Bài tập kết cấu thép

Bài tập kết cấu thép

Bài tập kết cấu thép
... 3234 M  h ,Q  1,15.Rhk   1966,5daN / cm  Không thỏa   3.197,07  3252daN / cm Bài Kiểm tra liên kết hàn vị trí nối - Nội lực vị trí nối M = P.2 = 2Tm Q = 1T N = 2T - Diện tích đường hàn ... 1599daN / cm td  h  1,15.Rhk   1,15.1800.0,95  1966,5daN / cm Bài α = 30o Rhg  1800 Kg / cm a)Tính đường hàn sống đường hàn mép thép góc L63x5 vào vẽ hh  5mm  max  10mm (tra bảng) hh max ... - Nội lực vị trí nối Ta có: M = Tm Q =3,5 T Diện tích thép F  15.8  14,2  17,76cm - Momen quán tính theo trục x  c3 hc2 hb2 J x  2.(bc  bc  c...
 • 13
 • 4,649
 • 37

BÀI TẬP KẾT CẤU THÉP ppsx

BÀI TẬP KẾT CẤU THÉP ppsx
... Bài tập nhà môn: Kết Cấu Thép M M M M 1420 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 Bài Kiểm tra liên kết bulông chịu M = 640 kNm Bulông thường ... Tự chọn kích thước Mac thép làm ghép, chọn que hàn, chọn phương pháp hàn phương pháp kiểm tra chất lượng đường hàn LỚP T14XDC Trang: Bài tập nhà môn: Kết Cấu Thép Hình 7.1 Bài Cho cột đặc chịu ... γp = 1,3 Thép làm cột thép mác CCT34, que hàn N42 Hệ số điều kiện làm việc cột γc = x Hình 9.1 X2 Bài 10 Cho nút dàn hình vẽ (Hình 10.1) Tính toán vẽ liên kết X2 chịu lực kéo 50,5T gồm thép góc...
 • 3
 • 1,131
 • 10

bài tập kết cấu thép 1 có lời giải

bài tập kết cấu thép 1 có lời giải
... ; Tu = min (11 52 ;14 40; 711 ,2 ) = 711 ,2 kG S lng cht cn thit nch = 11 000 N = = 7,73 chn cht Tn 711 ,2 ì B trớ cht Do b = 18 cm = 10 d = 10 x 1, 8 nờn: S1 = 6d = x 1, 8 = 10 ,8cm S2 = 3d = x 1, 8 = 5,4cm ... 26 418 (1 + k.tg ) = (1 + 1, 2 ì 0,46) = 297,1cm = Wct Ru m u 12 0 ì 1, 15 h = kWx = ì 1, 2 ì 297 ,1 = 12 ,9cm b = 12 ,9 / 1, 2 = 10 ,75cm Chn h = 14 cm, b = 12 cm Tớnh cỏc thụng s tit din ó chn bh 12 ì 14 ... 250 = 11 865,23cm 384 10 J ct = q tc l l 384 E f h1 = 15 Wct 15 ì 889,6 = = 18 ,8cm b1 = 0,8h1 = 0,8 ì 18 ,8 = 15 ,04cm 2 h2 = 15 J ct = 15 118 65,23 = 20,5cm b2 = 0,8h2 = 0,8 ì 20,5 = 16 ,4cm...
 • 31
 • 10,116
 • 69

Bài tập kết cấu thép (excel)

Bài tập kết cấu thép (excel)
... Dầm thép Trong đó: fbot = ứng suất đáy cách dới dầm thép (MPa); ftop = ứng suất đỉnh cách dầm thép (MPa); fbotmid = ứng suất điểm cánh dới dầm thép (MPa); ftopmid = ứng suất điểm cánh dầm thép ... tính toán phần coi nh cấu tạo neo chống cắt đợc thoả mãn Lu hnh nội 11 Iv kiểm toán dầm theo ttghsd 4.1 Kiểm toán độ võng dài hạn Dùng tổ hợp TTSD để kiểm tra chảy kết cấu thép ngăn ngừa độ võng ... đến đáy cánh dới dầm thép (mm); ytop = Khoảng cách từ trọng tâm mặt cắt dầm đến đỉnh cánh dầm thép (mm); ybotmid = K/c từ trọng tâm mặt cắt dầm đến trọng tâm cánh dới dầm thép (mm); ytopmid =...
 • 27
 • 361
 • 0

BÀI TẬP KẾT CẤU THÉP II CHỦ ĐỀ THIẾT KẾ NHÀ CÔNG NGHIỆP

BÀI TẬP KẾT CẤU THÉP II CHỦ ĐỀ THIẾT KẾ NHÀ CÔNG NGHIỆP
... KẾT CẤU THÉP II GVHD: PHẠM XUÂN TÙNG Kết hợp cấu tạo chọn hf = 0.6 cm Cấu tạo chân cột thể hình Hình 6: Cấu tạo chân cột V.III liên kết cột với xà ngang • Cặp nội lực dung để tính toán liên kết ... Trang, Năm 2014 NHÓM 3_53XD1 Page BT KẾT CẤU THÉP II GVHD: PHẠM XUÂN TÙNG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG ĐỀ BÀI: Thiết kế khung nhà xưởng tầng, nhịp Kích Thước Nhà:  Nhịp nhà: L = 24 (m)  Bước cột: (m) ... cần thiết đường hàn là: Chiều cao cần thiết đường hàn liên kết bụng cột với mặt bích: Kết hợp cấu tạo, chọn chiều cao đường hàn liên kết hf = 0.7 cm NHÓM 3_53XD1 Page 35 BT KẾT CẤU THÉP II GVHD:...
 • 37
 • 767
 • 0

BÀI tập PHẦN cấu KIỆN CHỊU kéo bài tập kết cấu THÉP

BÀI tập PHẦN cấu KIỆN CHỊU kéo  bài tập kết cấu THÉP
... môn kết cấu II Bi tập phần cấu kiện chịu nén A Bi toán tính duyệt Bài 1: Tính duyệt chịu nén thép W360x110 Biết lực nén tính toán tác dụng TTGHCĐ Pu = 1900kN, thuộc phận dài L = 6,1m; đợc liên kết ... bộ môn kết cấu 50 60 60 60 u P C 310x31 (Đơn vị = mm) Bài 4: Tính duyệt chịu kéo có liên kết bu lông đầu nh hình vẽ dới (coi liên kết đầu đủ chịu lực) Biết lực kéo tính toán tác dụng ... 19mm, thép dùng loại A709M cấp 250 60 60 60 51 Pu (Đơn vị = mm) 64 57 40 60 L 152x89x7.9 Bài 6: Tính duyệt chịu kéo có liên kết bu lông đầu nh hình vẽ dới (coi liên kết đầu đủ chịu lực) Biết lực kéo...
 • 18
 • 542
 • 0

Hướng dẫn giải bài tập Kết cấu thép

Hướng dẫn giải bài tập Kết cấu thép
... (1), (2) giải ta có a1 =273 mm a2  108mm I.2 Liên kết Buloong: Bài 1: (Dạng kiểm toán liên kết chịu lực dọc trục bu lông thường) ( Với toán ta nên hỏi kiểm tra sức kháng liên kết) Cho liên kết hình ... ta nên hỏi kiểm tra sức kháng liên kết ) Kiểm toán liên kết cho hình sau Thanh kéo thép góc không cạnh số hiệu L152×89×12,7 Bản nút có chiều dày 10 mm Thép kết cấu loại M270 cấp 345, bề mặt loại ... Pa  350kN kết cấu đảm bảo khả làm việc TTGH SD Bài 3: (Dạng kiểm toán liên kết chịu lực lệch tâm) Kiểm toán mối nối hình sau Biết sử dụng bu lông A307, đường kính 22 mm Các cấu kiện thép M270...
 • 16
 • 1,508
 • 0

bài tập kết cấu thép hay nhất

bài tập kết cấu thép hay nhất
... đối nhỏ LVH _ K.07 GV: TS.Ngô Hữu Cường Bài tập Thép - Ít nhạy với thay đổi t0  Điều kiện đất nền: thích hợp với đất trung bình Bài 2: Cho số liệu xà gồ thép cán nóng mái lợp tôn (dày 0,51mm), ... Kiểm tra ƯS thép thành sát đáy bể 2/ Kiểm tra đường hàn góc liên kết thành đáy bể 3/ Kiểm tra đường hàn đối đầu liên kết thành cách đáy bể 1,5m LVH _ K.07 21 GV: TS.Ngô Hữu Cường Bài tập Thép 4/ ...         L L 384 E.I x 384 (2,1.10 ).304 277  L  200 Bài 3: (GK 23/10/2003) LVH _ K.07 GV: TS.Ngô Hữu Cường Bài tập Thép Cầu trục móc, chế độ làm việc trung bình có Q = 20/5 T, L =...
 • 30
 • 284
 • 5

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P1

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P1
... Điều kiện để kết cấu tông xảy phá hoại dẻo Câu số 38: Các loại cốt thép dọc dầm: Trình bày yêu cầu cấu tạo nêu chức loại cốt thép Câu số 39: Thế tiết diện đặt cốt đơn, tiết diện đặt cốt kép? Nêu ... Trình bày ba giai đoạn làm việc kết cấu tông thông qua thí nghiệm phá hoại dầm đơn giản chịu uốn Câu số 36: Trình bày cấu tạo đặc điểm tính toán tông cốt thép đàn hồi Câu số 37: Thế phá ... bố trí cốt thép mặt cắt ngang theo TCVN Câu số 33: Xác định nội lực kết cấu tông theo phơng pháp môn sức bền vật liệu hay học kết cấu không xác Hãy giải thích sao? Câu số 34: Trình bày cấu tạo...
 • 3
 • 12,545
 • 251

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P3

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P3
... tông cốt thép đổ toàn khối Câu số 3: Thiết kế cốt thép dọc cho dầm sau: tông M250, cốt thép nhóm AII, bìh=22ì35cm Chủ nhiệm môn Trờng đại học kiến trúc hà nội Khoa Xây dựng Bộ môn Kết cấu ... dụng kết cấu vỏ mỏng tông cốt thép Câu số 3: Thiết kế cốt thép đai cho dầm sau: tông M250, cốt đai nhóm AI, bìh0=22ì27cm Chủ nhiệm môn Trờng đại học kiến trúc hà nội Khoa Xây dựng Bộ môn Kết ... cốt thép dọc cho dầm sau: tông M300, cốt thép nhóm AII, bìh=22ì40cm Chủ nhiệm môn Trờng đại học kiến trúc hà nội Khoa Xây dựng Bộ môn Kết cấu tông Bộ câu hỏi thi hết học phần Môn học: Kết...
 • 62
 • 5,508
 • 22

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P4

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P4
... tông nhóm cốt thép để tính lại Trong toán cấu kiện chịu nén việc tăng cấp độ bền tông tỏ hiệu Để dễ dàng cho việc chọn, bố trí cốt thép thi công, hàm lợng cốt thép tổng cộng nên từ 1-2 % Bài toán ... vật liệu sử dụng (cấp độ bền tông B, nhóm cốt thép) ; biết nội lực M;N Ml, Nl; biết chiều dài cấu kiện l; biết sơ đồ kết cấu tĩnh định siêu tĩnh Biết diện tích cốt thép A s; As Yêu cầu kiểm tra ... e0=max(e1 & ea) với kết cấu siêu tĩnh e0=e1+ea với kết cấu tĩnh định 1.3 Xác định a; giả thiết a; xác định h0=h-a; Is=s(0.5h-a)2+As(0.5h-a)2 1.4 Xác định hệ số uốn dọc - Xác định h=l0/h - Nếu h4 bỏ...
 • 8
 • 4,102
 • 146

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P5

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P5
... 21-Giải thích cấu tạo cốt thép nút? 22-Chỉ trờng hợp Mmax dầm? 23-Tại ko tính cốt xiên? 24-Tại cốt đai cột bố trí nhau? -vì thờng bố trí theo cấu tạo 25-Tại chọn giải pháp tính ... ko gian) 26-Hệ kết cấu chịu lực công trình( khung + tờng) Tại chọn kết cấu này? 2 7- Sơ đồ tính khung phẳng: - trục cột theo trục định vị - Trục dầm mặt dầm - Ngàm chân cột mặt móng 2 8- Diện tích ... cột ? 2 9- Tại phải tách loại tải trọng để chạy nội lực? 30-mục đích tổ hợp nội lực? 3 1- Dầm cột tổ hợp nội lực gì? 3 2- Chiều dài tính toán cột 3 3- Tác dụng cốt treo ?chống nén cục 3 4- khung biên...
 • 2
 • 2,361
 • 47

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P6

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P6
... 2 Kiểm tra điều kiện tính toán Đối với cấu kiện tông cốt thép cốt thép đai chịu lực cắt, để đảm bảo độ bền vết nứt xiên cần tính toán vết nứt xiên ... Chọn cốt đai theo yêu cầu cấu tạo: bao gồm nhóm thép đai, đờng kính cốt đai, số nhánh cốt đai bớc cốt đai (đã nêu trên) (Khi cấu tạo cốt đai, lu ý cốt đai đợc đặt với bớc đai không đổi s) 2.2.Xác ... mãn điều kiện h0c2h0; 2.3 Xác định khả chịu cắt cốt đai tông (Qu=Qb+Qsw) Nếu xác định đợc c0 thoả mãn (80) khả chịu cắt tối thiểu cốt đai tông (vế phải biểu thức 75) là: Qu = 4b (1 + f +n...
 • 3
 • 3,132
 • 72

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P7

Bài tập kết cấu bê tông cốt thép - P7
... tích tông nằm vùng giới hạn lới thép dùng làm cốt thép gián tiếp phải thoả mãn điều kiện Aloc1 < Aef Aloc 6.2.2.13 Cấu kiện có tiết diện đặc làm từ tông nặng, tông hạt nhỏ đặt cốt thép ... mút cấu kiện chịu nén lệch tâm lới thép hàn, cần bố trí không lới đoạn 20 d tính từ đầu mút cấu kiện cốt thép dọc tròn trơn 10 d cốt thép dọc có gờ a) b) Hình Cấu kiện chịu nén có đặt cốt thép ... toán 6.1.2 Trong cấu kiện chịu nén lệch tâm có tính toán cốt thép gián tiếp dạng lới hàn (làm từ cốt thép nhóm CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III với đờng kính không lớn 14 mm loại Bp-I) có dạng xoắn...
 • 6
 • 2,660
 • 59

Xem thêm

Từ khóa: bài tập kết cấu thép gỗbài tập kết cấu thép cấu kiện cơ bảnbài tập kết cấu thép trần thị thônbài tập kết cấu thép 1 đại học xây dựngbài tập kết cấu thép cô trần thị thônbài tập kết cấu thép của trần thị thônbài tập kết cấu thép có lời giảibài tập kết cấu thép 1bài tập kết cấu thép 1 có lời giảibài tập kết cấu thép 2bai tap ket cau thepbai tap ket cau thep gobai tap ket cau thep 2sách giải bài tập kết cấu thépgiải bài tập kết cấu thép 1Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học