - Chương 10

Bài giảng kết cấu thép - Chương 10
... An ≤ Ag ⎟ ⎠ Simpo Bài giảng Kếtand Split theo 22TCN 27 2-0 5 LRFD 1998 – tháng 7-2 009 PDF Merge cấu thép Unregistered Version - http://www.simpopdf.com φu Hệ số sức kháng kéo đứt cấu kiện chịu kéo ... tiết mối nối công trường TÊm (dμy 14mm) Simpo Bài giảng Kếtand Split theo 22TCN 27 2-0 5 LRFD 1998 – tháng 7-2 009 PDF Merge cấu thép Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chọn vị trí mối nối ... Simpo Bài giảng Kếtand Split theo 22TCN 27 2-0 5 LRFD 1998 – tháng 7-2 009 PDF Merge cấu thép Unregistered Version - http://www.simpopdf.com với để dầm hoàn chỉnh...
 • 10
 • 400
 • 1

BÀI GIẢNG KẾT CẤU THÉP THEO 22TCN272-05

BÀI GIẢNG KẾT CẤU THÉP THEO 22TCN272-05
... khong 1,5-2,0% Phõn loi thộp theo mc kh ụ xy Thộp lng t lũ luyn c rút vo cỏc khuụn ngui tu theo phng phỏp lng ngui chia : 22 Bi ging kt cu thộp theo tiờu chun 22TCN272-05- o Vn Dinh 2011 + ... thộp theo tiờu chun 22TCN272-05- o Vn Dinh 2011 Do ú, cn phi cú s iu chnh i vi ng sut un cho phộp, c bit cỏc chi tit chu nộn, xột n nh hng ca ng sut d Mt khú khn khỏc ỏp dng phng phỏp thit k theo ... (1.2) Bi ging kt cu thộp theo tiờu chun 22TCN272-05- o Vn Dinh 2011 Vỡ cụng thc 1.2 cha c h s ti trng v h s sc khỏng nờn phng phỏp thit k ny c gi l phng phỏp thit k theo h s sc khỏng v h s ti...
 • 194
 • 1,598
 • 9

BÀI GIẢNG KẾT CẤU THÉP 22TCN272-05

BÀI GIẢNG KẾT CẤU THÉP 22TCN272-05
... õy mụ t mt s liờn kt n gin v phc tp: TI LIU LU HNH NI B 40 O S N - B MễN KT CU a) Liên kết đơn giản b) Liên kết phức tạp Hỡnh 2.26 - Cỏc loi liờn kt 4.2 Tớnh toỏn liờn kt bu lụng phc (ch chu ct) ... phỏp khc phc cỏc thiu sút trờn ú l AASHTO-LRFD 1998 v nú c chn lm c s biờn son tiờu chun thit k cu 22TCN272-05 TI LIU LU HNH NI B O S N - B MễN KT CU b) Thit k theo h s ti trng v sc khỏng LRFD (Load ... kt bu lụng thng Xột mt liờn kt bu lụng thng n gin nh hỡnh 2.10 di õy Lỗ bu lông Bl thờng T/nối (thép cơ/b) P P Hỡnh 2.10 - Liờn kt bu lụng thng (ch chu ct) Cho ti trng P tng dn n liờn kt b phỏ...
 • 171
 • 399
 • 0

Bài giảng kết cấu thép doc

Bài giảng kết cấu thép doc
... khí tạo thành chỗ không đồng chất cấu trúc thép , làm thép sôi có chất lượng không tốt , đễ bị giòn lão hoá + Thép tĩnh ( thép lặng) thép tĩnh trình nguội bốc thép sôi, thêm vào chất khử oxy silic, ... lông đường kính 16mm cấu kiện chủ yếu, cạnh thép góc 64mm cánh mặt cắt có kích thước yêu cầu bu lông liên kết 16mm phải thoả mãn quy định cấu tạo khác quy định Thép hình kết cấu không dùng bu lông ... tra chiều rộng vết nứt kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực trạng thái giới hạn sử dụng, giảm hệ số tải trọng hoạt tải xuống 0,08 Để kiểm tra kết cấu thép trạng thái giới hạn sử dụng hệ số tải...
 • 190
 • 334
 • 2

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 P20 doc

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 P20 doc
... Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Quốc Thái Kết cấu thép Trường Đại học giao thông vậ n tải, 1980 [2] Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN ... http://www.ebook.edu.vn167 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD Độ mảnh Các sườn tăng cường chịu lực thiết kế cấu kiện chịu nén chịu lực tập trung thẳng đứng Chúng thường cấu tạo hay ... Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD chiều dày phải thoả mãn mm Chiều dày nhỏ chi tiết thép l mm, thử dùng sườn tăng cường ngang...
 • 8
 • 645
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kết cấu thépslide bài giảng kết cấu thépbài giảng kết cấu thép 2bài giảng kết cấu thép gỗbài giảng kết cấu thép 1slide bài giảng kết cấu thép 2bài giảng kết cấu thép theo 22tcn27205 dao van dinhbài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn 22 tcn 27205 p7 docbai giang ket cau thepbài giảng kết cấu bê tông cốt thép 1bài giảng kết cấu bê tông cốt thép 2bai giang ket cau be tong cot thep 3bai giang ket cau be tong cot thep gtvtbài giảng kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp potbài giảng kết cấu gỗPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây